рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок опорів ступенів пускових реостатів

Розрахунок опорів ступенів пускових реостатів - раздел Спорт, Методичні вказівки з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7. 050702 «Електричний транспорт»   Вихідним Рівнянням Для Розрахунку Опорів За Позиціями Пуску...

 

Вихідним рівнянням для розрахунку опорів за позиціями пуску Rпі для двигунів змішаного збудження є:

 

, (3.1)

 

де Iі діапазон зміни струму для даного рухомого складу, А;

Rпi - значення пускового опору на відповідній реостатній характеристиці Ом;

Rдв – сумарний опір двигуна,Ом;

сФi значення намагнічуючої сили для даного розрахункового струму, В×с/м

Вихід на автоматичну характеристику виконується за умовами Iп = Iп max, при цьому Rп=0.

Опір на попередній позиції при струмі Imin визначаємо за формулою:

 

, (3.2)

 

де сФ1,2 обчислюються за даними швидкісної характеристики повного поля (див. додаток 2), В×с/м:

 

, (3.3)

 

Опір на попередній позиції при струмі Imin визначаємо за спрощеною формулою, Ом:

, (3.4)

де

, (3.5)

 

. (3.6)

 

Прийнявши спочатку i = 0, Ri = 0, знайдемо Ri+1 = R1, яке підставимо в праву частину формули , далі обчислимо Ri+1 = R2, і т.д. Розрахунок припиняємо на кроці , для якого:

 

, (3.7)

 

при Ri=0: , Ом,

Далі розраховуємо:

,

, і т.д.

Початковий струм установленого пуску, який є також кінцевим струмом маневрових ступенів, знаходимо за формулою:

 

, (3.8)

 

Кількість маневрових позицій К1 визначаємо з умови, що збільшення прискорення при переході з позиції на позицію не повинне перевищувати (1,5 - 2,0) м/с2:

, (3.9)

де с - час переходу з позиції на позицію групового реостатного контролера.

Кількість маневрових позицій К1 повинна бути цілим числом.

Струми маневрових позицій:

 

, (3.10)

 

Опір на маневрових позиціях визначаємо за формулою:

 

, (3.11)

 

Результати розрахунків позицій пуску та величин пускових опорів доцільно звести до таблиці.

 

Таблиця 3.1 – Розрахункові значення пускових опорів

Позиція   п
Величина пускового опору на відповідній позиції, Ом        

 

Для трамвайних вагонів, що мають замість реостатного контролера прискорювач, який виконує аналогічні функції, розраховуємо опір прискорювача при середньому пусковому струмі, Ом:

 

, (3.12)

Опір прискорювача при номінальному струмі ТЕД, Ом:

 

. (3.13)

 

Опори демпферних резисторів R1 і R2, як і елементи прискорювача, виконують функції обмеження пускового струму тягових електродвигунів і забезпечують плавний пуск, визначаємо за формулами, Ом:

 

. (3.14)

 

. (3.15)

 

Далі знаходимо опір одного елемента прискорювача за умовою того, що при перемиканні пальців не буде з'являтися електрична дуга:

 

, (3.16)

 

де Uел = 7В - напруга на одному елементі прискорювача.

Кількість елементів прискорювача при пуску визначається, шт.:

 

. (3.17)

 

Кількість елементів прискорювача повинна бути цілим числом.

Розрахунок пускових опорів по позиціям виконуємо наступним чином:

- визначаємо початковий пусковий опір прискорювача:

 

; (3.18)

- визначаємо наступний пусковий опір при виведеному з ланцюга ТЕД демпферного опорі R1:

; (3.19)

- визначаємо наступний пусковий опір при виведених з ланцюга ТЕД демпферних опорах R1 і R2:

; (3.20)

- визначаються пускові опори на 50-й, 30-й та 15ій позиціях прискорювача:

,

, (3.21)

.

 

Результати розрахунків позицій пуску і величин пускових опорів зводимо до таблиці.

 

Таблиця 3.2 – Розрахункові значення пускових опорів

Позиція
Величина пускового опору на відповідній позиції, Ом            

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7. 050702 «Електричний транспорт»

Кафедра систем промислового електроспоживання та електричного транспорту.. методичні вказівки з дисципліни.. зміст..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок опорів ступенів пускових реостатів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
до виконання курсової роботи з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7.050702 «Електричний транспорт»  

Розрахунок пускових струмів
  Завданням розрахунку є визначення опорів пускових реостатів за позиціями регулювання ТЕД , складання схеми реостатів і знаходження опору резисторів. Розрахунок опорів пуско

Середня пускова сила тяги для забезпечення розрахункового прискорення визначається як
  , (2.6)   За графіком сили тяги для повного поля (див. додаток 3

Розробка схем пускових реостатів
Для рухомого складу, що має реостатний контролер, для виведення опорів з ланцюгу ТЕД необхідно застосовувати верн’єрні схеми. Розробку верн’єрної схеми починаємо визначення кількості пуско

Розрахунок реостатних характеристик
  Розрахунок виконуємо графоаналітичним методом, використовуючи електромеханічні характеристики двигуна. Швидкість рухомого складу при заданому значенні пускового реостату ро

Розрахунок коефіцієнтів апроксимації навантажувальних характеристик
Для тягових двигунів характеристика сФi= f(I) не має точного аналітичного виразу, тому за основу нелінійної математичної моделі приймаємо функцію, що легко диференціюється і забез

Розрахунок кількості ступенів ослаблення поля ТЕД
  Розрахунок мінімального коефіцієнта ослаблення поля виконуємо з урахуванням того, що максимальна межламельна напруга не повинна перевищувати 35В. ЕРС між

Розрахунок опорів ланцюга ослаблення поля ТЕД
При двигунах послідовного збудження ослаблення поля виконується підключенням паралельно серієсним обмоткам ланцюга, що містить послідовно з’єднані секції, які вмикаються контакторами (див. рис. 7.1

Вибір обмеження у режимі гальмування
При розрахунку режимів гальмування, повинні бути внесені обмеження за швидкістю, максимальною напругою та струмом якоря. Криві обмеження реостатн

Розрахунок максимальної гальмівної сили
  Розраховуємо максимальну гальмівну силу Bг max: , (10.5) &

Розрахунок підгальмування для двигунів змішаного збудження
Гальмування виконується при незмінному опорі в гальмівному контурі, тому забезпечується електродинамічне гальмування до швидкості 15 км/год. За досягненням цієї швидкості водій вводить у дію механі

Вибір елементів пускового (гальмівного) реостата для двигунів змішаного збудження
  Для вибору елементів пускового (гальмівного) реостата необхідно знати ефективний струм кожної секції, що визначається за формулою  

Вибір елементів ланцюга ослаблення поля
Вибір опорів ланцюгів ослаблення поля виконуємо, виходячи з тривалого струму під час руху на останній позиції, при швидкості V=60 км/год. Далі визначаємоо припустимий тривалий струм, за знач

Вибір елементів гальмівного контура
Вибір елементів гальмівного контура виконуємо наступним чином: гальмівну характеристику V(I) розбиваємо в межах від 10 до 60 км/год на 10 рівних частин. Знаходимо Vср

Вибір елементів пуско-гальмівного реостата для двигунів послідовного збудження
  Вибір елементів прискорювача виконуємо за умовою забезпечення перегріву найбільш навантажених елементів не вище 350 °С. Найбільш навантаженим елементом є елемент відповідний до закі

Перевірка елементів прискорювача за критерієм пожежної безпеки
Розрахунковим режимом вважаємо гальмовий. За даними гальмівної діаграми визначаємо прирощення швидкостей Dvi м/с, та для кожного прирощення знаходиться середню швидкість vсер

Список літератури
  1. Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту”. (Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу в режимі тяги): Конспект лекцій для студентів с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги