рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Облік розрахунків зі страхування

Облік розрахунків зі страхування - Конспект, раздел Экономика, Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах 1. Бухгалтерський Облік Операцій З Іноземною Валютою Ведетьс...

1. Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться в тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетними установами ведеться за субрахунками, встано­вленими Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвер­дженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114. Планом рахунків визначені субрахунки, які безпосередньо при­значені для відображення операцій в іноземній валюті:

• 302 „Каса в іноземній валюті" — призначений для відображення готівки в іноземній валюті;

318 „Поточні рахунки в іноземній валюті" — передбачений для облі­ку іноземної валюти бюджетних установ, що знаходиться на рахунках в установах банків. На кожне найменування валюти в обліку відкриваються окремі рахунки тре­тього порядку залежно від виду валюти або рахунків, відкритих в установах банків (302-1, 302-2, 302-3, 318-1, 318-2, 318-3, 442-1-1, 442-1-2, 442-2-1, 442-2-2 та ін.). Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті відображається в реєст­рах бухгалтерського обліку (меморіальних ордерах, відомостях, картках тощо) у національній валюті України перерахунком суми іноземної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій в іноземній валюті. Меморіальні ордери складаються відповідно до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68, окремо для кожного виду валюти та нумеруються відповідно № 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2 та ін.

Аналітичний облік операцій в іноземній валюті ведеться за кожною валю­тою — на картках ф. № 292-а або в книгах ф. № 292. Для аналітичного обліку на­явності і руху готівки відкривається окрема касова книга, в якій ведеться облік за кожною валютою окремо і одночасно в гривнях за офіційним курсом НБУ. Кореспонденцію рахунків з обліку купівлі та використання іноземної ва­люти відображено у таблиці 1.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах

Запорізький національний технічний університет.. конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Облік розрахунків зі страхування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Предметом бухгалтерського обліку є майно (капітал), джерела формування майна (капіталу) та господарські процеси установи
Бухгалтерський облік забезпечує інформаційне відображення обігу капі­талу в установі, контролює його раціональне використання, розподіл суспільно необхідного продукту для задоволення потреб конкрет

План рахунків бюджетних установ
Наказом ГУДКУ № 114 затверджений план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і порядок ведення бухобліку (далі - План рахунків № 114). При цьому інструкції 5 , що використовув

Форми бухгалтерського обліку
Нині в Україні фактично застосовуються такі основні облікові форми: 1) меморіально-ордерна (за класичною меморіально-ордерною формою та формою «Журнал-Головна»); 2) журнально-орде

Таблиця 3
Депозитні суми— кошти, що не належать бюджетній установі, надходять у тимчасове розпорядження і

Таблиця 4
Поряд з грошовими коштами на рахунках в банку, органах Державного ка­значейства і в касі бюджетні установи і цент

Таблиця 5
За дебетом субрахунків 331та 332відображається сума виставлених акреди­тивів, о

Таблиця 6
Отримуючи путівки працівники, як правило, вносять в касу певний

Таблиця 8
№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків         Дебе

Облік розрахунків зі стипендіатами
1. В бюджетних установах фінансування виплат по заробітній платі здійснюється за окремою статтею, яка відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України” є захищеною. Це оз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги