рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Токсична характеристика дизеля

Токсична характеристика дизеля - раздел Спорт, Промислово-транспортна екологія   В Дизелях Здійснюють Якісне Регулювання Потужності – Тобто Зм...

 

В дизелях здійснюють якісне регулювання потужності – тобто зміна складу суміші спричиняє зміну навантаження. Зважаючи на це, токсичну характеристику дизеля часто представляють у вигляді графічних залежностей концентрацій шкідливих речовин та димності , а також концентрацію вуглекислого газу від навантаження.

Приклад токсичної характеристики дизеля показано на рис. 2 додатку Б.

З характеристики видно, що вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів в широкому діапазоні навантажень незначний. Зростання їх в зоні збідненої суміші (холостий хід) зумовлює погіршення сумішоутворення. В зоні повних навантажень та близьких до них – недостатня кількість кисню, незважаючи на те, що коефіцієнт надміру повітря все одно більший за одиницю.

Із збагаченням паливоповітряної суміші (зменшенням коефіцієнту надміру повітря та зростанням потужності) вміст оксидів азоту у відпрацьованих газах дизеля зростає, через зростання температури в циліндрах двигуна за наявності вільного кисню.

При навантаженнях близьких до повного зростання вмісту оксидів азоту сповільнюється і може, навіть, знижуватись в результаті зменшення кількості вільного кисню. Вміст із збільшенням навантаження та збагаченням паливоповітряної суміші зростає. Це спричинено більшою кількістю палива, що згоріло. Димність відпрацьованих газів при малих та середніх навантаженнях, коли коефіцієнт надміру повітря має ще досить високі значення – незначна . Інтенсивне зростання її має місце при повних та близьких до них навантаженнях, коли в окремих місцях камери згорання кисню недостатньо, через що в осередках не розпиленого палива відбувається піроліз вуглецю.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Для першого виміру важіль керування паливоподачею встановлюють в положення найменшої подачі палива для заданого швидкісного режиму дизеля при роботі без навантаження, вимірюють час, за який двигун споживає вибрані дози палива τп і повітря τпов, тиск оливи рм та температури: відпрацьованих газів tвг, рідини в системі охолодження tвод та оливи в системі мащення tм, а також концентрації у відпрацьованих газах дизеля , , , і димність відпрацьованих газів N.

Перед другим вимірюванням важіль керування паливоподачею переміщують у напрямі збільшення подачі палива. Змінюючи навантаження, відновлюють задану постійну частоту обертання колінчастого вала дизеля і вимірюють ті ж величини, що і під час першого вимірювання, а також крутний момент дизеля Мк. Наступні вимірювання виконують подібно першим двом, переміщуючи кожного разу рейку ПНВТ в сторону збільшення подачі палива. Після заповнення протоколу випробувань (табл. А1) дизеля і обчислення величин Ne, Gп, Gпов, ge і α будують залежності , , , , N, Gп, Gпов, ge від складу суміші α.

Аналізуючи токсичну характеристику дизеля, необхідно визначити мінімальне значення питомої витрати палива і відповідні їй значення коефіцієнта надміру повітря, концентрацій шкідливих речовин – , , , у відпрацьованих газах і їх димності N та годинних витрат палива Gп і повітря Gпов.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що називають токсичною характеристикою двигуна?

2. Які умови необхідно забезпечити при визначенні токсичної характеристики дизеля?

3. Чому токсичну характеристику дизеля отримують змінюючи навантаження двигуна?

4. Охарактеризуйте зміну основних шкідливих речовин від складу паливоповітряної суміші дизеля?

5. Порядок визначення токсичної характеристики дизеля.

Лабораторна робота № 3

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Промислово-транспортна екологія

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму.. Автомобільний транспорт..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Токсична характеристика дизеля

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вимірювані і похідні величини
Випробування двигуна щодо визначення його екологічних показників полягають у прямому вимірюванні низки параметрів (крутного моменту, витрати палива та повітря, частоти обертання колінчастого валу,

Методика і техніка проведення випробувань
  Випробовування двигунів проводять на спеціальних установках. Установка для випробувань автомобільних і тракторних двигунів складається з гальмового стенда, який забезпечує поглинанн

Двз та шумового випромінювання
  На сьогодні є газоаналізуюча апаратура та прилади, якими можна виміряти практично усі відомі компоненти відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ). Проте, в першу чер

Токсична характеристика бензинового двигуна
  Токсична характеристика двигуна це – графічна залежність концентрацій ШР від складу паливоповітряної суміші, який характеризує коефіцієнт надміру повітря. Визначають цю хар

Режимів роботи двигуна на шумове випромінювання
  Характеристика шуму ДВЗ це графічна залежність рівня звукового тиску або рівня інтенсивності звуку від навантаження чи частоти обертання колінчастого вала двигуна. Визначення впливу

На мінімальну токсичність
  Під час роботи автомобільних двигунів у навколишнє середовище викидається ряд шкідливих речовин. Особливо відчутно забруднення атмосферного повітря двигунами транспортних машин різн

Контроль димності відпрацьованих газів дизелів
  Специфіка сумішоутворення в дизелях така, що паливо подається в камеру згоряння в кінці такту стиснення в розпорошеному вигляді за допомогою форсунки. Середній діаметр краплин палив

З відпрацьованими газами ДВЗ
  Концентрації компонентів, що входять у ВГ змінюються в широких межах і залежать від типу двигуна, виду споживаного палива, режимів його роботи, складу паливоповітряної суміші і т.і.

Список літератури
  1. Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В. та ін. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник 2-ге вид., перероблене та доповнене. – К.: Арістей, 2008. – 296 с. 2. Звоно

Структура протоколів випробувань двигунів і автомобілів
  Таблиця А1 Протокол випробувань токсичних характеристик двигунів   Протокол №____ __________________________________________________________

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги