рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Група розподіляється на 2 бригади.

Група розподіляється на 2 бригади. - раздел Спорт, Лісозаготівля та транспорт лісу Порядок Виконання Роботи: · Законспектувати Та Зама...

Порядок виконання роботи:

· законспектувати та замалювати складові частини КГ-8А;

· визначити основні показники роботи КГ-8А;

· внести розрахункові дані до таблиці 7.1;

· провести аналіз продуктивності роботи КГ-8А;

· провести аналіз технологій роботи різних приладів із КГ-8А.

 

Пояснення до роботи

Загальні відомості. Гідравлічнийдереворозколюючий верстат складається з наступних вузлів: станини, розколюючого пристрою, штовхача, гідроапаратури й приводу, гідробаку, пульта управління й електрошафи. У передній частині повздовжніх швелерів, у проміжку між ними, вварена масивна направляюча, на якій змонтовано вузол розколюючого пристрою, а також лоток для прийому і напряму деревини під час розколювання. У задній частині верстата розміщені підставки для монтажу апаратури. На малюнку 1 представлена конструкція дереворозколюючого верстата КГ-8А. Розколюючий пристрій складається з підставок коробчатої форми, призначених для закріплення розколюючих клинів. До підставок приварені клини так, щоб забезпечити розколювання деревини різних діаметрів на 2, 4, 6 частин. Розколюючий пристрій може переміщатися вгору і вниз по направляючій станини за допомогою гідроциліндра, закріпленого в спеціальному пазі напрямної. Штовхач - основний силовий органом, що подає деревину, яка підлягає розколюванню, на клин розколюючого пристрою. Вузол є жорсткою зварною конструкцією коробчатої форми. Штовхач вільно переміщується під дією гідроциліндра до напрямної, яка призначена для прямолінійного його руху й запобігає повороту навколо своєї повздовжньої осі. Гідроапаратура й привід верстата складається з двох гідроциліндрів, один із яких шарнірно сполучений зі штовхачем верстата, другий служить для підйому й опускання розколюючого пристрою, гідророзподільного золотника для управління роботою гідросистеми, насосу низького тиску, спареного насосу високого тиску, гідробаку, а також контрольної і вимірювальної апаратури. Пульт управління роботою системи верстата проводиться дистанційно й розташовується в місці, зручному для оператора.

Порядок проведення лабораторної роботи.Після загального огляду необхідно включити автомат ( F1) і автомати (F2,F3). За допомогою вимикача Q1 подати напругу в електросхему (малюнок 2).

Робота верстата в диференціальному режимі. Натисненням кнопки S4 штовхач здійснює робочий хід. Включаються електромагніти У1, У2 і розподільники Р31, Р32. При цьому під тиском масла, що поступило з системи управління по зв'язках 70, 71, 72, малюнок 3, через відповідні золотники управління, штоки розподільників зміщуються вліво.

Рис.7.1. Перелік складових частин верстата КГ-8А. 1 — станина, 2 — штовхач,3 — блок циліндрів, 4 — ножовий блок, 5 — направляюча, 6 — огорожа, 7 — розташування електроустаткування на верстаті.

Масло з напірної магістралі основної гідросистеми по зв'язках 21, 22, розподільник Р32, зв'язку 26 поступає в поршневу порожнину основного гідроциліндра. Одночасно на напірній магістралі по зв'язках 21, 23, розподільник Р31, зв'язку 24 масло поступає в штокову порожнину основного гідроциліндра. Поршнева порожнина гідроциліндра-підсилювача по зв'язку 29, зворотний клапан К01, зв'язку 28, розподільник Р31, зв'язку 31 сполучена із зливом. Шток основного гідроциліндра рухається вперед із підвищеною швидкістю, що становить 0,25 м/с, оскільки в його поршневу порожнину поступає додаткова кількість масла, яке витиснене з штокової порожнини. Унаслідок того, що обидві порожнини циліндра Ц2 сполучені з напірною магістраллю, тиск у них однаковий. Тому шток циліндра рухається вперед із зусиллям, рівним різниці зусиль, що розвиваються тиском масла з боку поршневої і штокової порожнин. Зусилля розколювання в цьому випадку мінімальне і складає 88.3*103 Н (9000 кгс). Для виконання зворотного ходу штоку гідроциліндра Ц2 відключається електромагніт У1 і включається електромагніт У4 розподільника Р32, а електромагніт У2 розподільника Р31 залишається включеним. Масло з напірної магістралі 23 поступає через розподільник Р31, зв'язки 24, в штокову порожнину гідроциліндра Ц2, а з поршневої його порожнини масло по зв'язку 26, розподільник Р31, зв'язку 32 зливається в бак. Масло з напірної магістралі 23 поступає через розподільник Р31, зв'язку 24, у штокову порожнину гідроциліндра Ц2, а з поршневої його порожнини масло по зв'язку 26, розподільник Р31, зв'язку 32 зливається в бак. Швидкість зворотного ходу 0,40 м/с.

Робота основної гідросистеми в нормальному режимі.Включаються електромагніти У1, УЗ розподільників Р31, Р32. Масло з напірної магістралі основної гідросистеми поступає по зв'язках 21, 22, розподільник Р32, зв'язку . 26 у поршневу порожнину основного гідроциліндра Ц2, а з його штокової порожнини масло по зв'язку 24, розподільник Р31. зв'язку 31 зливається в бак. Одночасно з напірної магістралі основної системи по зв'язках 21, 23.

Робота основної гідросистеми в посиленому режимі. Робота основної гідросистеми в посиленому режимі автоматична. При роботі в нормальному режимі у разі зростання тиску в напірній магістралі основної гідросистеми до 9,3 МПа (95 кгс/см2)гідро колун зупиняється.

 

 

Рис. 7.2. Схема електрична принципова.

 

Рис.7.3. Схема гідравлічна принципова

автоматично вступає в роботу гідроциліндр-підсилювач Ц1. Поступаючи з основної напірної магістралі по зв'язках 21, 23, розподільник
Р31, зв'язку 28, масло при тиску 9,3 МПа (95 кгс/см2) по зв'язку 73
золотник напірний ЗН1, зв'язку 74 відкриває зворотний керований
клапан К01 і по зв'язку 29 поступає в поршневу порожнину гідроциліндра
підсилювача Ц1, штокова порожнина якого сполучена із зливом
зв'язком 30. Хід штока вперед відбувається із швидкістю 0,15 м/с. При упорі штока гідроциліндра-підсилювача Ц1 в штовхач верстата обидва циліндри працюють одночасно. Швидкість руху штовхача вперед складає 0,08 м/с, посилення 294,2*103 Н. (30000 кгс).

При падінні тиску в основній магістралі нижче 9,3 МПа. (95 кг/см2) напірний золотник ЗН1 закриває зворотний керований клапан К01, припиняючи надходження масла в поршневу порожнину гідроциліндра-підсилювача. Подальший рух штовхача відбувається аналогічно роботі схеми в нормальному режимі.

При зворотному ходу штовхача, аналогічному ходу назад в диференціальному режимі, шток гідроциліндра-підсилювача штовхачем повертається в початкове положення. Масло з його поршневої порожнини по зв'язку 29, зворотний клапан К01, зв'язку 28, розподільник Р31, зв'язку 31 зливається в зливний бак.

Розрахунок продуктивності Рст дереворозколюючого верстата визначається за залежністю:

Рст=Кпр*Vд\Tш, м3\ч (7.1)

де: Vд- об'єм переробленої деревини, м3;

Тш- сумарний час циклу роботи верстата по розколюванню 1 м3 деревини, ч;

Кпр- коефіцієнт, враховує зміну породи деревини.

Вихідні дані зводяться в таблицю 7.1.

Таблиця 7.1. Звітні дані лаболаторних досліджень

 

№ п\п Порода деревини Зусилля різання Р різ, кН Діаметр деревини, см Глибина моменту розколу, см Тиск 1-го манометра, Р1,кг.см2 Кпр Vд, м3 Тш ч
Береза   0,2;0,3; 0,4;0,5     0,97    
Сосна   0,2;0,3; 0,4;0,5     0,92    
Дуб   0,2;0,3; 0,4;0,5     0,85    

 

Контрольні питання:

1. Назвіть основні системи дереворозколюючого верстата КГ-8А.

2. Які основні силові елементи гідросистеми.

3. Назвіть елементи електросистеми устаткування.

4. Поясніть принцип роботи устаткування в нормальному режимі роботи.

5. Обгрунтуйте принцип роботи устаткування в диференційному режимі.

6. Які особливості принципу роботи устаткування в посиленому режимі?

7. За якою формулою обчислюється продуктивність дереворозколюючого верстата?

8. Від яких параметрів залежить зусилля різання деревини?

9. Поясніть зміну зусилля різання деревини залежно від діаметра.

10. Як змінюються зусилля різання деревини залежно від породи?

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лісозаготівля та транспорт лісу

Національний аграрний університет.. Кафедра механізації лісового комплексу..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Група розподіляється на 2 бригади.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КИІВ 2008
  УДК 36.022.630*.171   Детально викладено технології та механізми, які використовуються на лісозаготівельних роботах. Рекомендовано методичною комісіє

Лісогосподарські крани
Мета роботи: вивчення загальної будови та технологічного процесу роботи стаціонарних кранів ККС-10, КБ-572, визначення основних показників їх роботи. Обладнання та

Пояснення до роботи
Загальні відомості. Лебідки типу ЛЛ-9, ТЛ-4 застосовуються під час виконання трелювальних і навантажувально-розвантажувальних робіт, вивантаження лісоматеріалів, їх штабелювання і

Канати
Мета роботи: вивчення загальної будови вантажних та тягових канатів, та проведення їх дефектації. Обладнання та матеріали: канати сталеві, плакати, слайди

Характеристика сталевих канатів та кількість обривів проволоки на кроці канату
Запас Конструкція каната міцности 6x19=115+1 о. з. 6х37=222+++ 6хЗ=222+++++++++++++222+Д.о. з.

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: · законспектувати та зарисувати складові частини грейферного навантажувача, визначити основні показники його роботи; · внести розрахунко

Пояснення до роботи
Загальні відомості. Повздовжній одноланцюговий лісотранспортер Б-22У-1А, призначений для горизонтального транспортування круглих лісоматеріалів на складах лісозаготівельни

Група розподіляється на 2 бригади.
Порядок виконання роботи: 1. Законспектувати та зарисувати складові частини РРУ-10; 2. Визначити основні показники роботи РРУ-10; 3. Внести розрахункові

Список літератури.
1. Васильев Г. М. Многооперационные машины для лесоскладских работ.— М.: Лесная промышленность, 1979.— 120 с. 2. Верхов И. Ф., Шелгунов Ю. В. Технология и машины лесосечных и лесоскладских

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги