рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Конспект лекцій Основи економічної теорії

Конспект лекцій Основи економічної теорії - раздел Без категории, Тема 1. Вступ. Економічна Теорія Як Наука. ...

Тема 1. Вступ. Економічна теорія як наука.

  1. Виникнення і історичний розвиток економічної теорії як науки

    .

Економічний аналіз передбачає дві сторони позитивну і нормативну. Позитивна сторона полягає у проведенні абстрактного (теоретичного) дослідження економічної системи та її елементів і виведення закономірностей, принципів, теорій, а нормативна сторона у підготовці загальних рекомендацій для раціональної економічної поведінки усіх субєктів економічної системи. Нормативна політична економія є науковою основою для розробки економічної політики держави.

2.

Економічні категорії та економічні закони

.

Практичне значення економічної теорії полягає у тому, що знання одержані нею, ведуть до передбачення, а передбачення до дії. Теоретична економіка_ - це не набір правил про те, як стати багатим. Вона не дає готових відповідей на усі питання. Теорія лише інструмент, спосіб осмислення економічної діяльності. Володіння цим інструментом, знання економічних основ зможуть допомогти кожному зробити правильний вибір у багатьох ситуаціях господарської діяльності.

Економічна політика цілісна система заходів держави у сфері виробництва розподілу, обміну і споживання суспільного продукту, покликана відображати інтереси всього суспільства і окремих його груп, спрямована на подолання або передбачення і уникнення економічних проблем, на розвиток національної економіки. Вона має визначати оптимальні варіанти вирішення економічних проблем.

Економічна політика передбачає:

чітке визначення мети і цілей економічної політики;

аналіз варіантів досягнення поставленої мети;

передбачення наслідків реалізації програми щодо даної мети;

оцінку ефективності і результатів обраних економічних  заходів.

Цілями економічної політики є економічне зростання; повна зайнятість ресурсів; економічна ефективність; економічна стабільність; економічна свобода; справедливість; позитивний платіжний баланс.

Тема 2. Суспільне виробництво. Фактори виробництва. Поняття суспільного виробництва і його структура.

1.Суть і структура суспільного виробництва.

2.Фактори виробництва і ефективність їх використання.

3.Науково-технічний прогрес і його роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва.

4. Технологічний вибір в суспільстві. Зростаючі витрати. Альтернативна вартість.

1.

Суть і структура суспільного виробництва

.

2.

Фактори виробництва і ефективність їх використання

.

3.

Науково-технічний прогрес і його роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва

.

4.

Технологічний вибір в суспільстві. Зростаючі витрати. Альтернативна вартість

.

Таким чином, закон спадної віддачі (доходності) вказує, що збільшення частки одного з факторів виробництва за решти незмінних факторів призводить до збільшення обсягів виробництва. Проте з деякого моменту зумовлений цим приріст обсягу виробництва стає все меншим і меншим. При цьому витрати виробництва зростають. Витрати зростають як за рахунок зміни структури виробництва, так і подорожчання факторів виробництва, а їх зменшення (зокрема за рахунок досягнень НТП), зумовлює зростання доходності.

Тема 3. Центральні проблеми економічної організації.

Економічні потреби суспільства та їх структура. Економічні інтереси

.

Фундаментальні проблеми організації економіки

.

Тема 4. Поділ праці, товарне виробництво і гроші.

1.

Виникнення товарного виробництва та його історичний розвиток. Товар і його властивості

.

2.

Спеціалізація і поділ праці в сучасних умовах

.

3.

Суть, функції та види грошей. Грошові агрегати

.

4.

Система грошового обігу. Закон грошового обігу

.

Тема 5. Економічні системи сучасного світу.

Загальна характеристика економічних систем сучасного світу

.

Адміністративно-командна система та її основні риси

.

3.

Ринкова економічна система. Її ознаки, механізм функціонування та еволюція

.

4.

Суть, функції та види ринку

.

5.

Ринкова інфраструктура, її елементи і загальна характеристика

.

ТЕМА 6. Попит і пропозиція. Ціна ринкової рівноваги.

Попит, пропозиція та ціноутворення у ринковій економіці

.

2.

Еластичність попиту і пропозиції та методи їх визначення

.

Тема 7. Підприємницька діяльність та її види.

1.

Підприємництво та його види. Основні форми підприємств

.

Капітал підприємства, його кругообіг і обіг

.

Витрати виробництва

.

Тема 8. Національний продукт. Розподіл національного доходу.

Національний продукт та його форми

.

2.

Заробітна плата, її форми, системи та види

.

Теорія капіталу і проценту

.

ТЕМА 9 СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ.

1.

Сукупний попит і його складові

2.

Сукупна пропозиція та її фактори

3.

Модель АD-АS

Тема 10. Сучасні економічні проблеми.

1.

Економічне зростання та його чинники

.

Безробіття, його види та наслідки

.

4.

Інфляція: суть, види та наслідки

.

Тема 11. Економічні функції держави.

Необхідність, суть і форми державного регулювання економіки

.

2.

Перерозподіл доходів. Нерівність, бідність і ефективність

.

3.

Монетарна політика Центрального банку. Фіскальна політика. Державний бюджет

.

Тема 12. Міжнародні економічні відносини.

Міжнародна економіка та основні форми міжнародних економічних відносин

Торгівельний та платіжний баланси. Валютний курс

– Конец работы –

Используемые теги: 0.021

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Конспект лекцій Основи економічної теорії

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

0.022
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам