рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

До виконання курсової роботи транспортні технології

До виконання курсової роботи транспортні технології - раздел Спорт, Мнс України Львівський Дер...

МНС УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Кафедра пожежної та

аварійно-рятувальної техніки

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи

з дисципліни “Автомобільна підготовка

напряму підготовки 6.070101

Транспортні технології

 

 

Львів 2010

Автомобільна підготовка. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів та курсантів напряму підготовки 6.070101 “Транспортні…   Укладачі: доцент кафедри пожежної та аварійно-рятувальної техніки к.т.н. Підгородецький Я.І.

Загальні положення

Курсова робота виконується при вивченні дисципліни “Автомобільна підготовка”. завдання роботи: закріпити теоретичні знання з будови автомобілів, конструкції вузлів, агрегатів та систем а також їх технічного обслуговування.

 

Завдання на курсове проектування

Варіант завдання вибирається за порядковим номером прізвища студента (курсанта) у списку журналу відвідувань академічної групи. Для першого розділу роботи завдання видається за пропозицією студента… Згідно номера варіанта для другого і третього розділів завдання визначається за таблицею, де вказано номер теми…

Зміст курсової роботи

У курсовій роботі (проекті) повинні знайти відображення важливі питання будови автомобілів, конструкції вузлів, агрегатів та систем а також їх технічного обслуговування.

 

Курсова робота (проект) повинна бути побудованою у такій послідовності:

 

Титульна сторінка (Додаток А).

Завдання (Додаток Б).

Анотація.

Зміст.

Вступ.

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Висновки.

Список використаної літератури.

Таблиця 1 №варі-анта Тема завдання до розділу 1 за вибором студента (курсанта), кафедри № теми Розділ 2 …

Структура курсової роботи.

 

Анотація

В анотації подається короткий зміст виконаної роботи за розділами.

 

Зміст

У змісті роботи вказуються найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів. Зміст повинен включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури.

 

Вступ

Вступ містить обґрунтування обраного об’єкта дослідження, розкриваються мета та завдання, які ставив перед собою студент при виконанні курсової роботи.

 

Розділ 1. Історія зародження і діяльності автомобільних заводів, концернів, корпорацій.

У цьому розділі необхідно охарактеризувати умови історичного періоду стану технічних засобів забезпечення мобільності людей і ресурсів, розкрити передумови виникнення фірми, дати технічну характеристику конструкції транспортного засобу першого випуску. Привести технічні характеристики, дати створення нових конструкцій, дати порівняльний аналіз з моделями автомобілів інших відомих на той час автомобільних заводів (фірм).

 

Розділ 2. Конструкція автомобільного двигуна внутрішнього згоряння.

Завданням даного розділу є поглиблене засвоєння конструкції двигуна, його роботи та порядку експлуатації. Виконуючи дане завдання необхідно розглянути основні конструктивні параметри двигуна та нанести їх на схемі, проаналізувати його технічні характеристики. Детально проаналізувати особливості конструкції механізмів та систем, зобразити їх конструкцію у вигляді логічних блок-схем..

Розділ 3. Конструкція шасі автомобіля

  5. Оформлення курсової роботи (проекту) Курсова робота повинна займати не більше 30 сторінок друкованого тексту. Робота виконується, за допомогою комп’ютера…

Навчально-методичні матеріали

2. Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля. ‑ М.: Машиностроение, 1985. – 352 с. 3. Фоменко О.Я. та інші. Підручник водія. – Київ.: Сигнал, 1997. 4. Кисляков В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: Либідь, 1999.

ДОДАТКИ

Додаток А

МНС УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Кафедра пожежної та

аварійно-рятувальної техніки

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Автомобільна підготовка”

 

Варіант №____

 

 

Виконав (ла):

студент (ка) групи _______ _______________________

(прізвище, ініціали)

 

 

Прийняв:

___________________

(підпис, дата)

 

Львів 2010

Додаток Б

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри ПАРТ

_____________Ренкас А.Г.

(підпис)

“____” _________ 2010р

 

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи з дисципліни

"Автомобільна підготовка" студенту (курсанту) групи______

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Розділ 1. Історія зародження і діяльності автомобільних заводів, концернів, корпорацій.

 

____________________________________________________________

(назва автомобільних заводу, концерну, корпорації)

 

Розділ 2. Конструкція автомобільного двигуна внутрішнього згоряння.

____________________________________________________________

(назва теми згідно варіанту з додатку В)

 

 

Розділ 3. Конструкція шасі автомобіля

(назва теми згідно варіанту з додатку Г)    

Теми завдань до розділу 2

2. Особливості конструкції двигуна автомобіля ЗИЛ-131. 3. Особливості конструкції двигуна автомобіля КамАЗ-5320 4. Особливості конструкції двигуна автомобіля УАЗ-469.

Теми завдань до розділу 3

2. Особливості конструкції систем керування автомобіля ГАЗ-66. 3. Особливості конструкції ходової частини автомобіля ГАЗ-66. 4. Особливості конструкції трансмісії автомобіля ЗИЛ-131.

– Конец работы –

Используемые теги: виконання, курсової, роботи, Транспортні, технології0.078

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: До виконання курсової роботи транспортні технології

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи. Зміст розрахунково-графічної роботи. 3 порядок захисту роботи
Вступ.. рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково графічної роботи.. завдання до роботи організаційні вказівки..

Курсова робота з дисципліни операційні системи завдання на виконання курсової роботи розробка додатків з використанням різних бібліотек та технологій
Інститут інформаційно діагностичних систем.. кафедра безпеки інформаційних технологій.. курсова робота пояснювальна записка..

Регіональне лісівництво Методичні вказівки до виконання курсової роботи Для студентів спеціальності 30401 – «Лісове господарство»
Харківський національний аграрний університет.. імені В В Докучаєва..

До виконання курсової роботи на тему: проектування комплексу заходів, які забезпечують одержання високоякісного насіння і садивного матеріалу польових культур
Національний університет біоресурсів і природокористування України.. кафедра селекції і генетики..

Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку»
Державний вищий навчальний заклад.. Криворізький національний університет.. Кафедра теплогазоводопостачання водовідведення і вентиляції..

Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни
Кременчуцький державний університет.. імені михайла остроградського..

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами set, if goto. Windows xp. Створення файлу відповідей
Лабораторна робота командний рядок робота з файлами лабораторна робота командний рядок робота з пакетними.. загальні методичні вказівки..

До виконання курсової роботи з курсу «Товарознавство»
Одеська національна академія харчових.. технологій.. кафедра товарознавства..

Менеджмент персоналу. Методичні вказівки. До виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0305 - “економіка і підприємництво”, спеціальність 7. 030505 „управління персоналом і економіка праці”
Менеджмент персоналу методичні вказівки до виконання курсової роботи укл кондиріна а г чернігів чдту с.. зміст..

0.037
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам