рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вправи для навчання груповій атаці

Вправи для навчання груповій атаці - раздел Спорт, Тактика футболу Команда Розпочинає Атаку Одразу, Як Тільки Оволодіє М’Ячем, А Закінчує, Коли ...

Команда розпочинає атаку одразу, як тільки оволодіє м’ячем, а закінчує, коли він втрачений. В основі атакуючої гри взаємодія всіх гравців команди, що проявляється в ігрових комбінаціях, індивідуальній ігровій діяльності, що ґрунтується на техніці й тактиці гри.

Взаємодія гравців однієї або кількох ліній в атакуючій грі здійснюється неочікуваним чергуванням поступових та швидких атак. Варіабельність застосування атакуючих засобів, часта зміна ритму під час гри залежить від способу та організації дій суперника в захисті. Вибір способу ведення ата­ки свідчить про добру або недостатню тактичну підготовку гравців, вдало або невдало обрану тактику гри.

Оскільки завдання атаки полягає в тому, щоб подолати захист суперни­ка та забити в його ворота м’яч, гравці мусять вибирати ефективні способи її ведення. Найкращі передумови для успішного завершення мають ті ата­ки, що проводяться швидко, прямолінійно, з малою кількістю передач м’яча по ширині поля, тоді суперник своєчасно організувати оборону не встигає. Спостереження, проведені спеціалістами, свідчать, що у грі проти неорганізованого захисту ударом по воротах закінчується 56,4% атак, а проти ор­ганізованого - лише 43,6%.

Щоб успішно провести швидку атаку, в команді потрібно мати здібних, сміливих в особистих єдиноборствах гравців, які можуть правильно орієнту­ватися в ігрових ситуаціях один на один з суперником і завершувати атаки ударом по воротах. Все це реалізується в рамках окремих способів ведення гри, систем атак, в поступових або швидко проведених атаках та контратаках.

Поступова атака. Цей вид атаки найбільш розповсюджений у футболі, оскільки після оволодіння м’ячем команда розвиває свої дії поступово. Тож кожна команда має дбати про створення ланок із гравців різних ліній, щоб застосувати різноманітні передачі та вдаватися до індивідуальних дій.

Недолік поступових атак - однобічне використання індивідуальних здіб­ностей гравців під час спроб проникнути до воріт суперника, який в умовах переносу гри з одного краю на інший рідко допускає помилки.

Важливою передумовою плавного проведення поступових атак є обмір­ковані рухові дії атакуючих гравців у ланках, що створюють трикутники різної форми, рівномірний розподіл гравців по ширині та глибині поля, їх переходи від однієї до другої, що створює сприятливі умови для здійснення атакуючих ігрових комбінацій (виходи на вільні простори, відтягування за­хисників тощо) (рис. 24).

 

 

 

Рис. 24

Швидка атака здійснюється одним або малою кількістю гравців. Вона найефективніша у грі проти неорганізованого захисту суперника. Цей спосіб атаки завжди є потенціальною загрозою для воріт суперника, оскільки після оволодіння м'ячем гравець або вигідно розташована група гравців, що атакує, намагається швидко перенести гру до воріт суперника і використати створену перевагу для нанесення удару м'ячем по воротах.

Швидкій контратаці найчастіше передує захист власних воріт, що створює добрі передумови для контратаки (виманювання суперника). Ефектив­ність швидкої атаки завжди визначає своєчасна передача м'яча гравцеві, який займає вигідну позицію, або на вільний простір з максимальною швидкістю і простотою дій гравців під час проведення атаки. Тим, які бе­руть участь у контратаках потрібна підтримка для переходу на поступову атаку в разі застосування суперником успішних оборонних дій.

Атака під тиском - специфічна форма атаки. Може використовуватися на окремих ділянках поля (спрямування гри, слабкий суперник, несприятли­вий турнірний стан команди) або в матчах, де виразно домінують атакуючі наміри команди. Гра під тиском вимагає повної концентрації сил гравців на виконання ігрових завдань, а після втрати м'яча переходу на оборонні дії, які починаються на половині поля суперника. Агресивність в ігрових діях прояв­ляється всіма гравцями вже під час початку атак суперника. Застосування гри під тиском передбачає високий рівень фізичної підготовки гравців, яка вико­ристовується в рішучих єдиноборствах, з високою активністю та макси­мальними вольовими зусиллями. Після оволодіння м'ячем гра швидко пере­носиться до воріт суперника шляхом застосування швидких простих комбіна­цій з ударами по воротах з різних відстаней. До атаки залучаються гравці всіх ліній команди, які правильно розташовані на просторі поля і утворюється друга лінія атаки. Гра під тиском потребує високої активності всіх гравців.

Будь-які способи атак при сучасному і добре організованому захисті будуть діючими тільки за умови, що під час їх проведення в атакуючій фазі гри футболісти дотримуватимуться таких вимог:

1. Пересуватимуться без м'яча зі зміною місць.

2. Дотримуватимуться ширини та глибини атак.

3. Проникатимуть крізь захист на вільні простори.

4. Використовуватимуть свої творчі та імпровізаційні здібності для завершення атак.

Пересування гравців без м'яча. Здатність гравця пересуватися по полю раціонально, звільнятися від суперника, вибирати позицію - це основа ко­лективних зусиль під час завершення атак.

Пересування, передачі, зупинки м'яча найчастіше здійснюються в три­кутниках. Власне, ця символічна геометрична фігура і є творінням футболу, тобто основою взаємодії між гравцями. Трикутник - добрий покажчик ефективності передач в ширину і глибину поля. Під час гри змінюється тільки його величина і вигляд відповідно до вимог гри.

У футболі найшвидше пересувається по полю м'яч, а швидкий рух грав­ців має здійснюватися шляхом пересування в ланках трикутника. Грамотна гра без м'яча, використання вільних просторів на полі зумовлює безпеку в грі. Якщо у футболі домінує персональний захист, можна вважати, що вмін­ня грати без м'яча так само важливе, як і з м'ячем. Здійснювати деструктив­ну оборонну функцію у грі легше, ніж вести атакуючі, конструктивні дії. Іноді й перевага на 4 - 5 та більше нападаючих виявляється недостатньою, якщо врахувати густоту розміщення гравців біля воріт суперника. Гра напа­даючих у тих зонах вимагає обміркованої співпраці та осмисленої зміни місць з метою введення суперника в оману.

Пересування гравців без м'яча, грамотна зміна місць однієї або кількох ліній команди істотна вимога до атакуючої гри. Ті захисники, що прикрива­ють своїх статичних або малорухливих суперників, діють на менших прос­торах і тому завжди мають легші завдання, ніж ті, які змушені грати проти футболістів рухливих, дотепних і здатних порушувати рівновагу, моноліт­ність оборони. Змінюючи місця, атакуючі створюють вигідні, вільні прос­тори для реалізації наступальних намірів команди, вносять невпевненість в команду, що захищається, і навіть втрату самовпевненості її гравців.

Ширина атаки. У випадках, коли захист суперника організований, ущільнений, команді доцільніше атакувати по всій ширині поля до бічних ліній. Виманювання захисників із зайнятих ними позицій в центрі поля можна здійснити тільки внаслідок безперестанного руху, грамотної взаємо­дії гравців по всій ширині поля. Системи захисту, які закладені на щільно­му персональному прикриванні, дають змогу вдало діяти центральному або крайньому нападаючому. Це має місце, коли захист добре організований, психічно лабільні гравці оборони не здатні впоратися з тривалим контролем м'яча суперником, вони втрачають терпіння, розважливість, допускають по­милки. Наприклад, залишають простори, які їм довірені.

Глибина атаки. Для безперервного ведення атаки гравців слід розташо­вувати по довжині поля. Розташування гравців у згаданих трикутниках дає змогу злагоджено взаємодіяти під час переходів гравців від оборони до ата­ки і навпаки. Розміщення гравців в одну лінію позбавляє їх можливості взаємодіяти між собою, що полегшує дії суперника в обороні. Рівномірне розташування гравців по довжині поля, підкріплене розумними пересуван­нями без м'яча, свідчить про здатність гравців добре орієнтуватися на полі, що є вагомим внеском удосконалення колективної гри.

За сучасних способів атакуючої гри з малою кількістю нападаючих пот­рібна взаємодія з гравцями другої і третьої ліній (зміна місць по глибині по­ля). Такі переходи гравців різних формацій ґрунтуються на розумному їх пересуванні. Чим більше гравців без м'яча перебувають у русі, тим суттєві­ше це впливає на розвиток гри. Найбільшим недоліком такого способу гри є повільний перехід до ата­ки, що є ознакою недостатньо активного використання гри в глибину. Швидкий перехід до атаки вимагає від гравців застосування обвідних пере­дач на партнерів, що правильно, не остерігаючись, вибирають позицію і охоче відкриваються на вільні простори (рис. 25).

Творчість та імпровізація в атаках - важливий засіб ефективності атакуючої гри команди. В сучасному футболі мають існувати достатньо активні тактичні атакуючі засоби, які можна застосувати у грі варіативно. Варіативність, у свою чергу, залежить від творчих та імпровізаційних схильностей гравців.

Проти суперника, який використовує варіант із забезпеченим захистом, застосовують гру по краях. Цей намір атакуюча команда може змінювати ін­шими рішеннями ігрових ситуацій. Наприклад, проходи через центр неор­ганізованого захисту змінюють напрямки гри. Творчі та оперативні зміни тактичних намірів у фазі атаки найвагоміші ознаки, що свідчать про плас­тичність і еластичність тактичного мислення гравців.

Імпровізаційні здібності гравців найчастіше проявляються наприкінці атакуючих дій, коли остаточна ігрова діяльність видозмінена розвитком іг­рової ситуації. Ця здатність проявляється однаково у захисників і нападаю­чих під час вибору індивідуальної ігрової діяльності, та ігрових комбінацій. Швидкий вибір адекватної ігрової діяльності, як, скажімо, під час розв'язан­ня ігрової ситуації один проти одного, дає команді змогу використовувати швидкі імпровізаційні дії для створення чисельної переваги, що і є необхід­ною передумовою ефективності атаки.

Творчі та імпровізаційні здібності гравців найефективніше використо­вуються в зоні штрафного майданчика у перенасичених просторах зони атаки. Долання перенасиченого захисту здійснюється за рахунок швидких ігрових дій, зміни індивідуальної діяльності гравця та ігрових комбінацій, що значно підвищує дієвість атак.

 

 

 

Рис. 25

 

 

Вихід гравців на вільний простір - дуже потрібна вимога до атаки. Якщо вона здійснюється зі своєчасним виходом гравця на вільний прос­тір, це вносить невпевненість в оборону суперника. Вихід на вільний простір вимагає узгодженої взаємодії кількох гравців і залежить, крім то­го, ще й від володіння основами правильного звільнення з-під опіки су­перника. Гравець під час атаки може звільнятися від м'яча (від гравця з м'ячем) і виходити на нього, і може змінювати напрямки, звільнюючись від опіки суперника.

Ефективність виходу гравців на вільний простір залежить від їхнього вміння орієнтуватися в ньому, від передбачення напрямку розвитку атаки, від інтенсивності виконання самих дій та від координації виходу з діями партнерів по команді.

Вихід на вільний простір поля це ігрова діяльність гравця, в якій при­ховується намір наступної колективної діяльності, найчастіше в ігрових комбінаціях з виманюванням суперника із зайнятих ним позицій і виходом на вільний простір(рис. 26).

 
 

Рис. 26

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тактика футболу

Тактика футболу.. Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми.. Інституту фізичної культури та спорту..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вправи для навчання груповій атаці

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тактика гри у футбол
  Якість проведення навчально-тренувального процесу в футболі забезпечує безпосередньо не стільки ріст спортивної майстерності гравців, скільки виховання здорових, працездатних і мора

Історія розвитку систем, стилів гри та футбольних шкіл
У перші роки розвитку футболу (1810 - 1863) навряд можна вести мову про організований, плановий футбол, де б існувала хоч якась система гри. Техніка гри була примітивною, гравці намагалися спрямува

Стилі гри
На думку футбольних фахівців, у світі існує кілька стилів гри. Так, ска­жімо, особливостями шотландського стилю гри є застосування гравцями численних коротких передач (на 5 - 10 м). Він вимагає вис

Футбольні школи
Відповідними модифікаціями класичних систем гри є футбольні школи. Так, австрійську школу гри характеризує елегантність рухів, точність пере­дач, надійність зупинок, філігранність

Вибір тактики гри
Вибір тактики гри залежить від багатьох чинників, спричинених внутрішніми та зовнішніми умовами. Внутрішні умови: 1. Рівень технічної підготовки гравців власної к

Зовнішні умови тактики
Під час гри за сонячної погоди краще застосовувати високі передачі м'яча, що дуже заважає захисникам та воротареві. Якщо доводиться грати за вітром, слід використовувати високі передачі й подачі з

Тактика захисту
Завданням тактики гри в захисті є відбирання м'яча у суперника, уповільнення атак, завдяки тактиці захисту має бути створена така обстановка, щоб суперник грав найменш ефективно та корисно.

Тактика гри воротаря
Воротар безперервно стежить за пересуванням суперника з м'ячем і відповідно пересувається сам по лінії воріт так, щоб вибрати місце по середині ліній кута, умовно проведених від м'яча до біч­них ст

Тактика оборони під час розіграшу стандартних положень
Під час виконання вільного удару з далекої відстані (30-45 м). Захисни­ки займають позиції подалі від воріт для створення штучного положення "поза грою". Якщо вільний удар виконується з б

Тактика оборони під час розіграшу стандартних положень
Під час виконання вільного удару з далекої відстані (30-45 м). Захисни­ки займають позиції подалі від воріт для створення штучного положення "поза грою". Якщо вільний удар виконується з б

Види атак
У футболі існують атаки швидкі та позиційні. Швидка атака може бути організованою й неорганізованою. Швидка організована атака розпочинає­ться після перехоплення м'яча від суперника на власній поло

Варіанти нападу
Тактика гри з висунутим вперед центральним нападаючим застосовується тоді, коли в команді є швидкі нападаючі, які володіють точними ударами по воротах. Тут відтягнутий назад крайній нападаючий вико

Тактика нападу зі стандартних ситуацій
Стандартні ситуації виникають у випадках виходу м'яча за межі поля, а також після кожного порушення правил гри. Йдеться про початок гри з центру поля, удар м'яча від воріт, кутовий удар, штрафний і

Тактика нападу зі стандартних ситуацій
Стандартні ситуації виникають у випадках виходу м'яча за межі поля, а також після кожного порушення правил гри. Йдеться про початок гри з центру поля, удар м'яча від воріт, кутовий удар, штрафний і

Вправи з м’ячем
1. На лінії середини поля три нападаючі розташовуються обличчям до воріт. Перед ними на відстані 10 м стоять три захисники. На лінії штрафного майданчика виставлено три м’ячі. За сигналом нападаючі

Прикривання суперника і виходи на вільні позиції
  Передача м'яча наступному номеру. Гра триває близько 30 хвилин і проводиться на половині футбольного поля. Грають дві команди по 6 - 7 чоловік у кожній. Правила гри

Допоміжні ігри для розвитку периферійного зору та швидкості реакції
Гра двома м'ячами. Проводиться на одній половині поля без воріт. У грі беруть участь дві команди по 5 - 7 чоловік у кожній. Тривалість гри 30 хвилин. Правила гри: щоб здоб

Список використаних джерел
1. Васильчук А. Г. Гуртки з футболу в школі: навч. посіб./Федерація футболу України, Буковинська держ. фінансова академія. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 232 с. 2. Вихров К. Л. Компаньйон

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги