рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації до виконання роботи

Методичні рекомендації до виконання роботи - раздел Спорт, Вибір схеми транспортування нафтопродуктів   1. Витрати На Вантажопереробку На Власному Складі (...

 

1. Витрати на вантажопереробку на власному складі () визначити за формулою

, (3.1)

 

де - річний вантажообіг, т/рік.

- питома вартість вантажопереробки на власному складі, у.о./т.

 

Приклад розрахунку проведемо для значень, що наведені в табл. 3.2.

 

Таблиця 3.2 – Вихідні дані

Показник Розмірність Значення
1. Питома вартість вантажопереробки на власному складі у.о./т 4,6
2. Умовно-постійні витрати власного складу у.о./рік
3. Тариф на послуги найманого складу у.о. за 1 м2 на добу 0,4
4. Розмір запасу в днях обігу днів
5. Кількість робочих днів на рік днів
6. Навантаження на 1 м2 площі при збереженні на найманому складі т/м2 2,1

у.о./рік

 

Аналогічно проводять розрахунки для інших значень. Результати розрахунків представити у вигляді табл.3.3.

Таблиця 3.3 – Результати розрахунку витрат на збереження

 

Показник Значення показника при різному вантажообігу (, т/рік)
1. Витрати на вантажопереробку на власному складі
2. Витрати на збереження на власному складі
3. Необхідна площа найманого складу
4. Витрати на збереження на найманому складі

 

Витрати на збереження на власному складі визначають за формулою

, (3.2)

 

де - умовно-постійні витрати власного складу, у.о./рік.

 

Для значень прикладу:

у.о./рік

 

Аналогічно проводять розрахунки для інших значень. Результати розрахунків представити у вигляді табл.3.3.

 

2. Графік витрат на збереження на найманому складі () будують на підставі тарифної ставки за збереження товарів на найманому складі.

Залежність визначають за формулою

, (3.3)

 

де - добова вартість використання вантажної площі найманого складу (тариф на послуги найманого складу);

- необхідна площа найманого складу, м2;

365 - число днів збереження на найманому складі за рік.

 

Розрахунок потрібної площі найманого складу виконують за формулою

, (3.4)

 

де - розмір запасу в днях обороту;

- число робочих днів у році;

- навантаження на 1 м2 площі при збереженні на найманому складі, т/м2.

Для значень прикладу:

м2

у.о./рік

Аналогічно проводяться розрахунки для інших значень. Результати розрахунків представити у вигляді табл.3.3.

 

3. Графік функції будують з припущення, що вона має лінійний характер. Графік будують на міліметровому папері чи з використанням графічного редактора на комп'ютері. На підставі графіка знайти значення "вантажообігу байдужності".

За даними прикладу графік наведено на рис. 3.2.

 

Рис. 3.2 – Графічне визначення вантажообігу “байдужості”

 

4. Використовуючи формули для розрахунків витрат на збереження, одержати залежність вантажообігу від умов використання складу. На отриманій залежності перевірити правильність визначення "вантажообігу байдужості", що був одержаний за допомогою графіка.

 

Запитання до перевірки знань:

 

1. Що розуміють під поняттям «вантажообіг байдужості»?

2. Як впливає збільшення величини тарифу на послуги найманого складу на значення «вантажообігу байдужості»?

3. Яким чином отримати точне значення «вантажообігу байдужості»?

4. Зменшиться або збільшиться значення «вантажообігу байдужості» при одночасному збільшенні тарифу на послуги найманого складу і кількості робочих днів за рік?

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів.. Мета заняття придбати навички проведення аналізу повної вартості при прийнятті різних рішень в логістиці на прикладі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації до виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА       МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять і самостійної р

Вихідні дані.
Фірма «Нафтодоставка», що займається організацією й здійсненням експедирування й перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів, заключила контракт на доставку 21000 т нафтопродуктів від А

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Вибір схеми транспортування нафтопродуктів заснований на проведенні розрахунків за різними варіантами. Критерій вибору - мінімум повних витрат. Використовуючи данні табл. 1.2, а

Короткі теоретичні відомості
  Вибір постачальника — одне з найважливіших завдань фірми. На вибір постачальника істотний вплив мають результати роботи з вже укладених договорів, на підставі виконання яких здійсню

Вихідні дані.
Протягом перших двох місяців року фірма одержувала від постачальників № 1 і 2 товари А і В. Динаміка цін на аналогічну продукцію, що поставляється, динаміка постачання товарів неналежної я

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Для оцінки постачальника за першим критерієм (ціна) слід розрахувати середньозважений темп росту цін () на товари, що пос

Вихідні дані.
Дані для виконання роботи представлені в табл.3.1.   Таблиця 3.1 – Дані для розрахунку витрат на збереження   Показник

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення місця розташування розподільчого центру на территорії, що обслуговують, може формулюватися як пошук оптимального вирішення або як пошук субоптимального (близьког

Вихідні дані.
У табл. 4.1 наведені координати магазинів, що обслуговують, (у прямокутній системі координат), а також їхній місячний вантажообіг. Таблиця 4.1 - Вантажообіг і координати магазинів, що обсл

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Користуючись вихідними даними - координатами магазинів, на околицях де рекомендується організувати роботу розподільчого складу, побудувати креслення. Для цього на міліметровий па

Короткі теоретичні відомості
  Методи використання залежного попиту в промисловій сфері (на виробництві), називають плануванням потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP). Наприкл

Вихідні дані.
Кожна одиниця А складається з компонентів В, З, D, Е, F й G (рис. 5.1). На рис. 5.1 (i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки); j - передостання цифра студе

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Структура виробу А має чотири рівні: 0, 1, 2 й 3. Є чотири батьки: А, В, С и F. Кожна одиниця-батько має принаймні один рівень нижче її. Одиниці В,

Короткі теоретичні відомості
  Ідея методу АВС полягає в тому, щоб з усієї безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з погляду визначеної мети. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необ

Вихідні дані.
З метою зміцнення позиції на ринку керівництво оптової фірми прийняло рішення розширити торговий асортимент. Вільних фінансових засобів, необхідних для кредитування додаткових товарних ресурсів, фі

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розрахувати частку окремих позицій асортименту () в загальному обсязі запасу за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Точкою беззбитковості називають мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства стає збитковою. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Загальні витрати на роботу складу визначають за формулою , (7.1) де

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення прийнятного варіанта розміщення товарів на складі не є новим для торгівлі і системи матеріально-технічного постачання. Суть його полягає у визначенні оптимальних

Вихідні дані.
Розглянемо склад, асортимент якого включає 27 позицій (табл. 8.1). Припустимо, що вантаж надходить і відпускається цілими вантажними пакетами, зберігається в стелажах на піддонах у пакетованому виг

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розташуйте всі асортиментні позиції в порядку убування кількості відпущених за місяць вантажних пакетів (використовуйте для цього форму табл. 8.2). Верхні 6 позицій (приблизно 20

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги