рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 4

Таблиця 4 - Конспект, раздел Экономика, Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах ...

Поряд з грошовими коштами на рахунках в банку, органах Державного ка­значейства і в касі бюджетні установи і централізовані бухгалтерії розпоряджа­ються іншими коштами, до яких належать: грошові документи в національній та іноземній валюті, грошові кошти в дорозі.

Грошові документи зберігаються в касі установи у сейфах, металевих ша­фах, спеціально облаштованих приміщеннях. На керівника установи та матері­ально відповідальних осіб поширюються всі вимоги щодо збереження грошових документів, так само, як і щодо грошових коштів у касі установи.

До грошових документівналежать: сплачені талони на бензин і мастило, оплачені путівки в будинки відпочинку, санаторії, на турбази, отримані повід­омлення на поштові перекази, поштові марки і марки держмита, бланки трудо­вих книжок і вкладиші до них тощо.

На рахунках цієї групи також обліковуються оборотні активи установи у формі еквівалентів грошових коштів, тобто коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках. Акредитивиможуть застосовуватися установами як за коштами загального, так і спеціального фондів бюджету. Порядок оформлення акредитивів і строки їх дії для установ, що здійснюють казначейське обслуговування кошторисів, установлюється Державним казначейством України, для установ, рахунки яких згідно з чинним законодавством залишені в установах банків, — Національним банком України. Умови та порядок проведення акредитивної форми розрахунків передбачаються договором. Строк дії акредитива встановлюється відповідно до чинного законодавства. Для скорочення термінів розрахунків готівкою за отримані товари (викона­ні роботи та надані послуги) застосовують розрахункові чеки(чекові книжки), які використовуються тільки для перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отри­мувача коштів і не підлягають сплаті готівкою. Форми розрахункових чеків затвер­джуються Національним банком України. Порядок заповнення розрахункових че­ків (чекових книжок) та механізм розрахування ними визначаються нормативними документами Національного банку України відповідно до чинного законодавства. При отриманні горючих і мастильних матеріалів деякі установи застосо­вують смарт-картки.Порядок відображення в обліку придбання горючих і мас­тильних матеріалів з застосуванням смарт-карти відрізняється від відображення операцій з придбання цих матеріалів за талонами лише тим, що вартість самої смарт-картки потрібно обліковувати як малоцінні і швидкозношувані предмети. Для обліку інших коштів в плані рахунків передбачено активний рахунок № 33 „Інші кошти", який має чотири субрахунки

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах

Запорізький національний технічний університет.. конспект лекцій з дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 4

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Предметом бухгалтерського обліку є майно (капітал), джерела формування майна (капіталу) та господарські процеси установи
Бухгалтерський облік забезпечує інформаційне відображення обігу капі­талу в установі, контролює його раціональне використання, розподіл суспільно необхідного продукту для задоволення потреб конкрет

План рахунків бюджетних установ
Наказом ГУДКУ № 114 затверджений план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і порядок ведення бухобліку (далі - План рахунків № 114). При цьому інструкції 5 , що використовув

Форми бухгалтерського обліку
Нині в Україні фактично застосовуються такі основні облікові форми: 1) меморіально-ордерна (за класичною меморіально-ордерною формою та формою «Журнал-Головна»); 2) журнально-орде

Облік розрахунків зі страхування
1. Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться в тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетним

Таблиця 3
Депозитні суми— кошти, що не належать бюджетній установі, надходять у тимчасове розпорядження і

Таблиця 5
За дебетом субрахунків 331та 332відображається сума виставлених акреди­тивів, о

Таблиця 6
Отримуючи путівки працівники, як правило, вносять в касу певний

Таблиця 8
№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків         Дебе

Облік розрахунків зі стипендіатами
1. В бюджетних установах фінансування виплат по заробітній платі здійснюється за окремою статтею, яка відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України” є захищеною. Це оз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги