рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. У Великому Промисловому Регіоні Вив...

1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:
  * А Кожна СЕС району
  B Кожний випадок інфекційного захворювання
  C Укомплектованість лікарями-гігієністами і епідеміологами
  D Своєчасність роботи у вогнищі інфекційного захворювання
  E Якість проведення поточного санітарного надзору
     
2. За оцінкою санітарно-епідеміологічної експертизи стан об’єкта “А” відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам, відсутнє перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) шкідливих речовин. До якої групи поточного санепіднагляду слід віднести об’єкт “А” за наведеною оцінкою його санітарно-гігієнічного стану ?
  А До позакатегорійної групи
  B До другої групи
  C До третьої групи
  D До інших групи
  * E До першої групи
     
3. За оцінкою санітарно-епідеміологічної експертизи стан об’єкта “Б” не відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам, але відсутнє перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) шкідливих речовин. До якої групи поточного санепіднагляду слід віднести об’єкт “Б” за наведеною оцінкою його санітарно-гігієнічного стану ?
  * А До другої групи
  B До першої групи
  C До третьої групи
  D До групи інших
  E До групи позакатегорійних
     
4. За оцінкою санітарно-епідеміологічної експертизи стан об’єкта “В” не відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам, при цьому має місце перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) шкідливих речовин. До якої групи поточного санепіднагляду слід віднести об’єкт “В” за оцінкою його санітарно-гігієнічного стану ?
  А До групи інших
  B До першої групи
  C До другої групи
  *D До третьої групи
  E До групи позакатегорійних
     
5. Під час цільової перевірки магазину №2 лікарем з гігієни харчування вилучено з реалізації партію продуктів харчування імпортного походження, які не відповідали вимогам стандартів, що діють в Україні. Яку відповідальність у разі такого порушення може понести підприємець згідно Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” ?
  * А Сплатити штраф у розмірі 100% від вартості реалізованої продукції
  B Сплатити штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат
  C Сплатити штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат
  D Сплатити штраф у розмірі 25% від вартості реалізованої продукції
  E Сплатити штраф у розмірі 35% від вартості реалізованої продукції
     
6. При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. Який статистичний документ повинен надіслати лікар в санепідстанцію в даному випадку ?
  А Талон амбулаторного пацієнта
  B Звіт про медичну допомогу дітям
  C Історію розвитку дитини
  D Медичну карту амбулаторного хворого
  * E Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання
     
7. При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. В який термін у цьому випадку лікар повинен відправити відповідний обліковий документ в санепідстанцію ?
  * А Протягом 12 годин
  B Протягом 6 годин
  C Протягом 24 годин
  D Протягом 36 годин
  E Протягом 48 годин
     
8. До міської санепідстанції звернувся приватний підприємець П. з метою одержання висновку стосовно відведення земельної ділянки під будівництво кафе. Елементом якого напрямку діяльності санітарного лікаря з гігієни харчування є даний випадок ?
  А Участь у координації діяльності установ та фізичних осіб
  B Участь у здійсненні та контролі відбору проб
  C Участь у проведенні консультацій установ та фізичних осіб
  *D Участь у здійсненні державного запобіжного санепіднагляду
  E Участь у здійсненні державного поточного санепіднагляду
     
9. На директора машинобудівного заводу Н. за порушення санітарно-гігієнічних норм і правил був накладений штраф. Який вид відповідальності застосований до порушника санітарно-протиепідемічних норм і правил ?
  А Кримінальний
  B Дисциплінарний
  * C Адміністративний
  D Моральний
  E Етичний
     
10. За порушення санітарно-протиепідемічних норм і правил, що були виявлені санітарним лікарем з гігієни праці при перевірці підприємства, директор заводу виніс догану начальнику цеху, який допустив ці порушення. Який вид відповідальності застосований до порушника санітарно-гігієнічних норм і правил ?
  * А Дисциплінарний
  B Адміністративний
  C Кримінальний
  D Моральний
  E Етичний
     
11. При перевірці магазину лікарем з гігієни харчування встановлено факт порушення санітарного законодавства. Через 2 дні після цього був складений протокол про порушення санітарних норм ф. № 391/0. Протокол про порушення санітарних норм складається в термін не пізніше:
  А 3 днів
  B 7 днів
  C 10 днів
  D 15 днів
  * E 5 днів
     
12. При обстеженні санітарним лікарем ринку був встановлений факт торгівлі молоком громадянкою Б. без відповідно оформленої медичної санітарної книжки. Головний лікар СЕC оформив на громадянку Б штраф. Який розмір штрафу накладається на громадян за порушення санітарного законодавства ?
  * А Від 1 до 12 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
  B Від 6 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
  C Від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
  D Від 2 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
  E До 1 неоподаткованого мінімуму доходів громадян
     
13. При розслідувані причин загибелі риби й водоймищі було встановлено, що це явище було пов’язане з викидом стічних вод підприємства Н в водойму без відповідної очистки. На директора підприємства Н був накладений штраф. Який розмір штрафу за порушення санітарного законодавства на посадових осіб ?
  * А Від 6 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
  B Від 1 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
  C Від 1 до 6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
  D Від 1 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
  E До 1 неоподаткованого мінімуму доходів громадян
     
14. На громадянина С за порушення санітарно-гігієнічних норм і правил був накладений штраф. Добровільна сплата штрафу повинна бути не пізніше :
  А 5 днів
  * B 15 днів
  C 10 днів
  D 3 дні
  E 30 днів
     
15. Санітарно-епідеміологічна служба веде контроль за всіма об’єктами, що розміщені на конкретній території. Який вид санітарно-епідеміологічного нагляду виконує СЕС при контролі за діючими об’єктами ?
  * А Поточний санепіднагляд
  B Запобіжний санепіднагляд
  C Методична робота.
  D Санітарно-просвітня робота
  E Науково-практична робота
     
16. Санітарно-епідеміологічна станція організована в сільському районі, що нараховує 25 тис. населення. Якій категорії СЕС сільського району вона відповідає ?
  * А III
  B I
  C II
  D IV
  E V
     
17. Санітарно-епідеміологічна станція організована в сільському районі, що нараховує 56 тис. населення. Якій категорії СЕС сільських районів вона відповідає ?
  * А II
  B I
  C III
  D IV
  E V
     
18. Санітарно-епідеміологічна станція організована в районі міста, що нараховує 130 тис. населення. Якій категорії міської районної СЕС вона відповідає ?
  * А III
  B I
  C II
  D IV
  E V
     
19. Санітарно-епідеміологічна станція організована в районі міста, що нараховує 250 тис. населення. Якій категорії міської районної СЕС вона відповідає ?
  А III
  B I
  * C II
  D IV
  E V
     
20. Серед документів санітарного законодавства є „Закон про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення". В якому році був прийнятий цей закон України ?
  А В 1986
  B В 1990
  * C В 1994
  D В 1998
  E В 2002
     
21. Скільки розділів має „Закон України про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення’’ ?
  А П'ять
  B Шість
  * C Сім
  D Вісім
  E Дев'ять
     
22. В якій статті Конституції України (1996) говориться про те, що держава забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя ?
  А Ст. 45
  * B Ст. 49
  C Ст. 50
  D Ст. 55
  E Ст. 60
     
23. В якій статті Конституції України (1996) говоритися про те, що кожен громадянин має право на безпечне для життя й здоров'я навколишнє середовище ?
  А Ст. 45
  B Ст. 49
  * C Ст. 50
  D Ст. 55
  E Ст. 60
     
24. Одним з документів, що відноситься до санітарного законодавства, є ,,Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні’’. В якому році воно було затверджено кабінетом міністрів України ?
  А 1987 р.
  B 1991 р.
  C 1995 р.
  * D 1999 р.
  E 2003 р.
     
25. Міська дезінфекційна станція 2-ї категорії створюється в містах з населенням ?
  А До 100 тис
  B От 100 до 200 тис.
  * C Від 200 до 500 тис
  D Від 500 до 1000 тис
  E Понад 1 млн.
     
26. Міська дезінфекційна станція 3-ої категорії створюється в містах з населенням ?
  А До 100 тис
  * B До 200 тис
  C Від 200 до 500 тис
  D Від 500 до 1000 тис
  E Понад 1 млн.
     
27. Обласні санітарно-епідеміологічні станції 1-ої категорії створюються в областях з населенням ?
  А До 500 тис
  B До 1 млн.
  C До 2 млн.
  * D Понад 2 млн.
  E До 100 тис
     
28. Санітарно-епідеміологічні станції сільських районів 2-ої категорії створюються в районах з населенням ?
  А До 20 тис
  B До 30 тис
  * C Від 30 до 60 тис
  D Від 60 до 100 тис
  E Понад 100 тис
     
29. В залежності від санітарно-гігієнічного стану, об’єкти держсаннадзору підрозділяються на:
  А Дві групи
  * B Три групи
  C Чотири групи
  D П'ять груп
  E Шість груп
     
30. На державну санітарно-епідеміологічну службу України покладаються певні завдання. Визначте, що з наведеного відноситься до її завдань:
  * А Нагляд за дотриманням санітарного законодавства
  B Проведення санітарно-технічних заходів
  C Проведення санітарно-гігієнічних заходів
  D Проведення заходів щодо усунення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища
  E Проведення профілактичних щеплень
     
31. Визначте, яка з наведених положень відноситься до завдань, що покладаються на державну санітарно-епідеміологічну службу України:
  А Проведення санітарно-технічних заходів
  B Проведення санітарно-гігієнічних заходів
  * C Нагляд за організацією та проведенням санітарних, протиепідемічних заходів
  D Проведення заходів щодо усунення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища
  E Проведення профілактичних щеплень
     
32. На державну санітарно-епідеміологічну службу України покладаються певні завдання. Визначте, що з наведеного відноситься до її завдань:
  * А Проведення санітарно-гігієнічної експертизи та гігієнічної регламентації небезпечних факторів
  B Проведення санітарно-технічних заходів
  C Проведення санітарно-гігієнічних заходів
  D Проведення заходів щодо усунення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища
  E Проведення профілактичних щеплень
     
33. У забезпеченні санітарного та епідемічного благополуччя населення важлива роль належить СЕС. Визначте, що з наведеного відноситься до змісту її роботи:
  А Проведення профілактичних оглядів
  B Проведення санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних заходів
  C Проведення профілактичних щеплень
  D Проведення заходів щодо усунення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища
  * E Проведення попереджувального та поточного санітарного нагляду
     
34. Лікарі районних СЕС в процесі своєї роботи виконують ряд завдань. Визначте, що з наведеного є одним із завдань цих лікарів:
  А Участь у проведенні періодичних проф. оглядів
  B Участь у проведенні профілактичних щеплень
  C Участь у проведенні санітарно-технічних заходів
  * D Проведення обстеження об’єктів
  E Робота у відомчій лабораторії
     
35. Лікарі районних СЕС в процесі своєї роботи виконують ряд завдань. Визначте, що з наведеного є одним із завдань цих лікарів:
  А Участь у проведенні періодичних профілактичних оглядів
  B Участь у проведенні профілактичних щеплень
  C Участь у проведенні санітарно-технічних заходів
  * D Контроль за проведенням періодичних профілактичних оглядів
  E Робота у відомчій лабораторії
     
36. Лікарі районних СЕС в процесі своєї роботи виконують ряд завдань. Визначте, яке з наведених положень відноситься до змісту роботи цих лікарів:
  А Участь у проведенні періодичних профілактичних оглядів
  B Участь у проведенні профілактичних щеплень
  C Участь у проведенні санітарно-технічних заходів
  * D Розробка санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів
  E Робота в відомчій лабораторії
     
37. Лікарі районних СЕС в процесі своєї роботи виконують ряд завдань. Визначте, що з наведеного відноситься до змісту роботи цих лікарів:
  А Участь у проведенні періодичних профілактичних оглядів
  B Участь у проведенні профілактичних щеплень
  C Участь у проведенні санітарно-технічних заходів
  * D Поглиблена оцінка стану об`єктів санітарного нагляду
  E Робота в відомчій лабораторії
     
38. Розподіл праці лікарів санітарно-епідеміологічних станцій може проводитись за різними принципами. Визначте, що з наведеного є одним із принципів розподілу праці цих лікарів:
  А Проблемно-тематичний
  B Колегіальний
  * C Галузевий
  D ,,Основної ланки”
  E Колективний
     
39. Розподіл праці лікарів санітарно-епідеміологічних станцій може проводитись за різними принципами. Визначте, що з наведеного є одним із принципів розподілу праці цих лікарів:
  А Проблемно-тематичний
  B Колегіальний
  * C Дільнично-територіальний
  D ,,Основної ланки”
  E Колективний
     
40. Розподіл праці лікарів санітарно-епідеміологічних станцій може проводитись за різними принципами. Визначте, що з наведеного є одним із принципів розподілу праці цих лікарів:
  А Проблемно-тематичний
  B Колегіальний
  * C Змішаний
  D ,,Основної ланки”
  E Колективний
     
41. Санітарно-епідеміологічна станція у своїй структурі має ряд відділів. Визначте, який з наведених відділів входить до складу СЕС сільського району.
  А Відділ профілактики важливих неепідемічних захворювань
  B Відділ особливо небезпечних інфекцій
  C Кабінет антирабічних щеплень
  D Організаційний відділ
  *E Санітарно-гігієнічний відділ
     
42. Санітарно-епідеміологічна станція у своїй структурі має ряд відділів. Визначте, який з наведених відділів входить до складу СЕС сільському району.
  А Відділ профілактики важливих неепідемічних захворювань
  * B Епідеміологічний відділ
  C Кабінет антирабічних щеплень
  D Організаційний відділ
  E Відділ особливо небезпечних інфекцій
     
43. При обслуговуванні хворих на дому сімейним лікарем К. зареєстровані два випадки гепатиту В. Стан пацієнтів задовільний. Яким санітарним транспортом буде організована евакуація пацієнтів до інфекційної лікарні?
  А Швидкої медичної допомоги.
  * В Міської дезстанції.
  С Санітарно-епідеміологічної служби.
  D Інфекційної лікарні.
  Е Госпіталізації не потребує.
     
     
44. Лікарі СЕС використовують у своїй роботі різні методи. Що з наведеного є одним із методів роботи цих фахівців ?
  А Облік інфекційних та професійних захворювань
  * B Динамічне санітарне та епідеміологічне спостереження
  C Економічний метод
  D Диспансерний метод
  E Експертні оцінки роботи лікувально-профілактичних закладів
     
45. Лікарі СЕС використовують у своїй роботі різні методи. Що з наведеного є одним із методів роботи цих фахівців ?
  А Облік інфекційних та професійних захворювань
  B Диспансерний метод
  C Економічний метод
  *D Лабораторно-інструментальні дослідження
  E Експертні оцінки роботи лікувально-профілактичних закладів
     
46. Лікарі СЕС використовують у своїй роботі різні методи. Що з наведеного є одним із методів роботи цих фахівців ?
  А Облік інфекційних та професійних захворювань
  * B Статистичний метод
  C Економічний метод
  D Диспансерний метод
  E Експертні оцінки роботи лікувально-профілактичних закладів
     

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги