рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Життєдіяльності.

Життєдіяльності. - раздел Охрана труда, Безпека життєдіяльності Мета: Показати Вплив Психофізіологічних Особли...

Мета: Показати вплив психофізіологічних особливостей людини

на її безпеку.

Завдання: Оцінити окремі елементи психофізіологічної надійності людини за допомогою наведених нижче тестів: • тест на визначення темпераменту особистості;

• тест на вивчення професійно важливих якостей персоналу
системи: "людина - машина - знакова система";

• тест визначення ступеня задоволення основних потреб людини;

тест на визначення рівня самооцінки;

тест на визначення рівня стресостійкості.

Після проведення відповідних тестів студенти аналізують одержані результати з точки зору особистої безпеки.

Тест для виявлення темпераменту особистості (за Г. Айзенком)

Тест ЕРІ за Айзенком посідає перше місце серед інших психо-діагностичних методик за частотою використання. За цією ме­тодикою треба відповісти на 57 запитань, даючи ствердну (так) чи заперечну (ні) відповідь. При відповіді "так" треба проставити проти номера запитання знак "+", а при відповіді "ні" - знак "-". Пам'ятайте, чим щиріші будуть ваші відповіді, тим об'єктивнішим буде результат.

Перелік запитань:

Чи часто Ви відчуваєте потяг до нових вражень, щоб відволіктися, пережити нове сильне відчуття?

Чи часто Ви відчуваєте потребу в друзях, які можуть Вас зрозуміти, підтримати, висловити співчуття?

Чи вважаєте Ви себе безтурботною людиною?

Чи дуже важко Вам відмовитися від своїх намірів?

Чи обмірковуєте Ви свої справи не поспішаючи і вважаєте за доцільне почекати, перш ніж діяти?

Чи завжди Ви дотримуєтесь своїх обіцянок, навіть тоді, коли це вам невигідно?

Чи часто у Вас бувають спади і піднесення настрою?

Чи швидко Ви дієте і говорите, не витрачаючи багато часу на обдумування?

Чи виникало у Вас коли-небудь почуття, що ви нещасливі, хоча жодної причини для цього не було?

Чи правильно, що на спір ви здатні відважитися на все?

Чи ніяковієте Ви, при бажанні познайомитися з особою протилежної статі, яка Вам симпатична?

Чи виводить Вас з рівноваги почуття гніву?

Чи часто Ви дієте необдумано, під впливом ситуації?

Чи часто Вас турбує думка, що вам не слід було б щось робити або говорити?

Чи надаєте Ви перевагу читанню книжок перед спілкуванням з людьми?

Чи вас легко образити, зачепити ваше самолюбство?

Чи подобається Вам бувати часто у компанії?

Чи бувають у Вас такі думки, з якими вам не хотілось би поділитися з іншими людьми?

Чи правда, що інколи Ви переповнені невичерпною енергією, а інколи відчуваєте значну млявість?

Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомств небагатьма дуже відданими друзями?

Чи часто мрієте?

Якщо на Вас „підвищують" голос, то ви відповідаєте тимсамим?

Чи часто Вас засмучує почуття провини?

Чи всі ваші звички хороші та бажані?

Чи здатні Ви дати волю своїм почуттям і безтурботно розважатися у веселій компанії?

Чи можна вважати, що нерви у Вас часто бувають напружені до межі?

Чи вважають Вас людиною жвавою і веселою?

Чи часто після завершення справи, Ви подумки повертаєтесь до неї і думаєте, що могли б зробити її краще?

Чи правда, що перебуваючи у товаристві, Ви звичайно буваєте мовчазні і стримані?

Чи трапляються випадки, що Ви поширюєте плітки?

Чи трапляється у Вас безсоння, викликане різними розмірковуваннями, що спадають на думку?

Чи вам приємніше і легше прочитати про те, що Вас цікавить, у книзі, хоч можна швидше і простіше довідатися про це від друзів?

Чи буває у Вас сильне серцебиття?

Чи подобається Вам робота, яка потребує постійної уваги?

Чи бувають у Вас напади тремтіння?

Чи ви говорите про знайомих людей тільки хороше навіть тоді, коли впевнені, що вони про це не довідаються?

Чи правда, що Вам неприємно бути в компанії, де постійно кепкують один з одного?

Чи правда, що Ви дратівливі?

Чи подобається Вам робота, яка потребує швидкої реакції?

Чи правда, що Вам не дають спокою думки про різні неприємності і "жахи", які можуть трапитися, хоча в реальності все закінчується благополучно?

Чи правда, що Ви неквапливі в рухах?

Чи Ви коли-небудь спізнювались на побачення або на роботу?

Чи часто Вам сняться жахи?

Чи правда, що Ви любите поговорити, і завжди скористаєтесь з нагоди порозмовляти з незнайомими ?

Чи турбує Вас який-небудь біль?

Чи сумували б Ви, коли б довго не бачилися з друзями?

Чи вважаєте Ви себе нервовою людиною?

Чи є серед ваших знайомих такі, які Вам не подобаються?

Чи легко Вас ображає критика ваших недоліків чи роботи?

Чи можете Ви сказати про себе як про впевнену в собі
людину?

Чи можете Ви мати справжнє задоволення від заходу, на
якому є багато учасників?

Чи відчуваєте, що Ви в чомусь гірші за інших?

Чи змогли б Ви внести пожвавлення в невеселу ком­
панію?

Чи трапляються випадки, що ви говорите про речі, яких
зовсім не розумієте?

Чи турбуєтесь Ви про своє здоров'я?

Чи любите кепкувати з інших людей?

Чи непокоїть Вас безсоння?

 

Після опитування відповіді звіряють поступово за трьома колонками з ключем опитування, який наведено в табл. 1.1. Якщо відповіді збігаються з ключем опитування, то біля питання ставимо одиницю, а якщо не збігаються, то - нуль. Потім підрахо­вують суму одиниць окремо за трьома колонками: перша s1 друга s2 і s3 третя .

Аналіз результатів тесту починають із третьої колонки. Як­що сума S3 > 5 , то можна стверджувати, що відповіді на запитання були нещирі і подальший розгляд результатів немає сенсу. Якщо S3 < 5 , то, використовуючи круг Айзенка, визначаємо темпера­мент (див. рис. 1.1). Для цього на горизонтальній осі відкладаємо суму s-i, а на вертикальній осі - суму s2 і на перетині перпендику­лярів до цих осей знаходимо точку, яка покаже сектор з притаман­ним характером.

 

Таблиця 1.1 Ключ опитування

№ з/п Перше число так “+”ні “-” Друге число так “+”ні “-” Третє число так “+”ні “-”   № з/п Перше число так “+”ні “-” Друге число так “+”ні “-” Третє число так “+”ні “-”
+     -    
  +       -
+       +  
  +   -    
-       +  
    + -    
  +     +  
+         +
  +   -    
+       +  
  +   +    
    -   +  
+     -    
  +       -
-       +  
  -   +    
+       +  
    - +    
  +     +  
-         -
  +   +    
+       +  
  +   -    
    +   +  
+     +    
  +       -
+       +  
  +   +    
          +  
               

Рисунок 1.1 – Коло Айзенка

Тест для вивчення професійно важливих

здібностей персоналу в системі "людина - машина - знакова система"

Для ефективної роботи в системі "людина - машина - знакова система" важливі сенсорно - перцентивна (сприйняття і увага) та інтелектуальна (обробка інформації, прийняття рішень) складові діяльності. Для оцінки таких здібностей ви­користовують таблиці Шульте, з допомогою яких вивчають рівень уваги.

Є два типи таблиць. У першому типі у 25 клітинках таблиці хаотично розміщені 25 послідовних чисел від 1 до 25 (див. табл. 1.2). У другому типі у 25 клітинках таблиці хаотично розміщені 25 непослідовних чисел від 1 до 99 (див. табл. 1.3).

Необхідно за 1 хвилину в кожній таблиці відшукати і запи­сати у послідовний ряд наявні в них числа. Ніяких поміток у таб­лицях робити не можна. Подано два варіанти кожного типу таб­лиць, оскільки рівень уваги студентів неоднаковий і за 1 хвилину окремі з них можуть відшукати більше ніж 25 чисел. У цьому ви­падку вони продовжують шукати числа у другому варіанті таблиць до спливу часу тесту. Кількість чисел, знайдених в обох варіантах одного типу таблиць, підсумовують.

Порівняльну оцінку визначають за кількістю правильно за­писаних чисел. У першому типі моделюється ситуація, в якій осо­ба почуває себе впевнено, оскільки знайшовши будь-яке число, вона знає, яке число буде наступним. У другому типі моделюється ситуація, в якій особа почуває себе невпевнено, бо, знайшовши будь-яке число вона не знає, яке число має шукати далі.

Після проведення тесту треба зробити аналіз здобутих ре­зультатів, порівнюючи рівень уваги серед студентів для першого і другого типів таблиць Шульте, і показати зв'язок уваги студентів із ситуацією, яка моделюється відповідним типом таблиць.

 

Таблиця 1.2 Перший тип таблиць з послідовним набором чисел

Варіант 1 Варіант 2

 

 

Таблиця 1.2 Другий тип таблиць з непослідовним набором чисел

Варіант 1 Варіанті

 

 

Тест для визначення ступеня задоволення основних потреб людини

За допомогою цього тесту особа оцінює свої потреби: фізіологічні, потреби в безпеці, соціальні (міжособистісні) потре­би, потреби у визнанні, потреби у самовираженні. Це відкриває орієнтири для самовдосконалення, допомагає ефективніше вико­ристовувати свої здібності, додає впевненості в собі і підвищує рівень особистої безпеки.

Методика визначення ступеня задоволення основних по­треб містить 15 тверджень, які необхідно попарно порівняти і на- • дати перевагу одному із пари.

Спочатку порівнюється перше твердження послідовно з чо­тирнадцятьма іншими, потім друге - з тринадцятьма іншими і так далі. У таблицю результатів записуємо номер того твердження, якому надаємо перевагу (див. табл.1.4). Під час тестування корис­но для кожного твердження вголос промовити фразу "Я хочу...".

Перелік тверджень:

Домогтися визнання і поваги.

Мати хороші відносини з людьми.

Забезпечити собі майбутнє.

Заробляти на життя.

Мати хороших співрозмовників.

Зміцнити своє становище.

Розвивати свої сили та здібності.

Забезпечити собі матеріальний комфорт.

Підвищити рівень майстерності та компетентності.

Уникати неприємностей.

Прагнути до нового і невідомого.

Забезпечити собі стан впливу.

Купувати хороші речі.

Займатися справою, яка потребує повної віддачі.

Бути зрозумілим для інших.

Заповнивши таблицю, підраховують частоту появи того чи іншого твердження, за якою визначають найпріоритетніші потреби особистості (перші п'ять, які найчастіше з'являються).

Потім визначають ступінь задоволення п'яти головних потреб, підрахувавши загальну кількість появи тверджень з певними номерами у таблиці результатів, а саме:

1. Фізіологічні потреби визначає сума тверджень - 4, 8, 13.

2. Потреби в безпеці визначає сума тверджень - 3, 6, 10.

3. Соціальні (міжособистісні) потреби визначає сума тверд­жень -2, 5, 15.

4. Потреби у визнанні визначає сума тверджень - 1, 9, 12.

5. Потреби в самовираженні визначає сума тверджень - 7,11,14. Здобуті результати вміщують у таблицю задоволення по­треб (див. табл. 1.5)

 

По закінченні роботи з тестом треба зробити висновки про ступінь задоволення головних потреб особистості та рівень особи­стої безпеки.

 

Таблиця 1.4 Таблиця результатів *

Номери тверджень, які порівнюються  
                            Номери тверджень, які порівнюються
                           
   
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

*У таблицю результатів внесено як зразок результати порівняння 3-го твердження з усіма іншими. Наприклад, порівнюючи 3 твердження з 10, перевагу надали 3-му і тому в клітинку на перехресті 3-го і 10-го тверд­жень поставлено 3-тє, а порівнюючи це твердження з 15-м перевагу на­дано 15-му і в клітинку на перехресті 3-го і 15-го поставлено 15-те.


Таблиця 1.5 - Таблиця задоволення потреб

       

      Потреба незадоволена  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Потреба частково задоволена
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5

            Потреба задоволена
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Матеріальні потреби Потреби в безпеці   Соціальні (міжособистісні) потреби Потреби у визнанні   Потреби у самовираженні     Види потреб
    Твердження

Тест на визначення рівня самооцінки

 

Відповідаючи на запитання тесту, вкажіть, як часто Ви перебуваєте у перелічених нижче станах за такою шкалою: дуже часто - 4 бали, часто - 3 бали, інколи - 2 бали, рідко - 1 бал, ніколи - 0 балів.

Пам'ятайте: чим щиріші відповіді, тим об'єктивніший ре­зультат.

 

Таблиця 1.6

№ з/п   Запитання Відповідь
Дуже часто Часто Інколи Рідко Ніколи
Я часто хвилююся даремно
Мені хочеться, щоб мої друзі підбадьорювали мене
Я боюсь виглядати невігласом
Я хвилююся за своє майбутнє
Зовнішній вигляд інших значно кращий ніж мій
Прикро, що багато хто мене не розуміє
Відчуваю, що не вмію належно розмовляти з людьми
Люди чекають від мене багато чого
Відчуваю себе скутим (скутою)
Мені здається, що мене спіткає якась неприємність
Мене хвилює думка про ставлення до мене інших людей
Я відчуваю, що говорять про мене за моєю спиною
Я не почуваю себе в безпеці
Мені ні з ким поділитися своїми думками
Люди не особливо цікавляться моїми досягненнями

 

Підрахуйте суму балів, яку набрали. Якщо сума балів

• понад 30, то ви себе недооцінюєте;

• менше як 10, то вам слід позбутися відчуття зверхності, зазнайства і сприйміть як належне, що причиною кожної конфліктної ситуації є ви самі;

• від 10 до 30, то це свідчить про вашу психологічну зрілість, яка виявляється у адекватній самооцінці своїх сил і можливостей.

 

 

Тест на визначення рівня стресостійкості

 

Відповідаючи на питання тесту, вкажіть, як часто ви перебу­ваєте у перелічених нижче станах за такою шкалою: часто - 3 ба­ли, інколи - 2 бали і рідко - 1 бал. Пам'ятайте: чим щиріші будуть відповіді, тим об'єктивнішим буде результат.

 

Таблиця 1.7 - Визначення рівня стресостійкості

№ з/п Запитання Відповідь
Рідко Інколи Часто
Я думаю, що в колективі мене недооцінюють
Я намагаюся працювати незважаючи на стан здоров’я
Я вболіваю за якість своєї роботи
Я буваю агресивним
Я не терплю критики в свою адресу
Я буваю роздратованим
Я намагаюсь бути лідером там, де це можливо
Мене вважають людиною наполегливою і напористою
Мене непокоїть безсоння
Своїм недугам я можу дати відсіч
Я емоційно і боляче переживаю неприємності
Мені бракує часу на відпочинок
У мене виникають конфліктні ситуації
У мене недостатньо влади, щоб реалізувати себе
Мені бракує часу, щоб займатися улюбленою справою
Я все роблю швидко
Я відчуваю страх
Я дію зопалу і потім переживаю за свої справи та вчинки

 

Підрахуйте суму балів і визначте рівень стресостійкості за шкалою:

 

Таблиця 1.8 – Шкала стресостійкості

Рівень стресостійкості Сума балів
Кількісна оцінка Якісна оцінка
Дуже низький
Низький 50-53
Нижче за середній 46-49
Трохи нижче за середній 42-45
Середній 38-41
Трохи вище за середній 34-37
Вище за середній 30-33
Високий 26-29
Дуже високий 22-25

 

Чим менше балів ви набрали, тим вища ваша стресостійкість.

Якщо у вас перший чи другий рівень стресостійкості, то вам необхідно суттєво змінювати свій спосіб життя.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Безпека життєдіяльності

Методичні вказівки Безпека життєдіяльності для студентів факультету механізації сільського... Зміст Структурно модульна схема з дисципліни... Структурно модульна схема...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Життєдіяльності.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
з дисципліни “Безпека життєдіяльності ”   для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091 902 &qu

МОДУЛЬ 1
Практична робота 1 Тема: Психо - фізиологічні особливості людини та безпека життєдіяльності Контрольні запитання 1.Чи часто у Вас бувають спади і піднесення настрою?

Практичне заняття 2
Тема: Раціональне та здорове харчування. Мета: Обґрунтувати необхідність харчування відповідно до енер­гозатрат. Завданн

Тема: Статистична оцінка небезпечних і шкідливих чинників для життя людини.
Мета:Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини, що най­частіше трапляються, шляхом соціологічного опитування студен

Тема: Моделювання і прогнозування небезпечних ситуацій
Мета: Освоїти метод побудови логіко-імітаційних моделей небезпечних подій шляхом побудови дерев причин і подій. Завдання:На прикладі моделі

Тема: Моделювання і прогнозування небезпечних ситуацій
Мета: Освоїти метод побудови логіко-імітаційних моделей небезпечних подій шляхом побудови дерев причин і подій. Завдання:На прикладі моделі

Методика виконання роботи
  Особливо небезпечними за своїми наслідками є аварії на вибухонебезпечних об'єктах. До вибухонебезпечних відносять не тільки об'єкти, що виробляють або зберігають вибухові речовини,

Визначення ступеню руйнувань під час вибуху
  Ступінь руйнувань будівель, споруд, обладнання залежить від їх конструктивної міцності та величини надлишкового тиску (DР) ударної хвилі. Величина надлишкового тиску, в свою

ПРИКЛАД 1
Умова. Визначити можливу ступінь руйнування будівлі цеху зі збірного залізобетону, що знаходиться на відстані 800jw від вибухонебезпечного сховища, де зберігаються 300/и зрі

Визначення очікуваного характеру пожеж
Внаслідок вибухів на промислових об'єктах можуть виникати окремі або суцільні пожежі. Окрема пожежа виникає в окремій будівлі чи споруді. Суцільна пожежа характеризу

ПРИКЛАД 2
Умова: Визначити можливу пожежну обстановку після вибуху, якщо в районі розташування столярного цеху надлишковий тиск ударної хвилі 25кПа. Будівля цеху має в

Оцінка ступеню можливих уражень персоналу
Ударна хвиля уражає незахищених людей безпосередньо, а також непрямим шляхом. Безпосередній вплив на людей відбувається через надлишковий тиск ударної хвилі. Залежно від величини надлишкового тиску

ПРИКЛАД З
Умова:Визначити ступінь можливих ушкоджень людей, які працюють у одноповерховій будівлі цеху зі збірного залізобетону, якщо під час вибуху величина надлишкового тиску ударно

ПРИКЛАД З
Умова:Визначити ступінь можливих ушкоджень людей, які працюють у одноповерховій будівлі цеху зі збірного залізобетону, якщо під час вибуху величина надлишкового тиску ударно

ПРИКЛАД З
Умова:Визначити ступінь можливих ушкоджень людей, які працюють у одноповерховій будівлі цеху зі збірного залізобетону, якщо під час вибуху величина надлишкового тиску ударно

Категорії пожежної небезпеки виробництв
    Категорія Приклади виробництв А Цехи обробки металевого натрію і калію, водневі станції, склади бало

Додаток 4
Ступені вогнестійкості будівель Ступінь Елементи будівель   Несучі стіни П

Варіанти вихідних даних для виконання завдання
  № варі­анту Зід стань до місця вибуху, L, м Маса вибухової эечовини пропану), Q, тонн Будівля цеху (1...2-Х повер­хова)

Тема: Оцінка хімічної обстановки
Мета: надати студентам практику з розв'язання типових задач з оцінки хімічної обстановки, формулюванні висновків та визначенні заходів захисту людей в умовах виникнення хімі

Визначення розмірів та площі зони хімічного забруднення
  Зона хімічного забруднення, що створюється на місцевості, може бути прогнозована у вигляді рівнобічного трикутника (мал. 1)  

Визначення часу уражаючої дії СДОР
Час уражаючої дії СДОР tур(тривалість забруднення місцевості) визначається часом випаровування СДОР з поверхні розливу t вип.:  

Хімічного ураження
Осередком хімічного ураження називають об'єкт або населений пункт, які потрапили в зону хімічного забруднення. Під час забруднення об'єкту чи населеного пункту люди можуть знаходитись як в

Тема: Оцінка радіаційної обстановки в надзвичайних умовах
Мета:Надання студентам практики у розв'язанні типових задач з оцінки радіаційної обстановки, формуванні висновків та визначенні заходів, які необхідно вжити для захисту люде

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА
на тему: Оцінка радіаційної обстановки Група_________ прізвище та ім'я студента, № Варіанту____ Зміст 1. Умова, вихідні д

ЗАДАЧА 1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні радіоактивного забруднення
Розв'язання цієї задачі дозволяє оцінити ступінь небезпеки перебування людей на забрудненій місцевості та своєчасно здійснити заходи щодо їх захисту. Вихідні дані

ЗАДАЧА 1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні радіоактивного забруднення
Розв'язання цієї задачі дозволяє оцінити ступінь небезпеки перебування людей на забрудненій місцевості та своєчасно здійснити заходи щодо їх захисту. Вихідні дані

ЗАДАЧА 2. Визначення допустимої тривалості перебування людей у зоні РЗ при установленій граничній дозі радіації
Посилаючи людей на забруднену місцевість, насамперед треба визначити, скільки часу люди можуть там перебувати. Вихідні дані: Рі — рівень радіації н

ЗАДАЧА 3. Визначення можливих втрат людей під час перебування на радіаційно забрудненій місцевості
Можливі втрати людей розраховують, виходячи з отриманої дози радіації та часу, упродовж якого ця доза отримана. Якщо люди раніш вже отримали якусь дозу радіації, то треба врахувати ще і залишкову д

Коефіцієнти перерахунку рівня радіації
на будь-який час / після аварії на АЕС (для реактора типу ВВЕР) t, год. Кt t ,zод. К

Та тривалості перебування tp людей в зонах радіоактивного зараження
[Час роботи, tp, І2год 8год бгод 5год 4год Згод 2год 1год 0,5 год 0,2 год  

Варіанти вихідних даних для завдань оцінки радіаційної обстановки
№ варі­анту Рівень ра­діації на 6:15, Р«м Р/год Відносний час почат­ку роботи взоніРЗ, (п годин

Тема: Перша медична допомога
Теоретичні відомості При нещасних випадках виникають не тільки місцеві пошкодження але і загальні порушення діяльності всього організму (знепретомлення, колапс і тр

Тема: Оцінка захисних споруд
Мета:заняття є надання студентам практики з оцінки надійності захисту людей в захисних спорудах під час аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах та визначенні за

Методика виконання роботи
  Укриття в захисних спорудах є одним з найбільш ефективних способів захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій. Захисні споруди, що знаходяться на об'єкті можуть забезпечи

Оцінка місткості захисних споруд
Для захисних споруд існують норми приміщень по площі та по об'єму, тому оцінку треба робити окремо. Кількість місць за площею (МП) визначають так:

Оцінка системи повітропостачання
У сховищах можуть бути реалізовані такі режими повітропостачання: 1. Режим І — чистої вентиляції (вмикається при радіаційному забрудненні); 2. Режим II - фільтровентиляції (вмикає

Оцінка системи водопостачання
Водопостачання сховища забезпечують від зовнішньої водопровідної мережі. Крім того, в сховищі створюють аварійний запас води з розрахунку 3 л води на добу на кожну людину. Визначають, на с

Загальні висновки
1. Чи забезпечують існуючі захисні споруди надійний захист виробничого персоналу. 2. Які вимоги надійного захисту не виконуються. 3. Рекомендації, що спрямовані на підвищ

Вихідні дані
1. Кількість людей в працюючій зміні — 420 чол. 2. Характеристики сховища: а) площа приміщень для тих, що укриваються, - 178 м2. б) площа допоміжних при

Оцінюємо можливості системи повітропостачання.
Відповідно до вихідних даних, система повітропостачання повинна забезпечити усі три режими роботи. В режимі І повітрям можуть бути забезпечені (формула 9.3):

Оцінюємо систему водопостачання.
Визначаємо, скільки людей може бути забезпечено наявним аварійним запасом води. За формулою (9.6) маємо:

Загальні висновки.
1. Сховище не забезпечує надійного захисту виробничого персоналу під час можливої аварії, оскільки в режимі І не витримуються норми повітропостачання. 2. Для підвищення надійності захисту

Практична робота 10
Тема: Засоби ідивідуального захисту Теоретичні відомості Засіб Індивідуального захисту (3І3) — це засіб захисту, що надягає

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги