рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації до виконання роботи

Методичні рекомендації до виконання роботи - раздел Спорт, Вибір схеми транспортування нафтопродуктів   1. Вибір Схеми Транспортування Нафтопродуктів Заснований На П...

 

1. Вибір схеми транспортування нафтопродуктів заснований на проведенні розрахунків за різними варіантами. Критерій вибору - мінімум повних витрат. Використовуючи данні табл. 1.2, а також значення відстаней, вказаних на рис. 1.1, розрахувати вартість () транспортування нафтопродуктів за кожним з варіантів. Для розрахунку використати формулу

, (1.1)

де - тариф на транспортування відповідно до території Росії і Монголії, долл./ткм;

- обсяг перевезень, т. =21000т;

- відстань окремих ділянок автомобільних доріг Росії, якими планують здійснювати перевезення, км;

- відстань перевезень територією Монголії, км.

 

Різниця в тарифах за перевезення вантажів у російських перевізників пояснюється масштабом діяльності підприємств. Аскизське АТП — крупне автогосподарство, що раніше входило до структури "Совтрансавто", має велику кількість автотранспорту. Мінусинське АТП володіє меншою кількістю рухомого складу, відповідно, тарифи цього підприємства декілька вищі.

Внутрішній тариф на перевезення в Монголії значно вище тарифів російських автотранспор­тних підприємств, що зайняті в міжнародних перевезеннях, у силу відсутності великовагового рухомого складу, високої вартості палива, а також ряду інших факторів.

Результати розрахунку звести до таблиці 1.4.

 

Таблиця 1.4 - Розрахунок повних витрат за схемами транспортування нафтопродуктів

 

Найменування показника Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
Вартість транспортування нафтопродуктів
Вартість подачі транспортних засобів під навантаження -
Вартість перевалки нафтопродуктів на нафтобазах
Усього витрат

 

Розглянемо приклад розрахунку для даних, що наведені в табл. 1.5, 1.6.

 

Таблиця 1.5 - Тарифи за транспортування нафтопродуктів ()

 

Показник Одиниця виміру Розмір тарифу
Тариф Аскизського АТП долл./ткм 0,07
Тариф Мінусинського АТП долл./ткм 0,065
Тариф на перевезення в Монголії долл./ткм 0,1
Тариф за подачу транспорту долл./км 0,21

 

Таблиця 1.6 - Тарифна вартість перевалки нафтопродуктів

 

Нефтобаза Одиниця виміру Розмір тарифу
Абазинська нафтобаза долл./т 6,8
Мінусинська нафтобаза долл. /т 9,8

Для наведеного прикладу варіанта 1:

Аналогічно розраховують витрати на транспортування для інших варіантів. Результати наведено в табл. 1.4.

 

2. У зв’язку з тим, що місцерозташування транспортних підприємств і нафтобаз у першому і другому варіантах не співпадають, то виникають витрати, що пов’язані з подачею автомобілів під навантаження (). Вартість подач визначають за формулою

, (1.2)

де - відстань між транспортним підприємством и нафтобазою, км;

- тариф за подачу транспорту, долл/км;

- кількість рейсів, необхідних для виконання заданого обсягу перевезень. Розраховують за формулою

, (1.3)

де - загальний обсяг перевезень, що дорівнює, за договором, 21000 т;

- вантажопідйомність автомобіля приймають з розрахунку середньої вантажопідйомності автопоїзду 15 т. Результати розрахунку звести до табл. 1.4.

 

Для прикладу, що розглядаємо (варіант 1)

 

Аналогічно розраховують витрати на подачу транспортних засобів у інших варіантах. Результати наведено в табл. 1.4.

Використовуючи данні табл. 1.3, розрахувати вартість перевалки нафтопродуктів на нафтобазах. Результати розрахунку звести до табл. 1.4. Для розрахунку використати формулу

 

, (1.4)

де - тарифна вартість перевалки нафтопродуктів, долл/т.

 

Для прикладу, що розглядаємо (варіант 1)

 

3. Розрахунок повних витрат за трьома варіантами схем транспортування виконати в формі табл. 1.4. Вибір варіанту схеми нафтопро­дуктів здійснити за критерієм мінімуму повних витрат. Повні витрати визначаються за формулою

 

(1.5)

 

Для прикладу, що розглядаємо (варіант 1)

 

4. Порівняти розмір витрат за оптимальним варіантом з базовим варіантом транспортування нафтопродуктів, сформулювати висновок. В якості бази для порівняння прийняти схему транспортування нафтопродуктів за встановленим в регіоні регулярним маршрутом Абаза — Улан-Гом силами Аскизського АТП з наступною доставкою нафтопродуктів у Тес-Сомон силами внутрішнього транспорту Монголії.

 

Запитання до перевірки знань:

 

1. Поясніть значення методу повної вартості.

2. Чим відрізняються між собою розглянуті варіанти доставки нафтопродуктів?

3. За рахунок чого обраний варіант доставки є найкращим в порівнянні з іншими?

4. Як визначають кількість рейсів, що необхідна для виконання заданого обсягу перевезень?

5. Як вплине на вибір варіанту доставки нафтопродуктів збільшення тарифів на перевезення вдвічі?


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів.. Мета заняття придбати навички проведення аналізу повної вартості при прийнятті різних рішень в логістиці на прикладі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації до виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА       МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять і самостійної р

Вихідні дані.
Фірма «Нафтодоставка», що займається організацією й здійсненням експедирування й перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів, заключила контракт на доставку 21000 т нафтопродуктів від А

Короткі теоретичні відомості
  Вибір постачальника — одне з найважливіших завдань фірми. На вибір постачальника істотний вплив мають результати роботи з вже укладених договорів, на підставі виконання яких здійсню

Вихідні дані.
Протягом перших двох місяців року фірма одержувала від постачальників № 1 і 2 товари А і В. Динаміка цін на аналогічну продукцію, що поставляється, динаміка постачання товарів неналежної я

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Для оцінки постачальника за першим критерієм (ціна) слід розрахувати середньозважений темп росту цін () на товари, що пос

Вихідні дані.
Дані для виконання роботи представлені в табл.3.1.   Таблиця 3.1 – Дані для розрахунку витрат на збереження   Показник

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Витрати на вантажопереробку на власному складі () визначити за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення місця розташування розподільчого центру на территорії, що обслуговують, може формулюватися як пошук оптимального вирішення або як пошук субоптимального (близьког

Вихідні дані.
У табл. 4.1 наведені координати магазинів, що обслуговують, (у прямокутній системі координат), а також їхній місячний вантажообіг. Таблиця 4.1 - Вантажообіг і координати магазинів, що обсл

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Користуючись вихідними даними - координатами магазинів, на околицях де рекомендується організувати роботу розподільчого складу, побудувати креслення. Для цього на міліметровий па

Короткі теоретичні відомості
  Методи використання залежного попиту в промисловій сфері (на виробництві), називають плануванням потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP). Наприкл

Вихідні дані.
Кожна одиниця А складається з компонентів В, З, D, Е, F й G (рис. 5.1). На рис. 5.1 (i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки); j - передостання цифра студе

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Структура виробу А має чотири рівні: 0, 1, 2 й 3. Є чотири батьки: А, В, С и F. Кожна одиниця-батько має принаймні один рівень нижче її. Одиниці В,

Короткі теоретичні відомості
  Ідея методу АВС полягає в тому, щоб з усієї безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з погляду визначеної мети. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необ

Вихідні дані.
З метою зміцнення позиції на ринку керівництво оптової фірми прийняло рішення розширити торговий асортимент. Вільних фінансових засобів, необхідних для кредитування додаткових товарних ресурсів, фі

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розрахувати частку окремих позицій асортименту () в загальному обсязі запасу за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Точкою беззбитковості називають мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства стає збитковою. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Загальні витрати на роботу складу визначають за формулою , (7.1) де

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення прийнятного варіанта розміщення товарів на складі не є новим для торгівлі і системи матеріально-технічного постачання. Суть його полягає у визначенні оптимальних

Вихідні дані.
Розглянемо склад, асортимент якого включає 27 позицій (табл. 8.1). Припустимо, що вантаж надходить і відпускається цілими вантажними пакетами, зберігається в стелажах на піддонах у пакетованому виг

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розташуйте всі асортиментні позиції в порядку убування кількості відпущених за місяць вантажних пакетів (використовуйте для цього форму табл. 8.2). Верхні 6 позицій (приблизно 20

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги