рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розроблення ігрової навчальної програми «Пізнавальні ігри: пори року, фрукти й овочі, фруктове асорті, хто що їсть, транспорт» для дітей молодшого віку

Розроблення ігрової навчальної програми «Пізнавальні ігри: пори року, фрукти й овочі, фруктове асорті, хто що їсть, транспорт» для дітей молодшого віку - раздел Спорт, Українська Інженерно-Педагогічна Академія (Повне Найменування...

Українська інженерно-педагогічна академія

(повне найменування вищого навчального закладу)

Інформатики та комп‘ютерних технологій

(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Прикладне Програмування»

(назва дисципліни)

на тему: «Розроблення ігрової навчальної програми «Пізнавальні ігри: пори року, фрукти й овочі, фруктове асорті, хто що їсть, транспорт» для дітей молодшого віку»

 

 

Студента 2 курсу ДКТ-К1-1 групи

напряму підготовки Проф. освіта

спеціальності 7.010104.36

студента Лісаєв Д. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник ст. викладач, доц. Ящун Т.В.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. _________ - 20 __рік


ЗАВДАННЯ

На курсове проектування

Керівникдоц. Ящун Т. В. 1. Назва теми:Розроблення ігрової навчальної програми «Пізнавальні ігри: пори… 2. Термін представлення роботи:9 квітня 2013р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 4

1.1. Вступ 4

1.2. Підстави для розробки 4

1.3. Призначення розробки 4

1.4. Вимоги до прикладної системи 4

1.4.1. Вимоги до функціональних характеристик 4

1.4.2. Вимоги до надійності 4

1.4.3. Умови експлуатації 5

1.4.4. Вимоги до складу й параметрів технічних засобів 5

1.4.5. Вимоги до інформаційної й програмної сумісності 5

1.4.6. Вимоги до маркування й упакування 5

1.4.7. Вимоги до транспортування й зберігання 5

1.5. Вимоги до допоміжної документації 5

1.6. Вимоги до функціональної частини прикладної системи 5

1.6.1. Вимоги до набору функціональних блоків 5

1.6.2. Вимоги до інтерфейсу користувача 5

1.6.3. Вимоги до взаємодії із зовнішніми даними 5

1.7. Порядок контролю й приймання 6

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 7

ВСТУП 8

СХЕМА АЛГОРИТМУ 9

ОПИС ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХНЬОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 12

5.1. Стисла характеристика ігрової програми 12

5.2. Використані елементи управління та їхнє призначення 12

5.2.1. Реалізація функціональності ігрової програми 12

5.2.2. Реалізація операцій введення-виведення даних 13

5.2.3. Реалізація зв’язку з базою даних 13

СЦЕНАРІЙ РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 14

6.1. Умова гри 14

6.2. Інтерфейс гри 14

6.2.1. Титульна форма 14

6.2.2. Форма Реєстрації 14

6.2.3. Форма Головного меню 15

6.2.4. Форма відображення статистики 15

6.2.5. Форма з інформацією про автора гри 16

6.2.6. Форма з інформацією про гру 16

6.2.7. Форми з ігровими полями 17

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 18

КЕРІВНИЦТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАМІСТА 22

ЛІТЕРАТУРА 23

ДОДАТОК 24

  1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 1.1.Вступ

ДОДАТОК

  Public Class Главная Private Sub Главная_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

– Конец работы –

Используемые теги: розроблення, ігрової, НАВЧАЛЬНОЇ, програми, Пізнавальні, ігри, пори, року, фрукти, овочі, фруктове, асорті, ХТО, їсть, транспорт, дітей, молодшого, віку0.227

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розроблення ігрової навчальної програми «Пізнавальні ігри: пори року, фрукти й овочі, фруктове асорті, хто що їсть, транспорт» для дітей молодшого віку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни історія України за вимогами кредитно-модульної системи навчання київ
Навчально науковий інститут права та психодогії.. кафедра гуманітарних дисциплін..

Робоча програма навчальної дисципліни тактико-спеціальна підготовка
Внутрішніх справ.. факультет підготовки фахівців для підрозділів.. міліції громадської безпеки..

Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину. Періоди дитячого віку. Фізичний та психомоторний розвиток дітей
Модуль розвиток.. змістовий модуль педіатрія як наука про здорову і хвору дитину..

Эффективность рекламы на транспорте и в транспорте
С помощью информационных каналов реклама образует мощную коммуникационную систему, связывающую рекламодателей с потребителями услуг. Значимое воздействие оказывает реклама на характер общественных отношений, в.. С развитием рыночных отношений в Республике Дагестан, усилением конкуренции значение рекламы для деятельности разных..

Короткий конспект лекцій/програма навчальної дисципліни змістовий модуль. Поняття, види, особливості здійснення комерційних операцій на світовому ринку тема1. Основні поняття зед
Львівський інститут менеджменту.. кафедра менеджменту т міжнародного бізнесу..

История развития пассажирского автомобильного транспорта. Виды пассажирского транспорта, их классификация и характеристика. Классификация и характеристика пассажирских автомобильных перевозок
В современных условиях дальнейшее развитие и совершенствование экономики.. от его четкости и надежности во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности строительства и сельского..

Мова українських видань. Заголовний комплекс сучасного періодичного видання
Мова українських видань вивчається в таких формах: 1. Лекції – виклад матеріалу викладачем в аудиторії з метою розкрити основні положення навчальної програми. Вступ.. Зміст посібника відповідає навчальній програмі з модуля Мова українських.. Необхідність такого видання для фахівців видавничо поліграфічної галузі незаперечна адже саме від них залежить..

Конспект лекций по дисциплине инфраструктура железнодорожного транспорта и метрополитена ижтм общие сведения о железнодорожном транспорте
Общие сведения о железнодорожном транспорте и.. железнодорожный транспорт универсальный вид транспорта для перевозок всех видов грузов..

Робоча програма навчальної дисципліни основи суспільної географії
Кафедра економічної і соціальної географії.. затверджую проректор з науково педагогічної..

0.045
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам