рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теорія соціальної стратифікації та соціальної стабільності.

Теорія соціальної стратифікації та соціальної стабільності. - раздел Государство, Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку У Сучасній Західній Соціальній Науці Для Характеристики Соціальної Структури ...

У сучасній західній соціальній науці для характеристики соціальної структури суспільства використовується поняття «страта». Страта(від латин. – шар, верства) — реальна, фіксована спільно­та, що об'єднує людей на певних загальних позиціях або на основі спільної спільноти в соціальній струк­турі суспільства і протиставлення іншим соціальним спільнотам.

Поділ на страти лежить в основі теорії соціальної стратифікації та со­ціальної мобільності. Основні положення цієї теорії сформулював амери­канський вчений російського походження Пітірім Сорокін у 1927 р. в праці «Соціальна стратифікація і мобільність».

Соціальна стратифікація— ієрархічно організована структура соціаль­ної нерівності, яка існує в певному суспільстві на історично визначеному відтинку часу.

В історії людства, стверджував П. Сорокін, не існувало суспільства без розшарування. Соціальна стратифікація, на його думку, знаходить виражен­ня в існуванні вищих і нижчих верств. Її основа і сутність — у нерівномірно­му розподілі прав та привілеїв, відповідальності й обов'язків, наявності або відсутності соціальних цінностей, влади і впливу серед членів суспільства.

Модель соціальної стратифікації американського соціолога В. Вотсона часто застосовують у характе­ристиці соціальної структури суспільства на Заході.

Соціальна мобільність —зміна індиві­дом чи групою соціального статусу, місця у соціальній структурі суспіль­ства; будь-який перехід з однієї соціальної позиції в іншу як по горизон­талі, так і по вертикалі.

 

Для понятия общества приемлемо его определение как совокупности людей, групп, а также объединяющих их взаимо­отношений.

Реальное, живое об­щество предстает перед нами в многообразии образующих его элементов и частей скрепленных друг с другом благодаря множеству связей, взаимодействий, которые и превращают совокупность элементов социальной структуры в единую, целостную общественную систему

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку

Поняття суспільства.. матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства.. закони суспільства їхній характер і особливості..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теорія соціальної стратифікації та соціальної стабільності.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття суспільства
Слід звернути увагу на багатозначність поняття «сус­пільство». Існує концепція, що суспільство — це частина природи, яка відокремилась і тому продовжує жити і розвиватись за законами природи

Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства
Існують два підходи до розуміння суспільства та його історії — матеріалістичний та ідеалістичний. Ідеалістичний підхід, який першопричиною розвитку суспільства вважає дух, ідею, свідомість (

Рушійні сили та суб’єкти історичного процесу
Важливим для соціальної філософії є визначення рушійних сил та суб’єктів історичного процесу. 1. Основними рушійними силами соціального розвитку слід вважати потреби, інтереси, цінності. В

Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку
Посилаючись на складність ситуації, деякі філософи-песиміс­ти взагалі заперечують існування суспільного прогресу. З точки зору діалектико-матеріалістичного розуміння, прогрес існує об’єктивно, незв

Питання для самоконтролю
1. Визначення поняття суспільства. 2. Сутність матеріалістичного та ідеалістичного підходів до розуміння суспільства. 3. Закони суспільства, їх тотожність і відмінність від законі

Соціальні групи суспільства.
Визначальним при аналізі соціальної струк­тури суспільства є поняття «соціальна група». З видами соціальних груп (великі, середні та малі соціальні групи) учні знайомля

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги