рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації до виконання роботи

Методичні рекомендації до виконання роботи - раздел Спорт, Вибір схеми транспортування нафтопродуктів   1. Користуючись Вихідними Даними - Координатами Магазинів, На...

 

1. Користуючись вихідними даними - координатами магазинів, на околицях де рекомендується організувати роботу розподільчого складу, побудувати креслення. Для цього на міліметровий папір треба нанести координатні осі, а потім точки, в яких розміщено магазини. Масштаб: одне міліметрове ділення - 1 км.

Основним (але не єдиним) фактором, що впливає на вибір місця розташування складу, є розмір витрат на доставку товарів зі складу. Мінімізувати ці витрати можна, розмістивши склад на околицях центра ваги вантажопотоків.

Як приклад вирішення завдання розглянемо розподільчу систему, що обслуговує чотирьох споживачів. Нанесемо на карту координатні осі таким чином, щоб обслуговує район, що, розмістився в першій чверті системи координат (рис. 4.2). Знайдемо координати точок, у яких розміщені магазини - споживачі матеріального потоку.

Рис. 4.2 - Визначення місця розташування складу методом пошуку центра ваги вантажних потоків (у дужках поруч із номером магазина зазначено його місячний вантажообіг)

 

Координати центру ваги вантажних потоків (), тобто точки, в межах яких може бути розміщено розподільчий склад, визначають за формулами:

, (4.1)

, (4.2)

де - вантажообіг -го споживача;

- координати -го споживача;

- число споживачів.

 

 

Точка території, що забезпечує мінімум транспортної роботи на доставку, в загальному випадку не збігається зі знайденим центром ваги, але, як правило, перебуває десь недалеко. Підібрати прийнятне місце для складу дозволить наступний аналіз можливих місць розміщення на околицях знайденого центра ваги (у рамках даної роботи не проводиться). При цьому необхідно оцінити транспортну доступність місцевості, розмір і конфігурацію можливої ділянки, а також урахувати плани місцевих органів влади відносно даної території.

Застосування описаного методу має обмеження. На моделі відстань від пункту споживання матеріального потоку до місця розміщення розподільчого центра враховується по прямій. У зв'язку із цим район, що моделюють, повинен мати розвинену мережу доріг, тому що в протилежному випадку буде порушено основний принцип моделювання - принцип подоби моделі й об'єкта, що моделюють.

 

2. Завдання виконують на кресленні, зробленому при виконанні завдання 1. Основою виконання завдання 2 є вивчення методу визначення оптимального місця розміщення розподільного складу у випадку прямокутної конфігурації мережі автомобільних доріг (метод пробної точки).

Спочатку на прикладі окремої ділянки транспортної мережі розглянемо суть методу. Нехай на ділянці дороги AD (рис 4.3) є чотири споживачі матеріального потоку: А, В, С и D. Місячний вантажообіг кожного з них зазначено в дужках. Оптимальне місце розташування розподільчого складу легко визначити методом, який можна назвати як "метод пробної крапки".

 

Рис. 4.3 - Визначення оптимального місця розташування розподільчого складу на ділянці обслуговування

 

Суть методу полягає в послідовній перевірці кожного відрізка ділянки, що обслуговує.

Введемо поняття пробної точки відрізка, а також поняття лівого й правого вантажообігів пробної точки.

Пробною точкою відрізка назвемо будь-яку точку, що перебуває на цьому відрізку й не приналежним його кінцям (тобто пробна точка не збігається із точками А, В, С і D).

Лівий вантажообіг пробної точки — вантажообіг споживачів, розташованих на всій ділянці обслуговування ліворуч від пробної точки.

Правий вантажообіг пробної точки — вантажообіг споживачів, розташованих праворуч.

Ділянку обслуговування перевіряють із крайнього лівого кінця. Спочатку аналізують перший відрізок ділянки (у нашому випадку - відрізок АВ). На даному відрізку ставлять пробну точку й підраховують суму вантажообігів споживачів, що перебувають ліворуч і праворуч від поставленої точки. Якщо вантажообіг споживачів, що перебувають праворуч, більше, тоді перевіряють наступний відрізок. Якщо менше, тоді приймають рішення про розміщення складу на початку аналізованого відрізка.

Перевірка пробних точок триває доти, поки не з'явиться точка, для якої сума вантажообігів споживачів з лівої сторони не перевищить суму вантажообігів споживачів із правої сторони. Рішення приймають про розміщення складу на початку цього відрізка, тобто ліворуч від пробної точки. У нашому прикладі - це точка С.

Розглянемо варіант, коли сума вантажообігів ліворуч і праворуч від пробної точки чергового відрізка стає однаковою. Початок цього відрізка (точка М, рис. 4.4) є першим, а кінець (точка N) - останнім з можливих місць розташування розподільного складу на ділянці обслуговування. Розподільний центр може бути розташований у кожній з точок відрізка MN ділянки обслуговування.

 

 

Рис. 4.4 - Визначення оптимального розташування розподільчого складу при рівності "лівого" й "правого" вантажообігів пробної точки

 

Для визначення методом пробної точки оптимального вузла прямокутної транспортної мережі (для розміщення розподільчого складу) варто нанести на карту району координатні осі, зорієнтовані паралельно дорогам. Визначивши координати споживачів, необхідно на кожній координатній осі знайти методом пробної точки оптимальне місце розташування координати X і координати Y шуканого вузла.

Як приклад розглянемо систему, що обслуговується, і складається із чотирьох споживачів (рис. 4.5). Мережа доріг - прямокутна. Надаючи ординатам й абсцисам споживачів відповідні значення вантажообігу, знайдемо методом пробної точки ординату й абсцису оптимального вузла транспортної мережі. Розміщення розподільчого складу в знайденому вузлі забезпечить мінімальний вантажообіг по доставці товарів зі складів.

 

3. Виконують на основі рішень, отриманих при виконанні завдань 1 і 2. Креслення зони обслуговування містить дві можливі для розміщення складу точки, що дозволяє обмежити зону пошуку вузлами, що перебувають на окраїнах цих точок.

Розрахунок проводять в наступній послідовності. Вибирають вузол транспортної мережі, у якому можливе розташування складу. Потім ділянками транспортної мережі визначають відстані від цього вузла (складу) до кожного з магазинів. У результаті множення величини відстані на величину вантажообігу магазина одержимо вантажообіг транспорту по доставці. Сумарний вантажообіг транспорту по доставці товарів в усі магазини з даного вузла дорівнює відповідними показникам для інших вузлів. Вузол транспортної мережі, що забезпечує мінімальний вантажообіг транспорту, і буде шуканим місцем розміщення складу.

Розрахунок виконати за формою табл. 4.2.

 

Рис. 4.5 - Визначення оптимального місця розташування розподільчого складу в умовах прямокутної мережі автомобільних доріг (крапками на схемі позначені споживачі матеріального потоку, числами - вантажообіг споживачів, т/міс.)

 

Таблиця 4.2 - Розрахунок кількості транспортної роботи для деяких вузлів транспортної мережі

 

№ магазина Вантажо- обіг магазина, т/міс Кількість транспортної роботи Кількість транспортної роботи
для вузла № для вузла № для вузла № для вузла №
відстань від складу, км вантажообіг транспорту, ткм/міс відстань від складу, км вантажообіг транспорту, ткм/міс відстань від складу, км вантажообіг транспорту, ткм/міс відстань від складу, км вантажообіг транспорту, ткм/міс
                 
                 
                 
                 
Разом XX   XX   XX   XX  

 

Запитання до перевірки знань:

 

1. Поясніть поняття «субоптимальні рішення», «субоптимальні методи»?

2. Поясніть метод визначення центра ваги вантажопотоків.

3. Поясніть метод пробної точки.

4. Поясніть визначення місця розташування розподільчого складу на підставі транспортної роботи.

5. У чому достоїнства й недоліки розглянутих методів?

6. Який метод є найбільш точним з Вашого погляду? Чому?

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів.. Мета заняття придбати навички проведення аналізу повної вартості при прийнятті різних рішень в логістиці на прикладі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації до виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА       МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять і самостійної р

Вихідні дані.
Фірма «Нафтодоставка», що займається організацією й здійсненням експедирування й перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів, заключила контракт на доставку 21000 т нафтопродуктів від А

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Вибір схеми транспортування нафтопродуктів заснований на проведенні розрахунків за різними варіантами. Критерій вибору - мінімум повних витрат. Використовуючи данні табл. 1.2, а

Короткі теоретичні відомості
  Вибір постачальника — одне з найважливіших завдань фірми. На вибір постачальника істотний вплив мають результати роботи з вже укладених договорів, на підставі виконання яких здійсню

Вихідні дані.
Протягом перших двох місяців року фірма одержувала від постачальників № 1 і 2 товари А і В. Динаміка цін на аналогічну продукцію, що поставляється, динаміка постачання товарів неналежної я

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Для оцінки постачальника за першим критерієм (ціна) слід розрахувати середньозважений темп росту цін () на товари, що пос

Вихідні дані.
Дані для виконання роботи представлені в табл.3.1.   Таблиця 3.1 – Дані для розрахунку витрат на збереження   Показник

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Витрати на вантажопереробку на власному складі () визначити за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення місця розташування розподільчого центру на территорії, що обслуговують, може формулюватися як пошук оптимального вирішення або як пошук субоптимального (близьког

Вихідні дані.
У табл. 4.1 наведені координати магазинів, що обслуговують, (у прямокутній системі координат), а також їхній місячний вантажообіг. Таблиця 4.1 - Вантажообіг і координати магазинів, що обсл

Короткі теоретичні відомості
  Методи використання залежного попиту в промисловій сфері (на виробництві), називають плануванням потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP). Наприкл

Вихідні дані.
Кожна одиниця А складається з компонентів В, З, D, Е, F й G (рис. 5.1). На рис. 5.1 (i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки); j - передостання цифра студе

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Структура виробу А має чотири рівні: 0, 1, 2 й 3. Є чотири батьки: А, В, С и F. Кожна одиниця-батько має принаймні один рівень нижче її. Одиниці В,

Короткі теоретичні відомості
  Ідея методу АВС полягає в тому, щоб з усієї безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з погляду визначеної мети. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необ

Вихідні дані.
З метою зміцнення позиції на ринку керівництво оптової фірми прийняло рішення розширити торговий асортимент. Вільних фінансових засобів, необхідних для кредитування додаткових товарних ресурсів, фі

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розрахувати частку окремих позицій асортименту () в загальному обсязі запасу за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Точкою беззбитковості називають мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства стає збитковою. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Загальні витрати на роботу складу визначають за формулою , (7.1) де

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення прийнятного варіанта розміщення товарів на складі не є новим для торгівлі і системи матеріально-технічного постачання. Суть його полягає у визначенні оптимальних

Вихідні дані.
Розглянемо склад, асортимент якого включає 27 позицій (табл. 8.1). Припустимо, що вантаж надходить і відпускається цілими вантажними пакетами, зберігається в стелажах на піддонах у пакетованому виг

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розташуйте всі асортиментні позиції в порядку убування кількості відпущених за місяць вантажних пакетів (використовуйте для цього форму табл. 8.2). Верхні 6 позицій (приблизно 20

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги