рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Пояснення до роботи

Пояснення до роботи - раздел Спорт, Лісозаготівля та транспорт лісу Загальні Відомості. Повздовжній Одноланцюговий Лісотранспорт...

Загальні відомості. Повздовжній одноланцюговий лісотранспортер

Б-22У-1А, призначений для горизонтального транспортування круглих лісоматеріалів на складах лісозаготівельних підприємств, лісоперевалочних базах і біржах сировини деревообробних підприємств. Лісотранспортер виготовляється в кліматичному виконанні В категорії 1(ДСТ 15150-69 і ДСТ 16350-80). Б-22У-1А, (рис.5.1) складається з наступних одиниць: натяжна станція 1, траверса ланцюгова з електрообладнанням 2.3, приводна станція 4. Сортування колод на нижніх складах відбувається за допомогою повздовжніх транспортерів, тобто пристроїв безупинної дії із замкнутим тяговим органом чи ланцюга канату. Повздовжній транспортер складається з естакади, круглого чи розбірного ланцюга із захоплювальними направляючими пристосуваннями (траверсами), ведучої і веденої зірочок з натяжними пристосуваннями, електродвигуна з редуктором. У таблиці 1 представлена технічна характеристики Б-22У-1А.

Таблиця 5.1. Технічна характеристика лісотранспортера Б-22У

Довжина колод, які транспортуються, м 1,6....11 1,6.....6
Максимальний діаметр транспортуючих колод, м
Крок траверси, м 1,63 1,63
Швидкість переміщення ланцюга, м\с 0,6 0,8
Потужність встановленого двигуна, кВт 18,5 18,5
Довжина лісотранспортера, м
Експлуатаційна продуктивність ( при середньому об’ємі колоди 0,093 м3), м3 35,4 39,1

 

Ланцюг транспортера (рис.5.1) складається з ланок з визначеним кроком, шириною і діаметром заокруглень. Такі ланцюги називаються каліброваними (див. таблицю 3). На транспортерах ЛТ-44 і ЛТ-86 застосовуються розбірні ланцюги. На ланцюзі 3 закріплюються траверси 2 (рис. 5.2), вони розташовуються на рівних відстанях один від одного, обраних з таким розрахунком, щоб сортименти будь-якої довжини лягали би тільки на них. По кінцях транспортера розташована приводна 4 і натяжна 1 станції. Зуби на зірочках (рис.5.3), мають розміри, що відповідають розмірам ланок ланцюга. Для полегшення ремонту і заміни зуби роблять установчими. Приводна станція транспортера здійснює стискальне зусилля на ланцюг.

 

Таблиця 5.2. Технічна характеристика лісотранспортерів із різними тяговими елементами

Тяговий елемент ланцюг ланцюг ланцюг дріт ланцюг ланцюг ланцюг
Довжина одної секції, м
Крок траверс,м. 1,6 1,6 1,6 1,5 0,8 0,8 1,6
Швидкість тягового органа, м/с 0,67 0,65 0,65 0,65 0,66 0,85 1,3
Максимальний діаметр колод, м 11О
Потужність встановленого двигуна, кВт

 

Рис.5.1. Сортувальний транспортер, загальна схема розташування основних вузлів.Б-22У.

 

Лісотранспортер із двостороннім скиданням ЛТ-182 призначений для автоматизованого сортування й обліку круглих лісоматеріалів на нижніх лісопромислових складах з вантажообігом 100-200 тис.м3 у рік і більше. Лісотранспортери виготовляються в кліматичному виконанні 1ДСТ 15150-69 і ДСТ 16350-80 з наступним розподіленням місць збірки по довжинах сортиментів: 4,0....5,5 м: 10 місць зборки для сортиментів 5,5......6,5 м.. До складу лісотранспортера ЛТ-182 (рис. 5), входять приводна і натяжна станція, тяговий орган із траверсами, можливе застосування ланцюгів із колодотягача (Б-22У), гравітаційного скидача на опорах, ферми з поворотними направляючими та електромеханічним приводом лісонакопичувача. Система обліку деревини та керування включає, освітлювач і вимірник діаметрів, датчик кутових переміщень, що видає інформацію про рух сортименту на пульт.

Траверса виконана з двох однакових важелів, шарнірно встановлених на корпусі, і переміщається по напрямних. Скидання сортименту здійснюється поворотом рухомої ділянки. Для зручності обслуговування лісотранспортеру натяжна станція оснащена гідравлічним натяжним пристроєм. У таблиці 3 приведені основні параметри ЛТ-182.

 

Таблиця 5.3 Технічна характеристика лісотранспортеру ЛТ-182

Потужність встановлених електродвигунів, кВт
Продуктивність при середньому обсязі 0,17 м3, м3\рік 87,9
Швидкість руху тягового органу, м 1,2
Довжина лісотранспортера, м
Тяговий орган Р2-80-290
Кількість місць скидання, шт
Діаметр сортувальних сортиментів, см 6....60
Довжина сортувальних сортиментів,см 3,2....16

 

Робочі органи транспортерів. Робочі органи транспортерів - це рухливі опори, що передають послідовний тиск від усіх переміщуваних лісоматеріалів і тягового органа на нерухомі опори чи раму станини транспортера. Рухливі опори підрозділяються на ковзні (рис 5.2, а, у, м, д) і ходові роликові (рис 3,6) Коефіцієнт опору руху для ковзних опор приймається рівним коефіцієнту ковзання в межах 0,20....0,35. Для роликових опор цей коефіцієнт дорівнює від 0.1до 0,2.

Поперечні транспортери переміщають лісоматеріали перпендикулярно повздовжньої осі, тому вони мають кілька ланцюгів із гаками чи без них. Розвантаження поперечних транспортерів може здійснюватися наприкінці транспортеру чи по всій його довжині без зупинки тягового органа. Характерною особливістю розвантаження поперечних транспортерів є гравітаційне скидання лісоматеріалів, у зв'язку з чим відпадає необхідність у спеціальних скидачах.

У поперечних багатоланцюгових транспортерів з верхньою робочою частиною (рис. 5), люки розташовуються під верхньою частиною на шляху руху лісоматеріалів. Число і взаємне розташування ланцюгів і люків у такому поперечному транспортері залежить від довжини переміщуваних лісоматеріалів. До надходження на поперечний транспортер торці лісоматеріалів вирівнюються по одній стороні. Розвантаження транспортера відбувається по зростаючим довжинах лісоматеріалів. Для сортування лісоматеріалів застосовують такі ж багатосекційні поперечні транспортери (рис. 5.3), між секціями яких встановлюють короткі проміжні хитні секції, що мають здатність опускатися і підніматися за допомогою пневмо- чи гідро-циліндрів. При опусканні тієї чи іншої секції лісоматеріали, переміщувані поперечним транспортером, попадають на розподільник, а з нього у відповідний транспортний виносний пристрій. У цьому випадку сортування лісоматеріалів може вестися по будь-яким розмірно-якісним ознаках, довжині, породи, і т.д.

У зв'язку з цим естакада поперечних сортувальних транспортерів повинна мати достатню висоту для розміщення лісо накопичувачів. Замість лісо накопичувачів під люками розташовані також повздовжні транспортери, за допомогою яких розсортовані лісоматеріали переміщуються до місця призначення.

Поперечний поштучний лісотранспортер ЛТ-79А. Поперечний поштучний лісотранспортер ЛТ-79А (рис.6), призначений для поштучної поперечної подачі круглих лісоматеріалів до технологічного устаткування. Живильник може також служити як буферний пристрій між розкряжувальними агрегатами і сортувальними лісотранспортерами. Одночасно живильник може забезпечувати вирівнювання торців круглих лісоматеріалів.

Живильник складається з поперечного ланцюгового транспортера, відсікача, приводу стрічкового транспортеру, приводу відсікача і транспортера відходів. Поштучна подача лісоматеріалів здійснюється відсікачем, що представляє собою шарнірний паралелограм, верхня площина якого має ухил в бік скидання.

 

Таблиця 5.4 Поперечний транспортер ЛТ-79

Довжина транспортуючих колод, м 2,5....7
Діаметр транспортуючих колод, см 16....70
Максимальне навантаження на поперечний транспортер, кН
Швидкість руху ланцюга транспортеру, м\с 0,22
Продуктивність при обсязі деревини 0,287 м3, м3\год

Розрахунок продуктивності повздовжніх транспортерів. Продуктивність Пч повздовжніх сортувальних транспортерів(м3\г) визначається за формулою (5.1), у якій переміщуваним вантажем є колода із середнім обсягом Vбр і довжиною Lбр,:

 

Пч = 3600*f1*f2*Vt*Vбр*Lбр, (5.1)

де: f1- коефіцієнт використання робочого часу =0,85.....0,90;

f2- коефіцієнт завантаження тягового пристрою (для підйомних скидачів дорівнює 0,8...0,85, для гравітаційних 0,85...0,90;

Vt- швидкість ланцюга транспортера, м\с.

Рис. 5.2. Робочі органи і пристрої транспортерів: а,б - повздовжніх ланцюгових ; в- повздовжніх канатних ; г,д - поперечних ланцюгових ; е - повздовжніх скребкових.

 

 

Рис. 5.3 Ведучі колеса ланцюгових і канатних транспортерів.

Вихідні дані для розрахунків у таблиці 5.5

 

Таблиця 5.5 Вихідні дані для розрахунків

Назва Цифра Цифра в заліковій книжці
Швидкість руху ланцюга, м\с Остання
1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,9
Об’єм колод, які переміщуються, м3 Передостання 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Довжина колоди, м Перша 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5 8,0 8,5

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лісозаготівля та транспорт лісу

Національний аграрний університет.. Кафедра механізації лісового комплексу..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Пояснення до роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КИІВ 2008
  УДК 36.022.630*.171   Детально викладено технології та механізми, які використовуються на лісозаготівельних роботах. Рекомендовано методичною комісіє

Лісогосподарські крани
Мета роботи: вивчення загальної будови та технологічного процесу роботи стаціонарних кранів ККС-10, КБ-572, визначення основних показників їх роботи. Обладнання та

Пояснення до роботи
Загальні відомості. Лебідки типу ЛЛ-9, ТЛ-4 застосовуються під час виконання трелювальних і навантажувально-розвантажувальних робіт, вивантаження лісоматеріалів, їх штабелювання і

Канати
Мета роботи: вивчення загальної будови вантажних та тягових канатів, та проведення їх дефектації. Обладнання та матеріали: канати сталеві, плакати, слайди

Характеристика сталевих канатів та кількість обривів проволоки на кроці канату
Запас Конструкція каната міцности 6x19=115+1 о. з. 6х37=222+++ 6хЗ=222+++++++++++++222+Д.о. з.

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: · законспектувати та зарисувати складові частини грейферного навантажувача, визначити основні показники його роботи; · внести розрахунко

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: 1. Законспектувати та зарисувати складові частини РРУ-10; 2. Визначити основні показники роботи РРУ-10; 3. Внести розрахункові

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: · законспектувати та замалювати складові частини КГ-8А; · визначити основні показники роботи КГ-8А; · внести розрахункові дані

Список літератури.
1. Васильев Г. М. Многооперационные машины для лесоскладских работ.— М.: Лесная промышленность, 1979.— 120 с. 2. Верхов И. Ф., Шелгунов Ю. В. Технология и машины лесосечных и лесоскладских

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги