рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації до виконання роботи

Методичні рекомендації до виконання роботи - раздел Спорт, Вибір схеми транспортування нафтопродуктів   1. Розрахувати Частку Окремих Позицій Асортименту (...

 

1. Розрахувати частку окремих позицій асортименту () в загальному обсязі запасу за формулою

, (6.1)

де - середній запас за квартал за -ю позицією асортименту, грн;

- кількість позицій асортименту, од. У роботі .

Для прикладу розглянемо розрахунки для даних табл. 6.2.

 

Таблица 6.2 - Вихідні дані для проведення аналізу АВС і аналізу XYZ, грн

 

№ позиции Средний запас за квартал за позицією Реалізація за квартал
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Продолжение таблицы 6.1
16

Продовження табл. 6.2

Приклад для позиції 1:

Результати розрахунків звести до табл. 6.3.

 

Таблиця 6.3 - АВС і XYZ-аналіз

Вихідна інформація для проведення ABC і XYZ - аналізу АВС- аналіз XYZ-аналіз
номер позицій асортименту середній запас за позиціями частка позиції в загальному запасі, % коефіцієнт варіації попиту за окремими позиціями асортименту номер позиції в списку, впорядкованому за ознакою частки в загальних запасах частка позиції в загальній сумі запасів частка позицій наростаючим підсумком група номер позиції за списком, впорядкованим за коефіцієнтом варіації значення коефіцієнта варіації група
2,08 6,34 19,5 19,5 A 1,6 X
0,63 15,81 14,21 33,71 A 2,51 X
2,5 52,07 11,33 45,04 A 2,87 X
0,47 8,16 9,21 54,25 A 3,7 X
0,09 84,98 7,5 61,75 A 3,72 X
1,57 11,94 6,04 67,79 A 3,87 X
0,16 24,49 4,5 72,29 A 4,42 X

Продовження табл. 6.3

14,21 2,51 3,33 75,62 A 4,54 X
0,23 40,82 2,5 78,12 A 4,7 X
3,33 3,7 2,08 80,2 A 6,32 X
7,5 1,6 1,99 82,19 В 6,34 X
1,88 2,87 1,88 84,07 В 7,07 X
0,82 6,32 1,75 85,82 В 7,86 X
0,28 26,73 1,57 87,39 В 8,16 X
0,26 17,68 1,38 88,77 В 9,26 X
0,2 22,59 1,17 89,94 В 11,21 Y
0,14 17,68 1,07 91,01 В 11,46 Y
0,1 62,36 0,93 91,94 В 11,94 Y
0,38 42,49 0,82 92,76 В 13,36 Y
0,06 70,71 0,73 93,49 В 14,16 Y
0,18 24,49 0,63 94,12 В 15,31 Y
0,57 3,72 0,57 94,69 В 15,81 Y
0,02 117,26 0,47 95,16 В 17,68 Y
0,15 24,49 0,42 95,58 В 17,68 Y
1,99 11,46 0,38 95,96 В 17,68 Y
0,11 17,68 0,37 96,33 C 18,37 Y
19,5 4,54 0,33 96,66 C 20,2 Y
0,03 70,71 0,3 96,96 C 22,59 Y
0,18 28,28 0,29 97,25 C 24,49 Y
0,93 30,15 0,28 97,53 C 24,49 Y
0,03 35,36 0,27 97,8 C 24,49 Y
0,07 0,26 98,06 C 26,35 Z
0,27 26,35 0,23 98,29 C 26,73 Z
11,33 4,7 0,2 98,49 C 27,84 Z
0,37 20,2 0,18 98,67 C 28,28 Z
0,05 0,18 98,85 C 30,15 Z
0,3 7,86 0,16 99,01 C 35,36 Z
4,5 51,85 0,15 99,16 C 35,36 Z
0,12 63,74 0,14 99,3 C 40,82 Z
9,21 3,87 0,12 99,42 C 42,49 Z
0,29 15,31 0,11 99,53 C Z
1,07 4,42 0,1 99,63 C 51,85 Z
1,38 27,84 0,09 99,72 C 52,07 Z
0,33 7,07 0,07 99,79 C 62,36 Z
0,42 13,36 0,06 99,85 C 63,74 Z
0,73 18,37 0,05 99,9 C 70,71 Z
1,75 11,21 0,04 99,94 C 70,71 Z
0,04 35,36 0,03 99,97 C 84,98 Z
6,04 14,16 0,03 C Z
1,17 9,26 0,02 100,02 C 117,26 Z
Разом 100,0 - - - - - - - -

 

2. На підставі отриманих значень частки позицій асортименту в загальному запасі побудувати список асортиментних позицій в порядку убування частки в загальному запасі. Результати звести до табл. 6.3.

3. За даними знову побудованого списку (див. пункт 2) побудувати графік залежності частки позицій асортименту в загальній сумі запасів наростаючим підсумком від номера позиції в списку, впорядкованому за ознакою частки в загальних запасах (крива ABC) (приклад на рис. 6.1).

Рис. 6.1 – Крива АВС аналізу (приклад)

 

4. Поділ аналізованого асортименту на групи А, В і С пропонують проводити за наступним алгоритмом:

- у групу А включають 20% позицій впорядкованого списку, починаючи з найбільш значущої (в табл. 6.3 знаходиться на першому місці в стовпці «номер позиції в списку, впорядкованому за ознакою частки в загальних запасах»).

- у групу В включають наступні 30% позицій;

- у групу С включають 50% позицій, що залишилися (нижня половина табл. 6.3 – стовпець «номер позиції в списку, впорядкованому за ознакою частки в загальних запасах»).

Слід мати на увазі, що стандартний поділ, подібно до "середньої температури у госпіталі", може не відбивати специфіки конкретної множини. З цією метою пропонують будувати криву ABC-аналізу. Ділянки кривої, на яких відбувається різка зміна радіуса кривизни, вкажуть на границі підмножин, що вимагають різних підходів до керування.

Результати поділу асортименту представити в табл. 6.3.

5. Коефіцієнт варіації попиту за окремими позиціями асортименту () розраховують за залежністю

, (6.2)

де - -е значення попиту за -ю оцінюваною позицією асортименту, грн;

- число кварталів, за які зроблено оцінку,

- середньоквартальне значення попиту за оцінювальною позицією, грн. Визначають за формулою:

, (6.3)

Для позиції номер 1:

Результати розрахунків звести до табл. 6.3.

 

6. За даними розрахунку коефіцієнта варіації для кожної позиції асортименту скласти список, в якому позиції розмітити в порядку зростання значення коефіцієнта варіації. Новий список представити в табл. 6.3.

7. За даними знову побудованого списку (див. пункт 6) побудувати графік залежності коефіцієнта варіації попиту від номера позиції в списку, побудованому в порядку зростання значення коефіцієнта варіації (крива XYZ) (приклад на рис. 6.2).

 

Рис. 6.2 – Крива XYZ –аналізу (приклад)

8. У рамках даної задачі алгоритм поділу наведено в табл. 6.4.

 

Таблиця 6.4 - Пропонований алгоритм поділу асортименту на групи X, Y і Z

 

Група Інтервал Група Інтервал Група Інтервал
Х Y Z

9. Матрицю ABC-XYZ побудувати за формою, що представлена в табл. 6.5. У матрицю проставляють номери позицій асортименту, що згруповані за АВС і XYZ аналізом.

Таблиця 6.5 – Матриця ABC-XYZ

Результати АВС аналізу Результати XYZ аналізу
X Y Z
A AX 27, 8, 34, 40, 11, 10, 1 AY AZ 38, 3
     
B BX 12, 50, 42, 13, 22, 4 BY 25, 47, 6, 2, 45 BZ 43, 30, 46, 19
     
C CX 44, 37 CY 35, 41, 15, 16, 21, 7, 24, 17, 26 CZ 14, 33, 9, 29, 39, 18, 5, 32, 20, 36, 48, 28, 31,23
     

На підставі матриці ABC-XYZ необхідно визначити заходи щодо керування запасами. Результати представити у вигляді табл. (приклад в табл. 6.6). При заповненні користуватися наступними рекомендаціями:

- для товарних позицій, що входять до груп АХ, AY і AZ, слід виробити індивідуальні технології керування запасами. Наприклад, варто розрахувати оптимальний розмір замовлення і розглянути можливість застосування технології доставки "точно в термін";

- товарні позиції групи AZ слід контролювати щодня. Очевидно, що в зв'язку з великими коливаннями попиту тут треба передбачити страховий запас;

- керування запасами за позиціями, що входять до груп ВХ, BY і BZ, може здійснюватися як за однаковими, так і за індивідуальними технологіями (як за термінами планування, так і засобами доставки);

- планування запасів за товарними позиціями, що входять до групи СХ, CY і CZ, може здійснюватися на більш тривалий період, наприклад, на квартал, із щотижневою (чи щомісячною) перевіркою наявності запасу на складі.

Таблиця 6.6 – Необхідні заходи щодо керування запасами

 

Номери позицій асортименту Заходи
27, 8, 34, 40, 11, 10, 1, 49, 38, 3 Слід розрахувати оптимальний розмір замовлення і розглянути можливість застосування технології доставки "точно в термін"
12, 50, 42, 13, 22, 4, 25, 47, 6, 2, 45, 43, 30, 46, 19 Керування запасами за позиціями може здійснюватися як за однаковими, так і за індивідуальними технологіями (як за термінами планування, так і засобами доставки)
44, 37, 35, 41, 15, 16, 21, 7, 24, 17, 26, 14, 33, 9, 29, 39, 18, 5, 32, 20, 36, 48, 28, 31, 23 Планування запасів за товарними позиціями може здійснюватися на більш тривалий період, наприклад, на квартал, із щотижневою (чи щомісячною) перевіркою наявності запасу на складі

Запитання до перевірки знань:

1. Що виконують в першу чергу при проведенні АВС-аналізу?

2. Що дозволяє виконувати АВС-аналіз?

3. Як позначають групи товарів при АВС-аналізі, якщо перша група складає 10% від загального запасу, друга група 70% від загального запасу, третя група – 20%.

4. Що дозволяє виконувати XYZ-аналіз?

5. Що виконують в першу чергу при проведенні XYZ-аналізу?

6. Як позначають групи товарів при XYZ-аналізі, якщо коефіцієнт варіації попиту для першої групи складає – 30-80%, для другої групи – 0-10%, для третьої групи – 10-30%.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів.. Мета заняття придбати навички проведення аналізу повної вартості при прийнятті різних рішень в логістиці на прикладі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації до виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА       МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять і самостійної р

Вихідні дані.
Фірма «Нафтодоставка», що займається організацією й здійсненням експедирування й перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів, заключила контракт на доставку 21000 т нафтопродуктів від А

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Вибір схеми транспортування нафтопродуктів заснований на проведенні розрахунків за різними варіантами. Критерій вибору - мінімум повних витрат. Використовуючи данні табл. 1.2, а

Короткі теоретичні відомості
  Вибір постачальника — одне з найважливіших завдань фірми. На вибір постачальника істотний вплив мають результати роботи з вже укладених договорів, на підставі виконання яких здійсню

Вихідні дані.
Протягом перших двох місяців року фірма одержувала від постачальників № 1 і 2 товари А і В. Динаміка цін на аналогічну продукцію, що поставляється, динаміка постачання товарів неналежної я

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Для оцінки постачальника за першим критерієм (ціна) слід розрахувати середньозважений темп росту цін () на товари, що пос

Вихідні дані.
Дані для виконання роботи представлені в табл.3.1.   Таблиця 3.1 – Дані для розрахунку витрат на збереження   Показник

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Витрати на вантажопереробку на власному складі () визначити за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення місця розташування розподільчого центру на территорії, що обслуговують, може формулюватися як пошук оптимального вирішення або як пошук субоптимального (близьког

Вихідні дані.
У табл. 4.1 наведені координати магазинів, що обслуговують, (у прямокутній системі координат), а також їхній місячний вантажообіг. Таблиця 4.1 - Вантажообіг і координати магазинів, що обсл

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Користуючись вихідними даними - координатами магазинів, на околицях де рекомендується організувати роботу розподільчого складу, побудувати креслення. Для цього на міліметровий па

Короткі теоретичні відомості
  Методи використання залежного попиту в промисловій сфері (на виробництві), називають плануванням потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP). Наприкл

Вихідні дані.
Кожна одиниця А складається з компонентів В, З, D, Е, F й G (рис. 5.1). На рис. 5.1 (i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки); j - передостання цифра студе

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Структура виробу А має чотири рівні: 0, 1, 2 й 3. Є чотири батьки: А, В, С и F. Кожна одиниця-батько має принаймні один рівень нижче її. Одиниці В,

Короткі теоретичні відомості
  Ідея методу АВС полягає в тому, щоб з усієї безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з погляду визначеної мети. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необ

Вихідні дані.
З метою зміцнення позиції на ринку керівництво оптової фірми прийняло рішення розширити торговий асортимент. Вільних фінансових засобів, необхідних для кредитування додаткових товарних ресурсів, фі

Короткі теоретичні відомості
  Точкою беззбитковості називають мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства стає збитковою. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Загальні витрати на роботу складу визначають за формулою , (7.1) де

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення прийнятного варіанта розміщення товарів на складі не є новим для торгівлі і системи матеріально-технічного постачання. Суть його полягає у визначенні оптимальних

Вихідні дані.
Розглянемо склад, асортимент якого включає 27 позицій (табл. 8.1). Припустимо, що вантаж надходить і відпускається цілими вантажними пакетами, зберігається в стелажах на піддонах у пакетованому виг

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розташуйте всі асортиментні позиції в порядку убування кількості відпущених за місяць вантажних пакетів (використовуйте для цього форму табл. 8.2). Верхні 6 позицій (приблизно 20

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги