рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

План з праці

План з праці - раздел Спорт, Економіка залізничного транспорту   Для Визначення Планової Кількості Робітників Необхідно Знати ...

 

Для визначення планової кількості робітників необхідно знати фонд робочого часу одного робітника у планованому періоді.

На залізничному транспорті для робітників з нормальною тривалістю робочого дня при п¢ятидобовому робочому тижні з вісьмома годинами робочого часу середньомісячна норма робочого часу прийнята рівною 170,9 год. Виходячи з цього при безперервній цілодобовій роботі розрахункове число змін складає 730:170,9=4,3 (730 – середньомісячна розрахункова кількість годин – 365*24:12).

Визначають явкову та спискову планову кількість робітників.

Явкову кількість Чяв розраховують на основі планового обсягу роботи, типових нормативів кількості робітників або трудомісткості і затвердженого відділенням залізниці завдання по збільшенню продуктивності праці:

, (3.1)

, (3.2)

де Н – трудомісткість одиниці роботи, люд.год;

п – кількість одиниць роботи за рік;

Тн – норма робочого часу за рік, год;

Чсп – типові нормативи кількості робітників, чол;

Кпт – завдання по збільшенню продуктивності праці.

Загальну спискову кількість робітників визначається за формулою

Чспяв(1+Кзам), (3.3)

 

Кзамвідхвд.о.

де Квід – коефіцієнт заміщення робітників, які знаходяться у відпустці (Квід=0,09);

Кхв - коефіцієнт заміщення робітників, які відсутні по хворобі

(Кхв =0,025);

Кд.о - коефіцієнт заміщення робітників, які виконують державні обовязки (Кд.о =0,01).

Спискову чисельність робітників без урахування хворих та виконуючих державні обов´язки визначається за формулою

Чбез…яв(1+ Квід), (3.3)

Чисельність робітників пунктів комплексної підготовки до перевезень критих вагонів, планують по ст.140 “Номенклатури витрат по основній діяльності залізниць України”, визначають на основі типових нормативів (таблиця 8) і кількості фізичних вагонів, оброблюваних у середньому за зміну, за формулою (3.5).

Кількість фізичних вагонів, оброблюваних за зміну (Nзм), визначається за формулою

, (3.5)

де ånрік – кількість оброблюваних вагонів на пункті комплексної підготовки депо (у завданні);

2 – кількість змін у добу.

 

Таблиця 8 - Нормативи чисельності для комплексної підготовки критих вагонів до перевезень з використанням вагономийної машини

Професія Тариф, розряд роботи Явкова чисельність робітників при кількості фізичних вагонів, оброблюваних за зміну
Оглядач-ремонтник вагонів
Машиніст мийної установки
Мийник-прибиральник рухомого складу
Електрозварювальник ручної зварки 0,5 0,5
Столяр 3,9 2,5 3,5 4,5
Тракторист
Разом   10,0 10,5 12,5 13,0 15,5

 

Трактористи передбачені тільки у денну зміну (при наявності трактора).

При підготовці критих вагонів до перевезень з використанням стаціонарної вагономийної машини передбачені машиністи дизельної установки із розрахунку один чоловік.

Чисельність робітників, зайнятих поточним ремонтом порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованих пунктах та при підготовці їх під навантаження на інших пунктах (ст.143, 144), визначають на основі типових нормативів (таблиця 9) і обсягу роботи (в завданні) за формулою (3.5).

 

 

Таблиця 9 - Нормативи чисельності для поточного ремонту порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованих пунктах та при підготовці їх під навантаження на інших пунктах

Професії Тариф, розряд роботи Явочна чисельність робітників при кількості фізичних вагонів, оброблюваних вагонів
Оглядач-ремонтник вагонів(по машині) гальма буксового вузла Електрозварювальники ручної зварки     4,4   0,4 0,3 0,3   0,8   0,6 0,5 0,5   1,6   1,0 0,8 0,8   2,4   1,2 1,0 1,0   3,2   1,6 1,3 1,3   4,0   1,8 1,3 1,5   4,8
Газорізчики Столяри Разом 4,4 3,3   0,2 0,4 2,7 0,4 0,8 5,0 0,6 1,2 7,7 0,8 1,6 10,2 1,0 2,0 13,0 1,2 2,4 15,5

 

Для проміжних значень кількість оброблюваних вагонів, норматив чисельності визначається інтерполяцією з округленням до одного знака після коми.

Чисельність робітників, зайнятих технічним обслуговуванням вантажних вагонів на станціях, визначається на основі типових нормативів чисельності та обсягу робіт (в завданні) за формулою (3.6) і відноситься на ст.148 номенклатури витрат. Нормативи чисельності наведені у таблиці 12.

Кількість поїздів, оброблюваних на ПТО (N) за зміну, визначають за формулою

, (3.6)

де ånрік – кількість вагонів, прослідуючих через ПТО (у завданні), за рік, фіз. ваг;

m – кількість фізичних вагонів у поїзді.

 

Нормативи чисельності робітників на ПТО повинні застосовуватися з поправочними коефіцієнтами до чисельності у залежності від середньої (у річному обчисленні) довжини поїзда (кількість фізичних вагонів у поїзді).

Таблиця 10 - Поправочні коефіцієнти до чисельності робітників на ПТО у залежності від довжини поїзда

Довжина поїзда у фізичних вагонах
Коефіцієнт К 1,27 1,18 1,09 1,0 0,91 0,82 0,73 0,64 0,55

 

 


Таблиця 11 - Нормативи чисельності робітників у пунктах технічного обслуговування вагонів поїздів свого формування з використанням самохідних машин (бригада комплексна, з сполученням професій оглядача вагонів і слюсаря)

Найменування професій Тарифний розряд роботи Явкова чисельність робітників при кількості поїздів, оброблюваних за зміну
Парк прибуття                      
Оглядач- ремонтник вагонів 6,5 7,5 8,4 8,9 9,4 9,8 10,3 10,7 11,2 11,7
Оператор ПТО (по роз¢єднанню рукавів) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Оператор ПТО 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Разом   8,5 7,5 10,4 10,9 11,4 11,8 12,3 12,7 13,2 13,7
Парк відправлення                      
Оглядач-ремонтник вагонів на машині 5,8 6,8 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,8 10,2 10,6
Слюсар по ремонту рухомого складу вагонів 7,7 8,9 10,0 10,6 11,7 11,7 12,2 12,8 13,5 13,0
Оглядач-ремонтник вагонів 5,2 6,0 6,7 7,1 7,5 7,8 8,2 8,6 9,0 9,3
Слюсар по ремонту буксового вузла 2,8 3,2 3,6 3,8 4,0 4,0 4,4 4,6 4,8 5,0
Оператор ПТО 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Разом   22,5 25,9 28,9 30,5 32,0 33,5 35,0 36,6 38,4 39,8
Усього, розрахункова явкова чисельність   31,0 35,4 39,3 41,4 43,4 45,3 47,3 49,3 51,6 53,5

Крім того, у пунктах технічного обслуговування вагонів, розміщених на сортувальних та дільничих станціях, нормативи чисельності повинніі використовуватися з поправочними коефіцієнтами до чисельності у залежності від відстані між вказаними пунктами.

 

Таблиця 12 - Поправочні коефіцієнти до чисельності робітників на ПТО у залежності від відстані між ПТО

Відстань (не більш), км 200 та більше
Коефіцієнт К1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

 

Нормативи чисельності для умов ПТО, що розглядається, записати у графу таблиці 13 і помножити на поправочні коефіцієнти, які характеризують відхилення довжини оброблюваних поїздів (К) і відстань між ПТО (К1).

Розрахунок явкової чисельності робітників ПТО виконують у таблиці 13, явкову кількість робітників округляють до цілого числа.

 

Таблиця 13 - Спискова чисельність робітників на ПТО вагонів

Професія робітника і його спеціалізація Тарифний розряд робітника Явкова чисельність робітників при роботі в одну зміну, чол. Явкова чисельність робітників при цілодобовій роботі (4,3 зміни) Спискова чисельність робітників, чол  
усього у тому числі без урахування хворих та виконуючих державні обовязки  
за типовим нормативом (табл.11) з урахуванням поправочних коефіцієнтів (за діючою технологією)  
 
               
Дані з таблиці 12              
Разом по ст.148              

 

Чисельність робітників, зайнятих поточним ремонтом з відчепленням, планують по ст.145 “Поточний ремонт вантажних вагонів з відчепленням (ТОв-2)” і визначають за формулою

, (3.7)

де Nвід – програма ремонту з відчепленням за рік, фіз.вагони;

tвід – середня трудомісткість ремонту з відчепленням фізичного вагона, люд. год винагородження за вислугу років 5,5 люд. год);

Кт.п. – коефіцієнт, ураховуючий технологічні перерви у роботі (прийняти 1,05);

Тр – річний фонд робочого часу, год;

Кпп – коефіцієнт підвищення продуктивності праці у плановому періоді.

Розрахункову чисельність робітників на потоковому ремонті вагонів з відчепленням (ст.145) треба розподілити за професіями і розрядами кваліфікації у процентному відношенні, указаному у таблиці 14.

Таблиця 14 - Розподілення робітників за професіями і розрядами

Найменування професій і посад Розряд робітника Процент розподілення робітників Явкова чисельність робітників Спискова чисельність робітників, чол
усього у тому числі без урахування хворих та виконуючих державні обовязки
Слюсарі з ремонту рухомого складу Електрогазо-зварювальники Столяри Маляри              
Разом        

 

Чисельність робітників, зайнятих деповським ремонтом платформ (ст.151) визначають з програми деповського ремонту вагонів і трудомісткості одиниці ремонту

, (3.8)

де Nд – програма деповського ремонту платформ, фіз. ваг;

tд – трудомісткість деповського ремонту платформ, люд. год;

Тр – річний фонд робочого часу одного робітника, люд. год;

Кпп – коефіцієнт підвищення продуктивності праці у плановому періоді.

Норми витрат трудомісткості до впровадження іноваційного заходу наведено у таблиці 15.

 

Таблиця 15 - Норми витрат трудомісткості на одиницю деповського ремонту (фізичний вагон) в умовах депо до впровадження заходу.

Тип вагона Трудомісткість, люд. год.
Піввагон 4-осний: з нормальним обсягом робіт з підвищеним обсягом робіт  
Критий: з нормальним обсягом робіт з підвищеним обсягом робіт  

 

Розрахунки зводяться у таблицю 16.

Таблиця 16 - Розрахунок чисельності робітників на деповський ремонт вагонів до впровадження іноваційного заходу (ст.151)

Тип вагона Програма ремонту Трудомісткість на одиницю, люд. год Загальна трудомісткість, люд.год Річний фонд робочого часу з урахуванням Кпп Явкова чисельність робітників, чол
Піввагон чотиривісний з завдання з таблиці 15 графу 3 ´ графу 2 Тр* Кпп графа 4 ¸ графу 5
з нормальним обсягом робіт
з підвищеним обсягом робіт
Критий
з нормальним обсягом робіт
з підвищеним обсягом робіт
Разом

 

Розрахункову чисельність робітників на деповському ремонті до впровадження іноваційного заходу необхідно розподілити за професіями і розрядами кваліфікації у процентному відношенні, указаному у таблиці 17.

 

Таблиця 17 - Розподілення чисельності робітників на деповському ремонті за професіями і розрядами до впровадження заходу

Найменування професії, посади Розряд робітника Розподілення робітників, % Явкова чисельність робітників
Слюсар з ремонту рухомого складу Також Електрозварювальник   23,6   27,3 9,1    
Газорізчик Токар Маляр Стругальник Також Оператор правильної машини Машиніст крана 3,6 3,6 7,4 3,6 3,6 9,1 9,1  
Разом по ст.151    

 

Чисельність робітників з деповського ремонту платформ після впровадження нового інструменту визначається з урахуванням зміни трудомісткості обточування колісної пари. Зміна трудомісткості обточування колісної пари розраховується за формулою:

 

tд,2 = tд,1 - ∆tд (3.9)

де tд,1 – трудомісткість на одиницю ремонту в умовах депо до впровадження нового інструмента, люд.год;

∆tдзниження трудоміскості внаслідок впровадження нового інструмента, люд.год.

Зниження трудомісткості розраховується за формулою:

 

tд = tшт,1 - tшт.,2 (3.10)

де tшт,1 – трудомісткість обточки 1-ї колісної пари до впровадження заходу, люд.год;

tшт.,2 - зниження трудомісткість обточки 1-ї колісної пари після впровадження заходу, люд.год.

Зниження трудомісткості визнають за даними таблиці 2, пункт 2.

Норми витрат трудомісткості деповського ремонту платформ після впровадження іноваційного заходу наведено в таблиці 18.

Таблиця 18 - Норми витрат трудомісткості на одиницю ремонту (фізичний вагон) в умовах депо до впровадження заходу.

Тип вагона Трудомісткість, люд. год.
до впровадження заходу після впровадження заходу
Піввагон 4-осний: з нормальним обсягом робіт з підвищеним обсягом робіт    
Критий: з нормальним обсягом робіт з підвищеним обсягом робіт    

 

Впровадження нового інструменту дозволяє знизити трудомісткість токарної операції при обточці колісних пар і, як наслідок, скоротити чисельність токарів. Чисельність токарів після впровадження нового інструмента визначається за формулою:

 

, (3.11)

Чисельність робітників інших професій залишається без зміни.

Розподілення чисельності робітників на деповському ремонті за професіями і розрядами після впровадження заходу заносимо в таблицю 19.

Таблиця 19 - Розподілення чисельності робітників на деповському ремонті вагонів за професіями і розрядами після впровадження заходу

Найменування професії, посади Розряд робітника Явкова чисельність робітників, чол Спискова чисельність робітників, чол
усього у тому числі без урахування хворих та виконуючих державні обовязки
Слюсар з ремонту рухомого складу Також Електрозварювальник              
Газорізчик Токар Маляр Стругальник Також Оператор правильної машини Машиніст крана        
Разом по ст.151        

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Економіка залізничного транспорту

Складання елементів річного Виробничо фінансово плану..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: План з праці

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Розрахунок економічної ефективності іноваційного заходу
  У вагонному депо пропонується впровадження нового інструмента з метою зниження витрат при деповському ремонті вантажних вагонів. В основі заходу лежить заміна інструменту (різальні

Створення штатного розкладу і розрахунок фонду заробітної плати
Розрахований контингент вагонного депо, необхідний для виконання робіт по ст.140, 143, 144, 145, 148, 151 заносять у штатний розклад таблиці 20, графа 3; дані за ст.501 – у таблицю 18, а за ст.510,

Планування витрат на матеріали та інші витрати
Витрати на матеріали для огляду і ремонту вагонів планують по річній чисельності оглядів і ремонтів окремо по статтях 140, 143, 144, 148, 145, 151 і нормах витрат у гривнях на одиницю роботи (берут

Планування загальновиробничих витрат
У роботі необхідно виконати розрахунки за нижченаведеними статтями витрат. По статті 501 плануємо витрати на підготовку кадрів із розрахунку 35грн. на кожного робітника. По ст.505

Планування адміністративних витрат
До загальногосподарчих витрат відноситься заробітна платня цехового персоналу і апарату управління депо, а також відрахування на соціальне страхування. Витрати на заробітну платню прийняти

Собівартість вимірювачів роботи вагонного депо
  У роботі необхідно визначити собівартість вимірювачів, які наведені у таблиці 24. Таблиця 24 – Калькуляціярозрахункових ставок на вимірювачі експлуатаційної роботи по вагон

По вагонному депо
Вагонне депо отримує доходи за виконану роботу по ставках витрат вимірювачів експлуатаційної роботи, розрахованих у частці залежних експлуатаційних витрат. Підсумовуючи отримані доходи, не

Список літератури
  1 Экономика железнодорожного транспорта /Под ред.В.А. Дмитриева. –М.: Транспорт, 1997. 2 Методические указания по планированию эксплуатационной деятельности вагонных депо.

Додаток А
Таблиця А.1 - Контингент і середньомісячна заробітна плата, які використані у роботі без розрахунку Но- мер стат-ті Вид роботи Кільк

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги