рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КИІВ 2008

КИІВ 2008 - раздел Спорт, Лісозаготівля та транспорт лісу   Удк 36.022.630*.171   Детально Викладе...

 

УДК 36.022.630*.171

 

Детально викладено технології та механізми, які використовуються на лісозаготівельних роботах.

Рекомендовано методичною комісією лісогосподарського факультету Національного аграрного університету.

 

Укладачі: доц. С.В. Маслай, доц. А.Ю. Виговський, мвн. О.І. Марусіч

 

Рецензенти: доц. О.П. Бала, доц. В.В. Лукіша

 

 

Навчальне видання

 

Л І С О З А Г О Т І В Л Я

І ТРАНСПОРТ ЛІСУ

Методичні вказівки

до лабораторних занять

 

Частина друга

 

 

Укладачі: Маслай Сергій Володимирович,

Виговський Андрій Юрійович,

Марусіч Олександр Іванович.

 

Зав. видавничим центром НАУ А.П. Колесніков

Редактор Л.О. Задорожна

 

Підписано до друку Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. Обл. – вид. арк.

Тираж пр. Зам. №2

 

 

Видавничий центр НАУ

03041, Київ, вул. Героїв Оборони,15


Лабораторна робота 2.1

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лісозаготівля та транспорт лісу

Національний аграрний університет.. Кафедра механізації лісового комплексу..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КИІВ 2008

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Лісогосподарські крани
Мета роботи: вивчення загальної будови та технологічного процесу роботи стаціонарних кранів ККС-10, КБ-572, визначення основних показників їх роботи. Обладнання та

Пояснення до роботи
Загальні відомості. Лебідки типу ЛЛ-9, ТЛ-4 застосовуються під час виконання трелювальних і навантажувально-розвантажувальних робіт, вивантаження лісоматеріалів, їх штабелювання і

Канати
Мета роботи: вивчення загальної будови вантажних та тягових канатів, та проведення їх дефектації. Обладнання та матеріали: канати сталеві, плакати, слайди

Характеристика сталевих канатів та кількість обривів проволоки на кроці канату
Запас Конструкція каната міцности 6x19=115+1 о. з. 6х37=222+++ 6хЗ=222+++++++++++++222+Д.о. з.

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: · законспектувати та зарисувати складові частини грейферного навантажувача, визначити основні показники його роботи; · внести розрахунко

Пояснення до роботи
Загальні відомості. Повздовжній одноланцюговий лісотранспортер Б-22У-1А, призначений для горизонтального транспортування круглих лісоматеріалів на складах лісозаготівельни

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: 1. Законспектувати та зарисувати складові частини РРУ-10; 2. Визначити основні показники роботи РРУ-10; 3. Внести розрахункові

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: · законспектувати та замалювати складові частини КГ-8А; · визначити основні показники роботи КГ-8А; · внести розрахункові дані

Список літератури.
1. Васильев Г. М. Многооперационные машины для лесоскладских работ.— М.: Лесная промышленность, 1979.— 120 с. 2. Верхов И. Ф., Шелгунов Ю. В. Технология и машины лесосечных и лесоскладских

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги