рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Штрафи за порушення техніки змагань зі спортивного туризму

Штрафи за порушення техніки змагань зі спортивного туризму - раздел Спорт, Спортивний туризм: Навчальний посібник   2.1. 2.3.   2.6. 3.2...

 

2.1.

2.3.

 

2.6.

3.2.

3.3.

Одне торкання ґрунту (рукою)

 

Торкання без опори фунту під час переносу йоги (руки). Торкання ногою (носком, п'яткою) під час прогинання жердини покладеної на опори

 

Падіння

 

Намокання учасника

 

 

Під час переправи, яка обладнана суддями

 

 

Зрив з зависанням на суддівській страховці

 

 

Група порушень Характер порушень Штрафні бали (сек.) Пояснення порушень Відсутність порушень Примітки

1. КОНТРОЛЬНІ1ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЛІНІЇ

1.1. Заступ контрольної лінії 1 (30) Наступання на лінію Якщо учасник знаходиться на самостраховці або командній страховці

1.2. заступ обмежувальної лінії 1 (30) Наступання на лінію Заступ торкання) під нещільно прилеглим до рельєфу шнуром, перенесення будь-якої частини тулуба у повітрі над зоною перешкоди

1.3. Використання опори за обмежувальною лінією 10 (300) Використання опори за обмежувальною лінію будь-якою частиною тулуба або спорядження. Використання суддівської страховки в якості опори. Торкання рельєфу за обмежувальною лінією будь-якою частиною тулуба або спорядження. Короткочасне навантаження суддівської страховки при кріпленні до неї (відстібанні).

1.4. Рух поза обмежувальною лінією. Зняття учасника. Вихід учасника за обмежувальну лінію всіма точками опори.

 

1.5. Використання опори за контрольною лінією для страховки. 10 (300) Використання опори за контрольною лініє організації страховки, закріпленні перил або робочих мотузок Опора помічена суддями; для її використання Штрафується кожен учасник

2. ТЕХНІКА РУХУ

Неправильне застосування жердини (альпенштока, льодоруба) 1 (30) Під час переправи річки вбрід, жердина ставиться нижче учасника по течії Якщо використання жердини не є умовою проходження етапу одним або усіма учасниками команди, то штраф за порушення не накладається.

Під час траверсу, підйому, спуску жердина або інше ставиться нижче учасника по схилу

Під час руху, жердина або інше тримається однією рукою

Рух менше, ніж з двома точками опори

Рух з прикріпленою до учасника жердиною Кріплення льодоруба самостраховкою до учасника

2.2. Порушення під час переправи вбрід річки стінкою 1

(30) Учасник не тримасться за плечі (ІСС шлейки рюкзака) напарників

Неправильний рух по перилах

Під час траверсу схилу і броду річки вихід або рух вище перил Перехват (випуск) перильної мотузки під ча руху. Положення рук відносно засобів самостраховки

Під час спуску способом "карабін-плече" мотузка проходить по плечу регулюючої руки Положення рук відносно засобів самостраховки

Під час спуску дюльфером - випущення мотузки із рук При відсутності руху учасника

Спуск по перилах у тому числі і крутопохилої переправи, без рукавиць (рукавиці). Використання замінників не виключає порушення

Рух по крутопохилій переправі головою у напрямку до низького берега

2.4. Неправильний рух по жердинах 3 90) Перестрибування з опори на опору Штрафується за кожен проліт

2.5. Два учасника на перилах, крюку 6 (180) Знаходження на одній жорстко закріпленій ділянці перил більше одного учасника. Порушення фіксується по пристібуванню карабіну самостраховки, під час спуску - дюльферного карабіну або зав'язаної на перилах схоплюючої петлі до учасника Якщо учасник навантажує перила, прикріплення до них самостраховки Штрафується кожен учасник, більше одного

Два учасника на ділянці маршруту 6 (180) Під час підйому або спуску знаходження на одній ділянці маршруту (С-ППС1, ППС1-ППС2 і т.д.) двох учасників Під час паралельного спуску або підйому

Знаходження одного учасника над іншим під час спуску, підйому, траверсу

2.7. Короткочасна відсутність каски 6 (180) Якщо учасник загубив каску, але швидко її повернули, або навмисно зняв її, або одягнув її в зоні етапу, обмеженого контрольною лінією Спадання каски з голови учасника з негайним її одяганням Етапи роботи в касці обумовлюються Умовами змагань

2.8. Рух без каски Зняття учасника Навмисний або вимушений рух (знаходження) учасник; без каски в зоні етапу, обмежувального контрольними лініями

3. ТЕХНІКА СТРАХОВКИ

3.1. Незакручена муфта карабіну 1 (30) Муфта карабіну не закручена (навмисно або випадково) або самовільно розгвинтилась у процесі проходження етапу Під час транспортування вантажу і спорядження, під час закріплення спорядження на штучних точках опори

Порушення під час страховки (самостраховки) 3

(90) Рука страхуючого торкається карабіну (опори) під час руху того, хто страхується

Кут обхвату карабіну (опори) страхувальною мотузкою менше 90°. При проходженні мотузки через декілька карабінів кут обхвату сумується Не плутати з кутом між частинами мотузки

Страховка однією рукою Якщо страхуючий перехоплює страхувальну мотузку

Якщо страхуючий утримує обидва кінці мотузки біля страхувального карабіну (опори) однією рукою, при цьому той, хто страхується, не рухається

Під час руху по перилах, довжина натягнутої самостраховкн перевищує відстань піднятої вверх руки. При закріпленні до пункту самостраховки довжина більше двох метрів

Рух по горизонтальних перилах із самостраховкою на схоплюючій петлі

Під час руху на підйомі або спуску схоплюючий вузол в руці учасників

Незакріплений кінець страхувальної або супроводжуючої мотузки

При переході вбрід або по колоді страхуючі не стоять обличчям по течії

Страховка із рюкзаком або з іншим вантажем на водних етапах

Під час переходу річки по колоді страховка здійснюється двома мотузками

Неправильне положення страхувальної мотузки

3 (90)

Під час страховки на вусах, відстань між мотузками на березі менше половини ширини річки

Під час переправи через річку на вусах або по колоді мотузки закріплені до учасника, який страхується не в спину

Під час переправи через річку на вусах або по колоді мотузки закріплені до учасника, який страхується не в спину

Під час страховки на вусах основна мотузка розмішена вище по течії відносно допоміжної

Страхувальна мотузка провисає нижче ніг під час підйому, спуску, траверсу, переходу по колоді; набирається в кільце У випадках, обумовлених в Умовах змагань

Провисання перильної мотузки нижче ніг учасника, який іде на самостраховці без командної страховки

На колоді страхувальна мотузка розміщується нижче по течії

Під час переходу річки по колоді перила закріплені вище по течії відносно колоди

Під час переправи вбрід, по колоді через річку, або при заходженні у воду закріплений кінець страхувальної мотузки, бухта знаходяться за слиною страхуючих

Під час руху учасника, перекручувати страхувальної (супроводжуючої, транспортної) мотузок з іншими мотузками, петлями тощо і з суддівським обладнанням (тертя мотузки об мотузку) Якщо при виникненні перекручування, учасник відхилив мотузку, яка рухається рукою в рукавиці або ногою в сторону, попередивши перетирання, якщо перекручені мотузки одночасно рухаються Для запобігання перетирання мотузок

Супроводжуюча мотузка кріпиться до ковзаючого по перилах карабіну не окремим карабіном

3.4. Страховка без рукавиць 3 (90) Страхуючий учасник страхує без рукавиць. Використання замінників не виключає порушень

Робота не страхуючих учасників із страхувальною мотузкою без рукавиць перед страхуючим Якщо той, хто страхується, не рухається

3.5. Відсутність або припинення страховки (самостраховки) 6

(180) Відсутність командної (суддівської) страховки (самостраховки)

Якщо страхуючий учасник випустив мотузку з рук Якщо страхуючий учасник провів страховку однією рукою (див. п.3.2.), а рукою що звільнилась, здійснив блокування страхувальної мотузки

При натягнутій мотузці від грудного карабіну страхуючого або від пункту її закріплення

Під час руху вбрід або по колоді через річку на страхувальній мотузці один учасник

Рух вертикальними або крутопохилими перилами із самостраховкою на ковзаючому карабіні При наявності командної страховки

Початок самострахування на незакріплених перилах

Відсутність самостраховки страхуючого учасника Під час переправи через водну& перешкоду або знаходження страхуючого у безпечному місці, яке обумовлене Умовами змагань

Робота учасників, що не стоять на самостраховці Із страховочною мотузкою поперед страхуючого учасника на етапах, що потребують постановки страхуючого на самостраховку

Різні види гімнастичної страховки (через поперек і т.п.). якщо страхувальна мотузка не проходить через пункт страховки

3.6 Пропуск пункту проміжної страховки 6

(180) Пропущення фіксується при відстібуванні страхувальної мотузки в наступний пункт проміжної страховки (ГІПС) або пункт страховки

3.7. Відсутність супроводжуючої мотузки 6 (180) Знаходження учасника на перилах (переправі) без супроводжуючої мотузки або відсутність її контролю (не тримається руками або руки знаходяться за бухтою супроводжуючої мотузки, або не стоїть обличчям до учасника не переправі, або мотузка між учасниками з петлями)

Відсутність контролю при переміщенні вантажу окремо від учасника

Відсутність контролю швидкості транспортування вантажу на етапах з перепадом висот

3.8. Неправильна; організація страховки 6 (180) Страховка або інші дії учасників не відповідають опису етапів та пп.2.2.-2.4. Правил

4. ТОРКАННЯ ЗОНИ ПЕРЕШКОДИ, ПАДІННЯ, ЗРИВИ

4.1.

1 (30)

Якщо інша нога (ноги) знаходиться на купині, жердині, опорі жердини

Навантаження однією ногою (рукою) жердини, яка впала з однієї (двох) опор

4.2. Втрат рівноваги на маршруті спуску 1

(30) Під час спуску торкання будь-якою частиною тулуба поверхні рельєфу або майданчику приземлення, крім підошви ніг або кистей рук Торкання будь-якою частиною тулуба після зупинки, в тому числі і в зоні перешкоди під час проходження перегинів та на фініші етапу

4.3.

3 (90)

Падіння учасника, під час руху без командної страховки перильної самостраховки (наприклад під час траверсу схилу з альпенштоком, під час броду річки стінкою і т.п.)

Під час руху по жердинах або купинах опора двома ногами (руками) на фунт або однією ногою, якщо інша нога знаходиться у повітрі Якщо під часзриву, падіння, знесення течією учасник утримується хоча б однією точкою без ковзання. Використання командної страховки (самостраховки) в якості опори під час стрибка, руху маятником Штраф накладається за одне порушення на ділянці між опорами

Навантаження двома ногами жердини, яка впала з однієї або двох опор

4.4. Неправильне застосування жердини 3 (90) Учасник спирається жердиною у "болото" в рамках етапу Перетягування жердин волоком. Спирання об дерева, кущі

4.5. Зрив , знесення течією з зависанням на командній страховці (самостраховці)

6 (180)

 

Торкання води, рельєфу при переправі по колоді Якщо торкання відбулося за рахунок прогину колоди при умові стояння стоп учасника зверху колоди.

Втрата контакту з нижньою мотузкою при русі по мотузці з перилами.

4.6.

 

10 (300)

 

Опускання учасника не землю або в воду (або два поодиноких торкання рукою чи ногою) під час навісної переправи або по мотузці з перилами

 

Опускання ношей із "потерпілим" на землю або в воду під час навісної переправи

Рух не по колоді (після зриву), рух з протяжним торканням води (рельєфу) нижче колоди (або два поодиноких торкання)

4.7.

10 (300)

Зрив учасника з зависанням на суддівській страховці

Якщо обірвалась (саморозслабилась) перильна мотузка, під час руху по ній учасника з зависанням на перилах суддівської страховки

 

 

5. ВТРАТА СПОРЯДЖЕННЯ

5.1. Втрата спорядження 1

(30) Втрачений залишений на етапі (дистанції) предмет спорядження. Закріплені (ізоляційною стрічкою, шнуром) предмети вважаються одним предметом, який виконує одну функцію Втрата особистих речей (сірники, окуляри, годинники, ніж тощо), карти, інформаційні картки. Якщо втрачене спорядження підібрали або дістали учасники команди, з виконанням правил безпечного руху, за виключенням падіння спорядження в зону обмеження (наприклад, водна перешкода) Штраф оголошується після закінчення проходження дистанції або етапу згідно з положенням та умовами змагань. Якщо втрачений рюкзак, то враховується рюкзак і кожен предмет в рюкзаку

5.2. Втрата жердини (альпенштока, льодоруба) 3

(90) Жердина, втрачена піц час проходження перешкоди Якщо жердина залишена (покинута) після фактичного проходження перешкоди

5.3. Втрата основної мотузки,контрольного вантажу 10

(300) Втрачена або залишена на етапі (дистанції) будь-яка мотузка діаметром 10 мм більше, довжиною більше 10 м; втрата контрольного вантажу або його частки Штраф оголошується після закінчення проходження дистанціїабо етапу з положенням та умовами змагань

6. ВУЗЛИ І ТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ

6.1.

Помилка під час в'язання вузлів

(30)

Відсутність контрольних вузлів

Перекручування мотузок у вузлі На технічних етапах крім схоплюючого вузла Схоплюючий вузол судиться на всіх етапах

Неправильний вибір діаметрів мотузок

6.2. Не зав'язаний вузол 3 (90) Не зав'язаний вузол або неправильно зав'язаний вузол

6.3.

 

Неправильне застосування вузла (петлі)

(90)

Локальна петля (перила, транспортна мотузка, прусик тощо) із подвійної мотузки прикріплена (заблокована) вузлом одинарної петлі або однією петлею

 

Різної довжини гілки подвійної мотузки (перил, локальної петлі тощо)

Застосування вузла, що не забезпечує надійності кріплення

6.4. Неправильний пристрій для руху 3 (90) Рух учасника по перилах, які закріплені на опорі, але не заблоковані карабіном або контрольним вузлом При закріплені перші до опори використання будь-яких систем і вузлів, навіть тих, що розв'язуються самі, якщо система (вузол) заблокована карабіном або контрольним вузлом При проходженні кожного учасника

Рух по перилах, які натягнуті через допоміжний пристрій (крім основних мотузок і карабінів)

Неправильне обладнання гальмівного пристрою для спуску, зажиму під час підйому (спуску); по перилах (наприклад: руйнування карабінного гальма). При зворотньому кріпленні зажиму до перил порушення трактується по н.3.5.

Під час спуску (підйому) не закріплений нижній кінець перильної мотузки або відсутній контрольний вузол, або кінці подвійної мотузки не з'єднані

7. ТРАНСПОРТУВАННЯ "ПОТЕРПІЛОГО"

7.1. Торкання "потерпілим"рельєфу 1 (30) Торкання будь-якою частиною тулуба "потерпілого" землі, води, камінців, стовбурів і гілок дерев, рельєфу, скель тощо, під час транспортування будь-яким способом, а також торкання ложа при транспортуванні "потерпілого" на носилках Торкання (опори) рельєфу підручним засобом (ношами) після попередження капітаном про необхідність покласти "потерпілого"

Торкання рельєфу (води) вільно звисаючим із нош спорядженням

Торкання "потерпілого" гнучкої рослинності

7.2. "Потерпілий" надає допомогу 3 (90) Будь-які дії "потерпілого", які полегшують роботу учасникам команди "Потерпілий" підказує або дає рекомендації учасникам команди, якщо в легенді травми не обумовлена втрата свідомості, чи допомагає діями, які обумовлені Умовами в залежності від степені травмованості

7.3. Неправильне обладнання транспортного засобу 3 (90) Неправильне обладнання ложа носилок: жердини не протягнуті через рукава, які вивернуті всередину штормівок; штормівки не застібнуті на всі ґудзики, застібки розмішені зверху ложа; використання менше двох штормівок Використання замість штормовок, курток, спеціальних носилочних чохлів, зшиті із міцних тканин Штраф накладається як за одне порушення

Неправильно обладнаний каркас жорстких носилок: крайні поперечні жердини розмішені знизу, середня зверху повздовжніх; недостатня жорсткість (при покладанні на діагональ носилки складають) Штраф накладається як за одне порушення Штраф накладається як за одне порушення

Неправильне кріплення "потерпілого" до нош: менше ніж у трьох точках (грудини, стегнах і ногах); відсутня фіксація мотузок до жердин, яка попереджує перевертання потерпілого на протилежну сторону нош Штраф накладається як за одне порушення

Неправильне кріплення "потерпілого" (носилок) і супроводжуючого до транспортної та інших мотузок: ноші прикріплені до транспортної мотузки (перил) менше, ніж 4-ма транспортними вусами, вуса прикріплені до перехрестя каркасу не з внутрішньої сторони "потерпілий" не; прикріплений до транспортної мотузки і не з'єднаний самостраховкою із супроводжуючим супроводжуючий не прикріплений до транспортної мотузки; при транспортуванні по перилах, кріплення "потерпілого", носилок і супроводжуючого до перил проведено не окремим (перильним) карабіном. Неправильно застосовані вузли при в'язанні носилок (прив'язування поперечних жердин і ложа з мотузок) Штраф накладаєтьсяза кожне порушення

Неправильне обладнання підйомного засобу: підйомна мотузка не проходить через карабін, прикріплений до ПС (опори); фіксуюча (рухома) схоплююча петля виконана із одинарного репшнура; кінець підйомної мотузки не закріплений на ПС Штраф накладається за кожне порушення

Відсутність противідкидного обладнання при кріпленні підйомної або спускової мотузки не в грудину Транспортна мотузка кріпиться в грудину "потерпілого"(супроводжуючого)

Неправильне обладнання гальмівного пристрою під час спуску:

спускова мотузка не проходить через карабін кріплення гальмового пристрою до ПС (опори) неправильне розміщення муфт у карабінному гальмі (муфти розмішені на розкручування мотузок, мотузка проходить через муфту карабіна); розмуфтований карабін гальмівного пристрою сумарний кут обхвату транспортної мотузки карабінів і гальмівного пристрою менше 360° Штраф накладається за кожне порушення

Неправильне нарощування спускової мотузки при спуску: відсутність плавного спуску при зміні мотузок утримування спускової або підйомної мотузки пряморуками, а не через технічний пристрій Штраф накладається за кожне порушення

 

 

Неправильне кріплення страхувальних мотузок до вершини одинарного транспортною трикутника

7.4.

Неправильні дії супроводжуючого

(90)

Супроводжуючий виконує функцію транспортуючого учасника (носилки) Допомога транспортуючим учасникам під час розвертання носилок для контрольного стану "потеплілого". Короткочасні втрати контролю, обумовлені ГСК Штраф накладається за кожне порушення

Супроводжуючий знаходиться в положенні (місці, на віддалі), яке не дозволяє контролювати стан "потерпілого"

7.5. Неправильні дії транспортуючих 3 (90) Транспортування "потерпілого" на носилках вниз головою, "потерпілий" вкладається на ноші не відповідно травмі "Потерпілий" може лягти на носилки сам, якщо про це сказано в Умовах

Під час спуску по складному рельєфу: робота з спусковою мотузкою однією рукою до гальмівного пристрою Якщо транспортуючим учасником виконані дії відповідно п.3.5. Штраф накладається за кожне порушення

Робота без рукавиць (рукавиці). Використання замінників не виключає порушення

7.6. Неправильне обладнання транспортних засобів 10 (300) Транспортування по складному рельєфу "потерпілого" разом із супроводжуючим по одинарних перилах чи одинарній спусковій або підйомній мотузці

Відсутність фіксуючого пристрою при підйомі (спускові), гальмівного пристрою під час спуску

Техніка страховки під час транспортування "потерпілого" по складному рельєфу оцінюється по п.З (Техніка страхування)

8. ТУРИСТИЧНІ НАВИЧКИ, ОРІЄНТУВАННЯ

8.1. Неправильна відповідь (помилка) 1

(30) Помилка (неточність) непринципового характеру під час надання долікарської допомоги

Неправильна відповідь (помилка) під; час визначення топографічних знаків, визначення напрямку руху, відстані по карті

Помилка за кожні 3° після перших 2° (похибки компасу) під час руху за азимутом, визначенні азимута

Помилка за кожен неповний метр після перших 10% (похибки вимірювань) визначення відстані або висоти

8.2. Неправильна відповідь(помилка) 3

(90) Неправильне надання долікарської допомоги

Помилка на 1 мм після перших 2 мм, при нанесенні КП на маркованому маршруті орієнтування, визначення місця знаходження (при наявності декількох помилок - оцінюється найгірша, максимальний штраф за неточно нанесений один КП - 10 6.)

8.3. Не взятий КП на етапіорієнтування 6

(180) Враховується на етапах: лінійного орієнтування заданого азимуту і карті, заданого азимуту і відстані, за легендою, у заданому напрямку, якщо умовами відокремлено етап заданого напрямку. Для маркованого маршруту штраф 10 б.

8.4. Не взяття всіх КП на етапі орієнтування Зняття з етапу Враховується на етапах лінійного орієнтування, маркованого маршруту, по легенді, заданому напрямку

8.5. Не взяття КП на маршруті дистанції Зняття Враховується при пропуску КП (в тому числі з технічним етапом) при русі в заданому напрямку Якщо не взятий КП належить до відокремленого умовами етапу орієнтування в заданому напрямку (див. н.8.3.)


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Спортивний туризм: Навчальний посібник

У навчальному посібнику висвітлюються основні положення і принципи спортивного.. ЗМІСТ Туризм як явище громадського життя..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Штрафи за порушення техніки змагань зі спортивного туризму

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Туризм як явище громадського життя
Свідчення про перші організовані подорожі з метою знайомства з культурою і природою інших народів дійшли до нас з древнього світу. Фактично першими мандрівниками були купці. Поїздки древніх греків

Оздоровча цінність туристичної діяльності
Туристична діяльність пов'язана з переміною місць, організовується при будь-якій погоді і пред'являє людині різноманітні вимоги. Одночасно діють три важливі фактори: чергування оточуючого середовищ

Виховна цінність туризму
Туристична діяльність, на основі ознайомлення з історичним минулим і сьогоденням рідного краю і батьківщини, сприяє патріотичному вихованню. Крім того, туризм дозволяє прилучити до культурних цінно

Природокористування і туризм
Природа - невичерпне джерело для людини. Починаючи від матеріальних багатств, які вона дає, закінчуючи такими ресурсами, як рекреаційні. Слід сказати, що використання рекреаційних ресурсів - це не

Види та форми туризму
На сьогоднішній день існує багато підходів щодо класифікації туризму. Це пояснюється неоднозначністю поняття туризм. Згідно до Закону України "Про туризм" туризм класифікується за організ

Основні форми туристичної роботи
Основними формами туристичної роботи є: туристичні прогулянки, екскурсії, експедиції, походи, змагання. Туристична прогулянка - найпростіша короткочасна форма туристич

Загальні положення орієнтування на місцевості
  Для успішного подорожування, швидкого та безаварійного подолання маршруту кожен учасник туристично-краєзнавчої діяльності повинен володіти різноманітними навичками орієнтування в бу

Рух за азимутом
Магнітним азимутом називається кут, утворений між північним напрямком магнітного меридіану (північним кінцем магнітної стрілки) та напрямком на предмет за ходом годинникової ст

Карта та рух по місцевості
Здійснення походів з будь-якого виду туризму не можливе без використання карт. Карта - це зображення поверхні землі на площині у певному співвідношенні лінійних розмірів на місцевості та відповідни

Спортивне орієнтування і карта
Спортивне орієнтування - вид спорту, у якому учасники змагань самостійно, застосовуючи тільки карту місцевості та компас, долають дистанцію з контрольними пунктами, розташовани

Умовні знаки спортивних карт
Спортсмен при подоланні дистанції повинен швидко обирати і реалізовувати оптимальний шлях руху. Ця задача пов'язана з вмінням "читати карту". Читання карти - це розуміти і об'ємно уявляти

Рослинність
Рослинність є найбільш непостійним компонентом ландшафту. Вигляд її різко змінюється у зв'язку зі зміною пори року. Зрілий ліс підлягає вирубці, а нові посадки і самосів на вирубках швидко підроста

Знаки дистанцій та технічні умовні знаки
Для позначення дистанції застосовуються спеціальні умовні знаки, що зображаються на карті пурпурним кольором. До них відносяться: місце початку орієнтування (рівносторонній трикутник), фініш (два к

Організація і проведення змагань зі спортивного орієнтування
  Підготовка змагань зі спортивного орієнтування передбачає виконання організаторами наступної роботи: 1) створити організаційний комітет з підготовки та проведення змагань;

Організація старту змагань з орієнтування у заданому напрямку
Місце старту повинно бути доступним, з доброю видимістю. Як правило, для місця старту обирають велику галявину біля дороги, по якій учасники змагань можуть приїхати до старту. Не важливо, що на гал

Напрямку та її проходження
Початок орієнтування на місцевості позначається призмою контрольного пункту без номера, яка знаходиться на чіткому орієнтирі нанесеному на карті. Наступні контрольні пункти вже мають номери, познач

Організація фінішу
Змагання для учасника закінчується у момент перетину лінії фінішу. З останнього контрольного пункту до фінішу, як правило, веде позначена ділянка. На змаганнях за вибором судді напередодні визначаю

У заданому напрямку
Визначення результатів проводиться згідно до Положення про змагання. У Положенні має бути зазначено спосіб визначення місць, які мають посісти команди: - склад команди; - кількіст

Заходи безпеки при проведенні змагань та тренувань
Організатори змагань, суддівська колегія, представники команд мають вживати необхідні заходи, що забезпечують безпеку учасників, і суворо дотримуватись їх під час проведення змагань. Особливу увагу

Контрольні запитання
1. Що таке орієнтування на місцевості? 2. Дайте характеристику основним видам орієнтирів. 3. Чим відрізняється загальне орієнтування від детального? 4. Опишіть відомі вам

Карабіни
Карабіни - це технічні пристрої, призначені для з'єднання елементів туристичного спорядження і виконання різних технічних прийомів, а саме: - організація командних і с

Страхувальні системи
Страхувальна система - це комплект ременів для обв'язування людини (рис. 3.2). Вона призначена для безпеки людини під час її можливого зриву при подоланні перешкод.

Блоки і поліспасти
Блоки і поліспасти призначені для руху людей та вантажів по навісних переправах, а також для натягу мотузок на дистанціях змагань із спортивного туризму. Блоки повинні

Мотузки
Робочі (основні)мотузки застосовуються для організації суддівських та командних поручнів, страховок, обладнання етапів змагань, вони повинні мати діаметр не менше 10 мм, або бі

Туристичні вузли
Використання туристичних засобів у процесі змагань і під час походів вимагає від туриста наявності високорозвинених вмінь та навичок організації страхування. Основу вмінь організації страхування ск

Туристичні вузли
Використання туристичних засобів у процесі змагань і під час походів вимагає від туриста наявності високорозвинених вмінь та навичок організації страхування. Основу вмінь організації страхування ск

Контрольні запитання
1. Яке спеціальне спорядження для спортивного туризму вам відоме? 2. Опишіть, які мотузки використовуються у туризмі, та перерахуйте основні вимоги до них. 3. Які бувають карабіни

Подолання природних перешкод та змагання зі спортивного туризму
  Складність туристичних категорійних походів визначається наявністю та характеристикою перешкод, що долають на своєму шляху туристи. Тому головною метою змагань є перевірка знань, вм

Водні переправи
Жоден туристичний похід не обходиться без подолання на маршруті струмків та річок: по поваленому через русло стовбуру дерева, по камінню, вбрід, нарешті, за допомогою мотузок по навісній переправі,

Техніка подолання водних перешкод
Організація складної переправи значно полегшується, якщо поблизу є місцеві жителі чи експедиція, які можуть організувати переправу на човні, на тваринах чи показати брід. Якщо ж поблизу людей немає

Переправи вбрід
Брід через річку - один із найрозповсюдженіших способів переправи. Народна мудрість "не знаючи броду, не лізь у воду" повинна бути туристичним законом. Перше завдання полягає у тому, щоб

Одиночні переправи
Одиночна переправа вбрід із жердиною - дуже серйозний і складний вид переправ, які проводяться на змаганнях. Переправлятися треба в черевиках і штормових штанах, щільно обв'яза

Групові переправи
При переправі стінкою, учасники стають на березі шеренгою, обличчям до води і рухаються перпендикулярно до течії. Лямки рюкзаків максимально підтягують і туристи тримаються рук

Переправа над водою по природних опорах
Переправа по колоді починається з детального її огляду. Перший учасник йде без рюкзака. Якщо колода тонка і слизька, то краще рухатися, сидячи на ній верхи. Для першого організ

Переправи над водою по штучних опорах
Рис. 4.9. Вкладання колоди способом опускання   При переправі по вкладеній колоді (

Переправи по воді
Переправа на тваринах в абсолютній більшості випадків здійснюється під керівництвом місцевих жителів. Але при цьому обов'язково знімайте рюкзаки і, зв'язавши їх попарно, нав'ючуйте на тварин.

Подолання гірських перешкод
Гірські перешкоди - це перешкоди, утворені рельєфом місцевості. Це схили різної крутизни, яри, скелі, урвища. В залежності від характеру перешкоди підбираються способи її подолання. На змаганнях з

Змагання зі спортивного туризму
Згідно з правилами проведення туристичних змагань, існують особливості у дистанціях, перешкодах та завданнях в залежності від виду туризму. Змагання з пішохідного туризму проводяться на дистанціях:

Загальні положення щодо проведення змагань зі спортивного туризму
При підготовці змагань необхідно вирішити ряд питань як організаційного, так і матеріально-технічного характеру. Організаційні питання вирішуються аналогічно проведенню змагань зі спортивного орієн

Спеціальні завдання туристичних змагань
Правилами змагань з пішохідного туризму передбачено виконання "Спеціальних завдань". Окремі елементи спеціальних завдань можуть бути включені до дистанції "Смуга перешкод", &quo

Суддівство та визначення результатів
Техніка і тактика проходження кожного етапу і виконання спеціальних прийомів оцінюється бригадою суддів у відповідності зі шкалою штрафних балів (див. Додаток). При проведені командних змагань на к

Контрольні запитання
1. Як можна умовно поділити всі природні перешкоди? 2. Назвіть відомі вам способи подолання гірських та водних перешкод. 3. Які, на вашу думку, найнебезпечніші фактори при водних

Комплектування туристичної групи
Комплектування групи є важливим етапом підготовки майбутньої подорожі. Від цього залежать такі характеристики: складність походу та терміни його проведення. Тобто, одночасно повинні бути вирішенні

Самоврядування туристичної групи
Туристично-краєзнавча діяльність не можлива без організації самоврядування в туристичній групі. Саме цим у значній мірі й обумовлена її педагогічна цінність. Підготовка будь-якого походу вимагає ду

Самоврядування туристичної групи
Туристично-краєзнавча діяльність не можлива без організації самоврядування в туристичній групі. Саме цим у значній мірі й обумовлена її педагогічна цінність. Підготовка будь-якого походу вимагає ду

Поняття краєзнавчих посад
Шкільне краєзнавство - важливий фактор морального, трудового, естетичного, економічного виховання учнів, воно сприяє патріотичному вихованню, розширює кругозір і розвиває пізнавальні інтереси учнів

Поняття краєзнавчих посад
Шкільне краєзнавство - важливий фактор морального, трудового, естетичного, економічного виховання учнів, воно сприяє патріотичному вихованню, розширює кругозір і розвиває пізнавальні інтереси учнів

Поняття краєзнавчих посад
Шкільне краєзнавство - важливий фактор морального, трудового, естетичного, економічного виховання учнів, воно сприяє патріотичному вихованню, розширює кругозір і розвиває пізнавальні інтереси учнів

Планування маршруту походу
Після того, як встановлена мета походу і визначився склад туристичної групи, наступає черговий етап підготовки - вибір і розробка маршруту. Для виконання цієї роботи можна скористатися спеціальними

Групове та індивідуальне спорядження для походів різної категорії складності
Матеріально-технічне забезпечення туристичних походів здійснюється заздалегідь при участі всього складу групи. Туристичне спорядження за призначенням прийнято поділяти на засоби пересування, засоби

Тактика, техніка та орієнтування на маршруті
Переїзд до вихідного пункту маршруту. Усякий туристичний похід звичайно починається з переїзду на транспорті до вихідного пункту маршруту. Керівник походу вчасно дає з

Туристичний бівак
Туристичний бівак - це місце тривалої стоянки туристичної групи з нічлігом. Бівак повинен забезпечити повноцінний відпочинок туристів після тяжкого денного переходу та повну їх безпеку.

Організація харчування туристів у поході
Забезпечення нормального харчування - одна з важливих умов успішного проведення походу. При цьому треба пам'ятати, що розрахунки, купівля та пакування продуктів харчування - все це повинно бути зро

Медичне забезпечення походу, комплектування аптечки
Вирішення оздоровчих завдань в умовах туристичного походу пов'язано з дотриманням правильного режиму дня, заходами по загартовуванню організму, а також оволодінням та застосуванням знань та вмінь п

Гігієна туриста
Особиста гігієна туриста - найважливіший захід профілактики захворювань, збереження бадьорості і доброго настрою. Для збереження і зміцнення здоров'я необхідно дотримуватись правил особистої гігієн

Безпека в туристичних походах
Безаварійність - найважливіша вимога до всіх туристичних походів. Навіть найпростіший вихід за місто малодосвідчених туристів може бути пов'язаний з елементами небезпеки. Щоб туризм став д

Контрольні запитання
1. Як правильно комплектувати туристичну групу? 2. Що таке самоврядування туристичної групи? 3. Розкрийте зміст основних обов 'язків членів групи у туристичних походах. 4

Особливості проведення велосипедних подорожей
Підготовка до велосипедної подорожі, як і до інших видів туризму, розпочинається з придбання необхідного спорядження, спеціальної спортивної форми, одягу, взуття та комплектування групи. О

Водний туризм та особливості його організації
Водний туризм (подорож) вимагає від учасників, перш за все, гарного знання свого судна, вміння управляти ним. Керівник повинен мати досвід керівництва водним туризмом того ж рі

Вимоги до організації гірських походів
Гірський туризм дуже складний та небезпечний. Лавини, каменепади, обвали льоду, селеві потоки, водяні перешкоди завжди підстерігають туристів у горах. Вітер, гроза, раптові зміни погоди, вплив на о

Страхування і самострахування
Обов'язковою умовою успішного проведення походів є їх безпека. Безпека забезпечується високою фізичною, технічною і тактичною підготовкою. Проведений аналіз н

Функції та принципи туристично-краєзнавчої діяльності
Спортивний туризм, як вже зазначалося, в залежності від категорії осіб, поділяється на дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку. Залучення до спортивного туризму дітей та юнацтва сприя

Планування туристично-краєзнавчої діяльності
Планування туристично-краєзнавчої діяльності учнівської молоді має своєрідні особливості. Основними організаційними формами діяльності є туристичні походи, які реалізуються у певній послідовності т

Виховання юних туристів
У туристично-краєзнавчій діяльності у єдності реалізуються моральне, трудове, естетичне, розумове та фізичне виховання. У походах здійснюється перевірка і загартування таких морально-вольо

Запобігання конфліктів у туристично-краєзнавчій діяльності
Незважаючи на позитивні сторони розвитку особистості в процесі туристично-краєзнавчої діяльності, дії керівника стикаються із великою кількістю проблем щодо виховання. Особливої уваги потребує діял

Оцінка етапів дистанції
Примітки: 1. Додатково за пере

Список використаних джерел
  1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 152 с. 2. Балабанов И.В. УЗЛЫ - Москва, 2003. - 80 с. 3. Бардин К.В. - Азбука

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги