рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Короткі теоретичні відомості

Короткі теоретичні відомості - раздел Спорт, Вибір схеми транспортування нафтопродуктів   Вибір Постачальника — Одне З Найважливіших Завдань Фірми. На ...

 

Вибір постачальника — одне з найважливіших завдань фірми. На вибір постачальника істотний вплив мають результати роботи з вже укладених договорів, на підставі виконання яких здійснюється розрахунок рейтингу постачальника. Отже, система контролю виконання договорів постачання повинна дозволяти накопичувати інформацію, необхідну для такого розрахунку. Перед розрахунком рейтингу слід визначити, на підставі яких критеріїв буде прийматися рішення про перевагу того чи іншого постачальника. Як правило, використовують такі критерії як ціна, якість товарів, що поставляються і надійність постачання. Однак цей перелік може бути і більшим, зокрема, в нашому прикладі використовують шість критеріїв.

Наступним етапом вирішення завдання вибору постачальника є оцінка постачальників за заданими критеріями. При цьому вагу того чи іншого критерію в загальній їхній сукупності визначають експертним шляхом.

Наведемо приклад розрахунку рейтингу умовних постачальників (табл. 2.1). Допустимо, що протягом певного періоду фірма одержувала від трьох постачальників однаковий товар. Допустимо також, що прийнято рішення в майбутньому обмежитися послугами одного постачальника. Якому з трьох слід віддати перевагу? Відповідь на це питання можна одержати в такий спосіб. Спочатку треба оцінити кожного з постачальників за кожним з обраних критеріїв, а потім помножити вагу критерію на оцінку. Вагу критерію й оцінку в даному випадку визначають експертним шляхом.

Рейтинг визначають підсумовуванням добутків ваги критерію на його оцінку для даного постачальника. Розраховуючи рейтинг різних постачальників і порівнюючи отримані результати, визначають найкращого партнера. Розрахунок, проведений у табл. 2.1, показує, що таким партнером є постачальник № 1 і саме з ним слід пролонгувати (продовжити термін дії) договір.

У нашому прикладі більш високий рейтинг постачальника № 1 свідчив про його перевагу. Але для розрахунку рейтингу можна використати й іншу систему оцінок, при якій більш високий рейтинг свідчить про більший рівень негативних якостей постачальника. У цьому випадку перевагу варто віддати тому постачальнику, який має найменший рейтинг.

Система оцінки критеріїв у пропонованому нижче завданні саме і заснована на реєстрації темпів росту негативних характеристик роботи постачальників.

 

 

Таблиця 2.1 - Приклад розрахунку рейтингу постачальника

 

Критерій вибору постачальника Вага критерію Оцінка критерія за десятибальною шкалою Добуток ваги критерію на оцінку
постачальник №1 постачальник №2 постачальник №3 постачальник №1 постачальник №2 постачальник №3
Надійність постачання 0,30 2,1 1,5 2,7
Ціна 0,25 1,5 0,5 0,75
Якість товару 0,15 1,2 0,9 1,2
Умови платежу 0,15 0,6 1,05 0,3
Можливість поза­планового постачання 0,10 0,7 0,7 0,2
Фінансовий стан постачальника 0,05 0.2 0,15 0,35
РАЗОМ 1,00 XX XX XX 6,3 4,8 5,5

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів.. Мета заняття придбати навички проведення аналізу повної вартості при прийнятті різних рішень в логістиці на прикладі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Короткі теоретичні відомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА       МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять і самостійної р

Вихідні дані.
Фірма «Нафтодоставка», що займається організацією й здійсненням експедирування й перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів, заключила контракт на доставку 21000 т нафтопродуктів від А

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Вибір схеми транспортування нафтопродуктів заснований на проведенні розрахунків за різними варіантами. Критерій вибору - мінімум повних витрат. Використовуючи данні табл. 1.2, а

Вихідні дані.
Протягом перших двох місяців року фірма одержувала від постачальників № 1 і 2 товари А і В. Динаміка цін на аналогічну продукцію, що поставляється, динаміка постачання товарів неналежної я

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Для оцінки постачальника за першим критерієм (ціна) слід розрахувати середньозважений темп росту цін () на товари, що пос

Вихідні дані.
Дані для виконання роботи представлені в табл.3.1.   Таблиця 3.1 – Дані для розрахунку витрат на збереження   Показник

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Витрати на вантажопереробку на власному складі () визначити за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення місця розташування розподільчого центру на территорії, що обслуговують, може формулюватися як пошук оптимального вирішення або як пошук субоптимального (близьког

Вихідні дані.
У табл. 4.1 наведені координати магазинів, що обслуговують, (у прямокутній системі координат), а також їхній місячний вантажообіг. Таблиця 4.1 - Вантажообіг і координати магазинів, що обсл

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Користуючись вихідними даними - координатами магазинів, на околицях де рекомендується організувати роботу розподільчого складу, побудувати креслення. Для цього на міліметровий па

Короткі теоретичні відомості
  Методи використання залежного попиту в промисловій сфері (на виробництві), називають плануванням потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP). Наприкл

Вихідні дані.
Кожна одиниця А складається з компонентів В, З, D, Е, F й G (рис. 5.1). На рис. 5.1 (i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки); j - передостання цифра студе

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Структура виробу А має чотири рівні: 0, 1, 2 й 3. Є чотири батьки: А, В, С и F. Кожна одиниця-батько має принаймні один рівень нижче її. Одиниці В,

Короткі теоретичні відомості
  Ідея методу АВС полягає в тому, щоб з усієї безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з погляду визначеної мети. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необ

Вихідні дані.
З метою зміцнення позиції на ринку керівництво оптової фірми прийняло рішення розширити торговий асортимент. Вільних фінансових засобів, необхідних для кредитування додаткових товарних ресурсів, фі

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розрахувати частку окремих позицій асортименту () в загальному обсязі запасу за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Точкою беззбитковості називають мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства стає збитковою. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Загальні витрати на роботу складу визначають за формулою , (7.1) де

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення прийнятного варіанта розміщення товарів на складі не є новим для торгівлі і системи матеріально-технічного постачання. Суть його полягає у визначенні оптимальних

Вихідні дані.
Розглянемо склад, асортимент якого включає 27 позицій (табл. 8.1). Припустимо, що вантаж надходить і відпускається цілими вантажними пакетами, зберігається в стелажах на піддонах у пакетованому виг

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розташуйте всі асортиментні позиції в порядку убування кількості відпущених за місяць вантажних пакетів (використовуйте для цього форму табл. 8.2). Верхні 6 позицій (приблизно 20

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги