рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок кількості ступенів ослаблення поля ТЕД

Розрахунок кількості ступенів ослаблення поля ТЕД - раздел Спорт, Методичні вказівки з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7. 050702 «Електричний транспорт»   Розрахунок Мінімального Коефіцієнта Ослаблення Поля Виконуємо...

 

Розрахунок мінімального коефіцієнта ослаблення поля виконуємо з урахуванням того, що максимальна межламельна напруга не повинна перевищувати 35В.

ЕРС міжламельної напруги:

, (7.1)

 

де t - коефіцієнт полюсного покриття, t = 0,62;

еср - середня межламельна напруга: ;

де К - кількість колекторних пластин (див. додаток 2);

р – кількість пар полюсів (див. додаток 2);

Fря - намагнічувальна сила реакції якоря, А×вит :

 

;

де Na - кількість провідників якірної обмотки (див. додаток 2)

Iпр - максимальний припустимий струм ТЕД при пуску;

т – кількість пар паралельних віток обмотки якоря (див. додаток 2)

Fгп - намагнічуюча сила головних полюсів:

 

(7.2)

Припустимий коефіцієнт ослаблення поля розраховуємо за формулами:

- для двигунів змішаного збудження:

 

, (7.3)

 

де ІШ – струм шунтової обмотки, приймається ІШ=2 А

- для двигунів послідовного збудження:

 

(7.4)

 

де ωС – кількість витків обмотки послідовного збудження та ωШ кількість

витків обмотки паралельного збудження обирають за даними,

наведеними у таблиці в додатку 2.

Кількість ступенів ослаблення поля nОП розраховуємо за формулами:

1) розраховуємо коефіцієнт регулювання першої ступені ослаблення поля:

- для двигунів змішаного збудження: (7.5)

 

- для двигунів послідовного збудження: (7.6)

 

де КІ – коефіцієнт нерівномірності пуску по струму при ослабленні

поля, КІ=(1,5÷1,8) КF

2) Послідовно возводячи коефіцієнт регулювання першої ступені ослаблення поля в квадрат, куб, і т.д., отримуємо ряд , в якому останнє значення буде найбільш близьким до . Таким чином, визначаємо кількість ступенів ослаблення поля:

 

; ; і т.д. , поки (7.7)

 

Коефіцієнт регулювання намагнічуючої сили серієсної обмотки визначаємо, враховуючи, що кількість ступенів шунтування послідовної обмотки менше кількості ступенів ослаблення поля на одиницю:

(7.8)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні вказівки з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7. 050702 «Електричний транспорт»

Кафедра систем промислового електроспоживання та електричного транспорту.. методичні вказівки з дисципліни.. зміст..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок кількості ступенів ослаблення поля ТЕД

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
до виконання курсової роботи з дисципліни «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів» для студентів спеціальності 7.050702 «Електричний транспорт»  

Розрахунок пускових струмів
  Завданням розрахунку є визначення опорів пускових реостатів за позиціями регулювання ТЕД , складання схеми реостатів і знаходження опору резисторів. Розрахунок опорів пуско

Середня пускова сила тяги для забезпечення розрахункового прискорення визначається як
  , (2.6)   За графіком сили тяги для повного поля (див. додаток 3

Розрахунок опорів ступенів пускових реостатів
  Вихідним рівнянням для розрахунку опорів за позиціями пуску Rпі для двигунів змішаного збудження є:  

Розробка схем пускових реостатів
Для рухомого складу, що має реостатний контролер, для виведення опорів з ланцюгу ТЕД необхідно застосовувати верн’єрні схеми. Розробку верн’єрної схеми починаємо визначення кількості пуско

Розрахунок реостатних характеристик
  Розрахунок виконуємо графоаналітичним методом, використовуючи електромеханічні характеристики двигуна. Швидкість рухомого складу при заданому значенні пускового реостату ро

Розрахунок коефіцієнтів апроксимації навантажувальних характеристик
Для тягових двигунів характеристика сФi= f(I) не має точного аналітичного виразу, тому за основу нелінійної математичної моделі приймаємо функцію, що легко диференціюється і забез

Розрахунок опорів ланцюга ослаблення поля ТЕД
При двигунах послідовного збудження ослаблення поля виконується підключенням паралельно серієсним обмоткам ланцюга, що містить послідовно з’єднані секції, які вмикаються контакторами (див. рис. 7.1

Вибір обмеження у режимі гальмування
При розрахунку режимів гальмування, повинні бути внесені обмеження за швидкістю, максимальною напругою та струмом якоря. Криві обмеження реостатн

Розрахунок максимальної гальмівної сили
  Розраховуємо максимальну гальмівну силу Bг max: , (10.5) &

Розрахунок підгальмування для двигунів змішаного збудження
Гальмування виконується при незмінному опорі в гальмівному контурі, тому забезпечується електродинамічне гальмування до швидкості 15 км/год. За досягненням цієї швидкості водій вводить у дію механі

Вибір елементів пускового (гальмівного) реостата для двигунів змішаного збудження
  Для вибору елементів пускового (гальмівного) реостата необхідно знати ефективний струм кожної секції, що визначається за формулою  

Вибір елементів ланцюга ослаблення поля
Вибір опорів ланцюгів ослаблення поля виконуємо, виходячи з тривалого струму під час руху на останній позиції, при швидкості V=60 км/год. Далі визначаємоо припустимий тривалий струм, за знач

Вибір елементів гальмівного контура
Вибір елементів гальмівного контура виконуємо наступним чином: гальмівну характеристику V(I) розбиваємо в межах від 10 до 60 км/год на 10 рівних частин. Знаходимо Vср

Вибір елементів пуско-гальмівного реостата для двигунів послідовного збудження
  Вибір елементів прискорювача виконуємо за умовою забезпечення перегріву найбільш навантажених елементів не вище 350 °С. Найбільш навантаженим елементом є елемент відповідний до закі

Перевірка елементів прискорювача за критерієм пожежної безпеки
Розрахунковим режимом вважаємо гальмовий. За даними гальмівної діаграми визначаємо прирощення швидкостей Dvi м/с, та для кожного прирощення знаходиться середню швидкість vсер

Список літератури
  1. Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту”. (Регулювання тягових електричних двигунів рухомого складу в режимі тяги): Конспект лекцій для студентів с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги