рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів - раздел Спорт, Міністерство Освіти І Науки Украї...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

     

Практичне заняття № 1

ВИБІР СХЕМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ

 

Мета заняття— придбати навички проведення аналізу повної вартості при прийнятті різних рішень в логістиці (на прикладі вибору схеми транспортування нафтопродуктів).

 

Короткі теоретичні відомості

 

Аналіз повної вартості означає врахування всіх економічних змін, що виникають при будь-яких змінах в логістичній системі.

Використання аналізу повної вартості означає ідентифікацію всіх витрат в логістичній системі і таке їх перегрупування, яке дозволить зменшити сумарні витрати. Аналіз повної вартості первинно використовувався на транспорті для порівняння різних варіантів транспортування. Згодом цей метод стали використовувати в професійній діяльності логістів скрізь, де необхідно проводити вибір з двох і більш альтер­натив.

Застосування аналізу повної вартості передбачає можливість варіювання ціною при пошуку рішень, тобто можливість підвищити витрати в одній області, якщо в цілому в системі це призведе до економії.

 

Вихідні дані.

Мережа залізничних і автомобільних доріг у регіоні, схе­му розташування транспортних підприємств, перевалочних нафтобаз і нафтобаз споживача… Транспортування здійснюють в два етапи. Перший етап: залізничним транспортом від Ачин­ська до нафтобаз Мінусинська або Абази. Вартість доставки нафтопродуктів…

Етапи виконання завдання

 

1. Розрахувати вартість транспортування нафтопродуктів за кожним з варіантів доставки.

2. Розрахувати вартість подачі транспортних засобів під навантаження і вартість перевалки нафтопродуктів на нафтобазах.

3. Розрахувати повні витрати за трьома варіантами схем транспортування й обрати найкращій варіант.

4. Зробити висновки.

 

Методичні рекомендації до виконання роботи

1. Вибір схеми транспортування нафтопродуктів заснований на проведенні розрахунків за різними варіантами. Критерій вибору - мінімум повних витрат.… , (1.1) де - тариф на транспортування відповідно до території Росії і Монголії, долл./ткм;

Практичне заняття № 2

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

 

Мета заняття— ознайомлення з методами контролю процесу постачання товарів, а також з методом використання результатів контролю для ухвалення рішення про продовження договору з постачальником.

 

Короткі теоретичні відомості

Вибір постачальника — одне з найважливіших завдань фірми. На вибір постачальника істотний вплив мають результати роботи з вже укладених договорів,… Наступним етапом вирішення завдання вибору постачальника є оцінка… Наведемо приклад розрахунку рейтингу умовних постачальників (табл. 2.1). Допустимо, що протягом певного періоду фірма…

Завдання

Зробити оцінку постачальників № 1 і 2 за результатами роботи для ухвалення рішення про продовження договірних відносин з одним з них.

 

Вихідні дані.

Динаміка цін на аналогічну продукцію, що поставляється, динаміка постачання товарів неналежної якості, а також динаміка порушень постачальниками… Для ухвалення рішення про продовження договору з одним з постачальників… ціна............................................................0,5;

Етапи виконання завдання

 

1. Розрахувати середньозважений темп росту цін (показник ціни).

2. Розрахувати темп росту постачання товарів неналежної якості (показник якості).

3. Розрахувати темп росту середнього запізнення (показник надійності постачання).

4. Визначити рейтинг постачальників.

 

Методичні рекомендації до виконання роботи

1. Для оцінки постачальника за першим критерієм (ціна) слід розрахувати середньозважений темп росту цін () на товари, що поставляють їм:   , (2.1)

Практичне заняття № 3

УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ПРО КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ НАЙМАНОГО СКЛАДУ

 

Мета заняття— вивчення методики розрахунку вантажообігу, при якому підприємству оптової торгівлі байдуже, чи мати власний склад, чи користуватися послугами найманого складу.

 

Короткі теоретичні відомості

 

Визначення дійсної вартості вантажопереробки на складі дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо критичної величини складу.

Оптовику сьогодні найчастіше доводиться обирати між організацією власного складу і використанням для розміщення запасу складу загального користування. В останньому випадку власник складу включає виконання логістичних операцій у вартість збереження.

Вибір між власним і найманим складом можна визначити з графіка, представленого на рис. 4.1.

 

Рис. 4.1 - Ухвалення рішення про використання власного чи найманого складу

Дане завдання вирішують з достатнім ступенем точності лише у випадку, якщо відомий характер залежності витрат на вантажопереробку на власному складі від обсягу відповідних робіт, тобто якщо на складі налагоджений поопераційний облік витрат на логістику.

Завдання.

Визначити вантажообіг, при якому підприємство однаково влаштовує мати власний чи користуватися послугами найманого складу (— "вантажообіг байдужності").

Вихідні дані.

  Таблиця 3.1 – Дані для розрахунку витрат на збереження   Показник Розмірність Значення 1. Питома вартість вантажопереробки на…

Етапи виконання завдання

 

1. Визначити витрати на збереження у власному складі.

2. Визначити витрати на збереження у найманому складі.

3. Побудувати графіки витрат. Визначити зони доцільності використання складів.

4. Вивести формулу визначення "вантажообігу байдужності".

 

Методичні рекомендації до виконання роботи

1. Витрати на вантажопереробку на власному складі () визначити за формулою , (3.1)  

Практичне заняття № 4

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО СКЛАДУ НА ТЕРРИТОРІЇ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ

 

Мета заняття— ознайомлення з різними методами визначення місця розташування розподільчого складу на території, що обслуговують.

 

Короткі теоретичні відомості

Завдання визначення місця розташування розподільчого центру на территорії, що обслуговують, може формулюватися як пошук оптимального вирішення або… Завдання вибору оптимального місця розташування вирішують повним перебором й… Набагато менші трудомісткі субоптимальні методи визначення місця розміщення розподільчих центрів. Ці методи ефективні…

Завдання.

На території району (рис. 4.1) є 8 магазинів, що торгують продовольчими товарами. Визначити орієнтовне місце для розташування складу, що постачає магазини.

 

Рис. 4.1 - Карта району обслуговування: ГП — відстань між магазинами, що обслуговують, — споживачі матеріального потоку, км; 620 — № магазина і його вантажообіг (наприклад, магазин № 6, вантажообіг — 20 т/міс.); - — автомобільні дороги

 

Вихідні дані.

Таблиця 4.1 - Вантажообіг і координати магазинів, що обслуговуються   № магазину Координата X, км Координата Y, км … i – остання цифра студентського квитка (чи залікової книжки),

Етапи виконання завдання

 

1. Методом визначення центра ваги вантажопотоків знайти орієнтовне місце для розташування складу, що забезпечує магазини.

2. Визначити вузол транспортної мережі прямокутної конфігурації, у якому розмістити розподільчий склад.

3. Методом часткового перебору знайти вузол транспортної мережі, що рекомендується для розміщення складу, який забезпечує магазини.

 

 

Методичні рекомендації до виконання роботи

1. Користуючись вихідними даними - координатами магазинів, на околицях де рекомендується організувати роботу розподільчого складу, побудувати… Основним (але не єдиним) фактором, що впливає на вибір місця розташування… Як приклад вирішення завдання розглянемо розподільчу систему, що обслуговує чотирьох споживачів. Нанесемо на карту…

Практичне заняття № 5

ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В МАТЕРІАЛАХ

 

Мета заняття— придбати практичні навички планування потреби в матеріалах.

 

Короткі теоретичні відомості

Методи використання залежного попиту в промисловій сфері (на виробництві), називають плануванням потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP).… Деталі, які повинні бути зроблені, часто специфікують за допомогою відомості… Креслення й відомість складу виробу існують для цілого виробу, такого як олівець, вантажівка або «Боинг-757».…

Завдання

Попит на виріб А становить 50 од. Побудувати план потреби в матеріалах для виробництва виробів А.

 

Вихідні дані.

Рис. 5.1 – Структурна схема виробу А  

Етапи виконання завдання

 

1. Визначити потрібну кількість компонентів.

2. Визначити тимчасову структуру виробу А и побудувати план потреби в матеріалах.

 

Методичні рекомендації до виконання роботи

1. Структура виробу А має чотири рівні: 0, 1, 2 й 3. Є чотири батьки: А, В, С и F. Кожна одиниця-батько має принаймні один рівень нижче її. Одиниці… Маючи розгорнуту структуру продукту, визначається кількість штук кожної… Приклад визначення кількості компонентів продукції А представлено в табл. 5.2 (для варіанта i=0, j=0).

Практичне заняття № 6

КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АНАЛІЗУ ABC І XYZ

 

Мета заняття— придбання практичних навичок у диференціації об'єктів керування в логістиці.

 

Короткі теоретичні відомості

Ідея методу АВС полягає в тому, щоб з усієї безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з погляду визначеної мети. Таких об'єктів, як… Порядок проведення АВС аналізу представлено на рис. 6.1.  

Вихідні дані.

Перед службою логістики було поставлено завдання посилення контролю товарних запасів з метою скорочення загального обсягу коштів, омертвлених у… Торговий асортимент фірми, середні запаси на рік, а також обсяги продажів…  

Етапи виконання завдання

1. Розрахувати частку окремих позицій асортименту в обсязі запасу.

2. Побудувати асортиментні позиції в порядку убування частки в загальному запасі.

3. Побудувати криву ABC.

4. Запропонувати поділ аналізованого асортименту на групи А, В і С.

5. Розрахувати коефіцієнти варіації попиту за окремими позиціями асортименту ().

6. Побудувати асортиментні позиції в порядку зростання значення коефіцієнта варіації.

7. Побудувати криву XYZ.

8. Розподілити аналізований асортимент на групи Х, Y, Z.

9. Побудувати матрицю ABC-XYZ і виділити товарні позиції, що вимагають найбільш ретельного контролю при керуванні запасами.

 

Методичні рекомендації до виконання роботи

1. Розрахувати частку окремих позицій асортименту () в загальному обсязі запасу за формулою , (6.1) де - середній запас за квартал за -ю позицією асортименту, грн;

Практичне заняття № 7

РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СКЛАДУ

 

Мета заняття— вивчення методики розрахунку мінімально припустимого вантажообігу складу.

 

Короткі теоретичні відомості

Точкою беззбитковості називають мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства стає збитковою. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу полягає у визначенні…  

Етапи виконання завдання

1. Розрахувати загальні витрати на роботу складу.

2. Визначити прибуток складу.

3. Визначити точку беззбитковості.

 

Методичні рекомендації до виконання роботи

1. Загальні витрати на роботу складу визначають за формулою , (7.1) де - умовно-постійні витрати, у.о./рік;

Практичне заняття № 8

РОЗМІЩЕННЯ ТОВАРІВ НА СКЛАДІ

 

Мета заняття- придбання практичних навичок в оптимізації розміщення товарів на складі.

 

Короткі теоретичні відомості

Завдання визначення прийнятного варіанта розміщення товарів на складі не є новим для торгівлі і системи матеріально-технічного постачання. Суть його… Незважаючи на очевидне достоїнство, застосування даних методів стримується… Названі обмеження можуть бути подолані в результаті застосування так званого "правила Парето (20/80)".…

Завдання.

Визначити раціональні місця збереження для кожної товарної групи.

 

Вихідні дані.

Рис. 8.1 - Поділ потоків на складі  

Етапи виконання завдання

1. Виділити значущий (з погляду кількості внутріщньоскладських переміщень) асортимент складу і розмістити його в "гарячій" зоні.

2. Визначити можливе скорочення кількості переміщень на складі в результаті розміщення значущого асортименту в "гарячій" зоні.

 

 

Методичні рекомендації до виконання роботи

1. Розташуйте всі асортиментні позиції в порядку убування кількості відпущених за місяць вантажних пакетів (використовуйте для цього форму табл.…   Таблиця 8.2 - Реалізація за місяць в порядку убування кількості відпущених вантажних пакетів Товар (наймену …

Навчальне видання

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Логістика» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання підготовки напрямку 0502 «Менеджмент»

 

 

Укладач: Олексій Миколайович Горяїнов

 

 

Редактор: З.М. Москаленко

 

 

 

 

План 2007, поз. 567 М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 4.09.2007 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,9 Обл.-вид. арк. 2,4

Тираж 100 прим. Замовл №______

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

 

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

 

– Конец работы –

Используемые теги: Вибір, схеми, транспортування, нафтопродуктів0.1

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вибір схеми транспортування нафтопродуктів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Геометрические схемы пересечений в разных уровнях (схемы полных и неполных развязок)
На сайте allrefs.net читайте: геометрические схемы пересечений в разных уровнях (схемы полных и неполных развязок)...

Административно-правовые отношения: понятие, структура (в виде схемы), классификация (в виде схемы)
При этом было заявлено, что там задержание продлится как ми-нимум на трое суток.Вопросы: 1. В каких случаях и на сколько происходит административное.. Задание 5. Составить логическую схему «Пересмотр постановлений и решений по.. Задание 1. Раскрыть вопрос. Административно-правовые отношения: понятие, структура (в виде схемы), клас-сификация (в..

Структурная схема системы слежения за временным положением. Обобщенные функциональная и структурная схемы радиотехнических следящих систем
Таким образом, система АРУ необходима для расширения динамического диапазона, чтобы избежать перегрузки каскадов и искажения амплитудной модуляции и.. Напряжение задержки Uзад используется для того, что бы повысить уровень..

Эксцентриситет вершины. Релейно-контактные (переключательные) схемы. Алгебра высказываний. Операции над множествами. Графы и способы задания графов. Релейно-контактные схемы
Также однозначно определяет структуру графа.. весьма важным видом графа является связный граф не имеющий циклов он.. рассмотрим связный граф пусть и две его вершины длина кратчайшего маршрута называется расстоянием между..

Геометрические схемы пересечений в разных уровнях схемы полных и неполных развязок
Является возможность использования под эстакадного пространства для гаражей и автомобильных стоянок а также легкость организации движения в разных.. внеуличные пешеходные переходы.. технико экономический анализ сравниваемых вариантов пересечений..

Элементы электронных схем
Электронных.. схем.. в данной главе рассматриваются следующие элементы электронных схем указанные на рис..

Рассмотрим вначале источник питания без преобразо­вателя частоты, структурная схема которого представлена на рис.2.71
Вторичные источники питания вторичные источники питания являются одними из..

”тестування логічних схем за допомогою алгоритму d-кубів
Тема тестування логічних схем за допомогою алгоритму d кубів.. мета придбання практичних навичок тестування логічних схем за допомогою.. хід виконання виконати тестування логічної схеми за варіантом за допомогою алгоритму d кубів та отримати тестову..

Двійкові схеми
Тема двійкові схеми.. теоретичні положення теоретичні.. рис графічне позначення чверть суматора..

Всероссийский учебно-научно-методический центр схема истории болезни
Российской федерации.. всероссийский учебно научно методический центр..

0.059
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам