рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Рецензенти

Рецензенти - раздел Государство, Ванов Ю. Ф.- доцент кафедри кримінології та юридичної соціології Національної академії внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук Копан О. В.- Головний Науковий Співробітник Міжвідом­Чого Нд...

Копан О. В.- головний науковий співробітник Міжвідом­чого НДІ з проблем боротьби з організованою злочинністю, доктор юридичних наук

Рощін О. І.- приватний адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

Іванов Ю. Ф. І-20Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. -

К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с.

IЗВN 966-8037-76-6.

У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду боротьби з нею в умовах реформування й розбудови державно-правової системи.

Призначений для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практичних працівників.

ББК 67.5ІЯ73

І81^ 966-8037-76-6

© Іванов Ю. Ф., Джужа О. М., 2006 © Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2006 © Ронін А. С. (обкладинка), 2006


ЗМІСТ

ТЕМА 1. Поняття, предмет, методи та система кримі­нології

1.1............................................................ Поняття кримінології як науки 10

1.2............................................................. Кримінологія як соціолого-правова наука 11

1.3.Предмет кримінологічної науки....... 12

1.4.Додаткові питання, що вивчає кримінологія.... 14

1.5.Завдання кримінології....................... 16

1.6.Функції кримінології......................... ' 16

1.7.Діалектичний та історичний методи в кримі­нології 17

1.8.Загальнонаукові методи кримінологічних до­сліджень 18

1.9.Спеціальні методи кримінологічних досліджень... 19

 

1.10.Зв'язок кримінології з юридичними науками.... 20

1.11.Зв'язок кримінології з неюридичними науками... 22

 

1.12.Система науки кримінології........... 24

1.13.Значення кримінології як науки..... . 25

ТЕМА 2. Історія становлення кримінології та її сучас­ний стан в Україні

2.1.Основні періоди розвитку кримінології 27

2.2.Кримінологічні погляди Платона..... 28

2.3.Криміналістичний аспект поглядів Аристотеля. 29

2.4.Філософи Стародавнього Риму про причини вчинення злочинів 31

2.5.Кримінологічні погляди в епоху Середньовіччя... 31

2.6.Кримінологічні погляди в епоху Відродження. 33

 

2.7.Кримінологічні ідеї XVIII ст............. 34

2.8.Виникнення кримінологічних ідей класичної школи кримінального права 35

2.9.Основні кримінологічні принципи Ч. Беккаріа... 38

 

2.10.Значення ідей Дж. Говарда в кримінології 39

2.11.Теорія покарання Бентама.............. 39

2.12.Кримінологічні ідеї П. Фейєрбаха.. 40

2.13.Кримінологічні ідеї Г. Гегеля......... 41

2.14.Значення класичного напрямку в кримінології. 42

2.15.Позитивістський напрямок у кримінології 44

2.16.Засновник біологічного напрямку в криміно­логії Ч. Ломброзо 45

2.17.Послідовники ідей Ч. Ломброзо — Е. Феррі

та Р. Гарофало............................................. 46

2.18.Виникнення соціологічного напрямку в кримі­
нології.......................................................... 47

2.19. Теорія соціальної дезорганізації.... 48


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Ванов Ю. Ф.- доцент кафедри кримінології та юридичної соціології Національної академії внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук

і як навчальний посібник для студентів юридичних... спеціальностей вищих навчальних закладів лист від липня... Автори...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Рецензенти

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Наркотиків
, 18.1. Кримінологічна характеристика злочинів, по­ в'язаних із незаконним обігом наркотиків. 240 18.2. Кримінологічна характеристика осіб учас­ників злочинів, пов'язаних із незаконним

Соціально-демографічні ознаки особи злочинця
охоплюють стать, вік, освіту, місце народження та проживання, громадянство, рід занять, стаж роботи, сімейний стан, належність до певної соціальної групи й інші відомості демографічного характеру.

Виділяють два основних напрямки правового регулю­вання профілактики злочинності.
Перший напрямок має "матеріальний" характер і полягає у впливі за допомогою права на криміногенні фактори зовніш­нього середовища, що прямо чи опосередковано детерміну­ють злочинну поведі

Система профілактики злочинності неповнолітніх
складається з таких етапів: 1)оздоровити середовище та допомогти неповнолітнім, які опинилися в несприятливих умовах життя та виховання, ще до того, як негативний уплив цих умов позначитьс

ЗЛОЧИНІВ
До загально-соціальних причин, які детермінують необережну злочинність,належать: • ускладнення технологічних процесів, автоматизація ви­робництва та побуту (науково-техніч

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги