рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Поняття і загальну характеристику механізму індивідуального поведінки

Поняття і загальну характеристику механізму індивідуального поведінки - раздел Государство, Співвідношення соціального й біологічного в особі злочинця Однією Зі Складових Частин Загального Причинного Комплексу Злочинності Є Прич...

Однією зі складових частин загального причинного комплексу злочинності є причини умови індивідуального злочинного поведінки. Вивчення що існує між ними взаємозв'язку є важливим кримінологічної завданням.

Але якщо причини злочинності загалом обумовлені протиріччями соціального середовища, те причини й умови скоєння конкретного злочину за більшою мірою зазнають впливу безпосереднього оточення чоловіки й тієїмикросреди, у якій відбувається формування. У спосіб виявляється складний комплекс нижченаведених причинних залежностей - від індивідуального злочинного поведінки й його безпосередніх детермінант до загальних причин злочинності, що у кінцевому підсумку на злочин ідуть конкретні представники суспільства, є носіями його засад і умов його життєдіяльності в усьому їхньому різноманітті та реальних проявах. Та й саме мікросередовище, що надає пряме вплив формування конкретного індивіда,производна з більш широкої громадської середовища проживання і у сенсі є його породженням.

У конкретному злочин та його причини більшою мірою, ніж це відбувається спільною для рівні, проявляється їх взаємозв'язок з особистісними особливостями індивіда. Проте, визнаючи індивідуальність кожного злочини і його причин, слід виділити ті механізми, що є єдиними всім злочинів [1,с.126].

Загалом вигляді причинами конкретного якихось злочинів є криміногенна мотивація особистості, що базується їхньому антигромадською установці. Вона складається в особи поступово під впливом дві групи умов. До першої ставляться такі, які формують потреби, інтереси, ціннісні орієнтації особистості.Искажения і деформації у яких утворюють основу криміногенної мотивації і його внутрішню змістовний бік. Умови другої групи безпосередньо ставляться до процесу скоєння злочину, створюють криміногенну ситуацію. Взаємодіючи з особистісними особливостями, вони викликають намір і рішучість зробити злочин.

Отже, вчинення конкретного якихось злочинів є результатом взаємодії які утворилися під впливом несприятливих життєвих умов негативних, морально-психологічних властивостей особи і зовнішніх об'єктивних обставин, їхнім виокремленням криміногенну ситуацію. На рівні несприятливих умов морального формування особистості створюються передумови, аналізовані як скоєння злочину конкретної особи. На рівні конкретної історичної ситуації що склалася в особи криміногенна мотивація реалізується у дійсність (малюнок 1).

Малюнок 1 – "Чинники, що зумовлюють індивідуальне злочинну поведінка"

Це становище має лише теоретичне, а й практичного значення. Так, правоохоронні органи, здійснюючи профілактичну діяльність обох зазначених рівнях, виявляють умови, які впливають формування морально-психологічних властивостей особистості сім'ї, навчальному чи виробничому колективі, побутовому оточенні, сфері спілкування, і за іншими областях соціального життя, аби прийняти відповідних заходів з усунення, за необхідності взаємодіяти з іншими закладами, підприємствами й суспільними організаціями для оздоровлення обстановки і нейтралізації що виникли криміногенних ситуацій.

Подальше вивчення структури злочинного поведінки вимагає роздільного аналізу кожної з ліній причинної ланцюжка, які ведуть вольовому акту. Йому передує постановка цілі й передбачення результатів своїх дій. Усе це відкладають у свідомості індивіда і цього разу вже існуючих елементах, насамперед як-от минулий досвід, інтереси, погляди, психічні особливості особи. Сюди слід додати вплив існуючої зовнішньої ситуації.

Отже, з погляду причинності злочин повинне розглядатися як результат взаємодії особи і зовнішньої конкретної історичної ситуації. До того ж слід додати, що це особа розвивається з урахуванням взаємодії психофізичних даних індивіда, і навіть спадкових задатків у взаємодії із зовнішнього середовищем.

З цього випливає, що з дорослої людини все соціально значимі впливу довкілля проходять через його свідомість і особистісні особливості, тобто. між людиною і середовищем існують складні причинно-наслідкові залежності.

Щоб питанням, у якому з ланок причинної ланцюжка кореняться причини їх скоєння конкретного злочину, треба розглянути їх за суті, використовуючи матеріали конкретних кримінологічних досліджень. Тільки можна буде отримати дані про те, які саме причини несуть у собі найбільшу ступінь криміногенності, які конкретно сфери довкілля, і якою життєвому етапі індивіда надали нею криміногенне вплив, які психофізичні властивості й особливо конкретної особи виявилися найбільш податливими до такого впливу [9,с.96].

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Співвідношення соціального й біологічного в особі злочинця

Предметом кримінологічного вивчення, що допоможе відповісти на питання про причини злочинної поведінки. Інтерес кримінології до психічних аномалій зумовлюється тим, що велика кількість осіб з тих, хто вчиняє злочини, мають такі аномалії.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Поняття і загальну характеристику механізму індивідуального поведінки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття, види та особливості причин конкретного злочину. Умови несприятливого формування особистості
У сучасній кримінології поняття причин конкретних злочинів не має однозначного трактування. Ними деякі автори називають: 1) антигромадські погляди певного кола осіб; 2) зовнішні обс

Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення
Антисуспільні властивості особи, які склалися під впливом негативних умов її формування, ведуть до вчинення злочинів за наявності певних обставин, що сприяють такому наслідкові і створюють ситуацію

Стадії (ланки) механізму злочинного поведінки
Прикриминологическом аналізі причин скоєння злочину важливо враховувати роль соціально-психологічного механізму поведінки особистості. Під таким механізмом розуміється послідовність і продуманість

Механізм злочинної поведінки
Механізм злочинної поведінки – це звязок та взаємодія зовнішніх факторів обєктивної дійсності та внутрішніх психічних процесів і станів особи, що детермінують рішення вчинити злочин, зкеровують та

Складова механізму злочинної поведінки
Складовою механізму злочинної поведінки є мотивація вчинення злочину, що відбиває для кожного індивіда його потреби й інтереси, які реалізуються в конкретизованому мотиві вчинення злочину. Мотиваці

Класифікація мотивів злочину
Множинність мотивів злочину - це наслідок розвитку складових компонентів їхньої структури, а також самих мотивів. Якщо у первісному суспільстві й траплялися вчинки, які б у наш час визнавалися злоч

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги