рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Практичне заняття № 6.

Практичне заняття № 6. - раздел Охрана труда, Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності Тема. ПРавила Поведінки При Пожежах Та Перша Медична...

Тема. Правила поведінки при пожежах та перша медична допомога при опіках.

Мета роботи: сформулювати необхідні вміння і навички поведінки при пожежах.та для надання першої медичної допомоги потерпілим з опіками.

 

Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття.

¨ З’ясуйте і дайте характеристику у вигляді схеми основним причинам опіків, ураженням електричним струмом.

¨ Під час розгляду навчального матеріалу особливу увагу звернути на організаційні заходи допомоги та алгоритми надання першої медичної допомоги.

Основні контрольні запитання

 

¨ Що таке термічні опіки?

¨ Характеристика ступенів опіків.

¨ Правила визначення площі опіку (правило долоні, правило дев΄яток).

¨ Перша медична допомога при термічних опіках.

Матеріали для обов’язкового вивчення:

¨ Матеріали лекції.

¨ Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни « Безпека

¨ життєдіяльності » / Укладачі : В.П.Матейчик, Г.Ф.Гусєв – К. НТК,

2013.

¨ Практикум з нормативної навчальної дисципліни «Безпека

життєдіяльності » / Укладачі : Г.Ф.Гусєв, П.І.Чуваєв, Г.В.Харькова,

Г.М.Харамда, С.Т.Сусло, Т.М.Пальчик – за ред.В.П.Матейчика. – К.

НТУ, 2013 - с.

¨ Гусєв Г.Ф., Сусло С.Т. Безпека життєдіяльності: Перша медична допомога у екстремальних ситуаціях. Навчальний посібник, К: НТУ, 2008 – С. 62-71

¨ Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С.Т. Сусло, Г.Ф. Гусєв. – К. НТУ, 2009. – С.32-40

Завдання для практичного заняття:

1.Опрацювати теоретичні відомості практичного заняття та рекомендовану літературу за темою.

2.Зробити аналіз ситуаційної задачи, оволодіти “правилом дев'ятки”, скласти план першої медичної допомоги.

 

Робота 1. Розв’язати ситуаційну задачу:

Внаслідок загоряння і вибуху каністри з бензином чоловік отримав опік обличчя і передньої частини тулуба. потерпілий різко збуджений, на обличчі є розкриті пухирці, на передній частині грудної клітки – щільна темна кірка, на ділянці живота – розкриті пухирці".

 

 

Завдання для самостійної роботи студентів.

 

1.Створити навчальний алгоритм однієї з небезпек, пов’язаних із пожежею та структурно-логічну схему її вивчення.

2.Розробити план евакуації з приміщення ( квартира житлового будинку,кімната гуртожитку,навчальна аудиторія )

Тест для контролю засвоєності матеріалу теми:” Правила поведінки при пожежах та перша медична допомога при опіках. ”

¨ Опіки – ушкодження тканин організму, що виникає внаслідок місце­вої дії високої температури, а також хімічних речовин, електричного струму або іонізуючого опромінення, характеризуються такими симп­томами (ознаками), зокрема (вкажіть їх):

Синюшне забарвлення шкіри на ушкодженій ділянці.

Почервоніння шкіри.

Припухлість, відчуття печіння.

Різкий біль у ділянці серця.

Утворення пухирців на ушкодженій ділянці шкіри.

Утворення струпу на опіковій поверхні та драглистих рубців.

Пошкодження не тільки шкіри, а й м’язів, кісток, сухожилля.

¨ Вкажіть послідовність дій долікарської допомоги при опіках:

Не порушуючи цілісності шкіри, зрізати навколо опіку пошкоджений одяг.

Припинити дію високої температури на тіло людини.

Дати постраждалому 1–1,5 таблетки анальгіну або іншого знеболюючого препарату, теплого чаю або сольового розчину.

Накласти на опікову поверхню суху асептичну пов’язку. Якщо частина одягу прилипла до рани, то пов’язку накла­дають поверх неї.

¨ При глибоких опіках (3-4 ступеню) перша допомога складається з таких дій:

Промити водою. Негайно охолодити обпечену поверхню.

Помастити олією. Проколоти пухирі.

Накласти асептичну пов’язку.

 

¨ При термічному опіку вражене місце (пухирі) можна змастити та накласти стерильну пов’язку:

Соняшниковою олією

Будь яким жиром

Спиртом

Розчином оцту

Розчином солі або соди

 

¨ При хімічному опіку (лугом) вражене місце:

Не промивають, тільки накладають стерильну пов’язку

Промивають тільки у воді

Промивають у воді та дуже слабким розчином борної, оцтової, лимонної кислоти

Промивають у воді та дуже слабким слабим розчином соди

 

¨ При хімічному опіку (кислотою) вражене місце:

Не промивають, тільки накладають стерильну пов’язку

Промивають тільки у воді

Промивають у воді та дуже слабким розчином борної, оцтової, лимонної кислоти

Промивають у воді та дуже слабким слабим розчином соди

 

¨ На скільки ступенів поділяються опіки в залежності від глибини ураження?

На два ступеня

На три ступеня

На чотири ступеня

На п'ять ступенів

 

¨ У чому полягає перша допомога при невеликих за площею термічних і електричних опіках першого або другого ступенів?

Поливати уражені ділянки тіла струменем холодної води або обкласти снігом на 15 - 20 хвилин

Змазати обпечені ділянки шкіри маззю, жиром, маслом або вазеліном

Присипати обпечені ділянки шкіри питною содою або крохмалем

Розкрити пухирі

Розрізати ножицями і обережно зняти одяг з обпеченої ділянки

Накласти на обпечені ділянки шкіри стерильну пов'язку

 

¨ Як треба діяти при хімічних опіках?

Пошкоджене місце зразу ж промити великою кількістю теплої води протягом 15 - 20 хвилин

Пошкоджене місце зразу ж промити великою кількістю холодної води протягом 15-20 хвилин

Якщо кислота або луг попали на шкіру через одяг, то спочатку потрібно змити їх водою з одягу, а потім обережно зняти з постраждалого мокрий одяг, після чого промити шкіру

Якщо кислота або луг попали на шкіру через одяг, то спочатку треба зняти одяг, а потім промити шкіру

 

¨ Які примочки після промивання великою кількістю холодної води потрібно робити при опіку шкіри кислотою?

Розчином борної, оцтової або лимонної кислоти (1 чайна ложка кислоти на склянку води)

Розчином питної соди (1 чайна ложка соди на склянку води)

 

¨ Які примочки після промивання великою кількістю холодної води потрібно робити при опіку шкіри лугом?

Розчином борної, оцтової або лимонної кислоти (1 чайна ложка кислоти на склянку води)

Розчином питної соди (1 чайна ложка соди на склянку води)

 

Лекція №7. Транспортні аварії і катастрофи, їх класифікація.

Мета – вивчення причин виникнення транспортних аварій та їх наслідків.

Завдання – визначити види транспортних аварій техногенних небезпек та проаналізувати їх негативний вплив на життєдіяльність людини.

Очікувані результати – після розгляду теми студенти повинні знати причини та види аварій і катастроф на транспорті, вміти визнавати розмір наслідків.

 

План лекційного заняття:

¨ Визначення основних понять і термінів: безпека руху, дорожньо-транспортні пригоди, транспортний травматизм, автомобільна травма, транспортний травматизм, автомобільна травма, реанімація, шок, знеболювання, пов'язка, іммобілізація, транспортна іммобілізація.

¨ Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях.Транспортні аварії і катастрофи, їх класифікація.

¨ ДТП, причини порушення загальних правил поведінки на вулицях і дорогах та користування транспортними засобами.

¨ Транспортний травматизм, його види.

¨ Автомобільні травми, механізм їх розвитку при ДТП.

¨ Організаційні заходи допомоги у ДТП та принципи першої медичної допомоги потерпілим.

 

Матеріали для обов’язкового вивчення:

 

¨ Матеріали лекції.

 

¨ Желібо Є П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підруч. – К.: Каравела, 2006. – С. 72– 80

¨ Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2003. – С. 153 – 192.

¨ Пістун І. П. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Суми: ТОВ «Еліта – Стар», 1999. – С. 195 – 221, 242 – 290.

¨ 3.Ю.С.Скобло,В.Г.Цапко,Д.І.Мазоренко,Л.М.Тіщенко.Безпека життєдіяльності:Навч.посіб. /За ред.В.Г.Цапка. _ 3-тевид. _ К.: Знання, 2004., С.169-170, 243-246

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності

Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Практичне заняття № 6.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Перший проректор,
професор М.О. Білякович « » 2013 року © В.П.Матейчик, Г.Ф. Гусєв. © НТУ, 2013 ЗМІСТ

Сфера застосування
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Національний транспортний університет», в яких вивчається навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна «Безп

Забруднення.
Мета роботи: навчитись визначати параметри зон радіоактивного та хімічного зараження з використанням довідникових таблиць.   Рекомендації щодо підгот

Тема. Дорожньо-транспортний травматизм, перша медична
допомога потерпілим.     Мета роботи - сформувати необхідні вміння і навички для організації допомоги у ДТП та оволодіти прийо

Практичне заняття №9
  Тема. Знезаражування. Засоби і способи обробки транспорту та засобів технічного обслуговування Мета роботи – ознайомити майбутніх фахівців

Методи контролю
  Поточне оцінювання знань –це контроль стану засвоєння поточних знань в рамках змістового модуля. Форми поточного оцінювання знань визначаються у відповідності до ел

С) добре
¨ використовуєнабуті знання і вміння у нових ускладнених ситуаціях,робить обгрунтовані висновки; ¨ вміло користується довідковою літературою;

Методичне забезпечення
1. Нормативні документи; 2. Опорні конспекти лекцій; 3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни « Безпека життєдіяльності » / Укладачі : В.П.Матейчик, Г.Ф.Гусєв – К.

Internet-джерела
52. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 53. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги