рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Структура протоколів випробувань двигунів і автомобілів

Структура протоколів випробувань двигунів і автомобілів - раздел Спорт, Промислово-транспортна екологія   Таблиця А1 Протокол Випробувань Токсичних Характерис...

 

Таблиця А1

Протокол випробувань токсичних характеристик двигунів

 

Протокол №____

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва характеристики)

 

Двигун_______________ Атмосферний тиск______________

Стенд________________ Температура___________________

Паливо_______________ Дата ________________

Параметр Одиниці вимірю­вання Номер досліду
Виміряні величини
n хв.-1                
Mк Н∙м                
ΔGп г                
τп с                
ΔVпов м3                
τпов с                
θ град.                
tвод °С                
tВГ °С                
tм °С                
рм МПа                
%                
%                
млн.-1                
млн.-1                
N %                
Розраховані величини
Nе кВт                
Gп кг/год                
Gпов кг/год                
ge г/кВт∙год                
α                  
ηv                  

 

 

Таблиця А2

Протокол випробувань характеристик шуму двигунів

 

Протокол №____

 

Визначення впливу швидкісного і навантажувального режимів

роботи двигуна на шумове випромінювання

 

Двигун_______________ Атмосферний тиск____________

Стенд________________ Температура_________________

Паливо_______________ Дата _______________________

Параметр Одиниці вимірю­вання Номер досліду
За навантаженням
Виміряні величини
n хв.-1                
Mк Н∙м                
L дБ                
L дБ                
L дБ                
Lmp дБ                
Розраховані величини
Nе кВт                
За частотою обертання
Виміряні величини
n хв.-1                
Mк Н∙м                
L дБ                
L дБ                
L дБ                
Lmp дБ                

 

Таблиця А3

Протокол вимірювань вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів

у відпрацьованих газах бензинового двигуна

 

Двигун     Рижим перевірки     Вміст СО, % Вміст вуглеводнів, млн-1.
до регу­лювання після регулювання до регу­лювання після регулювання
  nmin nпідв        

Таблиця А4

Протокол контролю димності дизеля

 

Модель двигуна Результати вимірювання димності, %
Режим вільного прискорення Режим nmax
середнє значення
             

 

 

Таблиця А5

РОЗРАХУНОК МАСОВИХ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ГАЗАМИ ДВЗ

 

Двигун_______________ Атмосферний тиск______________

Стенд________________ Температура___________________

Паливо_______________ Дата ________________

Параметр Одиниці вимірювання Номер досліду
 
а                  
b                  
                 
M cВГ кмоль/год                
M вВГ кмоль/год                
                   
GСО кг/год                
кг/год                
кг/год                
кг/год                
кг/год                
 
VВГ м3/год                
СC г/м3                
GC кг/год                
                   
GΣCO ум.кг/год                

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Промислово-транспортна екологія

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму.. Автомобільний транспорт..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Структура протоколів випробувань двигунів і автомобілів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вимірювані і похідні величини
Випробування двигуна щодо визначення його екологічних показників полягають у прямому вимірюванні низки параметрів (крутного моменту, витрати палива та повітря, частоти обертання колінчастого валу,

Методика і техніка проведення випробувань
  Випробовування двигунів проводять на спеціальних установках. Установка для випробувань автомобільних і тракторних двигунів складається з гальмового стенда, який забезпечує поглинанн

Двз та шумового випромінювання
  На сьогодні є газоаналізуюча апаратура та прилади, якими можна виміряти практично усі відомі компоненти відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Проте, в першу чер

Токсична характеристика бензинового двигуна
  Токсична характеристика двигуна це – графічна залежність концентрацій ШР від складу паливоповітряної суміші, який характеризує коефіцієнт надміру повітря. Визначають цю хар

Токсична характеристика дизеля
  В дизелях здійснюють якісне регулювання потужності – тобто зміна складу суміші спричиняє зміну навантаження. Зважаючи на це, токсичну характеристику дизеля часто представляють у виг

Режимів роботи двигуна на шумове випромінювання
  Характеристика шуму ДВЗ це графічна залежність рівня звукового тиску або рівня інтенсивності звуку від навантаження чи частоти обертання колінчастого вала двигуна. Визначення впливу

На мінімальну токсичність
  Під час роботи автомобільних двигунів у навколишнє середовище викидається ряд шкідливих речовин. Особливо відчутно забруднення атмосферного повітря двигунами транспортних машин різн

Контроль димності відпрацьованих газів дизелів
  Специфіка сумішоутворення в дизелях така, що паливо подається в камеру згоряння в кінці такту стиснення в розпорошеному вигляді за допомогою форсунки. Середній діаметр краплин палив

З відпрацьованими газами ДВЗ
  Концентрації компонентів, що входять у ВГ змінюються в широких межах і залежать від типу двигуна, виду споживаного палива, режимів його роботи, складу паливоповітряної суміші і т.і.

Список літератури
  1. Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В. та ін. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник 2-ге вид., перероблене та доповнене. – К.: Арістей, 2008. – 296 с. 2. Звоно

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги