рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Список рекомендованої літератури

Список рекомендованої літератури - раздел Экономика, Банківське право ...

Основна література

Законодавча та нормативна:

1. Конституція України. – // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6.

4. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29.

5. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 6 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1.

6. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22 травня 2003 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36.

7. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36.

8. Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38.

9. Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

10. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

11. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів і Україні” від 30 жовтня 1996 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

12. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

Навчальна:

13. Бисага Ю. М. Банківське право України: Навчальний посібник / Ю. М. Бисага, М. В. Сідак. — Ужгород: Ліра, 2007. — 420 c.

14. Башинський А. А. Банківське право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А. А. Башинський, І. І. Зазуляк. — Херсон: ВАТ ХМД, 2006. — 336 с.

15. Гетьманцев Д. О. Банківське право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. О. Гетьманцев, Н. Г. Шукліна. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 344 c.

16. Костюченко О. А. Банківське право України. Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник / О. А. Костюченко. — 4-е вид.— К.: А.С.К., 2006. — 624 с.

17. Орлюк О. П. Банківське право: Навч. посіб. / О. П. Орлюк. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 392 с.

18. Старинський М. В. Порівняльне банківське право: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / М. В. Старшинський. — Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. — 299 с.

19. Соколецька К. М. Банківське право: навчальний посібник / К. М. Соколецька, Н. П. Кепіна. — Одеса: Юридична література, 2005. — 344 с.

 

 

Додаткова література

Законодавча та нормативна:

20. Постанова Верховної Ради України "Про норматив обігу платіжних документів в Україні" від 25 червня 1993 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

21. Постанова ВРУ “Про застосування векселів у господарському обігу України” від 17 червня 1992 р. // ВВРУ. – 1992. – № 35. – Ст. 56.

22. Постанова ВРУ “Про сформування валютних фондів України” від 5 лютого 1992 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

23. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери” від 22 вересня 1998 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

24. Постанова Правління НБУ про порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами НБУ та комерційними банками від 30.06.1995 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

25. Положення про регіональне управління НБУ, затверджене постановою Правління НБУ від 11.05.1999 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

26. Положення "Про порядок видачі банком ліцензій на здійснення банківських операцій", затвердженої постановою Правління НБУ від 6 травня 1998 р. №181 // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

27. Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.1998 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

28. Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках. Затверджене постановою Правління НБУ від 05.05.1999 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

29. Інструкція Національного банку України "Про відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб /резидентів і нерезидентів/ в іноземній валюті та національній валюті України" затвердженої постановою Правління Національного банку України 09 листопада 1998 р. № 468 // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

30. Інструкція Національного банку України Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" затвердженої постановою Правління Національного банку України 18.12.1996 р. № 527 // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

31. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України” від 28.08.1996 р. // Бюлетень нормативних актів Мін. Фінансів України. – 1996. – VII – VIII. – С. 253-270.

32. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності від 18.12.1998 р. – Випуск 1. – К., 1999 – С. 3-39.

33. Інструкція НБУ “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”, затверджена постановою Правління НБУ від 20.06.1995р. в ред. постанови Правління НБУ від 13.12.1997 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

34. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 13.10.97р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Випуск 12. – К., 1997р. – С. 68-76.

35. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

36. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

Навчальна:

37. Банківське право: українське та європейське / За ред. П.Д. Біленчука. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 1999.

38. Гіленко I. Банківський менеджмент / I. Геленко, О.Кириченко, А. Ятченко. – К.: Основи, 1999.

39. Карманов Е.В. Банковское право Украины / Е.В. Карманов. — Харьков: Консум, 2000.

40. Національний банк і грошово-кредитна політика / За ред. А.М. Мороза. — КНЕУ, 1999.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Банківське право

Івано франківський університет права.. Імені короля Данила Галицького.. Кафедра екологічного трудового..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Список рекомендованої літератури

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності
Ринкова економіка породжує нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання, та змінює старі, що іс­нували під час державної монополії. Змінюються принци­пи, на яких будуються взаємовіднос

Банківське право: предмет та методи правового регулювання
У юридичній науці триває дискусія щодо визначення міс­ця банківського права у правовій сисгемі, віднесення його до комплексної галузі права або до комплексного правового ін­ституту. Свого часу М. М

Банківські правовідносини
Банківські відносини підпадають під регулювання норм права, тому є правовідносинами. Відповідно, їх можна кваліфікувати та класифікувати, виходячи із загальних стан­дартів правової науки. Слід заув

Банківське законодавство
В умовах побудови ринкової економіки країни континен­тального права створюють цілі комплексні масиви законодавс­тва, що містять норми різних правових галузей (що стосують­ся сфери транспорту, інфор

Джерела банківського права
Аналізуючи законодавчу діяльність та практику впро­вадження прийнятих компетентними органами правових норм, які регулюють банківські відносини, слід зважати на необхідність реалізації принципів, пр

Місце центрального банку в банківській системі
До основних факторів, що мають визначати місце цент­рального банку (і НБУ у тому числі) в економіці держави, слід віднести: а) систему чинних законів; б) взаємозв'язок полі­тики центрального банку

Принципи діяльності Національного банку України
Національний банк організується та функціонує відповід­но до найбільш загальних правових принципів, які прита­манні більшості державних органів. Згідно зі ст. 22 Закону «Про Національний банк Украї

Керівні органи Національного банку України
Прийнятий у 1999 р. Закон України «Про Національний банк України» заклав нові підходи до організаційної струк­тури та правового статусу органів управління центрально­го банку України. Згідно з Конс

Правовий статус територіальних управлінь Національного банку України
Аналізуючи правовий статус філій (територіальних уп­равлінь) Національного банку України, слід зазначити, що вони є найважливішими структурними елементами систе­ми центрального банку. Наявність філ

Функції Національного банку України
Основна функція центрального банку держави полягає у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці. В Україні таку норму закріплено в ст. 99 Конституції України та в Законі України «Про Н

Поняття, ознаки та компетенція комерційного банку
Термін «комерційний банк» виник на початку розвит­ку банківської справи, коли банки обслуговували переважно торгівлю (соmmеrсе), товарообмінні операції та платежі, які здійснювали торгівці (звідси

Майно комерційного банку, статутний капітал і порядок його формування
Реформування банківського сектору пов'язане з діями на рівні національної банківської системи, що тягне за собою як закриття або реорганізацію банків (які не можуть викона­ти вимоги НБУ щодо капіта

Правові засади створення та державної реєстрації банків
Порядок створення та державної реєстрації банків ви­значають закони «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», а також Положення НБУ про порядок створення і державної реє

Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків
Чимало банків надають послуги клієнтам через свої струк­турні підрозділи, оскільки територіальна наближеність установи і досі залишається одним із найважливіших кри­теріїв при обранні клієнтом банк

Державна реєстрація банків з іноземним капіталом і представництв іноземних банків в Україні
Аналізуючи доцільність доступу іноземного капіталу на національні ринки банківських послуг, можна дійти виснов­ку про наявність декількох взаємопов'язаних, але водночас протилежних за метою чинникі

Реорганізація та ліквідація банківських установ
Як і будь-яке інше підприємство, банк може прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію. Реорганізація банку здійснюється в загальноприйнятих пра­вових формах шляхом злиття, приєдн

Договір банківського вкладу
За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), яка надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові

Договір банківського рахунку
За договором банківського рахунку банк зобов'язується при­ймати та зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (во­лодільцеві рахунку), кошти, що надходять для нього, викону­вати розпорядження

Правові основи захисту банківської таємниці
Принцип дотримання банківської таємниці слід реалізо­вувати через діяльність окремих кредитно-фінансових інс­титутів, у першу чергу комерційних банків. Водночас саме центральний банк може сп

Значення активних операцій для банків
У міжнародній банківській практиці якість активів по­ряд із достатністю капіталу є фундаментальною умовою, що визначає фінансовий стан банку, його благополуччя. Достатність капіталу значною мірою з

Правові засади банківського кредитування
Поняття та види кредиту.Кредитування є основним ви­дом активних операцій комерційних банків, який дає мож­ливість банкам отримувати значні доходи, але водночас супроводжується певн

Іпотечне кредитування
Одним із важливих завдань національної економічної політики є формування платоспроможного попиту різних верств населення на житловому ринку. Однак житло є до­рогим товаром тривалого користування, і

Банки як учасники ринку цінних паперів
В умовах ринкової економіки цінні папери посідають важливе місце у платіжному обігу кожної держави. Завдяки випуску й обігу цінних паперів забезпечуються інвестицій­ні процеси, пересування коштів у

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Застосування деривативів у банківській діяльності
Деривативи — стандартні документи (похідні цінні папе­ри), що засвідчують право та (або) обов'язок придбати або прода­ти цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а та­кож кошти на пев

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Правове регулювання грошового обігу в Україні
Гроші існують у готівковій формі (формі грошових зна­ків) або в безготівковій (формі записів на рахунках у банках). Грошові знаки випускають у вигляді банкнот і монет, що ма­ють зазначену на них но

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні
Безготівкові розрахунки займають провідне місце в опе­раціях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та видів діяльності. Близько % припадає на розрахунки за товарними операц

Підстави, порядок списання коштів із рахунку клієнта й арешт коштів на рахунку клієнта
Накладення арешту та звернення стягнення на кошти, що перебувають у банку, є самостійними стадіями обме­ження (а зрештою і припинення) права власника рахунку або вкладника, що передбачені законодав

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги