рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації до виконання роботи

Методичні рекомендації до виконання роботи - раздел Спорт, Вибір схеми транспортування нафтопродуктів   1. Для Оцінки Постачальника За Першим Критерієм (Ціна) Слід Р...

 

1. Для оцінки постачальника за першим критерієм (ціна) слід розрахувати середньозважений темп росту цін () на товари, що поставляють їм:

 

, (2.1)

 

де - темп росту ціни на -й різновид товару, що поставляють;

- частка -го різновиду товару в загальному обсязі постачань поточного періоду;

- кількість різновидів товарів, що поставляють.

 

Темп росту ціни на -й різновид товару, що поставляють, розраховують за формулою

, (2.2)

 

де - ціна -го різновиду товару в поточному періоді;

- ціна -го різновиду товару в попередньому періоді.

 

Частку -го різновиду товару в загальному обсязі постачань розраховують за формулою

, (2.3)

де - сума, на яку поставлено товар -го різновиду в поточному періоді, грн.

Як приклад наводять розрахунок середньозваженого темпу росту цін для першого постачальника.

 

Темп росту цін для цього постачальника на товар А склав:

,

 

на товар В:

 

.

 

Частка товару А в загальному обсязі постачань поточного періоду

.

 

Частка товару Б в загальному обсязі постачань поточного періоду

.

 

Середньозважений темп росту цін для першого постачальника складе:

.

 

Розрахунок середньозваженого темпу росту цін оформити у вигляді табл. 2.5.

 

Таблиця 2.5 - Розрахунок середньозваженого темпу росту цін

 

Постачальник
№ 1 110% 120% 13200 грн. 7200 грн. 0,65 0,35 113,5%
№ 2              

 

Отримані значення заносять в підсумкову табл. для розрахунку рейтингу постачальника (табл. 2.6).

Таблиця 2.6 - Розрахунок рейтингу постачальників

Показник Вага показ-ника Оцінка постачальника за даним показником Добуток оцінки на вагу
постачалник №1 постачальник №2 постачальник № 1 постачальник № 2
Ціна 0,5 113,5   56,8  
Якість 0,3    
Надійність 0,2 142,9   28,6  
Рейтинг постачальника 145,4  

2. Для оцінки постачальників за другим показником (якість товару, що поставляють,) розрахувати темп росту постачання товарів неналежної якості () кожним постачальником

 

, (2.4)

 

де - частка товару неналежної якості в загальному обсязі постачань поточного періоду;

- частка товару неналежної якості в загальному обсязі постачань попереднього періоду.

 

Частку товарів неналежної якості в загальному обсязі постачань визначимо на підставі даних табл. 2.2 і 2.3. Результати оформити у вигляді табл. 2.7.

 

Таблиця 2.7 - Розрахунок частки товарів неналежної якості в загальному обсязі постачань

 

Місяць Постачальник Загальна поставка, од./мес. Частка товару неналежної якості в загальному обсязі постачань, %
Січень № 1 2,5
№2    
Лютий №1 5,0
№2    

 

У нашому прикладі для першого постачальника темп росту постачань товарів неналежної якості складе

 

.

 

Отриманий результат заносять в табл. 2.6.

 

3. Кількісною оцінкою надійності постачання слугує середнє запізнення, тобто число днів запізнень, що приходяться на одне постачання. Цю величину визначають як частку від розподілу загальної кількості днів запізнення за певний період на кількість постачань за той же період (дані табл. 2.4)

Таким чином, темп росту середнього запізнення (показник надійності постачання, ) за кожним постачальником визначають за формулою

, (2.5)

 

де - середнє запізнення на одне постачання в поточному періоді, днів;

- середнє запізнення на одне постачання в попередньому періоді, днів.

Далі розрахуємо темп росту середнього запізнення для постачальника № 1:

Отриманий результат заносимо в табл. 5.6.

4. Для розрахунку рейтингу необхідно кожним показником знайти добуток отриманого значення темпу росту на вагу. Сума добутків по гр. 5 (табл. 2.6) дасть рейтинг постачальника № 1, по гр. 6 — постачальника № 2.

Слід пам'ятати, що оскільки в нашому випадку темп росту відбиває збільшення негативних характеристик постачальника (ріст цін, ріст частки неякісних товарів у загальному обсязі постачання, ріст розміру запізнень), то перевагу при переукладанні договору варто віддати постачальнику, чий рейтинг, розрахований за даною методикою, буде нижче.

 

Запитання до перевірки знань:

 

1. Яку питому вагу застосовують в роботі для наступних показників - ціна, надійність і якість?

2. Яка методика визначення рейтингу постачальника за показником «ціна»?

3. Яка методика визначення рейтингу постачальника за показником «надійність»?

4. Яка методика визначення рейтингу постачальника за показником «якість»?

5. Який показник найбільше впливає на вибір постачальника?

6. Назвіть показники, які можна використовувати при визначенні рейтингу постачальників?

7. Відповідно до наведеної методики вибору постачальника, як визначають рейтинг – за максимальним або мінімальним числовим значенням?

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів.. Мета заняття придбати навички проведення аналізу повної вартості при прийнятті різних рішень в логістиці на прикладі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації до виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА       МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять і самостійної р

Вихідні дані.
Фірма «Нафтодоставка», що займається організацією й здійсненням експедирування й перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів, заключила контракт на доставку 21000 т нафтопродуктів від А

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Вибір схеми транспортування нафтопродуктів заснований на проведенні розрахунків за різними варіантами. Критерій вибору - мінімум повних витрат. Використовуючи данні табл. 1.2, а

Короткі теоретичні відомості
  Вибір постачальника — одне з найважливіших завдань фірми. На вибір постачальника істотний вплив мають результати роботи з вже укладених договорів, на підставі виконання яких здійсню

Вихідні дані.
Протягом перших двох місяців року фірма одержувала від постачальників № 1 і 2 товари А і В. Динаміка цін на аналогічну продукцію, що поставляється, динаміка постачання товарів неналежної я

Вихідні дані.
Дані для виконання роботи представлені в табл.3.1.   Таблиця 3.1 – Дані для розрахунку витрат на збереження   Показник

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Витрати на вантажопереробку на власному складі () визначити за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення місця розташування розподільчого центру на территорії, що обслуговують, може формулюватися як пошук оптимального вирішення або як пошук субоптимального (близьког

Вихідні дані.
У табл. 4.1 наведені координати магазинів, що обслуговують, (у прямокутній системі координат), а також їхній місячний вантажообіг. Таблиця 4.1 - Вантажообіг і координати магазинів, що обсл

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Користуючись вихідними даними - координатами магазинів, на околицях де рекомендується організувати роботу розподільчого складу, побудувати креслення. Для цього на міліметровий па

Короткі теоретичні відомості
  Методи використання залежного попиту в промисловій сфері (на виробництві), називають плануванням потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP). Наприкл

Вихідні дані.
Кожна одиниця А складається з компонентів В, З, D, Е, F й G (рис. 5.1). На рис. 5.1 (i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки); j - передостання цифра студе

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Структура виробу А має чотири рівні: 0, 1, 2 й 3. Є чотири батьки: А, В, С и F. Кожна одиниця-батько має принаймні один рівень нижче її. Одиниці В,

Короткі теоретичні відомості
  Ідея методу АВС полягає в тому, щоб з усієї безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з погляду визначеної мети. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необ

Вихідні дані.
З метою зміцнення позиції на ринку керівництво оптової фірми прийняло рішення розширити торговий асортимент. Вільних фінансових засобів, необхідних для кредитування додаткових товарних ресурсів, фі

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розрахувати частку окремих позицій асортименту () в загальному обсязі запасу за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Точкою беззбитковості називають мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства стає збитковою. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Загальні витрати на роботу складу визначають за формулою , (7.1) де

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення прийнятного варіанта розміщення товарів на складі не є новим для торгівлі і системи матеріально-технічного постачання. Суть його полягає у визначенні оптимальних

Вихідні дані.
Розглянемо склад, асортимент якого включає 27 позицій (табл. 8.1). Припустимо, що вантаж надходить і відпускається цілими вантажними пакетами, зберігається в стелажах на піддонах у пакетованому виг

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розташуйте всі асортиментні позиції в порядку убування кількості відпущених за місяць вантажних пакетів (використовуйте для цього форму табл. 8.2). Верхні 6 позицій (приблизно 20

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги