рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку

Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку - раздел Государство, Тема 11. Соціальна Філософія Вивчення Цієї Теми Здійснюєть...

ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
Вивчення цієї теми здійснюється за таким планом:

1. Поняття суспільства.

2. Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства.

3. Закони суспільства, їхній характер і особливості.

4. Соціально-філософський зміст категорії «суспільне виробництво».

5. Поняття суспільно-економічної формації та її струк­тура.

6. Рушійні сили та суб’єкти історичного процесу.

7. Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку.

 

Конспективний виклад теми

Поняття суспільства

Друга концепція — феноменологічна — суспільство розглядається як середовище людини з її суперечливими зв’язками і відносинами. Третя концепція — діалектико-матеріалістична — суспільство розглядається як… Четверта концепція — соціологічна — суспільство розглядається як людство в цілому, як історично визначений спосіб…

Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства

Матеріалістичний підхід, який визнає, що суспільство розвивається в першу чергу на базі матеріальних чинників, зокрема виробництва. К. Маркс… Ми повинні виходити з того, що суспільна свідомість, яка має відносно… Визначимося щодо суті основних категорій у соціальній філософії. Суспільне буття — це категорія, що виражає всі…

Рушійні сили та суб’єкти історичного процесу

1. Основними рушійними силами соціального розвитку слід вважати потреби, інтереси, цінності. Вони можуть бути індивідуальними і суспільними,… 2. Суб’єктами творення і розвитку суспільства виступають також маси і особи.… Фаталізм — це філософські погляди, які стверджують, що історичний процес є фатальним, неминучим, а народні маси та…

Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку

Основним критерієм соціального прогресу є розвиток продуктивних сил, виробничих відносин, НТП. Є і допоміжні критерії — освіта, рівень демократії та… Аналізуючи політичне становище у світовій історії, треба бачити активний…  

Питання для самоконтролю

2. Сутність матеріалістичного та ідеалістичного підходів до розуміння суспільства. 3. Закони суспільства, їх тотожність і відмінність від законів природи. 4. Що таке суспільне виробництво, поняття матеріального та духовного виробництва.

Соціальні групи суспільства.

З видами соціальних груп (великі, середні та малі соціальні групи) учні знайомляться самостійно. Сучас­ні соціальні мислителі Заходу класом називають великі сукупності людей з… Соціальні стани— традиційні, відносно замкнуті соціальні групи доін-дустріального суспільства, що відрізнялися такими…

Теорія соціальної стратифікації та соціальної стабільності.

Поділ на страти лежить в основі теорії соціальної стратифікації та со­ціальної мобільності. Основні положення цієї теорії сформулював амери­канський… Соціальна стратифікація— ієрархічно організована структура соціаль­ної… В історії людства, стверджував П. Сорокін, не існувало суспільства без розшарування. Соціальна стратифікація, на його…

Запитання.

1. Чим обумовлена важливість поняття «соціальна група» для дослідження соціальної структури певного суспільства?

2. Якими є основні якісні відмінності між великими, середніми та мали­ми соціальними групами?

 

– Конец работы –

Используемые теги: Суспільний, прогрес, його, критерії, типи, напрями, розвитку0.112

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Методологія сучасного управління в контексті суспільного розвитку.Управління як предмет філософського аналізу. Основні типи управління та рівні його дії
Кафедра філософії і психології... Діденко Н Г Коноваленко Н В...

Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби та інтереси. Виробництво матеріальних благ і послуг. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми
Тема Предмет і метод політичної економії... Політекономія в системі економічних наук Виникнення та етапи розвитку політекономії Предмет і методи...

Питання до екзамену з дисципліни Основи дистанційного навчання 1. Поняття про дистанційне навчання. Перспективи його розвитку
Поняття про дистанційне навчання Перспективи його розвитку... Дистанционное обучение ДО совокупность технологий обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого...

ЛЕКЦІЯ Тема №2: КОНФЛІКТ І МЕХАНІЗМИ ЙОГО РОЗВИТКУ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ... Кафедра психології та педагогіки... Факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції...

Світогляд, його сутність і структура. Історичні типи світогляду
ТЕМА ФІЛОСОФІЯ ЇЇ ПРЕДМЕТ І РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ... Світогляд його сутність і структура Історичні типи світогляду...

Модуль №1.2 кредита. Історія розвитку локомотивів паровози, тепловози, електровози тощо. Класифікація і типи основних вузлів , елементів та пристроїв локомотивів
Модуль кредита... Історія розвитку локомотивів паровози тепловози електровози тощо Класифікація і типи основних вузлів елементів...

Типы иллюстрирования значения слова в толковых словарях разного типа
Таким образом, и предметом русской лексикологии является лексика русского языка во всем ее своеобразии.Тот факт, что лексика какого-либо конкретного… До последнего времени словари, в сущности, остаются наиболее ценными и… Особым достоинством словаря признается, если он не только показывает, что то или иное слово значит, но и указывает как…

Таксоны: Типподтип,надкласс Класс, Отряды, Семейства, Род, Вид
Тема Введение в зоологию... Таксоны Тип подтип надкласс Класс Отряды Семейства Род Вид... г Линней система природы...

Лекція № 1. УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 1. Концепція сталого розвитку туризму
ПЛАН... Концепція сталого розвитку туризму... Принципова логістична модель сталого розвитку туризму Логістичний потенціал туристопотоку ресурсної та матеріально технічної баз туризму...

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам