рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лісозаготівля та транспорт лісу

Лісозаготівля та транспорт лісу - раздел Спорт, Україна ...

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра механізації лісового комплексу

 

Л І С О З А Г О Т І В Л Я

І ТРАНСПОРТ ЛІСУ

 

Методичні вказівки

до лабораторних занять

 

 

 

Частина друга

 

 

КИІВ 2008

УДК 36.022.630*.171   Детально викладено технології та механізми, які використовуються на лісозаготівельних роботах.

Тема: Лісогосподарські крани

Обладнання та матеріали: кран ККС-10 (Дзвінківське лісництво), плакати, слайди, методичні вказівки. Група розподіляється на 2 бригади. Порядок виконання роботи:

Контрольні запитання

1. Які переваги баштового крана перед козловим краном?

2. Що таке проліт крана?

3. Що називається вильотом стріли?

4. Що називається консоллю крана?

5. Які види запасовок ви знаєте?

6. За якою формулою розраховується продуктивність крана?

7. За якою формулі розраховується середній об'єм пакету?

8. Для чого служить вантажна траверса?

9. Які системи безпеки встановлені на крані?

10.Із яких елементів конструкції складається баштовий кран?

 

Вказівки до оформлення звіту

1. Опишіть конструктивні особливості баштового і консольного кранів.

2. Зарисуйте схеми запасовки канатів.

3. Проведіть випробування лабораторної установки.

4. Заповніть таблицю 1,2.

5. Проведіть розрахунок продуктивності крана.

Лабораторна робота 2.2

Тема: Трелювальна лебідка ТЛ-4.

Мета роботи: вивчення загальної будови та технологічного процесу трелювальної лебідки ТЛ-4, визначення основних показників її роботи.

Обладнання та матеріали: трелювальна лебідка ТЛ-4, плакати, слайди, методичні вказівки.

Група розподіляється на 2 бригади.

Порядок виконання роботи:

· законспектувати та зарисувати складові частини ТЛ-4;

· визначити основні показники роботи ТЛ-4;

· внести розрахункові дані до таблиці 2.2;

· провести аналіз продуктивності ТЛ-4;

· провести аналіз технологій розробки лісосік з допомогою трелювальної лебідки ТЛ-4.

Пояснення до роботи

Багатобарабанні лебідки. Лебідки застосовуються для одночасного або почергового виконання декількох транспортних або підйомно-транспортних операцій.…   Таблиця 2.1. Технічні характеристики лебідки ТЛ-4В. Найменування Двигун внутрішнього згорання …

Контрольні запитання

1. Які лебідки використовуються для трелювання деревини?

2. Які вузли призначені для передачі моменту на тяговий барабан?

3. За якою формулою розраховується довжина каната?

4. За якою формулою розраховується швидкість руху каната?

5. За якою формулою розраховується діаметр навивки?

6. Назвіть основні параметри ТЛ-4.

7. Як управляються барабани лебідки ТЛ-4?

8. Із яких частин складається барабан лебідки?

9. Із яких частин складається фрикційна муфта зчеплення?

10.Як відбувається гальмування лебідки?

 

Вказівки до оформлення звіту

1.Законспектуйте та зарисуйте складові частини ТЛ-4.

2.Визначте основні показники роботи ТЛ-4.

3.Внесіть розрахункові дані до таблиці 2.2.

4.Проведіть аналіз роботи ТЛ-4 на схилах.

5.Проведіть аналіз описаних технологій розробки лісосік.

 

 

Лабораторна робота 2.3

 

Тема: Канати.

Обладнання та матеріали: канати сталеві, плакати, слайди, методичні вказівки. Група розподіляється на 2 бригади. Порядок виконання роботи:

Таблиця 3,1 Характеристика сталевих канатів та кількість обривів проволоки на кроці канату.

Зменшення діаметра дроту унаслідок зносу або іржі від первинного діаметра. ..... 10 15 20 25 30 і більше Число обривів дроту на кроці звивання від норми, вказаної в табл.3.1 85 75 70 60 60

Тема. Грейфери

Мета роботи: вивчення загальної будови технологічного обладнання та технологічного процесу грейферного навантажувача.

Обладнання та матеріали: грейферний навантажувач, плакати, слайди, методичні вказівки.

Група розподіляється на 2 бригади.

· законспектувати та зарисувати складові частини грейферного навантажувача, визначити основні показники його роботи; · внести розрахункові дані до таблиці 4.2; · провести аналіз продуктивності грейферного навантажувача;

Контрольні запитання

1. Які бувають типи грейферів?

2. Який принцип роботи радіальних грейферів ?

3. З яких елементів складається електрогідравлічний грейфер?

4. За якою формулою визначається сила стиску грейферних щелеп?

5. За якою формулою визначається стягуюче зусилля Т, за яким розраховується приводний механізм грейфера?

Вказівки до оформлення звіту

1.Законспектувати та зарисувати складові частини грейферного навантажувача,визначити основні показники його роботи.

2.Внести розрахункові дані до таблиці 4.2.

3.Провести аналіз продуктивності грейферного навантажувача.

4.Зарисувати розміри грейфера.

Лабораторна робота 2.5

 

Тема. Сортувальні лісотранспортери.

Мета роботи: вивчення загальної будови та технологічного процесу роботи естакад, а також, визначення основних показників їх роботи.

Обладнання та матеріали: естакади - (Дзвінківське лісництво), плакати, слайди, методичні вказівки.

Група розподіляється на 2 бригади.

Порядок виконання роботи:

· законспектувати та зарисувати складові частини естакад;

· визначити основні показники роботи естакад;

· внести розрахункові дані до таблиці 5.5;

· провести аналіз роботи естакад у двозмінну роботу .

 

Пояснення до роботи

Б-22У-1А, призначений для горизонтального транспортування круглих лісоматеріалів на складах лісозаготівельних підприємств, лісоперевалочних базах і… Таблиця 5.1. Технічна характеристика лісотранспортера Б-22У Довжина…  

Контрольні запитання

1. Що таке експлуатаційна продуктивність лісотранспортеру?

2. Яка стандартна довжина деревини може сортуватися лісотранспортерами?

3. Складові частини повздовжнього лісотранспортеру Б-22У-1А.

4. Призначення і будова поперечних лісотранспортерів.

5. Продуктивність повздовжніх лісотранспортерів.

 

Вказівки до оформлення звіту.

1. Законспектуйте та зарисуйте складові частини повздовжнього лісотраранспортеру Б-22У-1А.

2. Проведіть розрахунки продуктивності повздовжнього лісотранспортеру Б-22У-1А.

3. Внесіть дані до таблиці 5.5.

4. Додатковий матеріал із експлуатації повздовжнього лісотранспортеру Б-22У-1А дивись у додатках.

 

 

Лабораторна робота 2.6

Тема. Розвантажувальні пристрої та РРУ-10.

Мета роботи: вивчення загальної будови та технологічного процесу транспортування деревини канатними установками, визначення основних показників її роботи.

Обладнання та матеріали: канатні установки, плакати, слайди, методичні вказівки.

Група розподіляється на 2 бригади.

1. Законспектувати та зарисувати складові частини РРУ-10; 2. Визначити основні показники роботи РРУ-10; 3. Внести розрахункові дані до таблиці 6.1;

Контрольні запитання

1. Яка технічна характеристика РРУ-10?

2. Де встановлюються РРУ-10?

3. Як проходить процес роботи РРУ-10?

4. Із яких частин складається РРУ-10?

5. Який принцип роботи РРУ-10?

6. За якою формулою вираховується продуктивність РРУ-10

Вказівки до оформлення звіту.

1. Законспектуйте та замалюйте складові частини РРУ-10.

2. Проведіть розрахунки продуктивності РРУ-10.

3. Додатковий матеріал по РРУ-10 див. в додатках.

 

 

Лабораторна робота 2.7

Тема: Верстат дереворозколюючий гідравлічний КГ-8А

Мета роботи: вивчити призначення, принцип роботи дереворозколюючого гідравлічного верстата КГ-8А, вивчити роботу гідросистеми, провести виміри зусиль різання деревини на цьому устаткуванні.

Обладнання та матеріали: Верстатдереворозколюючий гідравлічний КГ-8А, манометри тиску, вимірювальні лінійки, породи деревини, плакати.

Група розподіляється на 2 бригади.

· законспектувати та замалювати складові частини КГ-8А; · визначити основні показники роботи КГ-8А; · внести розрахункові дані до таблиці 7.1;

Вказівки до оформлення звіту

1. Заповніть таблицю відповідно до випробування верстата КГ-8А.

2. Побудуйте графік зусиль різання залежно від діаметра деревини, породи.

3. Визначте продуктивність верстата КГ-8А.

4. Опишіть режими роботи дереворозколюючого верстата КГ-8А

Список літератури.

2. Верхов И. Ф., Шелгунов Ю. В. Технология и машины лесосечных и лесоскладских работ.— М.: Лесная промышленность, 1981.— 368 с. 3. Виногоров Г. К. Технология лесозаготовок.— М.: Лесная… 4. Гороховский К. Ф., Калиновский В. П., Лившиц Н. В. Технология и машины лесосечных и лесоскладских работ.— М.:…

– Конец работы –

Используемые теги: ЛІСОЗАГОТІВЛЯ, транспорт, ЛІСУ0.056

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лісозаготівля та транспорт лісу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Критерии выбора видов пассажирского транспорта. Учет различных факторов при выборе видов городского пассажирского транспорта
На сайте allrefs.net читайте: критерии выбора видов пассажирского транспорта. учет различных факторов при выборе видов городского пассажирского транспорта...

Эффективность рекламы на транспорте и в транспорте
С помощью информационных каналов реклама образует мощную коммуникационную систему, связывающую рекламодателей с потребителями услуг. Значимое воздействие оказывает реклама на характер общественных отношений, в.. С развитием рыночных отношений в Республике Дагестан, усилением конкуренции значение рекламы для деятельности разных..

История развития пассажирского автомобильного транспорта. Виды пассажирского транспорта, их классификация и характеристика. Классификация и характеристика пассажирских автомобильных перевозок
В современных условиях дальнейшее развитие и совершенствование экономики.. от его четкости и надежности во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности строительства и сельского..

Конспект лекций по дисциплине инфраструктура железнодорожного транспорта и метрополитена ижтм общие сведения о железнодорожном транспорте
Общие сведения о железнодорожном транспорте и.. железнодорожный транспорт универсальный вид транспорта для перевозок всех видов грузов..

Автомобильный транспорт – наиболее распространенный вид транспорта в современной жизни
На сайте allrefs.net читайте: автомобильный транспорт – наиболее распространенный вид транспорта в современной жизни...

Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів
ЗАВДАННЯ до курсової роботи з дисципліни “Економіка залізничного транспорту” спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” спеціалізації „Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів”. Складання елементів річного.. Виробничо фінансово плану..

Автомобильный транспорт как источник загрязнения окружающей среды
Остро стоит проблема утилизации и переработки отходов, возникающих при эксплуатации транспортных средств, в том числе и при завершении срока их.. Цель моей контрольной работы - это выявить, является ли автомобильный.. Поселения и хозяйства вызывают необходимость развития транспорта, а новые пути сообщения и техническое..

Министерство транспорта России
На сайте allrefs.net читайте: "министерство транспорта россии"..

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи и электрифицированного транспорта
На сайте allrefs.net читайте: "провода неизолированные для воздушных линий электропередачи и электрифицированного транспорта"

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи и электрифицированного транспорта
На сайте allrefs.net читайте: "провода неизолированные для воздушных линий электропередачи и электрифицированного транспорта"

0.038
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Авиационный транспорт Особенно быстро гражданская авиация стала развиваться в начале шестидесятых годов, когда скоростные турбореактивные и турбовинтовые самолёты начали.. Крупных воздушных гаваней, оснащенных современной техникой, принимающих и.. Особенно опасны грозы. Взлёт и посадку сильно затрудняют туманы, дожди, снег и сильный ветер. В то же время самолёты..
  • Транспорт России Эффективность работы грузового транспорта характеризуется величиной грузооборота. Пассажирский транспорт обеспечивает перевозки населения, его.. Произошло снижение ряда важных для отрасли показателей, в том числе состояние.. В европейской части России расположение железных дорог в основном радиальное. Здесь находится крупнейший транспортный..
  • Организация Микросотовой связи стандарта DECT на жд транспорте Тремя годами позже, на CeBIT-96, уже 5 ведущих европейских производителей телекоммуникационного оборудования представили свои системы беспроводной.. По данным на декабрь 1996 г. стандарт DECT одобрен для использования в 24.. В России использование подобных систем стало возможным благодаря решению Министерства связи РФ об открытии диапазона..
  • Проблемы экологии автомобильного транспорта России В 2000 году в РФ функционировало свыше 400 тыс. субъектов транспортного рынка различных форм собственности.Рост автопарка, изменение форм.. Автомобильный парк России в 2000 году составлял 27,06 млн. шт в том числе.. Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая при этом с отработанными..
  • Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте На сайте allrefs.net читайте: "межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте"