рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Джерела наукової інформації та їх роль у науково-дослідницькій роботі

Джерела наукової інформації та їх роль у науково-дослідницькій роботі - раздел Право, Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право» Для Складання Списку Джерел З Обраної Теми Доцільно Використовувати Наявні В ...

Для складання списку джерел з обраної теми доцільно використовувати наявні в бібліотеках ДДУВС. Спочатку потрібно опрацювати каталоги, у тому числі електронні каталоги – це розташовані в певному порядку картки з описом видань. В алфавітному(абетковому) каталозі – за прізвищами авторів та назвами публікацій незалежно від їх змісту; в предметному – картки, що містять назви творів із конкретних проблем і питань.

Основні каталоги формуються за принципом алфавіту або за принципом систематизації знань. Крім основних каталогів створюються допоміжні: каталог періодики, картотеки статей і рецензій.

Інформація поділяється на первинну і вторинну.

Первинна інформація – це вихідна інформація, яка є результатом безпосередніх соціологічних досліджень, статистичних даних, вивчення міжнародного досвіду.

Вторинна інформація – це результат аналітико-синтетичної переробки первинної інформації.

Особливе значення первинна та вторинна інформація має для написання курсової роботи, оскільки служить теоретичним та експериментальним підґрунтям для досягнення мети дослідження і розв’язання його завдань.

Основні джерела наукової інформації необхідної для дослідження обраної теми курсової роботи можна згрупувати наступним чином:

Навчальна література– це підручники, навчальні посібники, навчально-методична література. В курсовій роботі вона повинна використовуватись дуже обмежено, оскільки наукова проблематика у подібних виданнях викладається стисло і розрахована вона на базове вивчення, а не на наукове дослідження.

Періодичні видання – це журнали, бюлетені та інші видання з різних галузей права. В періодичних виданнях можуть друкуватись праці і їх результати. При підбиранні літератури з певної теми слід виявити основні періодичні видання з вибраної проблематики. Відбираючи основні матеріали, необхідно звернутися до покажчиків статей, опублікованих протягом календарного року і розміщених у кінці останнього номера журналу за кожний рік видання.

Наукова стаття –один із основних видів публікацій науковців. Вона містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме, досить вузьке питання, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців.

Тези доповіді – це опубліковані до початку наукової конференції (з’їзду, симпозіуму) матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних аспектів наукової доповіді. Вони фіксують науковий пріоритет автора, містять матеріали, не викладені в інших публікаціях.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право»

дніпропетровський.. державний університет внутрішніх справ.. Кафедра кримінально правових дисциплін..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Джерела наукової інформації та їх роль у науково-дослідницькій роботі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Дніпропетровськ–2012
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу “Кримінальне право” для студентів ДДУВС. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,

Послідовність виконання курсової роботи
  Курсова робота має свою специфіку, її деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності: 1. вибір

Визначення теми, предмета, об’єкта, мети та завдань курсової роботи
  Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент обирає ту, яка найповніше відповідає його навчал

Приклад аналізу вироків судів України у кримінальних справах
№ з/п Суд № справи, дата винесення вироку Кваліфікація, санкція норми,класифікаційна категорія Використання спеціальних

Методика написання вступу
Розпочинати вступ варто стислим розкриттям сутності і стану наукової проблеми, її значимістю, у тому числі і для автора роботи та обґрунтуванням необхідності проведення роботи. Далі подається загал

Перелік посилань та порядок їх оформлення
Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні

Вимоги до оформлення курсової роботи
Перед тим як роздруковувати з чернетки курсову роботу, її слід старанно ще раз перевірити, уточнити назви розділів, підрозділів, послідовність розміщення матеріалу, обґрунтованість і чіткість форму

Захист курсової роботи
Курсова робота у встановлений термін подається на кафедру загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту ДДУВС для перевірки і рецензування. На кафедрі робота реєструється. Науковий к

Тематика курсових робіт
Теми курсових робіт обираються за першою літерою прізвища студента   Початкова літера прізвища Номер теми, яку студент може обрати

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги