рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок вала на міцність

Розрахунок вала на міцність - раздел Экология, Експлуатація асинхронних двигунів не робить негативних впливів на навколишнє середовище. Простір, який займають ці машинами невеликий 7.3.1 Розрахунок Ведеться, Виходячи З Теорії Найбільшої Дотичної Механічної Н...

7.3.1 Розрахунок ведеться, виходячи з теорії найбільшої дотичної механічної напруги.

Розрахунок вала проводиться на ділянці с в найбільш навантаженому перерізі Г-Г (рис.4.1) виступаючого кінця вала, зменшеному на висоту канавки шпонки.

У даному перерізі вала згинальний момент на ділянці c, Н×м,

  , (4.5)

де – коефіцієнт допустимого перенавантаження двигуна, обирається за [4], ;

z1 – відстань, яку відраховують від кінця полу муфти, z1= с = 18 мм.

Підставляємо отримані значення у (4.5)

7.3.2 Момент крутний, Н×м,

.

7.3.3 Момент опору при згинанні, мм3,

.

7.3.4 При сумісній дії згину і кручення зведена механічна напруга, Па,

,

межа текучості якісної сталі при розтягуванні

.

7.4Вибір підшипників

7.4.1 У відносно малих машинах з h ≤ 160 – 200 мм обидва підшипники кулькові радіальні однорядні з захисними шайбами за ГОСТ 7242 (рис.5.3). Радіальні підшипники можуть сприймати як радіальне, так і осьове (аксіальне) навантаження, яке не перевищує 70 % невикористаного радіального навантаження. При дотриманні цієї умови машини з шарикопідшипниками можуть працювати як з горизонтальним, так і вертикальним розташуванням вала.

Обираємо по [9] підшипник 180205 за ГОСТ 7242, показаний на рис. 7.3.

= 25 мм; = 10800 H;

= 52 мм; = 6950H;

= 15 мм; = 10000 об/хв.;

= 1,5 мм;

Рисунок 7.3 − Підшипник кочення

7.5Розрахунок підшипників кочення

7.5.1 Найбільше радіальне навантаження на підшипники А і В

;

Н.

7.5.2 Для асинхронного двигуна з горизонтальним розташуванням вала у багатьох випадках можна не враховувати аксіальне навантаження. Але в даному проекті, приймемо, що аксіальне навантаження викликане осьовим магнітним тяжінням осердь ротора і статора, яке виникає через їхній взаємний зсув, і складає

Н.

(7.8)

7.5.3 Динамічне зведене навантаження для шарикопідшипника однорядного радіального

,

– коефіцієнт урахування характеру навантаження двигуна, який визначається по [9], = 1,5.

Підставляємо отримане значення у (7.8)

Н.

7.5.4 Необхідна динамічна вантажопідйомність шарикопідшипника

(7.9)

,

де – розрахунковий термін служби (довговічність) підшипника, який приймаємо = 18000 годин;

– найбільша робоча частота обертання машини, яка для асинхронного двигуна може бути прийнята рівною і не повинна перевищувати граничного значення , nmax = 10000 об/хв.

Підставляємо отримані значення і у (9.9)

Н.

Знайдене розрахункове значення не повинне перевищувати значенняпідшипника. Отже, відповідно 3567,21H < 10800 Н – умова виконується.

 

 

Відповідно до технічного завдання було спроектовано асинхронний двигун з такими вихідними даними:

- номінальна потужність 1,5 кВт;

- номінальна лінійна напруга 220 В;

- синхронна частота обертання 1500 об/хв.;

- коефіцієнт потужності = 0,8;

- ККД дорівнює 0,75.

В процесі проектування виконано огляд асинхронних двигунів, що випускаються серійно та обрано в якості базової конструкцію двигуна серії АИР. Розроблені технічні умови на двигун, що проектується.

Вибрані головні розміри двигуна. Спроектовано статор двигуна. Для осердя статора використовується електротехнічна сталь марки 2312 і провід для обмотки статора марки ПЭТ-155. Таким чином стало можливим покращити заповнення паза і зменшити втрати в сталі осердя статора. Запропоновані трапецеїдальна форма паза статора і овальна форма паза ротора, що дозволило покращити пускові характеристики двигуна і коефіцієнт заповнення паза статора.

Отримані високі значення коефіцієнта корисної дії і коефіцієнта потужності . Робочі характеристики спроектованого двигуна відповідають умовам технічного завдання.

Виконано аналіз типів обмоток статора, що використовуються в АД з короткозамкненим ротором.

Спроектований двигун відповідає умовам техніки безпеки і охорони навколишнього середовища.

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гольдберг О.Д., Гурин Я.С., Свириденко И.С. Проектирование электрических машин. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2001.– 430 с.

2. Методические указания по проектированию асинхронных двигателей с короткозамкнутой обмоткой ротора по курсу «Электрические машины». Сост. В.Н.Иваненко и др.- Харьков: ХГПУ, 1995.- 77 с.

3. Костромин В.Г. Технология производства асинхронных двигателей.- М: Энергоиздат, 1981.-272 с.

4. Юхимчук В.Д. Технология производства электрических машин: Уч. пос. / В 2-х кн. – Х.: Тимченко, 2006. – Кн. 1. – 560 с.; Кн. 2. – 590 с.

5. Справочник по электротехническим материалам: в 3-х т. Т.1 / Под ред. Ю.В.Корицкого и др.- Энергоатомиздат, 1986.- 526 с.

6. Копылов И.П., Горяинов Ф.А., Клоков Б.К. и др. Проектирование электрических машин. / Под ред. И.П.Копылова – М.: Энергия, 1980.– 496 с.

7. Справочник по электрическим машинам: В 2 т. / Под общ. ред. И.П.Копылова и Б.К.Клокова. – Т.1.– М.: Энергоатомиздат, 1988.–456 с.

8. Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: Підручник. За ред. В.І.Мілих.– К.: «Каравела», 2007.– 688 с.

9. Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины и микромашины. М.: Высш. шк. 1990.– 528 с.

10. Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978.– 832 с.

11. Літерні позначення величин та параметрів електричних машин: методичні вказівки до використання в навчальному процесі кафедри «Електричні машини» для студентів і викладачів електротехнічних спеціальностей / Укладач В.І.Мілих.– Харків: НТУ «ХПІ», 2007.– 28 с.

12. СТВУЗ–ХПИ–3.01–2006 Текстовые документы в сфере учебного процесса. Общие требования к выполнению.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Експлуатація асинхронних двигунів не робить негативних впливів на навколишнє середовище. Простір, який займають ці машинами невеликий

Асинхронні двигуни є основними перетворювачами електричної енергії в.. Такий стан асинхронні двигуни отримали завдяки надзвичайно вдалому сполученню комплексу експлуатаційних і..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок вала на міцність

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Технічні умови
  2.1Вимоги за призначенням 2.1.1 Спроектований двигун застосовується в електроприводах різних пристроїв, механізмів і машин, у тому числі в приводах верстат

Вихідні дані
Вихідними даними у розрахунку вала є розміри ротора, отримані у електромагнітному розрахунку і конструктивній обробці двигуна. Розміри кінця вала двигунів загального призначення, що виступають, оби

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги