рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Економіка залізничного транспорту

Економіка залізничного транспорту - раздел Спорт, Українська Державна Академія Залізничного Транспорту...

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 

 

Складання елементів річного

Виробничо-фінансово плану

Вантажного вагонного депо

 

 

Методичні вказівки

до курсової роботи з дисципліни

“Економіка залізничного транспорту”

спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка

залізничного транспорту”

спеціалізації „Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів”

для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання

 

Харків 2005


Методичні вказівки розглянуті і затверджені до друку на засіданні кафедри „Менеджмент організацій на транспорті”, протокол № 6 від 19 грудня 2005 року.

 

Призначено для студентів спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” спеціалізації „Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів” для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання

 

Склали:

 

проф. Балака Є.І.

ст.викл. Тимофєєва

к.т.н., доцент Калабухін Ю.Є.

 

 

Рецензент:

проф. М.Д.Жердєв

 


Вступ

Мета курсової роботи – закріплення знань, отриманих студентами при вивченні дисципліни «Економіка залізничного транспорту», виконанні техніко-економічних розрахунків, розробці виробничо-фінансового плану вагонного депо.

Показники роботи вагонного депо по обсягу технічного обслуговування, поточного і деповського ремонтів вантажних вагонів наведені в якості початкового матеріалу. Вихідні дані, що наведені в таблиці обираються згідно варіанту, де позначка ٭ відповідає останній цифрі шифру, а ٭٭ передостанній цифрі шифру.

Завдання містить необхідні норми та показники роботи вагонного депо, близькі до реальних виробничих умов. На основі цих даних студенти визначають економічну ефективність іноваційного заходу, що дозволяє знизити поточні витрати на деповський ремонт і виходячи з цього складають річний виробничо-фінансовий план вантажного вагонного депо. План складається з наступних розділів:

1 План інноваційних заходів (з розрахунком економічної ефективності).

2 Планування обсягових показників.

3 План із праці.

4 Планування експлуатаційних витрат.

5 Собівартість вимірювачів роботи вагонного депо.

6 Утворення доходів і нормативного прибутку у вагонному депо.

7 Показники ефективності вагонного депо.

 

Методика виконання роботи

 

Розрахунок економічної ефективності іноваційного заходу

У вагонному депо пропонується впровадження нового інструмента з метою зниження витрат при деповському ремонті вантажних вагонів. В основі заходу… При впровадженні нового заходу збільшуються поточні витрати по деповському… Витрати, необхідні для придбання різальних пластин (в розрахунку на 1-у колісну пару) визначають по формулі:

План з праці

Для визначення планової кількості робітників необхідно знати фонд робочого часу одного робітника у планованому періоді. На залізничному транспорті для робітників з нормальною тривалістю робочого дня… Визначають явкову та спискову планову кількість робітників.

Створення штатного розкладу і розрахунок фонду заробітної плати

Фонд заробітної плати робітників вагонного депо визначають з розрахованої чисельності і встановленої системи оплати праці. Часові тарифні ставки приймаються згідно з діючим наказом Укрзалізниці.… По кожній професії рівень тарифної ставки робітника визначають з розряду кваліфікації, діючої системи оплати та умов…

Планування експлуатаційних витрат

 

Експлуатаційні витрати вагонного депо планують по статтях номенклатури витрат за основною діяльністю залізниць України і за елементами витрат.

Витрати на заробітну плату розраховані в плані по праці. Дані штатного розкладу (таблиця 21) заносять у виробничо-фінансовий план вантажного вагонного депо.

 

Планування витрат на матеріали та інші витрати

Витрати на матеріали по ст.151 після впровадження заходу визначаються за формулою:   Зм2 = Зм1 - ∆Зм (4.1)

Планування загальновиробничих витрат

По статті 501 плануємо витрати на підготовку кадрів із розрахунку 35грн. на кожного робітника. По ст.505 плануємо витрати, пов’язані з технікою безпеки і виробничою… По ст.508 планують витрати на винахідницьку та раціоналізаторську роботи в межах 40-60 грн. на одного робітника.

Планування адміністративних витрат

Витрати на заробітну платню прийняти згідно з планом по праці. На соціальне страхування 39% від фонду заробітної платні. По ст.551 планують витрати на відрядження апарату управління та іншого… По ст.554 планують витрати на утримання службових легкових автомобілів. Прийняти витрати на матеріали у межах 20-30…

Собівартість вимірювачів роботи вагонного депо

У роботі необхідно визначити собівартість вимірювачів, які наведені у таблиці 24. Таблиця 24 – Калькуляціярозрахункових ставок на вимірювачі експлуатаційної…  

Утворення доходів і нормативного прибутку

По вагонному депо

Підсумовуючи отримані доходи, незалежні від обсягу роботи витрати і нормативний прибуток, одержують доходи вагонного депо. Обсяг роботи по плану і процент виконання обсягу наведені у завданні.… (графа 5).

Показники ефективності вагонного депо

Показниками ефективності виробництва є: продуктивність праці, собівартість продукції, фондовіддача, матеріалоємність, рентабельність.

Перші два показники розраховані у роботі вище.

Фондовіддача – це узагальнюючий показник використання основних виробничих фондів. По вагонному депо визначається відношенням приведеної продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів

(7.1)

Матеріалоємність визначається відношенням матеріальних витрат (без амортизації) до виробництва продукції у грошовому або натуральному вираженні. У склад матеріальних витрат включаються матеріали, паливо, електроенергія

(7.2)

де Т, М, e - витрати по елементах “матеріали”, “паливо”, “електроенергія”.

 

 

Список літератури

1 Экономика железнодорожного транспорта /Под ред.В.А. Дмитриева. –М.: Транспорт, 1997. 2 Методические указания по планированию эксплуатационной деятельности… 3 Номенклатура витрат по основній діяльності залізниць України. Державна адміністрація залізничного транспорту…

Додаток А

    Додаток В

– Конец работы –

Используемые теги: Економіка, залізничного, транспорту0.052

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Економіка залізничного транспорту

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів
ЗАВДАННЯ до курсової роботи з дисципліни “Економіка залізничного транспорту” спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” спеціалізації „Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів”. Складання елементів річного.. Виробничо фінансово плану..

История развития пассажирского автомобильного транспорта. Виды пассажирского транспорта, их классификация и характеристика. Классификация и характеристика пассажирских автомобильных перевозок
В современных условиях дальнейшее развитие и совершенствование экономики.. от его четкости и надежности во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности строительства и сельского..

Критерии выбора видов пассажирского транспорта. Учет различных факторов при выборе видов городского пассажирского транспорта
На сайте allrefs.net читайте: критерии выбора видов пассажирского транспорта. учет различных факторов при выборе видов городского пассажирского транспорта...

Эффективность рекламы на транспорте и в транспорте
С помощью информационных каналов реклама образует мощную коммуникационную систему, связывающую рекламодателей с потребителями услуг. Значимое воздействие оказывает реклама на характер общественных отношений, в.. С развитием рыночных отношений в Республике Дагестан, усилением конкуренции значение рекламы для деятельности разных..

Предмет, метод і завдання дисципліни об’єкт та предмет дослідження регіональної економіки методологія регіональної економіки
Об єкт та предмет дослідження регіональної економіки.. сторія розвитку регіональної економіки.. методологія регіональної економіки..

«економіка ветеринарної справи» з дисципліни "Організація і економіка ветеринарної справи"
Міністерство аграрної політики України..

Конспект лекций по дисциплине инфраструктура железнодорожного транспорта и метрополитена ижтм общие сведения о железнодорожном транспорте
Общие сведения о железнодорожном транспорте и.. железнодорожный транспорт универсальный вид транспорта для перевозок всех видов грузов..

Менеджмент персоналу. Методичні вказівки. До виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0305 - “економіка і підприємництво”, спеціальність 7. 030505 „управління персоналом і економіка праці”
Менеджмент персоналу методичні вказівки до виконання курсової роботи укл кондиріна а г чернігів чдту с.. зміст..

Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни "Економіка підприємства"
Методичні вказівки до виконання курсового проектуекономіка виробничо господарської діяльності підприємства..

Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту
Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту ім м островського.. технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту..

0.036
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам