рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методика і техніка проведення випробувань

Методика і техніка проведення випробувань - раздел Спорт, Промислово-транспортна екологія   Випробовування Двигунів Проводять На Спеціальних Установках. ...

 

Випробовування двигунів проводять на спеціальних установках. Установка для випробувань автомобільних і тракторних двигунів складається з гальмового стенда, який забезпечує поглинання виробленої двигуном механічної енергії, а також пристроїв і приладів для вимірювання величин різних параметрів, що характеризують режими роботи двигуна (крутного моменту, частоти обертання, витрат палива і повітря і інше).

Перед випробуваннями двигун прогрівають до нормального теплового стану: температура рідини в системі охолодження 80...90°С, оливи – 85...95°С.

Всі виміри виконують одночасно, за сигналом викладача чи працівників лабораторії.

Кожен студент на своєму робочому місці повинен виконувати доручену йому операцію старанно і точно. В іншому випадку при побудові характеристики неминуче "випадання" точок, що призводить до необхідності повторного виконання досліду. Випробування двигуна бригадою представляє собою колективну працю, успіх якої, в значній мірі, залежить від чіткої і злагодженої роботи всіх виконавців.

Результати вимірювань заносять в протокол (додаток А). Після виконання необхідних розрахунків сюди ж заносять значення розрахованих величин. За результатами випробувань (на бланку для графіків додатку А) будують графічні залежності зміни концентрацій шкідливих речовин у ВГ двигунів залежно від вибраного параметру.

Криві виміряних величин будують за дослідними точками, які наносять відповідними позначками (кружальця, трикутнички, хрестики і інше). На кривих розрахованих величин, отриманих в результаті обчислень, точки не проставляють.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Промислово-транспортна екологія

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму.. Автомобільний транспорт..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методика і техніка проведення випробувань

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вимірювані і похідні величини
Випробування двигуна щодо визначення його екологічних показників полягають у прямому вимірюванні низки параметрів (крутного моменту, витрати палива та повітря, частоти обертання колінчастого валу,

Двз та шумового випромінювання
  На сьогодні є газоаналізуюча апаратура та прилади, якими можна виміряти практично усі відомі компоненти відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Проте, в першу чер

Токсична характеристика бензинового двигуна
  Токсична характеристика двигуна це – графічна залежність концентрацій ШР від складу паливоповітряної суміші, який характеризує коефіцієнт надміру повітря. Визначають цю хар

Токсична характеристика дизеля
  В дизелях здійснюють якісне регулювання потужності – тобто зміна складу суміші спричиняє зміну навантаження. Зважаючи на це, токсичну характеристику дизеля часто представляють у виг

Режимів роботи двигуна на шумове випромінювання
  Характеристика шуму ДВЗ це графічна залежність рівня звукового тиску або рівня інтенсивності звуку від навантаження чи частоти обертання колінчастого вала двигуна. Визначення впливу

На мінімальну токсичність
  Під час роботи автомобільних двигунів у навколишнє середовище викидається ряд шкідливих речовин. Особливо відчутно забруднення атмосферного повітря двигунами транспортних машин різн

Контроль димності відпрацьованих газів дизелів
  Специфіка сумішоутворення в дизелях така, що паливо подається в камеру згоряння в кінці такту стиснення в розпорошеному вигляді за допомогою форсунки. Середній діаметр краплин палив

З відпрацьованими газами ДВЗ
  Концентрації компонентів, що входять у ВГ змінюються в широких межах і залежать від типу двигуна, виду споживаного палива, режимів його роботи, складу паливоповітряної суміші і т.і.

Список літератури
  1. Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В. та ін. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник 2-ге вид., перероблене та доповнене. – К.: Арістей, 2008. – 296 с. 2. Звоно

Структура протоколів випробувань двигунів і автомобілів
  Таблиця А1 Протокол випробувань токсичних характеристик двигунів   Протокол №____ __________________________________________________________

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги