рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів

Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів - раздел Спорт, Українська Державна Академія Залізничного Транспорту...

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 

Складання елементів річного

Виробничо-фінансово плану

Вантажного вагонного депо

 

 

ЗАВДАННЯ

до курсової роботи з дисципліни

“Економіка залізничного транспорту”

спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка

залізничного транспорту”

спеціалізації „Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів”

для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання

 

Студент______________________________

 

група _______________________________

 

варіант_______________________________

 

відмітка про виконання_________________

 

оцінка________________________________

 

дата__________________________________

 

підпис________________________________

 

Харків 2012


Завдання до курсової роботи розглянуті і затверджені до друку на засіданні кафедри„Менеджмент організацій на транспорті”, протокол № 6 від 19 грудня 2010 року.

 

Призначено для студентів спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” спеціалізації „Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів” для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання

 

Склали:

 

проф. Балака Є.І.

доцент Тимофєєва Т.О.

д.т.н., доцент Калабухін Ю.Є.

 

 

Рецензент:

проф. М.Д.Жердєв


Таблиця 1 – Вихідні дані

 

Показники Величина показника
1 Деповський ремонт, ваг. у т.ч.٭ - криті вагони, % - напівавгони, %  
2 Кількість вантажних вагонів, що підлягають промиванню, фіз.ваг٭  
3 Кількість вантажних вагонів, підготовлених до перевезень, фіз.ваг٭  
4 Кількість вантажних вагонів, які проходять через ПТО, тис.ваг٭  
5 Поточний ремонт вантажних вагонів із відчепленням, ваг٭  
6 Підвищення продуктивності праці робітників, зайнятих перевезенням, %٭٭  
7 Рівень рентабельності, %٭٭  
8 Вартість виробничих фондів, тис.грн. ٭٭ у т.ч.активної частини, тис.грн  
9 Відстань між ПТО вагонів, км٭٭  
10 Склад поїзда, фіз.ваг٭٭  
11 Очікування виконання за поточний рік плану, %٭٭  
а) доходів від перевезень по окремій залізниці  
б) промивання вантажних вагонів  
в) підготовка вагонів до перевезень  
г) проходження вантажних вагонів через ПТО  
д)поточний ремонт вагонів з відчепленням  
е) деповський ремонт вагонів  
12 Машинний час обробки колісної пари, хв.  
а) до впровадження іноваційного заходу  
б) після впровадження іноваційного заходу  

 

Продовження таблиці 1

 

13 Штучний час обробки колісної пари, хв.  
а) до впровадження іноваційного заходу  
б) після впровадження іноваційного заходу  
14 Середня стійкість інструменту, хв.  
а) до впровадження іноваційного заходу  
б) після впровадження іноваційного заходу  
15 Вартість різальної пластини, грн..  
а) до впровадження іноваційного заходу  
б) після впровадження іноваційного заходу  
16 Вартість державки, грн.  
а) до впровадження іноваційного заходу  
б) після впровадження іноваційного заходу  
17 Кількість граней різальної пластини, шт  
а) до впровадження іноваційного заходу  
б) після впровадження іноваційного заходу  
18 Термін використання державки, год  
а) до впровадження іноваційного заходу  
б) після впровадження іноваційного заходу  
19 Вартість науково-дослідних робіт, грн.  
20 Годинна тарифна ставка, грн  
2 розряд  
3 розряд  
4 розряд  
5 розряд  

 


Розрахунок економічної ефективності іноваційного заходу

Розрахунок витрат, необхідних для придбання різальних пластин (в розрахунку на 1-у колісну пару) визначаємо по формулі: (1.1)  

План з праці

 

Визначення планової кількості робітників

На залізничному транспорті для робітників з нормальною тривалістю робочого дня при п¢ятидобовому робочому тижні з вісьмома годинами робочого… Виходячи з цього при безперервній цілодобовій роботі розрахункове число змін… Явкову кількість Чяв розраховуємо на основі планового обсягу роботи, типових нормативів кількості робітників або…

Створення штатного розкладу і розрахунок фонду заробітної плати

Фонд заробітної плати робітників вагонного депо визначаємо з розрахованої чисельності і встановленої системи оплати праці. Для робітників, зайнятих на промивці критих вагонів (ст.140), підготовці… Середньомісячну заробітну плату визначаємо з загального фонду заробітної плати і чисельності робітників

Планування витрат на матеріали та інші витрати

Витрати на матеріали по ст.151 після впровадження заходу визначаємо за формулою: Зм2 = Зм1 - ∆Зм (3.13)  

Планування загальновиробничих витрат

У роботі виконуємо розрахунки за нижченаведеними статтями витрат.

Стаття 501. По даній статті плануємо додаткову заробітну плату і відрахування на соціальне страхування виробничого контингенту.

По статті 503 планують знижку на вартість форменого одягу на елемент “інші витрати”.

По ст.510 “Обслуговування виробничих будівель і споруд” плануємо витрати на матеріали для прибирання споруд, опалення, освітлення виробничих споруд.

По ст.517 на поточний ремонт виробничих будівель, споруд і інвентаря плануємо витрати на матеріали.

По ст.515 передбачаємо витрати для роботи і ремонту обладнання на матеріали,, паливо та електроенергію.

По ст.525 плануємо амортизацію виробничих основних засобів.

Планування адміністративних витрат

Дані розрахунків для усіх експлуатаційних витрат по депо заносимо у таблицю 14.   Таблиця 14 – Виробничо-фінансовий план вагонного депо на рік, (тис.грн) Номер статті Найменування …

Собівартість вимірювачів роботи вагонного депо

 

Собівартість кожного виду продукції визначаємо відношенням витрат, віднесених на певний вид роботи, до величини вимірювача.

Загальним принципом, на якому грунтується калькуляція, є розміщення загальної суми експлуатаційних витрат на окремі види продукції. Основні витрати відносимо безпосередньо на вимірювачі. Крім того, у перелік залежних від обсягу робіт входять загальновиробничі витрати за статтями 503, 513, 515. Ці статті основних витрат відносимо на відповідні вимірювачі роботи пропорційно заробітній платні основних витрат. Останні статті (501, 505, 508, 510, 514, 517, 525) витрат, а також адміністративні витрати вважаються незалежними. Їх відображаємо у рядку “Разом незалежних витрат” у таблиці 15.

 

Утворення доходів і нормативного прибутку по вагонному депо

Підсумовуючи отримані доходи, незалежні від обсягу роботи витрати і нормативний прибуток, одержуємо доходи вагонного депо. Таблиця 15 – Калькуляціярозрахункових ставок на вимірювачі експлуатаційної…  

Показники ефективності вагонного депо

Показниками ефективності виробництва є: продуктивність праці, собівартість продукції, фондовіддача, матеріалоємність, рентабельність.

По вагонному депо фондовіддача визначається за формулою:

(7.1)

 

 

Матеріалоємність визначаємо за формулою:

(7.2)

 

 

Рентабельність визначаємо за формулою:

. (7.3)

 

 

 

ВИСНОВОК


Список літератури

 

– Конец работы –

Используемые теги: завдання, курсової, роботи, дисципліни, Економіка, залізничного, транспорту, спеціальності, Рухомий, СКЛАД, спеціальна, техніка, залізничного, транспорту, спеціалізації, виробництво, експлуатація, ремонт, вагонів0.207

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Курсова робота з дисципліни операційні системи завдання на виконання курсової роботи розробка додатків з використанням різних бібліотек та технологій
Інститут інформаційно діагностичних систем.. кафедра безпеки інформаційних технологій.. курсова робота пояснювальна записка..

Для виконання курсової роботи з дисципліни аудит галузь знань 0305 Економіка і підприємництво
Миколаївський національний університет імені в о сухомлинського.. факультет економіки.. кафедра обліку та фінансів..

Ізюмська О.М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "облік зед" для студентів спеціальності "облік і аудит"
Луганський національний аграрний університет.. кафедра бухгалтерського обліку..

Предмет, метод і завдання дисципліни об’єкт та предмет дослідження регіональної економіки методологія регіональної економіки
Об єкт та предмет дослідження регіональної економіки.. сторія розвитку регіональної економіки.. методологія регіональної економіки..

З дисципліни Економічна теорія Економіка з дисципліни Економічна теорія Економіка Конспект лекцій
Молоді та спорту України.. Харківський комп ютерно технологічний коледж.. НТУ ХПІ..

Менеджмент персоналу. Методичні вказівки. До виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0305 - “економіка і підприємництво”, спеціальність 7. 030505 „управління персоналом і економіка праці”
Менеджмент персоналу методичні вказівки до виконання курсової роботи укл кондиріна а г чернігів чдту с.. зміст..

По виконанню курсової роботи з дисципліни менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.. методичні вказівки.. по виконанню курсової роботи з дисципліни..

Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни
Кременчуцький державний університет.. імені михайла остроградського..

Рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи. Зміст розрахунково-графічної роботи. 3 порядок захисту роботи
Вступ.. рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково графічної роботи.. завдання до роботи організаційні вказівки..

0.045
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам