рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Земельне право України

Земельне право України - раздел Право, Київський Національний Університет Імені Тараса Шевченк...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного і екологічного права

Укладачі: д.ю.н., проф. Носік В.В.,

д.ю.н., проф. Балюк Г.І.,

к.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г.,

к.ю.н., доц. Краснова М.В.,

к.ю.н., доц. Коваленко Т.О., к.ю.н., доц. Позняк Е.В.,

к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М. та інші

Земельне право України

Практикум

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 13

від "25" червня 2009 р.

 

Декан юридичного факультету

Гриценко І.С.___________

 

КИЇВ – 2009


Практикум з навчальної дисципліни

"Земельне право України"

"Земельне право України".Практикум з навчальної дисципліни / Носік В.В., Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г., Мірошниченко А.М., Краснова М.В., Коваленко Т.О., Позняк Е.В., Заєць О.І., Євстігнєєв А.С., Шомпол О.А., Слепченко А.А. Марченко С.І., Третяк Т.О., Саркісова Т.Б., Суярко М.О., Бевз О.В. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2009. – 124 с.

Укладачі:

д.ю.н., проф. Носік В.В., д.ю.н., проф. Балюк Г.І.,

к.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г., к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.,

к.ю.н., доц. Краснова М.В., к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.,

к.ю.н., доц. Позняк Е.В., к.ю.н., доц. Заєць О.І.,

к.ю.н, доц. Марусенко Р.І., к.ю.н., ас. Марченко С.І.,

к.ю.н., ас. Євстігнєєв А.С., ас. Шомпол О.А., ас. Бевз О.В.,

ас. Третяк Т.О., ас. Саркісова Т.Б.,

Ас. Суярко М.О., ас. Слепченко А.А.

 

Лектори:

д.ю.н., проф. Носік Володимир Васильович

к.ю.н., доц. Ковальчук Тетяна Григорівна

к.ю.н., доц. Мірошниченко Анатолій Миколайович

к.ю.н., доц. Марусенко Роман Ігорович

Викладачі:

к.ю.н., ас. Євстігнєєв Андрій Сергійович,

ас. Бевз Олена Володимирівна,

ас. Власенко Юлія Леонідівна,

ас. Саркісова Тамара Борисівна,

ас. Третяк Тарас Олексійович,

ас. Суярко Микола Олексійович,

ас. Шомпол Олена Анатоліївна.

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № 6

від "4" грудня 2009 р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету

 


Зміст

Вступ ................................................................................................................. 4

І. Методика вирішення задач............................................................. 5

ІІ. Завдання за темами практичних занять............................... 9

Тема 1. Земельне право в правовій системі України....................................... 9

Тема 2. Джерела земельного права України................................................. 17

Тема 3. Права на землю в Україні.................................................................. 23

Тема 4. Обов’язки в земельному праві України............................................ 30

Тема 6. Регулювання земельних правовідносин органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні................................................................................ 35

Тема 7. Функції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин.................................................................... 43

Тема 8. Правова охорона земель в Україні................................................... 52

Тема 9. Правове регулювання плати за землю.............................................. 58

Тема 11. Правовий режим сільськогосподарських земель........................... 64

Тема 12. Правовий режим земель сіл, селищ, міст........................................ 70

Тема 13. Правовий режим земель спеціального несільськогосподарського використання........................................................................................................................... 75

Тема 14. Правовий режим земель лісогосподарського використання, водного фонду, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.................................... 80

ІІІ. ЛІТЕРАТУРА............................................................................................. 88

IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:........................................................ 119

Вступ

В сучасних умовах розвитку правової держави земельне право як самостійне, соціальне і державно-правове явище, можна розглядати як багатоаспектне поняття: як позитивне право, що виражено в законах та інших джерелах, як система правових норм, що становлять окрему галузь права та один з основних елементів національної правової системи України, а також як наука та навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна "Земельне право України" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Право" на юридичних факультетах вищих навчальних закладів України та викладається на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до "Програми та Робочої навчальної програми з курсу Земельне право України".

З урахуванням зазначеного практикум з курсу "Земельне право України" структурно побудований відповідно до методичних та методологічних засад земельного права та спрямований на формування у студентів практичних навичок щодо застосування норм земельного та іншого законодавства при вирішенні конкретних життєвих ситуацій.

Практикум складається з 4 розділів: 1) Методика вирішення задач; 2) завдання за темами практичних занять; 3) література; 4) нормативно-правові акти.

Представлений практикум апробовано на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2008-2009 навчальному році.

 

 


І. Методика вирішення задач

1. Вирішення задач "за епізодами".Більшість задач, вміщених до даного практикуму, є "багатоепізодними", в них описані різні,… 2. Тлумачення двозначностей в умові задач.Фабула задачі зазвичай викладається… В умовах, коли задача допускає певну двозначність, слід виходити з того, що обставини, які в задачі не згадані, не…

ІІ. Завдання за темами практичних занять

Тема 1. Земельне право в правовій системі України

 

Практичне заняття 1. Земельне право в правовій системі України

1. Юридична природа земельного права України.

2. Принципи земельного права України.

3. Методи в земельному праві України.

4. Система і структура земельного права України.

5. Співвідношення і взаємодія земельного права з іншими галузями правової системи.

Рекомендована література:

Основні джерела: 160, 168, 170, 175, 176, 296.

Додаткові джерела: 32, 64, 68, 80, 146, 148, 157, 158, 159, 162, 169, 177, 422, 445, 454.

Нормативно-правові акти: 1-141.

 

Задача 1.

3 лютого 2009 року Міжнародний суд ООН у Гаазі (Королівство Нідерланди) ухвалив рішення щодо багаторічного спору між Україною та Румунією щодо розмежування континентального шельфу в районі острова Зміїний у Чорному морі.

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключної морської економічної зони України і Румунії перебувала в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року не дивлячись на те, що у 1997 році між Україною і Румунією було підписано Договір про добросусідство і співробітництво, де острів Зміїний визнається територією України.

16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважає, що острів Зміїний не є островом, а скелею. Натомість Україна доводила, що Зміїний все ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. відповідно. На переконання України, спірні території континентального шельфу необхідно поділити у пропорції 1 до 3, а саме: 53.3 тис кв.км – за Україною, 21,9 тис. кв. км. – за Румунією.

За Ухвалою Міжнародного суду ООН, острів Зміїний визнаний територією України. Однак він не може вважатися частиною прибережної лінії України при визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної морської економічної зони. Тому острів Зміїний не дає підстав для розширення виключної морської економічної зони України за межі, визначені встановленою судом серединною лінією. Завдяки географічній конфігурації острів Зміїний не має ніякого впливу на можливе розширення виключної економічної зони України. На думку Голови Суду, врахування острова Зміїний означало б юридичний перегляд географії.

 

1. Визначте характер суспільних відносин, що виникли у зв’язку з островом Зміїний?

2. Чи є тут земельні правовідносини?

3. Чи можна застосовувати норми земельного законодавства України до врегулювання спору щодо острова Зміїний?

 

Задача 2.

Позивач заявив позов про припинення права користування земельною ділянкою площею 212,26 кв. м., яка знаходиться у спільному користуванні Приватного підприємства “Бізнес-Гранд” та Виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного управління № 5 м. Черкаси. Доповненням до позовної заяви від 27.07.2006 року № 654, позивач уточнив позовні вимоги і просить суд припинити Приватному підприємству “Бізнес-Гранд” право постійного користування земельною ділянкою, наданою згідно державного акту на право постійного користування землею № 345 від 09.10.2000 року, відносно земельної ділянки площею 212,26 кв.м.. Представник позивача позовні вимоги в засіданні суду підтримав з обставин викладених в позовній заяві та доповненні до позовної заяви. Відповідач, відзиву на позов до суду не надав, представник відповідача в засідання не з’явився.

З матеріалів справи та пояснень представника позивача в засіданні суду вбачається, що відповідно до рішення Черкаської міської ради від 25.04.2000 року № 430, позивачу в постійне користування була надана земельна ділянка загальною площею 0,0283 га в спільне користування з державним комунальним підприємством виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним управлінням № 5 м. Черкаси, під дитяче кафе на першому поверсі житлового будинку по бул. Шевченка, 195. На цю земельну ділянку позивачу був виданий державний акт на право постійного користування землею від 09.10.2000 року № 345. Рішенням відповідача від 06.06.2003 року № 3-372 позивачу було, із загальної кількості землі 283 кв.м., змінено використання частини земельної ділянки площею 70,74 кв. м., що розташована за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 195.

Земельна ділянка, площею 70,74 кв.м., надавалася під розміщення літньої тераси в оренду на 25 років в спільне використання з комунальним підприємством, “Виробничо житлове ремонтно-експлуатаційне управління № 5 м. Черкаси”. 11 липня 2003 року сторони уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею використання 70,74 кв.м.

20.01.2005 року позивач продав кафе ТОВ “Сладкарниця”, що підтверджується договором купівлі-продажу від 20.01.2005 року. Відповідно до ст. 120 Земельного кодексу України до ТОВ “Сладкарниця” перейшло право користування земельною ділянкою. Таким чином, з часу продажу кафе у позивача немає правових підстав користування земельною ділянкою 212,26 кв.м. (283 кв.м – 70,74 кв.м.).

Відповідно до п. “а” ч.1 ст. 141 Земельного кодексу України підставою для припинення права користування земельною ділянкою є добровільна відмова від права користування земельною ділянкою. Листом від 21.10.2005 року за № 923 позивач надіслав відповідачу пропозицію про добровільну відмову від земельної ділянки та про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 212,26 кв.м. На лист відповідач не відреагував, відповіді не дав, рішення про припинення права користування земельною ділянкою не прийняв. Майже протягом 1,5 року позивач, не маючи в користуванні земельної ділянки, продовжує сплачувати земельний податок.

 

1. Визначте характер суспільних відносин, що виникли у цьому спорі?

2. Чи є тут земельні правовідносини?

3. Які методи правового регулювання можуть бути використані для вирішення цієї справи по суті?

 

Задача 3.

Відповідно до рішення XI сесії XXIII скликання Княжицької сільської ради від 28 грудня 1999 року за № 68, відповідачу було надано у постійне користування земельну ділянку площею 2,719 га для розміщення автодрому та видано Державний акт на право постійного користування землею серії II-КВ № 001853. Державний акт на право постійного користування землею зареєстрований в Книзі реєстрації державних актів на право постійного користування землею за № 166. В ході розгляду спору судом встановлено, що спірна земельна ділянка була передана відповідачу в 1999 році, однак до цього часу вона не використовується за цільовим призначенням. Крім того, відповідачем не вживаються заходи щодо належної охорони цієї земельної ділянки від сторонніх осіб. Недбалість відповідача призвела до завалення земельної ділянки сміттям, що погіршує стан землі, створює несприятливу санітарно-епідеміологічну ситуацію в районі та порушує норми земельного законодавства.

На адресу позивача неодноразово надходили скарги від власників суміжних з відповідачем земельних ділянок (зокрема від ТОВ "Трудар ЛПБ і К" та ТОВ "Княжий Маєток") про порушення відповідачем порядку землекористування та норм земельного законодавства України, що безпосередньо порушує права власників суміжних земельних ділянок, а також санітарно-епідеміологічні та екологічні норми.

10.03.2006 року Броварською державною екологічною регіональною інспекцією Державного управління екології та природних ресурсів в Київській області за фактом порушення відповідачем екологічних норм (зокрема ст. 17 Закону України "Про відходи" та ст.35 Закону України "Про охорону земель") було складено протокол та направлено відповідачу припис про усунення виявлених порушень в термін до 01.05.2006 року.

Крім того, 25.05.2006р. управлінням з контролю за використанням та охороною земель у Київській області проведено перевірку дотримання відповідачем вимог земельного законодавства та встановлено, що на земельній ділянці не вживаються заходи по боротьбі з бур’янами.

Броварська райдержадміністрація звернулась до відповідача з листом від 02.06.06р. №268/07-10, і, відповідно, до ст. 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою раціонального використання земель запропонувала відмовитися від земельної ділянки та передати її до земель запасу, однак лист був залишений відповідачем без відповіді та реагування.

 

1. Визначте характер правовідносин, що виникли у цій справі?

Задача 4.

У липні 2003 року Львівське державне лісогосподарське підприємство звернулося до господарського суду Львівської області з позовом до Брюховецької селищної ради про визнання недійсним рішення № 246 від 13.07.2000 року "Про вилучення земельної ділянки з користування Львівського лісогосподарського підприємства за його згодою".

Позовні вимоги обґрунтовувались невідповідністю вказаного рішення вимогам ст.ст. 19, 31 Земельного кодексу України (далі – ЗК України), згідно яких вилучення земель лісогосподарських підприємств і організацій здійснюється з метою передачі їх у власність або надання у користування громадянам, підприємствам установам, організаціям і може проводитися за умови відшкодування в повному обсязі збитків, передбачених розділом IV ЗК України.

Відповідач та третя особа на стороні відповідача – ТОВ "Оріон-Експорт" проти позову заперечували, посилаючись на безпідставність позовних вимог та відповідність спірного рішення вимогам закону.

 

1. Визначте характер правовідносин, що виникли у цій справі?

2. Чи є тут земельні правовідносини?

3. Чи можна застосувати норми земельного законодавства до вирішення цієї справи по суті?

Задача 5.

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 17.09.91 р. № 1147 Обласному управлінню торгівлі відведено для проектування, будівництва та обслуговування майнового комплексу Будинку торгівлі ”Південний Буг” земельну ділянку площею 3 га, обмежену вулицями: проспект Леніна, вул. Комсомольська, вул. Севастопольська та вул. 8-ою Слобідською.

Рішенням від 13.09.2002 р. № 839 Миколаївська міська рада надала ВАТ „Будинок торгівлі „Південний Буг” дозвіл на виконання проектних та ремонтно-будівельних робіт по реконструкції Будинку торгівлі ”Південний Буг” та зобов’язала розробити та погодити робочий проект.

Головним управлінням містобудування та архітектури ВАТ „Будинок торгівлі „Південний Буг” надано архітектурно-планувальне завдання на виконання проектних робіт по реконструкції торговельного центру від 15.11.02 р. № 125, яке передбачало облаштування стоянок для паркування автотранспорту, згідно з чинними нормами та розміщення на території перед торговим центром безоплатного підземного багатоярусного охоронюваного паркінгу з організацією в’їзду з вул. Комсомольської з подальшим благоустроєм прилеглої території.

ВАТ „Будинок торгівлі „Південний Буг” складений ескізний проект ”Реконструкція Будинку торгівлі ”Південний Буг”, який затверджений головним архітектором міста, архітектором Ленінського району м. Миколаєва та начальником головного управління містобудування та архітектури Миколаївського міськвиконкому.

Зазначений проект реконструкції Будинку торгівлі ”Південний Буг” передбачає, що багатоярусний підземний паркінг на 619 автомашин розміщується на земельній ділянці, розташованій перед Будинком торгівлі по проспекту Леніна, ріг вул. Комсомольської, і в процесі виконання земельних робіт, облаштування будівельного майданчика та єдиного в’їзду з боку вул. Комсомольської дана територія буде повністю поглинута.

02.12.2005 р. листом № 17/3968 головного управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради було підтверджено наявність містобудівної можливості реконструкції Будинку торгівлі з будівництвом двоповерхового паркінгу по вул. Комсомольської, ріг вул. проспект Леніна.

 

1. Визначте характер правовідносин, що виникли у цій справі?

2. Чи є тут земельні правовідносини?

3. Чи можна застосовувати норми земельного законодавства до вирішення справи по суті?

Задача 6.

Позивач звернувся до суду із адміністративним позовом про визнання за ТОВ "Таміра" права на користування земельною ділянкою за адресою м. Харків, вул. Клочківська 197, закріпленого у договорі оренди землі від 28.03.2006 року, зареєстрованому в державному реєстрі земель за № 140667100046, про визнання протиправним та скасування рішення другої сесії Харківської міської ради п’ятого скликання в частині скасування рішень Харківської міської ради щодо надання ТОВ "Таміра" земельних ділянок для забудови (п. п. 2,3 Додатку № 1 до рішення №40/06 від 31 травня 2006 року).

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що відповідач на порушення умов договору, укладеного між Харківською міською радою та ТОВ "Таміра", на порушення вимог Земельного кодексу України, Закону України "Про оренду землі", перевищив повноваження, надані відповідачу Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та скасував рішення щодо надання ТОВ "Таміра" земельних ділянок для забудови. На думку позивача, питання про скасування рішень міської ради не входить до компетенції відповідача, скасовані рішення приймались із додержанням процедури надання міською радою земель житлової та громадської забудови та з дотриманням вимог чинного законодавства. Позивач наполягає, що були враховані суспільні та особисті інтереси під час планування та забудови території та посилається на погодження депутата міської ради відповідного округу про вибір земельної ділянки для проектування та будівництва торгівельного центру “Будинок електроніки” з гостьовою автостоянкою, та вважає, що відповідач неправомірно послався на припис прокурора від 23.12.2005 року, оскільки дію припису на час пленарного засідання сесії було зупинено ухвалою Київського районного суду м. Харкова.

Відповідач заявлений адміністративний позов не визнав, надав суду заперечення, в яких, обґрунтовуючи правомірність рішення другої сесії Харківської міської ради п’ятого скликання в частині скасування рішень Харківської міської ради щодо надання ТОВ "Таміра" земельних ділянок для забудови (п.п. 2, 3 Додатку №1 до рішення №40/06 від 31 травня 2006 року), зазначивши, що відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до компетенції міських рад відноситься врегулювання питань земельних відносин. Розпорядження землями у межах відповідного населеного пункту у відповідності до ст.12 Земельного кодексу України є виключною компетенцією міських рад, тому оскаржене рішення органу місцевого самоврядування, на думку відповідача, прийнято в межах своїх повноважень. Відповідач також, посилається на те, що він має право вносити зміни та скасовувати раніше прийняті рішення, якщо вони прийняті із порушенням порядку надання в користування земельних ділянок на умовах оренди.

Зазначені рішення, прийняті Харківською міською радою четвертого скликання, на думку відповідача, також суперечать вимогам статті 18 Закону України “Про планування і забудову територій” в частині неврахування приватних та громадських інтересів під час планування і забудови земельної ділянки у м. Харкові, що потягло численні скарги членів територіальної громади м. Харкова в органи державної та виконавчої влади, місцевого самоврядування; вимогам статті 52 Земельного кодексу України, оскільки на його думку, земельна ділянка, надана позивачу для будівництва, знаходиться в зеленій зоні відпочинку мешканців прилеглих будинків і, у відповідності зі статтями 50, 51 зазначеного Кодексу, належить до земель рекреаційного призначення, на яких заборонена діяльність, що перешкоджає використанню їх за призначенням та негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель; вимогам статті 18 Закону України "Про автомобільні дороги", яка забороняє розташування будь-яких об’єктів, будівель, споруд або їх частин у межах "червоних ліній".

 

1. Визначте характер суспільних відносин, що виникли у цій справі?

2. Чи є тут земельні правовідносини?

3. Чи можна поширити норми земельного права на регулювання цих правовідносин?

4. Які методи правового регулювання можуть бути застосовані до врегулювання цього спору?

Задача 7.

У грудні 2004 року громадянин Л. звернувся до суду зі скаргою на дії археологічної інспекції управління культури Черкаської обласної державної адміністрації, посилаючись на те, що 15.11.2004 він звертався до археологічної інспекції із заявою про надання висновку щодо можливості приватизації присадибної ділянки.

У відповідь на свою заяву громадянин Л. отримав лист від 25.11.2004 за N 1953, у якому його повідомлено про відмову у задоволенні прохання з тих підстав, що заявник не має права на користування земельною ділянкою із-за відсутності у нього правовстановлюючого документа на дану земельну ділянку. Відмову археологічної інспекції у наданні висновку громадянин Л. вважає необґрунтованою і такою, що порушує його право на приватизацію присадибної земельної ділянки. Громадянин Л. просив суд визнати дії археологічної інспекції неправомірними та зобов'язати археологічну інспекцію надати висновок про можливість приватизації даної земельної ділянки.

 

1. Визначте характер правовідносин, що виникли у цій справі?

2. Чи є тут земельні правовідносини як предмет земельного права?

3. Визначте місце та роль земельного права серед інших галузей правової системи України?


Задача 8.

У липні 1996 р. Б. звернувся з суду позовом до Одеського міського агентства по приватизації державного житлового фонду і земельних ділянок, в якому просив зобов'язати це агентство підготувати й передати до міськвиконкому документи для приватизації земельної ділянки, розташованої в м. Одесі, і стягнути з відповідача моральну й матеріальну шкоду, заподіяну його неналежною роботою.

Позов Б. обґрунтував тим, що в січні – лютому 1995 р. він звернувся до Одеського міського агентства з метою оформлення документів на приватизацію земельної ділянки. Після того як він подав необхідні документи і сплатив відповідні платежі, агентство не передало документацію до міськвиконкому, а зажадало додаткових документів. Вважаючи дії відповідача незаконними, позивач просив задовольнити позов.

Справа розглядалася судами неодноразово. Останнім рішенням Жовтневого районного суду м. Одеси від 9 березня 1998 р., залишеним без змін ухвалою судової колегії в цивільних справах Одеського обласного суду від 7 квітня 1998 р., в позові було відмовлено. Заступник Голови Верховного Суду України порушив у протесті питання про скасування постановлених у справі рішень у зв'язку з недодержанням вимог цивільного закону. Президія Одеського обласного суду протест задовольнила, постановлені у справі рішення скасувала і направила справу на новий розгляд з таких підстав.

Обґрунтовуючи свій позов, Б. послався на Закон "Про захист прав споживачів". Проте суд, вирішуючи спір, не з'ясував, які саме правовідносини виникли між сторонами: цивільно-правові, що виникли із взятого агентством зобов'язання, чи адміністративно-правові, пов'язані з бездіяльністю органу місцевого самоврядування у сфері управлінської діяльності.

 

1. Які ж правовідносини виникли у цій справі?

2. Чи є тут земельні правовідносини?

3. Чи поширюється дія норм земельного права на регулювання цих відносин?

 

Задача 9.

У листопаді 2000 р. Н. звернулася в суд із позовом до сільськогосподарського виробничого кооперативу "Маяк" (далі – СВК), Замличівської сільської ради, відділу земельних ресурсів Локачинської районної держадміністрації, Локачинського земельно-кадастрового бюро про відведення земельної ділянки в натурі та видачу державного акта на право приватної власності на землю. У заяві вона зазначила, що була членом КСП "Маяк" (далі – КСП) та має сертифікат на право на земельну частку (пай). У вересні 2000 р. землевпорядники виділили їй біля садиби земельну ділянку. Посилаючись на те, що у видачі необхідних документів, які б підтверджували право власності на цю ділянку, їй відмовляють, просила позов задовольнити.

 

1. Які правовідносини виникли у цій справі?

2. Чи є тут земельні правовідносини?

3. Чи поширюється дія норм земельного права на регулювання цих правовідносин?

 

Задача 10.

У травні 2005 року В. звернулася з позовом до суду, вказуючи на те, що 18.04.2003 року померла її сестра Б., після смерті якої залишилось спадкове майно, а саме – земельна ділянка, розміром 8,4 га, яка розташована на території Р. сільської ради і майновий пай, який знаходиться у загальному пайовому фонді ТОВ ім. Чапаєва Березівського район. Оскільки інших спадкоємців немає, представник позивача просить визнати за В. право власності, просить також встановити факт прийняття нею спадщини .

Представник Р. сільської ради позов визнав повністю та ніяких заперечень проти його задоволення не має .

Згідно свідоцтва про смерть, Б. померла 18.04.2003 року. Той факт, що позивачка є рідною сестрою померлої Б. підтверджується рішенням Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 16.07.2004 року.

Як слідує з пояснень представника позивача, В., яка є людиною похилого віку, звернулася до нотаріуса у червні 2004 року із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину. Однак їй було усно відмовлено у зв’язку з неможливістю встановлення родинних відносин зі спадкодавицею та пропуску строку прийняття спадщини.

Представник позивача та свідок С. у судовому засіданні також зазначили, що В., яка є рідною сестрою померлої Б., фактично вступила у володіння спадковим майном, про що свідчить наявність у неї майнового сертифікату та сертифікату на право на земельну частку (пай ).

 

1. Визначте вид та характер суспільних відносин у цій справі?

2. Чи є тут земельні правовідносини?

3. Проведіть розмежування правовідносин, що виникли у цій справі?

4. Які методи правового регулювання мають бути застосовані при вирішенні цієї справи?

 

 

Тема 2. Джерела земельного права України

Практичне заняття 1. Джерела земельного права України.

1. Поняття, особливості та класифікація джерел земельного права України.

2. Конституція України в системі джерел земельного права України.

3. Закони як джерела земельного права України.

4. Укази Президента України в системі джерел земельного права України.

5. Постанови КМ України в системі джерел земельного права України.

6. Нормативно-правові акти центральних органів державної влади в системі джерел земельного права України.

7. Юридична природа локальних нормативних актів місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування як джерел земельного права України.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 168, 170, 171, 172, 175, 296.

Додаткові джерела: 31, 32, 68, 154, 252, 264, 294, 298, 299, 322, 413, 415, 416.

Нормативно-правові акти: 1-141.

 

Задача 1.

Селищна рада прийняла рішення про передачу двох земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянам Польщі Радзієвському К. та Тарновському Ф. для влаштування мисливського господарства. Також частина земель сільськогосподарського призначення рішенням ради була вилучена у власників та переведена до мисливського фонду.

Прокурор області опротестував рішення ради як таке, що суперечить нормам Земельного кодексу України щодо заборони передачі у власність іноземцям земельних ділянок.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які нормативно-правові акти мають право видавати органи місцевого самоврядування? Які повноваження мають селищні ради в галузі земельних відносин?

3. Які категорії земель визначені Земельним кодексом України? Який порядок зміни цільового призначення земель?

4. Визначити, які порушення чинного законодавства були допущені.

5. Вирішити справу.

Задача 2.

Старший державний інспектор з використання та охорони земель оскаржив до суду розпорядження голови обласної державної адміністрації, яким було затверджено Порядок передачі земель у приватну власність громадянам України.

Старший державний інспектор з використання та охорони земель посилався на те, що даний Порядок суперечить нормам земельного законодавства, оскільки передача земель у приватну власність та державний контроль у даній сфері здійснюється виключно відповідними радами. Крім того, аналогічний нормативно-правовий акт був уже затверджений наказом Держкомзему.

Також, на думку інспектора, чинному законодавству суперечать положення про можливість приватизації громадянами земель, на яких розташовані ліси та водойми (відповідно до 5 га та 3 га), оскільки Лісовий кодекс та Водний кодекс цього не передбачають.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які повноваження у сфері земельних відносин мають місцеві органи виконавчої влади та місцеві ради? Які нормативно-правові акти мають право приймати керівники місцевих органів виконавчої влади та місцеві ради? Які питання у сфері земельних відносин вони можуть регулювати?

3. Дати характеристику нормативно-правових актів Деркомзему як джерел земельного права.

4. Які порушення чинного законодавства були допущені?

5. Розкрити співвідношення земельного, водного та лісового законодавства щодо регулювання земельних відносин.

6. Чи підлягає скарга державного інспектора задоволенню?

 

Задача 3.

На засіданні президіуму Севастопольської міської ради депутати внесли в порядок денний найближчої сесії проект рішення "Про відмову в передачі у власність земельних ділянок громадянам України, які не мають реєстрації на території м. Севастополь". Згідно даного проекту рішення, громадянам України, які не мають реєстрації на території Севастополя, міськрада буде відмовляти в отриманні безкоштовно у власність земельних ділянок на території міста. Відмова буде мати силу допоки не буде створений Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень і поки особи, які претендують на землю, не нададуть в раду підтверджень про нереалізоване ними право на безкоштовне отримання землі в установлених законом нормах.

Пояснюючи намір винести та розглянути проект рішення, деякі члени президіуму відмітили, що в останній час на безкоштовне отримання земельних ділянок в Севастополі претендують все більше громадян з інших міст, що обмежує інтереси севастопольців.

Юридична служба міської ради надала негативний висновок на проект даного рішення.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які повноваження в галузі земельних відносин мають Київська та Севастопольська міські ради?

3. Якими нормативно-правовими актами регулюються питання передачі у власність земельних ділянок громадянам та реєстрації прав на землю?

4. Дати оцінку проекту рішення міської ради.

 


Задача 4.

Під час розгляду регіональної програми використання та охорони земель обласна рада прийняла рішення про тимчасову заборону приватизації земель на території області. За рішенням ради була передбачена передача земельних ділянок виключно на праві постійного користування громадянам, які проживають на території області не менше 10 років, для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд розміром до 0,1 га.

Також рішенням обласної ради було скасовано рішення сільської ради. Даним рішенням землекористувачі зобов’язувалися до 1 січня 2008 року переоформити у встановленому порядку право власності на земельні ділянки, які належали їм на праві постійного користування, в іншому випадку дане право землекористувачі втрачали.

Прокурор області вніс протест на рішення обласної ради.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Проаналізувати рішення обласної та сільської ради.

3. Якими нормативно-правовими актами визначається право постійного користування землею?

4. Визначити, які порушення чинного законодавства були допущені.

5. Чи підлягає протест прокурора задоволенню?

Задача 8.

В 1999 році Петро Зозуля отримав у постійне користування земельну ділянку площею 3 га для ведення селянського (фермерського) господарства.

З 1 січня 2002 вступив в дію Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р., відповідно до п. 6 Перехідних положень якого громадяни та юридичні особи, які мали у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не могли їх мати на такому праві, повинні були до 1 січня 2005 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них.

В 2004 році Петро Зозуля переоформив право постійного землекористування і уклав договір оренди земельної ділянки для ведення фермерського господарства терміном на 5 років.

В 2005 році Рішенням Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року “Справа про постійне користування земельними ділянками” п. 6 Перехідних положень Земельного кодексу України визнано неконституційним.

Фермер Петро Зозуля звернувся до Вашої юридичної фірм із запитанням, чи може він “переоформити назад” свою земельну ділянку у постійне користування, оскільки право оренди земельної ділянки значно звужує його права на використання землі, що суперечить ст. 22 Конституції України.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Яка юридична характеристика Земельного кодексу України як джерела земельного права?

3. Яка юридична природа і місце рішень Конституційного Суду України у системі джерел земельного права України?

4. Які юридичні наслідки визнання нормативно-правового акта неконституційним Конституційним Судом України?

5. Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію для Петра Зозулі.

Задача 5.

У Херсоні з ініціативи обласної державної адміністрації було влаштовано продаж землі через Інтернет. На земельний аукціон виставлялися: ділянка на Арабатській Стрілці (узбережжя Азовського моря) - під будівництво яхт-клубу, ділянка в селі Красному (Чорноморське узбережжя) - під будівництво магазину, а також земля під забудову в обласному центрі. Отримані кошти обласна влада мала спрямувати до районних бюджетів. До участі в Інтернет-аукціоні долучилися посольства Канади, Білорусі, Таджикистану, іноземні юридичні особи.

Громадян Лущенко К., який брав участь у аукціоні, але не переміг за його результатами, звернувся до прокуратури з приводу законності проведення аукціону через мережу Інтернет, з урахуванням того, що постанова Кабінету Міністрів України, якою було затверджено Порядок проведення земельних аукціонів, визнана неконституційною на підставі рішення Конституційного суду України.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Розглянути нормативно-правові засади проведення земельних аукціонів.

3. Які нормативно-правові акти Президента та Кабінету Міністрів України є джерелами земельного права?

4. Вирішити питання законності проведення земельного аукціону.

Задача 6.

Кабінет Міністрів України 15 червня 2007 року видав Декрет про внесення змін до Земельного кодексу України, яким скасовувалась заборона на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземцям. В зазначеному Декреті було передбачено, що з метою залучення іноземних інвестицій в українську економіку Декрет вводиться в дію з 1 січня 2007 року. Декрет був опублікований 9 липня в газеті “Сільські вісті”.

Проте 15 липня Президент України видав Указ про зупинення зазначеного Декрету Кабінету Міністрів України як такого, що суперечить ст. 13 Конституції України про право власності на землю Українського народу, і звернувся до Конституційного Суду України з поданням про визнання Декрету про внесення змін до Земельного кодексу України, яким скасовувалась заборона на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземцям, неконституційним.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. До якого виду джерел земельного права України належать Декрети Кабінету Міністрів України та Укази Президента України?

3. Які нормативно-правові акти у сфері регулювання земельних відносин має право видавати Кабінет Міністрів та Президент України, яка їх юридична сила та значення?

4. Чи були допущені порушення чинного законодавства Кабінетом Міністрів України та Президентом України і які саме?

5. Вирішіть справу.

Задача 7.

У зв’язку із завершенням земельної реформи і приватизації землі Верховна Рада України більшістю від конституційного складу прийняла поданий Кабінетом Міністрів законопроект щодо внесення змін до Конституції України і виключила зі ст. 13 Конституції положення про те, що земля є об’єктом права власності Українського народу.

На наступній черговій сесії Верховної Ради за зазначений законопроект проголосувало дві треті від конституційного складу Верховної Ради України. Проте у групи народних депутатів виникли сумніви щодо законності внесення зазначених змін до ст. 13 Конституції України.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які юридичні ознаки Конституції як джерела земельного права України?

3. Чи не порушила положень чинного законодавства Верховна Рада, прийнявши законопроект про внесення змін до ст. 13 Конституції України?

4. Підготуйте юридичну консультацію для групи народних депутатів.

 

Задача 8.

В 1999 році Петро Зозуля отримав у постійне користування земельну ділянку площею 3 га для ведення селянського (фермерського) господарства.

З 1 січня 2002 вступив в дію Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р., відповідно до п. 6 Перехідних положень якого громадяни та юридичні особи, які мали у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не могли їх мати на такому праві, повинні були до 1 січня 2005 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них.

В 2004 році Петро Зозуля переоформив право постійного землекористування і уклав договір оренди земельної ділянки для ведення фермерського господарства терміном на 5 років.

В 2005 році Рішенням Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року “Справа про постійне користування земельними ділянками” п. 6 Перехідних положень Земельного кодексу України визнано неконституційним.

Фермер Петро Зозуля звернувся до Вашої юридичної фірм із запитанням, чи може він “переоформити назад” свою земельну ділянку у постійне користування, оскільки право оренди земельної ділянки значно звужує його права на використання землі, що суперечить ст. 22 Конституції України.

 

6. Визначте коло суспільних правовідносин.

7. Яка юридична характеристика Земельного кодексу України як джерела земельного права?

8. Яка юридична природа і місце рішень Конституційного Суду України у системі джерел земельного права України?

9. Які юридичні наслідки визнання нормативно-правового акта неконституційним Конституційним Судом України?

10. Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію для Петра Зозулі.

Задача 9.

В 2006 році до сільської ради звернулась Олена Охріменко із проханням оформити право власності на земельну ділянку для городництва. У своїй заяві вона зазначила, що користується земельною ділянкою площею 0,05 га, яка прилягає до її будинку, з 1986 року. Зазначене підтверджується показаннями сусідів. Оскільки вона не має правовстановлюючих документів, які підтверджують її права на цю земельну ділянку, Олена Охріменко бажає отримати цю земельну ділянку за набувальною давністю.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи передбачена чинним земельним законодавством можливість набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю?

3. З якого моменту можна застосовувати норми земельного законодавства про набувальну давність?

4. Чи може Олена Охріменко набути право власності на земельну ділянку для городництва за набувальною давністю?

5. Підготуйте мотивовану юридичну консультацію для Олени Охріменко.

 

Задача 10.

Громадяни України Петренко, Іваненко та Сидоренко без відповідно дозволу уповноважених органів стали будувати житлові будинки на території національного природного парку “Стохід”. Оскільки названі дії громадян не відповідали правовому режиму національного природного парку, Адміністрація парку звернулась із вимогою припинити самовільне будівництво, знести споруди та привести земельні ділянки у попередній стан.

Петренко, Іваненко та Сидоренко відмовились виконати зазначені вимоги, мотивуючи це тим, що відповідно до ст. 13 Конституції України земля є власністю Українського народу і вони, як громадяни України і частина Українського народу, мають право користуватись землею. Крім того, відповідно до ст. 8 Конституції України її норми є нормами прямої дії, тому ніяких додаткових законодавчих чи підзаконних актів для набуття права на користування землею їм не потрібно.

З метою вирішення справи та з’ясування змісту ст. 13 та ст. 8 Конституції України Адміністрація національного природного парку “Стохід” звернулась до Конституційного Суду України.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Яка роль та значення Конституції України серед джерел земельного права України?

3. Чи відповідають вимогам чинного законодавства дії Петренка, Іваненка та Сидоренка?

4. Чи правомірні вимоги Адміністрації національного природного парку “Стохід”?

5. Яке рішення повинен прийняти Конституційний Суд України?

6. Вирішіть справу.

 

Тема 3. Права на землю в Україні

 

Практичне заняття 1. Права на землю в Україні

1. Об’єктивні і суб’єктивні права на землю в Україні.

2. Право власності на землю.

3. Права на користування землею.

4. Юридичні гарантії здійснення прав на землю.

5. Юридичний захист земельних прав в Україні.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 167, 168, 170, 171, 172, 175, 288, 296, 327.

Додаткові джерела: 24, 28, 32, 50, 51, 88, 91, 92, 107, 200, 204, 209, 236, 237, 238, 266, 287, 289, 290, 319, 340, 354, 356, 431, 446.

Нормативно-правові акти: 1, 4, 10, 24, 30, 33, 34, 42, 44, 47, 56, 59, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 76-79, 81, 106.

 

Задача 1.

Олексієнко С. вирішив продати належну йому на праві приватної власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, оскільки у зв’язку із погіршенням стану здоров’я більше не міг її обробляти. Він із покупцем земельної ділянки Пакратовим М. звернувся до нотаріуса для посвідчення договору купівлі-продажу. Але приватний нотаріус відмовив у посвідченні даного договору, оскільки, на його думку, відповідно до чинного законодавства забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, і такий договір буде недійсним. Тоді Олексієнко С. запропонував обміняти земельну ділянку на автомобіль Панкратова М. із доплатою, але і в посвідченні даного договору їм було відмовлено нотаріусом.

Громадяни звернулись за роз’ясненнями до районного відділу земельних ресурсів.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. На яких положеннях земельного законодавства базується відмова нотаріуса посвідчити договори?

3. На які земельні ділянки розповсюджується заборона щодо їх відчуження? Які наслідки укладення угод із порушенням цієї заборони?

4. Дати відповідь громадянам.

 

Задача 2.

Громадянка Охріменко Г. на земельній ділянці, переданій їй на праві приватної власності для обслуговування жилого будинку і господарських споруд (присадибній ділянці), встановила торговий кіоск. Під час проведення перевірки старший державний інспектор з використання та охорони земель склав протокол про притягнення громадянки до відповідальності у вигляді штрафу за використання земельної ділянки не за цільовим призначенням та за самочинне будівництво. Крім того, громадянка Охріменко Г. була попереджена про те, що у випадку неусунення даних порушень її позбавлять права власності на земельну ділянку.

Охріменко Г. оскаржила постанову державного інспектора про притягнення її до відповідальності до суду. Вона вважає, що як власниця має право будувати на земельній ділянці.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які права та обов’язки мають власники земельних ділянок?

3. Чи мають місце в даному випадку порушення земельного законодавства?

4. В яких випадках передбачено припинення права власності на земельну ділянку? Який порядок примусового припинення права на земельну ділянку?

5. Вирішити справу.

 

Задача 3.

Мешканець міста Києва Гарбузюк Р. побудував на прибудинковій території багатоквартирного будинку, в якому проживає, гараж для свого автомобіля, розширив балкон своєї квартири на першому поверсі і влаштував сховище для зберігання продуктів. Група мешканців звернулася із скаргою на дії Гарбузюка Р. до житлово-експлуатаційної контори із вимогою розібрати незаконні, на їх думку, споруди. Гарбузюк Р. пояснив, що він приватизував свою квартиру і як власник квартири має право використовувати прилеглу територію на власний розсуд, споруджений гараж є тимчасовою будівлею і його будівництво було погоджено з керівником житлово-експлуатаційної контори.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які права мають мешканці багатоквартирних жилих будинків на прибудинкові території? Хто має право розпоряджатися даними земельними ділянками?

3. Розглянути варіант, коли громадянами приватизованого багатоквартирного будинку буде створено об’єднання співвласників?

4. Вирішити справу.

 

Задача 4.

Житель міста Кагарлик Тарасенко А. звернувся до сільської ради с. Шарки із заявою про приватизацію земельної ділянки розміром 0,75 га, на якій розташовані належні йому на праві приватної власності житлова будівля і господарські споруди, подаровані сестрою.

Рада відмовила громадянину, оскільки він постійно не проживає в селі і не має досвіду роботи у сільському господарстві. Крім того, з’ясувалося, що він є членом садівничого товариства, в якому приватизував земельну ділянку розміром 0,06 га, а також звернувся до міської ради з проханням передати йому земельну ділянку у приватну власність для будівництва гаража.

Громадянин Тарасенко А. звернувся до суду за захистом своїх прав.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи має право громадянин Тарасенко А. на приватизацію земельної ділянки?

3. Визначити процедури, за якими в даному випадку повинні бути передані земельні ділянки у приватну власність.

4. Яке рішення має прийняти суд?

 

Задача 5.

Громадянин Російської Федерації Сидоров М. отримав у спадщину за заповітом будинок у с. Покровське і звернувся до сільської ради із заявою про приватизацію присадибної земельної ділянки, оскільки спадкодавцем у свій час вона не була приватизована.

Рішенням ради йому було відмовлено у задоволені заяви у зв'язку із тим, що він, як іноземний громадянин, не може набувати право власності на землю в Україні. Рада запропонувала надати дану земельну ділянку на умовах оренди.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які суб’єкти права приватної власності визначені земельним законодавством?

3. Чи передбачає Земельний кодекс України можливість набуття іноземцями права власності на земельні ділянки в Україні?

4. Чи могла б земельна ділянка перейти у спадщину до іноземного громадянина, якщо б вона належала спадкодавцеві на праві приватної власності?

 

 


Задача 3.

Мешканець міста Києва Гарбузюк Р. побудував на прибудинковій території багатоквартирного будинку, в якому проживає, гараж для свого автомобіля, розширив балкон своєї квартири на першому поверсі і влаштував сховище для зберігання продуктів. Група мешканців звернулася із скаргою на дії Гарбузюка Р. до житлово-експлуатаційної контори із вимогою розібрати незаконні, на їх думку, споруди. Гарбузюк Р. пояснив, що він приватизував свою квартиру і як власник квартири має право використовувати прилеглу територію на власний розсуд, споруджений гараж є тимчасовою будівлею і його будівництво було погоджено з керівником житлово-експлуатаційної контори.

 

5. Визначте коло суспільних правовідносин.

6. Які права мають мешканці багатоквартирних жилих будинків на прибудинкові території? Хто має право розпоряджатися даними земельними ділянками?

7. Розглянути варіант, коли громадянами приватизованого багатоквартирного будинку буде створено об’єднання співвласників?

8. Вирішити справу.

 

Задача № 6.

До вас за юридичною консультацією звернувся голова гаражно-будівельного кооперативу громадянин Крамаренко І. Він пояснив, що відповідно до рішення Синяківської сільської ради від 12 вересня 2001 року гаражно-будівельному кооперативу "Політ" було виділено земельну ділянку на праві постійного землекористування. У зв'язку із постійною занятістю на інших об'єктах, голова кооперативу не мав можливості оформити правовстановлюючі документи. Така можливість з"явилась у нього лише у травні 2002 року, але у структурному підрозділі Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України йому відмовили в оформленні та видачі державного акта на право постійного користування землею, посилаючись на те, що після введення в дію нового ЗК України гаражно-будівельний кооператив не може бути суб'єктом права постійного користування.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які суб'єкти права постійного користування земельними ділянками визначені земельним законодавством.

3. Проаналізуйте дії представника Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України.

4. Підготуйте обґрунтовану відповідь.

Задача № 7.

У лютому 2006 року АТ "Пролісок" звернулося у господарський суд м. Києва із позовом до Київської міської ради про визнання укладеним договору оренди земельної ділянки.

Рішенням господарського суду м. Києва від 1 березня 2006 року позов задоволено. Рішення вмотивоване тим, що АТ "Пролісок"належно виконувало обов'язки орендаря земельної ділянки і за таких обставин, відповідно до ч.1 ст.33 Закону України "Про оренду землі" має, за інших рівних умов, переважне право на поновлення договору.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10 серпня 2006 року рішення суду першої інстанції скасовано та в позові відмовлено. Постанова вмотивована тим, що у зв'язку з використанням відповідачем спірної земельної ділянки на власні потреби, тобто для соціального розвитку міста, у позивача відсутні підстави для переважного права продовження орендних правовідносин з відповідачем.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які права та обов'язки мають орендарі земельних ділянок?

3. За яких підстав орендар має право на поновлення договору оренди земельної ділянки?

4. Чи відповідає чинному законодавству рішення господарського та апеляційного судів ?

Задача № 8.

У квітні 2007 року виконавчий комітет Донецької міської ради подав до Господарського суду Донецької області позов до ВАТ "Ю" про розірвання укладеного між сторонами договору оренди земельної ділянки від 21 жовтня 2004 року і зобов'язання відповідача звільнити земельну ділянку загальною площею 980 кв. м., яка розміщена за адресою Х. Позовні вимоги вмотивовані тим, що позивач надав відповідачу земельну ділянку в оренду для будівництва адміністративної будівлі. У визначений договором строк відповідач не ввів в експлуатацію будівельний об'єкт. Крім цього, земельна ділянка використовується не за призначенням - вирито котлован, який є місцем розміщення будівельних відходів.

Рішенням господарського суду Донецької області від 10 липня 2007 року позовні вимоги задоволені.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 9 серпня 2007 року вищезазначене рішення суду залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 25 жовтня 2007 року всі вищезазначені рішення судових органів відмінені, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. При цьому зазначено, що до відносин, які виникли між сторонами, перш за все мають застосовуватись норми, що регулюють право користування земельними ділянками для забудови, а саме глава 34 ЦК України і стаття 102-1 ЗК України. Оскільки право користування чужою земельною ділянкою для забудови припиняється у випадку невикористання земельної ділянки для забудови протягом 3-х років підряд, то при новому розгляді справи необхідно встановити, коли відповідач одержав від позивача земельну ділянку.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Визначити спільні та відмінні ознаки договору оренди земельної ділянки та договору про надання права користування земельною ділянкою для забудови.

3. Чи відповідають чинному законодавству рішення судів ?

 

Задача № 9.

Громадянка Лисенко І. – член садівничого кооперативу " Калинівка" вирішила побудувати на земельній ділянці, що належить їй на праві приватної власності літню кухню. Оскільки на своїй земельній ділянці громадянка Лисенко І. вирощувала рідкісні квіти, вона звернулась з пропозицією щодо встановлення земельного сервітуту, терміном на 2 роки, з метою складування будівельних матеріалів, до свого сусіда, громадянина Кириленка М. Громадянин Кириленко М. відмовився від укладання такого договору.

Громадянка Лисенко І. звернулась з позовом в суд щодо встановлення земельного сервітуту в судовому порядку на земельній ділянці свого сусіда.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який порядок встановлення земельних сервітутів ?

3. Чи підлягає позов задоволенню ?

 

Задача №10.

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року були визнані як неконституційні зміни до Земельного Кодексу України, внесені Законом України " Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" зокрема, щодо обов'язковості проведення земельних аукціонів при укладенні договорів оренди земель державної та комунальної власності.

25 травня 2008 року на сесії Кривобалківської сільської ради було прийнято рішення про передачу земельної ділянки площею 0, 08 га, на умовах оренди, на строк 7 років, ТОВ "Авангард" для будівництва цеху по переробці овочів, а 27 травня 2008 року укладено договір оренди земельної ділянки.

Здійснюючи перевірку стану дотримання земельного законодавства органами місцевого самоврядування, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель 1 вересня 2008 року виніс припис про незаконність зазначеного рішення та недійсність договору оренди земельної ділянки. Так, зокрема, у приписі державний інспектор зазначив, що 3 червня 2008 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" відновлено положення про обов'язковість проведення земельних аукціонів при укладанні договорів оренди земель державної та комунальної власності, а відповідно до ст.1 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" передбачено, що Закон набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з дня втрати чинності відповідними положеннями розділу ІІ Закону України " Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який порядок укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності ?

3. Чи є обґрунтованим припис державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель ?

 

 

Тема 4. Обов’язки в земельному праві України

 

Практичне заняття 1. Обов’язки в земельному праві України.

1. Юридична природа та види обов’язків власників землі та землекористувачів.

2. Виникнення, виконання та припинення обов’язків власників землі.

3. Виникнення, виконання та припинення обов’язків землекористувачів.

4. Юридична відповідальність за невиконання обов’язків власниками землі та землекористувачами.

Рекомендована література:

Основні джерела: 168, 170, 171, 172, 175, 288, 296, 327.

Додаткові джерела: 26, 119, 136, 141, 146, 174, 177, 325.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 25, 30, 33, 44, 49-51, 53, 54, 55, 59, 61, 72, 73, 115-117, 119.

 

Задача 1.

Громадянин Сіренко В. отримав у власність для ведення фермерського господарства земельну ділянку площею 3 га, до якої увійшла земельна ділянка лісогосподарського призначення із ліском площею 0,80 га.

Після виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості) Сіренко В. заборонив односельцям збирати гриби та ягоди в лісі, розташованому на його земельній ділянці.

Зазначені дії Сіренка В. оскаржила до суду Васильченко О. В суді вона довела факт того, що Сіренко В. відібрав у неї два кошики суниць, зібраних у ліску, вважаючи ці ягоди своєю власністю.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи правомірні дії Сіренка В.?

3. Які обов’язки покладаються на власників земельних ділянок та землекористувачів?

4. Чи мала право Васильченко О. збирати ягоди на приватній земельній ділянці?

5. Чи підлягає позов Васильченко О. задоволенню?

6. Вирішіть справу.

 

Задача 2.

Громадянин Костін І. звернувся із скаргою до сільської Ради на свого сусіда Козуба П.

У своїй скарзі Костін І. зазначив, що Козуб П. на межі їх земельних ділянок насадив плодові дерева, які заважають проникненню сонця до його теплиці, що призвело до загибелі рідкісної колекції троянд.

Крім цього, цілу осінь Козуб П. систематично спалює на своїй земельній ділянці опале листя і повністю задимлює двір Костіна І., у якого троє неповнолітніх дітей.

На всі проханням Костіна І. щодо ліквідації незручностей Козуб П. відповідає, що це його земельна ділянка і він буде робити на ній “все, що вважатиме за потрібне”.

З врахуванням зазначеного Іван Костін просить термінового “вжити заходів” до його сусіда.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які права та обов’язки власників та користувачів сусідніх земельних ділянок?

3. Чи порушує вимоги чинного законодавства Козуб П., здійснюючи зазначену діяльність на власній земельній ділянці?

4. Яке рішення має прийняти сільська Рада?

5. Яким чином Костін І. може захисти свої права?

Задача 3.

Фермерське господарство “Успіх” уклало договори оренди земельних часток (паїв) із десятьма селянами строком на п’ять років. По завершенню строку договору оренди при поверненні земельних ділянок селяни з’ясували, що Фермерське господарство не дотримувалось сівозмін, зокрема протягам кількох років підряд сіяло соняшник, що призвело до виснаження ґрунтів та значної втрати їх родючості.

Вважаючи свої права порушеними, селяни звернулись до Фермерського господарства “Успіх” з вимогою відновити стан земельної ділянки або компенсувати збитки, заподіяні виснаженням ґрунтів.

Голова Фермерського господарства Грошовитий П. відмовився виконати вимоги селян, зазначаючи, що в договорах оренди земельних часток (паїв) не зазначалось обов’язку Фермерського господарства зберігати родючість ґрунтів. Крім того, протягом п’яти років він сплачував селянам оренду плату, за рахунок якої вони і повинні відновити родючість своїх земельних ділянок.

З метою захисту свої прав селяни звернулись до суду.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Сформулюйте поняття та види обов’язків власників земельних ділянок та землекористувачів.

3. Які обов’язки і якими правовими актами покладаються на орендарів та орендодавців земельних часток (паїв)?

4. Чи правомірні дії Фермерського господарства “Успіх”?

5. Чи порушені права селян – орендодавців земельних часток (паїв)?

6. Яке має бути рішення суду?

Задача 4.

В 2006 році Калита І. приватизував земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку на території м. Бориспіль площею 0,06 га. Через рік, не розпочинаючи будівництва, він продав земельну ділянку громадянину Росії Альошину О.

Враховуючи зручне місце розташування земельної ділянки в центрі міста, Альошин О. побудував на земельній ділянці продовольчий магазин і, зареєструвавшись як суб’єкт підприємницької діяльності, почав здійснювати торгівельну діяльність.

На підставі заяви сусідів державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель здійснив перевірку додержання вимог земельного законодавства та своїм приписом зобов’язав Альошина О. припинити на земельній ділянці незаконну діяльність.

Альошин О. відмовився виконувати припис державного інспектора, оскільки він є власником земельної ділянки для забудови, яку він придбав у приватну власність. Тому, на його думку, спорудивши магазин, земельне законодавство він не порушив. Крім цього, як суб’єкт підприємницької діяльності він має право здійснювати торгівельну діяльність.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які обов’язки і якими правовими актами покладаються на власників земельних ділянок?

3. Чи правомірні дії Альошина О.?

4. Чи відповідають чинному земельному законодавству вимоги державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель?

5. Вирішіть справу.

 

Задача 5.

ПП Василенко з метою ведення підприємницької діяльності розмістив на території міста кіоск для продажу непродовольчих товарів. Згодом в результаті перевірки проведеної інспектором Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель на Василенка було накладено штраф за самовільне заняття земельної ділянки. Пізніше прокурор звернувся до суду з позовом в інтересах міської ради про повернення самовільно занятої земельної ділянки. В судовому засіданні Василенко пояснив, що він має дозвіл управління містобудування та всі необхідні погодження, оскільки влаштований ним кіоск не мав фундаменту то його розміщення носило законний характер. Окрім того, на думку Василенка правомірність розміщення кіоску обумовлюється його розташуванням на землях житлової забудови, оскільки пункти продажу непродовольчих товарів повинні супроводжувати місця проживання населення, а також те, що рішення про надання земельної ділянки під його розміщення є документом дозвільного характеру, отримання якого не передбачено чинним законодавством.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи правомірні дії Василенка?

3. Вирішити справу.

Задача 6.

ТОВ “Північвугілля” використовує земельну ділянку для промислових потреб. Одного разу на підприємство з’явився державний інспектор з контролю за використанням і охороною земель і почав вимагати у керівника ВАТ “Північвугілля” документи, які б посвідчували право ТОВ “Північвугілля” на використання земельної ділянки. У відповідь на вимоги інспектора керівник товариства пояснив, що рішенням Підгайської міської ради, прийнятим ще у 1988 році, земельна ділянка була надана у користування підприємству “Прогрес”, правонаступником якого є ТОВ “Північвугілля”. Тому, на думку керівника останнього, товариство використовує земельну ділянку на законних підставах.

Отримавши таку відповідь, державний інспектор склав протокол про вчинення керівника ТОВ “Північвугілля” до адміністративної відповідальності за самовільне заняття земельної ділянки.

Пізніше прокурор в інтересах Підгайсьокої міської ради звернувся до суду з позовом до ТОВ “Північвугілля про звільнення самовільно занятої земельної ділянки.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи підлягає позов задоволенню?

3. Вирішити справу.

Задача 7.

За рішенням Теплицької міської було надано земельну ділянку розміром 0,12 га громадянину Міщуку на умовах оренди. Оскільки ця земельна ділянка знаходилася біля траси, на ній містилися зелені насадження. Отримавши земельну ділянку у користування на умовах оренди, громадянин Міщук вирішив ліквідувати зелені насадження, оскільки на його думку вони втратили естетичні властивості. Після ліквідації зазначених насаджень щодо Міщука було складно протокол про адміністративне правопорушення, а прокурор міста звернувся до суду з позовом про відшкодування заподіяних Міщуком збитків внаслідок знищення зелених насаджень.

В судовому засіданні Міщук пояснив, що земельна ділянка була надана йому на умовах оренди, а тому він має право володіти і користуватися нею на власний розсуд. Зелені насадження перешкоджали йому здійснювати ці права, що і послужило приводом для їх знесення.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи правомірні дії громадянина Міщука?

3. Вирішіть справу.

 

 

Задача 8.

При проведенні планової перевірки державним інспектором з контролю за використанням і охороною земель було складено протокол про порушення гр. Криворучко норм чинного земельного законодавства. Зокрема, було встановлено, що на земельній ділянці сільськогосподарського призначення (80% якої становлять чорноземи) і яка належить йому на праві приватної власності, здійснюється вирощування рапсових культур*. Крім того, з частини земельної ділянки площею 0, 8 га було знято грунт, місцезнаходження якого встановити не вдалося.

З пояснень гр. Криворучко стало відомо, що дана земельна ділянка зараз перебуває в користуванні у його товариша – гр. Томіна, однак договору оренди вони не укладали. Тому про все вказане в протоколі йому нічого не було відомо.

На підставі складеного протоколу державний інспектор наклав на гр. Криворучко стягнення у вигляді штрафу та звернувся до суду з позовом про позбавлення його права власності на земельну ділянку.

 

*Примітка: відомо, що вирощування рапсу з часом значно виснажує ґрунтовий покрив і може призвести до повного виснаження земельної ділянки та непридатності в подальшому використовувати її для потреб сільського господарства.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Встановити, які земельні обов’язки не були виконані гр. Криворучко.

3. Що слід розуміти під ефективним і раціональним використання земельної ділянки?

4. Чи правильно було складено протокол державним інспектором з контролю за використанням і охороною земель в частині визначення винної особи?

5. Яке рішення має бути прийняте судом?

 

Задача 9.

До Ужгородського міськрайонного суду надійшла позовна заява від гр-ки М. до сусіда гр. П. В позові зазначалось, що гр. П не отримавши згоди власників суміжних земельних ділянок, в порушення правил добросусідства, почав будівництво п’ятиповерхового приватного готелю. На переконання гр-ки М. така будова буде порушувати режим інсоляції її земельної ділянки, що зробить неможливим продовжувати вирощування овочів в парникових умовах. А це її єдине джерело для існування.

Серед позовних вимог гр-ка М. просила заборонити продовжувати будівельні роботи, компенсувати їй моральну шкоду та позбавити права власності на земельну ділянку гр. П як злісного хулігана.

У відповіді на позов гр. П зазначив, що чинний Земельний кодекс України в ст.90 закріплює його право на спорудження будівель і споруд. А жоден правовий акт не встановлює кореспондуючого обов’язку, зокрема, такого як отримання згоди сусідів на будь-які дії, тому він як власник має право господарювати на свої землі на власний розсуд.

Крім того, було подано зустрічний позов на гр-ку М. про зловживання нею своїм суб’єктивним правом та перешкоджанні у реалізації права власності на земельну ділянку.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Яке рішення має бути прийнято судом?

3. Визначити чи були порушені гр. П будь-які земельні обов’язки.

4. Чи підлягає задоволенню зустрічний позов гр. П до гр-ки М.?

 

Задача 10.

В 2006 р. в порядку приватизації подружжям Петрик було отримано земельну ділянку для дачного будівництва поблизу р. Тиса на праві спільної сумісної власності. За результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства інспектор державної екологічної інспекції в м. Рахів Закарпатської області звернувся з позовом до суду, в якому просив припинити їх право власності на земельну ділянку, оскільки подружжя так і не приступило до її використання за цільовим призначенням, не сплачувало земельного податку протягом 8 місяців. Крім того, було виявлено влаштоване звалище побутового сміття.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які обов’язки покладаються на власників земельних ділянок?

3. Дайте характеристику діям інспектора.

4. Чи підлягає позов задоволенню?

Тема 6. Регулювання земельних правовідносин органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні

 

Практичне заняття 1. Регулювання земельних правовідносин органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні

1. Юридична природа і значення державного і самоврядного регулювання земельних відносин в ринкових умовах.

2. Конституційні і законодавчі основи державного і самоврядного регулювання земельних відносин в Україні.

3. Система центральних і місцевих органів державної влади у сфері регулювання земельних відносин.

4. Особливості самоврядного регулювання земельних відносин в Україні.

5. Межі державного і самоврядного регулювання земельних відносин в ринкових умовах.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 168, 170, 175, 296.

Додаткові джерела: 115, 161, 187, 323, 427.

Нормативно-правові акти: 1-73, 86, 122.

 

Задача 1.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим проводилась додаткова перевірка законності постанови Ради Міністрів АРК, якою затверджено проект відведення земельної ділянки ТОВ “Кримська зоряниця” для будівництва і експлуатації гольф-клубу площею 112,75 га із земель запасу за межами населених пунктів Гурзуфської селищної ради м. Ялта.

За обліковими даними Ялтинського управління земельних ресурсів надана в оренду ТОВ “Кримська зоряниця” земельна ділянка містить 6,7042 га ріллі, 49,6790 га багаторічних насаджень, 34,8204 га лісів та 2,6113 га чагарників. Республіканським комітетом з лісового та мисливського господарства АРК надано висновок щодо зміни цільового призначення земель, зайнятих лісами, загальною площею 37,4317 га, які передбачено для надання ТОВ “Кримська зоряниця”.

Проект відведення зазначеної ділянки пройшов державну експертизу землевпорядної документації у Державному комітеті України із земельних ресурсів. За результатами експертизи складено висновок, у якому визначено пропозиції та зауваження до землевпорядної документації, а саме – “надання земельних ділянок провести у відповідності до чинного законодавства України”.

Оскільки дані зауваження та пропозиції у висновку експертизи не конкретизовано, Голові Держкомзему України направлено запит щодо роз’яснення їх змісту, в тому числі визначення компетенції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінету Міністрів України з розпорядження вказаною землею.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які органи здійснюють розпорядження землями державної власності?

3. Які функції управління в галузі використання, охорони та відтворення земель здійснили зазначені органи управління?

4. Вирішити справу.

Задача 2.

У листопаді 2008 р. Державна екологічна інспекція спільно з органами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України здійснили перевірку стану земельної ділянки, наданої у приватну власність громадській організації “Подільські краєвиди” під індивідуальну забудову та обслуговування житлового будинку. Під час перевірки на окремих ділянках виявлено факти вирубки насаджень (сосни, осики та верби), активно здійснюється підготовка до проведення роботи з гідронамиву території.

За результатами перевірки видано припис директору громадської організації “Краєвид” Зам’ялову О.С. про суворе дотримання вимог земельного та екологічного законодавства, меж відведеної під гідронамив ділянки в зоні виконання робіт засобами гідромеханізації, недопущення змиву пально-мастильних матеріалів у водні об’єкти та пошкодження дерев, що зростають за межами зазначеної ділянки, в процесі проведення гідронамиву територій.

У відповідь на це громадянин Зам’ялов О.С. звернувся до прокурора з вимогою скасувати припис як такий, що суперечить вимогам Земельного кодексу України в питаннях розмежування повноважень органів контролю, адже такі приписи, на його думку, мають право вносити лише органи Державного комітету із земельних ресурсів України.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які функції управління в галузі використання, охорони та відтворення земель згідно з чинним законодавством мають право здійснювати зазначені вище органи управління?

3. Яке рішення прийме прокурор?

4. Вирішити справу.

Задача 3.

В одному із сіл Хмельницького району Хмельницької області неподалік від школи розташований тваринницький комплекс фермерського господарства „Корівка”. В процесі господарювання, яке здійснювалось з порушенням вимог екологічного та земельного законодавства, наприкінці літа 2008 р. відходи тваринництва потрапили в ґрунтові води та джерела водопостачання великої кількості жителів села, відбулось забруднення стічними водами шкільної дослідної земельної ділянки.

Директор школи ініціював ряд звернень громадян зі скаргами до сільської Ради, районної державної адміністрації, санітарно-епідеміологічної станції та деяких інших органів, підготував та надіслав до місцевої районної газети „Прибузька зоря” відкритий лист до Президента України. У зверненнях селяни вимагали виконання взятих тваринницьким комплексом на себе зобов’язань по догляду за територією ферми, відшкодування заподіяних школі та мешканцям села збитків, припинення господарської діяльності в межах села фермерським господарством „Корівка”, а в листі до Президента України директор школи вимагав посилення контролю та розробки і прийняття загальнодержавної програми охорони земель селищ та сіл.

При проведенні перевірки дотримання вимог земельного, екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства встановлено, що ферма побудована з порушенням вимог будівельного законодавства, відсутні очисні споруди, не дотримуються вимоги щодо охорони земель і території, де вона розміщена. Органами прокуратури проти Голови фермерського господарства „Корівка” порушено кримінальну справу.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи є правомірними вимоги селян та директора школи?

3. Які органи контролю брали участь у проведенні зазначеної перевірки дотримання земельного законодавства та якими повноваженнями вони наділені?

4. Яка юридична природа зазначеного листа, хто уповноважений на нього реагувати і яким чином?

5. Вирішити справу.

Задача 4.

У зв’язку з ліквідацією шахти „Переможна” в Краснодонському районі Луганської області відбулось значне загазування приповерхневого шару ґрунту та просідання поверхні, що призвело, в свою чергу, до надходження шахтних газів до житлових будинків мешканців села Малий Суходіл, розтріскування фундаментів стін та перекосу деяких будинків, господарських приміщень, а також до настання загрози їх руйнування.

Під час проведення ряду перевірок дотримання земельного законодавства з боку шахт „Луганська”, „Максимівська”, „Брянська” та деяких інших було виявлено наступне:

– згадані підприємства не беруть участі в розробці місцевих, регіональних та загальнодержавних програм поводження з відходами;

– не дотримуються проектні вимоги з боку дирекцій згаданих шахт;

– не передбачено у поточному році і рекультивації земель промислових майданчиків шахт, породних відвалів та їх озеленення.

Водночас моніторинг земель, зайнятих шахтами, що ліквідуються, здійснюється лише на шахтах ім. С.Тюленіна та „Донецька”, а на більшості з них відсутній контроль виконання робіт з відновлення стану земель з боку керівництва компанії „Укрвуглеструктуризація”.

Після чергових звернень жителів с. Малий Суходіл на загальних зборах жителів села було прийнято рішення про звернення до прокурора Луганської області з вимогою про притягнення винних у порушеннях осіб до кримінальної відповідальності. Вони вимагали від сільської ради здійснення землеохоронних та природоохоронних заходів, аби запобігти підтопленню територій та просіданню земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи є правомірними вимоги жителів с. Малий Суходіл?

3. Які органи державного регулювання та управління уповноважені здійснювати контроль у сфері використання та охорони земель у даному випадку?

4. Вирішити справу.

 

Задача 5.

Прокуратурою Роздільнянського району Одеської області в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів проведено перевірку, в ході якої виявлено наступне.

З метою ефективного і раціонального використання землі фермеру Іларіонову А.П. рішенням Степанівської сільської Ради надано згоду на укладення договору оренди пасовищ із земель, які перебували в запасі та знаходились по руслу річки Кучурганка площею 49, 8 га строком на 49 років для ведення фермерського господарства. Невдовзі фермер Ілларіонов А.П. та голова сільської ради Чернов В.С. уклали зазначений договір.

У процесі господарювання фермер у заплаві річки Кучурганка почав розорювати заплавні землі, здійснювати розчистку русла річки, викопувати впоперек її русла ставки, створювати паралельно руслу річки канали та гідротехнічні споруди з метою подальшого риборозведення. Зазначена діяльність проводилась без узгодження в органах земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, без отримання дозволів, оформлення технічної документації та експертних оцінок.

Прокуратурою Роздільнянського району порушено кримінальну справу у відношенні посадових осіб Степанівської сільської ради, а прокурор району звернувся до суду з позовом про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які органи державного регулювання та управління уповноважені здійснювати розподіл та перерозподіл земель у даному випадку?

3. З чого складається процедура розподілу та перерозподілу земель?

4. Чи передбачено земельним законодавством узгодження описаних дій фермера з органами земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, отримання дозволів та експертних висновків, оформлення технічної документації?

5. Вирішити справу.

 

Задача 6.

На сесії Івано-Франківської міської ради в грудні 2008 р. було прийнято рішення про запровадження нового порядку продажу земельних ділянок: місцевим бізнесменам надавалась можливість купувати земельні ділянки, на яких знаходяться об’єкти нерухомості, у розстрочку наступним чином.

У випадку, якщо вартість земельної ділянки складає від 100 до 500 тис. грн., підприємець вносить цю суму до місцевого бюджету рівними частинами впродовж шести місяців, а якщо вартість земельної ділянки перевищує 500 тис. грн., то гроші можна повертати впродовж усього року із внесенням першого внеску у розмірі 20 % від вартості земельної ділянки та виплатою залишку рівними частинами впродовж півроку або року.

Із скаргою на таке рішення з мотивів його невідповідності Конституції України та земельному законодавству до міської ради звернулась група підприємців, які мали намір придбати земельні ділянки вартістю до 100 тис. грн., а також претенденти на вільні земельні ділянки з метою використання їх у підприємницькій діяльності. Вони вважали, що зазначеним рішенням порушуються їх земельні права та інтереси, а також конкурсний порядок придбання прав на землю, а рада перевищила свої повноваження.

У відповіді на таке звернення міська рада зазначила, що в умовах економічної кризи у листопаді поточного року не вдалось провести земельного аукціону у зв’язку з відсутністю заявок потенційних покупців. На земельний аукціон пропонувались земельні ділянки, призначені для обслуговування торгівельних та адміністративних приміщень, речового ринку, будівництва житлових будинків, де вартість кв.м землі становить від 61 до 521 грн, а загальна сума доходів від їх реалізації до місцевого бюджету становить 4 млн. грн. Запроваджені заходи є засобом стимулювання бізнесменів щодо купівлі ними земельних ділянок під об’єктами нерухомості, розвитку їх підприємницької діяльності.

Група підприємців звернулась за роз’ясненнями до міського управління земельних ресурсів.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які органи здійснюють розпорядження землями комунальної власності?

3. Чи базується на вимогах чинного законодавства прийняте міською радою рішення?

4. Які повноваження у вирішенні даної справи належать органам Держкомзему України?

5. Вирішити справу.

 

Задача 7

Група жителів селища Ковалів звернулась до Конституційного Суду України із заявою про визнання неконституційним рішення Ковалівської селищної ради про надання в оренду земельної ділянки для будівництва автозаправної станції. Вони вважають, що будівництво такої автозаправки в центрі селища порушує їх конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, передбачене ст. 50 Конституції України.

Конституційний Суд України своєю постановою відмовив у порушенні конституційного провадження, оскільки конституційне звернення не відповідає вимогам, передбаченим п. 4 ч. 2 ст. 42 та ст. 94 Закону України “Про Конституційний Суд України”.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який правовий статус Конституційного Суду України у сфері регулювання земельних відносин?

3. Які повноваження Конституційного Суду України у сфері регулювання земельних відносин?

4. Яка юридичного сила актів Конституційного Суду України у сфері земельних відносин?

5. Хто має право звертатись із конституційним поданням та конституційним зверненням до Конституційного Суду?

6. Куди жителям с. Ковалів необхідно звернутись за захистом своїх прав?

Задача 8.

Фермер Іван Безродний, обробляючи свою земельну ділянку, виявив, що на глибині 1 м на площі 3 га під землею знаходяться морські відкладення (ракушняк). На цьому місці він припинив розорювання земель та посів пшениці, і, знявши родючий шар ґрунту, почав виробляти будівельні матеріали (пиляти ракушняк). Через півроку прибуток від продажу ракушняку перевищив прибуток від введення сільського господарства.

Голова сільради звернувся до фермера з вимогою припинити видобування ракушняку, оскільки така діяльність не підпадає під ознаки сільськогосподарської. Фермер Іван Безродний зазначеної вимоги не виконав.

У червні виконком сільської ради прийняв рішення про накладення на фермера Івана Безродного штрафу за зайняття несільськогосподарськими видами діяльності та про вилучення земельної ділянки із покладами ракушняку.

Фермер оскаржив зазначене рішення до суду.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи правомірні дії фермера Івана Безродного?

3. Які повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних правовідносин?

4. Чи відповідає вимогам чинного законодавства рішення виконкому сільської ради?

5. Яке рішення має прийняти суд?

6. Вирішіть справу.

 

Задача 9.

До районної прокуратури звернулась із скаргою вчителька сільської школи Любов Орлова і повідомила, що, як і всі вчителі, вона має земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,60 га. Від сплати земельного податку вона була звільнена як мати трьох дітей.

В грудні цього року рішенням сільської ради було встановлено, що максимальні розміри земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства особами, які не працюють в сільськогосподарському кооперативі “Відродження”, становлять не більше 0,25 га. Надлишки земель протягом трьох місяців мають бути передані до створеного сільською радою резервного фонду земель.

Крім цього, з метою наповнення сільського бюджету для проведення капітального ремонту школи цим же рішенням сільської ради були скасовані всі пільги із плати за землю.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які повноваження сільських рад у сфері регулювання земельних відносин?

3. Чи правомірне рішення сільської ради?

4. Які повноваження прокуратури у сфері регулювання земельних відносин?

5. Яким чином Любов Орлова може захистити свої права?

6. Вирішіть справу.

 

Задача 10.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації у фермерів Олега Павлова та Івана Гусіна було вилучено по 1 га ріллі, а у Сільськогосподарського виробничого кооперативу “Зоря” – 2 га ріллі для будівництва лікарняного комплексу. Із вказаними особами питання вилучення земель не погоджувались, питання про компенсацію збитків не розглядались.

Олег Павлов, Іван Гусін та Сільськогосподарський кооператив “Зоря” звернулись до Вашої юридичної фірми із проханням надати юридичну консультацію щодо правомірності дій голови районної державної адміністрації.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які повноваження районних державних адміністрацій у сфері регулювання земельних відносин?

3. Чи правомірне розпорядження голови районної державної адміністрації?

4. Як Олег Павлов, Іван Гусін та Сільськогосподарський кооператив “Зоря” можуть захисти свої права?

 

Задача 11.

У зв’язку з необхідністю проведення реконструкції державного комерційного підприємства “Хімволокно” постала потреба в додатковому виділенні земельних ділянок прощею 3 га.

Міністерство, якому підпорядковане державне комерційне підприємство “Хімволокно”, прийняло рішення про надання підприємству в постійне користування 3 га земель для будівництва нової котельні та складських приміщень за рахунок земель запасу.

Дізнавшись про зазначене рішення Міністерства, природоохоронний прокурор вніс протест, мотивуючи його тим, що зазначені 3 га земель виділені за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які в першу чергу повинні надаватись для потреб сільськогосподарського виробництва, а не спорудження промислових об’єктів.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які повноваження центральних органів державної виконавчої влади в сфері регулювання земельних відносин?

3. Чи правомірне рішення Міністерства?

4. Чи обґрунтований протест природоохоронного прокурора?

5. Вирішіть справу.

 

 

Тема 7. Функції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин

 

Практичне заняття 1. Функції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин.

1. Поняття, класифікація функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.

2. Планування територій та землеустрій як функції державного і самоврядного регулювання земельних відносин.

3. Моніторинг земель: поняття, форми, порядок проведення та юридичне значення.

4. Державний земельний кадастр: поняття, зміст, порядок ведення, юридичне значення.

5. Роздержавлення і приватизація земель як функції органів державної влади.

 

Практичне заняття 2. Функції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.

1. Державна реєстрація прав на землю в системі функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання земельних відносин.

2. Державний і самоврядний контроль у сфері регулювання земельних відносин.

3. Вирішення земельних спорів як функція органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері земельних відносин

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 168, 170, 175, 296.

Додаткові джерела: 32, 36, 38, 43-46, 76, 96, 110, 115, 121, 122, 134, 142, 161, 182, 185, 187, 190, 192, 226, 227, 250, 273, 298, 299, 312, 323, 324, 332, 338, 390, 391, 392, 402, 427.

Нормативно-правові акти: 1-141.

Задача 1.

В грудні 2005 р. рішенням Охтирської міської ради Сумської області громадянину Б. було передано в порядку безоплатної приватизації земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку площею 0,11 га. Отримавши рішення ради, Б. уклав договір із землевпорядною організацію щодо проведення робіт по розробці технічної документації зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку. Відразу після проведених виборів в травні 2006 р. новообраний склад міської ради скасував рішення про передачу Б. земельної ділянки у власність та відмовив Б. у такій передачі. Гром. Б. звернувся за роз'ясненням до голови земельної комісії ради, який повідомив, що так як станом на травень 2006 р. державний акт на право власності на ім'я Б. ще не було виготовлено, право власності на ділянку у нього не виникло, а тому рада як власник вправі приймати будь-які рішення щодо такої ділянки. Не погоджуючись із травневим рішенням ради, Б. оскаржив його до суду.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який порядок оформлення і видачі державного акту на право власності на земельну ділянку?

3. Надайте правову оцінку позиції міської ради.

4. Надайте правову оцінку позиції громадянина Б.

5. Вирішіть справу.

Задача 2.

В процесі реформування КСП ім. Щорса в 1995 р. було визначено перелік осіб, які мають право на земельну частку пай, а також її розмір. Зазначеним особам було видано Сертифікати про право на земельну частку (пай). Станом на 2007 р. троє осіб (Т., К. і О.) не реалізували свої право як власників земельної частки (паю) на отримання в натурі земельних ділянок.

В січні 2009 р. громадяни В., П. та М. звернулись із заявою до районної ради щодо внесення їх до складу осіб, які мають право на земельну частку (пай). Рішенням ради заяву було задоволено та вирішено внести зміни до затвердженого в 1995 р. списку осіб, які мають право на земельну частку (пай) шляхом виключення трьох осіб, які не отримали ділянки в натурі (Т., К. і О.), та заміни їх на В., П. і М.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який порядок складання і затвердження списку осіб, які мають право на земельну частку (пай)? Який порядок внесення змін до такого списку?

3. Надайте правову оцінку рішенню районної ради.

4. Як можуть захистити свої права Т., К. і О.?

Задача 3.

Рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області в 2009 р. повноваження щодо розпорядження всіма землями в межах міста були делеговані районній державній адміністрації, якій було надано право передавати такі землі у власність або в оренду. На виконання такого рішення розпорядженнями голови РДА підприємцю В. було надано земельну ділянку для облаштування станції технічного обслуговування поблизу центрального ринку міста.

Державний інспектор з контролю за використанням і охороною земель оскаржив вказане розпорядження до суду, так як розпоряджатись землями в межах населених пунктів РДА заборонено.

Представник РДА в суді проти позову заперечував, вказуючи, що: по-перше, жоден нормативно-правовий акт не містить заборони РДА щодо розпорядження землями міст, якщо є відповідне рішення міської ради, і більш того, по-друге, інспектор не має права на звернення до суду із подібними позовними вимогами.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Надайте правову оцінку рішенню міської ради.

3. Якими землями (земельними ділянками) має право розпоряджатись РДА?

4. Які повноваження має державний інспектор з контролю за використанням і охороною земель?

5. Вирішіть справу.

Задача 4.

В 2007 р. виконавчим комітетом Рокосовської сільської ради Хустського району Закарпатської області громадянину П. було надано дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки для будівництва гаража, яку він мав намір отримати в порядку безоплатної приватизації.

В 2008 р. П. помер, єдиним спадкоємцем став його син Т., який і отримав проект відведення. Після цього Т. звернувся до сільської ради, яка прийняла рішення про передачу земельної ділянки у власність Т. як спадкоємця П.

Прокурор району вніс протест на рішення ради, вказавши на такі порушення:

1) виконком не уповноважений приймати рішення щодо надання згоди на розробку проекту відведення земельної ділянки, так як це є виключною компетенцією ради;

2) П. повинен був отримати дозвіл ради на розробку проекту відведення, а не завершувати процедуру приватизації після батька, так як чинним земельним законодавством не передбачено можливості спадкування в таких відносинах.

Голова ради звернувся за роз'ясненням до юридичного відділу обласного управління земельних ресурсів.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами для індивідуального гаражного будівництва?

3. Чи передбачено чинним законодавством спадкування прав на приватизацію земельної ділянки?

4. Проаналізуйте правову позицію прокурора.

5. Яке рішення за наслідками розгляду протесту повинна прийняти сільська рада?

Задача 5.

Начальником Теплицького районного відділу земельних ресурсів Вінницької областіпроведено перевірку дотримання земельного законодавства ТОВ „Удицький цукровий завод". За наслідками перевірки складено Акт, яким зафіксоване нецільове використання ТОВ 12 га орендованих земель сільськогосподарського призначення, а саме: замість вирощування продукції для власної переробки (цукрового буряку), як це передбачено умовами договору, ТОВ вирощувало на ділянці рапс.

ТОВ оскаржило до суду дії начальника відділу і Акт як незаконні з наступних підстав:

1) проведення перевірок не віднесено до компетенції відділів земельних ресурсів;

2) претензії щодо виконання договору оренди можуть бути заявлені лише його стороною, якою відділ не є;

3) ТОВ не порушувало земельне законодавство, адже цільове призначення земель при вирощуванні рапсу дотримано.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Якою є компетенція районного відділу земельних ресурсів та його начальника щодо контролю за дотриманням земельного законодавства?

3. Чи правомірні дії начальника відділу?

4. Проаналізуйте правову позицію ТОВ.

5. Вирішіть справу.

 

Задача 6.

Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель Г. при проведенні перевірки дотримання норм чинного земельного законодавства юридичними і фізичними особами встановив, що громадянин Ф., набувши право власності на нежитлове приміщення на підставі договору купівлі-продажу, використовував земельну ділянку без оформлення правовстановлюючих документів (договору оренди чи державного акту на право власності на земельну ділянку). Виявлене правопорушення було зафіксоване, в результаті чого складено акт і винесено припис.

Зазначені документи було розглянуто начальником районного відділу земельних ресурсів та винесено постанову про накладення адміністративного стягнення за самовільне заняття земельної ділянки, оскільки громадянином Ф. було порушено вимоги ст.125 Земельного кодексу України, ст.53 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель".

Громадянин Ф. звернувся до суду з позовом до районного відділу земельних ресурсів стосовно скасування постанови начальника районного відділу земельних ресурсів про накладення адміністративного стягнення як незаконного.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Розглянути повноваження органів контролю за використанням та охороною земель.

3. Вирішіть справу.

 

Задача 7.

Громадський інспектор з охорони довкілля Гришко К.Г., перебуваючи на відпочинку у Київській області, і подорожуючи околицями селища міського типу Д. став свідком несанкціонованого скидання відходів місцевої птахофабрики на земельних ділянках сільськогосподарського призначення. Пред’явивши водію вантажівки, з якої здійснювався скид відходів, посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля Гришко К.Г. попросив водія надати пояснення щодо його дій та надати документи, що посвідчують його особу та документи на автотранспортний засіб.

Після відмови водія надати пояснення та документи, громадський інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Розгляньте правові засади здійснення громадського контролю в сфері використання та охорони земель.

3. Дайте правову оцінку діям громадського інспектора.

4. Якими повноваженнями наділені громадські інспектори з охорони довкілля щодо здійснення громадського контролю в сфері використання та охорони земель?

 

Задача 8.

До ТОВ "ХХХ" надійшло повідомлення Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві про проведення контрольної перевірки дотримання вимог земельного законодавства через 10 днів.

Директор підприємства у триденний термін після отримання повідомлення звернувся до державної екологічної інспекції із зазначенням, що проведення такої перевірки у встановлені строки є порушенням Закону України "Про Основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності", оскільки, два тижні тому, на даному підприємстві вже відбулася контрольна перевірка щодо дотримання вимог земельного законодавства, яку здійснювали органи Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель. Правопорушень не виявлено.

Юридичній службі Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві було доручено підготувати відповідь.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Розгляньте правові засади здійснення державного контролю в сфері використання та охорони земель.

3. Як співвідносяться повноваження органів державного контролю в сфері використання та охорони земель?

4. Дайте правову оцінку та підготуйте відповідь державної екологічної інспекції.

Задача 9.

До прокуратури Херсонської області надійшов колективний лист громадян із зазначенням інформації про порушення земельного законодавства у Скадовському районі. Зокрема, в листі були наведені наступні факти:

"На території Володимирівської сільради 41 га земель райдержадміністрація безоплатно роздала “для ведення особистих селянських господарств” навіть без розроблення проектів землеустрою. Причому, громадянину Олександру Чаленку надали аж дві земельні ділянки – 1,3 га та 2 га, хоча це – порушення ст. 116 Земельного кодексу України. На території Лазурненської селищної ради так само протизаконно роздали 2,96 га – теж “для ведення особистих селянських господарств”.

Близько 300 га, роздані нібито для ведення особистих селянських господарств, “розташовані на територіях Скадовської міської, Лазурненської селищної та Красненської сільських рад вздовж Джарилгацької затоки Чорного моря, і відповідно до Положення про санітарну охорону Скадовської медичної зони в межах Скадовського району, затвердженої постановою КМУ від 18.05.1998 № 703, знаходяться в зоні санітарної охорони і повинні використовуватись для розвитку курортної зони”. І все це роздавалося “без погодження з відповідними природоохоронними, санітарно-епідеміологічними органами та без проходження обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації, йде приховування інформації на відповідність земельному законодавству передачі цих земель у власність та всяким чином приховується фактичне місце знаходження земельної ділянки, яку планують передати у власність”.

За результатами розгляду листа було проведено комплексну перевірку із залученням органів державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель.

1. Визначте коло правовідносин.

2. Розгляньте правові засади прокурорського нагляду в сфері використання та охорони земель.

3. Розгляньте правові засади та форми взаємодії органів прокуратури та органів державної інспекції з контролю за використанням земель.

4. Дайте правову оцінку наведеної ситуації.

 

Задача 10.

В ході перевірки, що проводилась Херсонською міжрайонною природоохоронною прокуратурою, встановлено, що ТОВ "Яструб" станом на 5 липня 2008 р. використовує землі державної власності, які знаходяться за межами населеного пункту на території острова Тендра без укладення договору оренди землі.

Також в ході перевірки встановлено, що ТОВ "Яструб" без будь-якої проектно-технічної документації та дозволу на початок будівництва здійснено зведення збірної дерев'яної будівлі рекреаційного призначення, двох надвірних постаментів та встановлено чотири намети загальною площею 108 м2. Зазначені порушення були також зафіксовані актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Державним управлінням екології і природних ресурсів Херсонської області. На підставі цього Міжрайонний природоохоронний прокурор звернувся до суду з позовною заявою в інтересах держави про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки. Основними позовними вимогами були:

1) заборонити ТОВ "Яструб" здійснювати самочинне будівництво на південно-східній частині острова Тендра;

2) зобов’язати ТОВ "Яструб" звільнити від свого майна самовільно зайняту земельну ділянку площею 450 м2.

Відповідач проти позову заперечував на тій підставі, що ні прокурором, ні позивачем не доведено факт зведення ним нерухомого майна на острові Тендра, а також не доведений факт самовільного зайняття земельної ділянки, її розмір та місцезнаходження, оскільки південно-східна частина острова Тендра не є точним визначенням місця розташування будівель, які прокурор просить зняти, або доведеним фактом зайняття земельної ділянки.

 

1. Визначте коло правовідносин.

2. Які функції державного регулювання реалізуються суб’єктами цих правовідносин?

3. Чи підлягає позов задоволенню?

 

Задача 11.

27.06.2008 року в ході перевірки додержання вимог земельного законодавства провідним спеціалістом Шепетівського міжрайонного відділу з контролю за використанням та охороною земель Ковалем О.О. встановлено, що ВАТ "Збручанське" зайняло і використовує земельну ділянку площею 120, 00 га із земель резервного фонду на території Городищенської сільської ради для вирощування сільськогосподарських культур.

Того ж дня відносно голови правління ВАТ "Збручанське" Музики М.І. складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення № 000652 та винесено припис щодо усунення порушення вимог земельного законодавства № 000643. Постановою № 37 від 07.07.2008 на Музику М.І. накладено штраф за скоєне правопорушення.

ВАТ "Збручанське" вказане правопорушення не усунуло, що підтверджується актом перевірки додержання вимог земельного законодавства вищезазначеного контролюючого органу від 09.08.2008, приписом № 000325 від 09.08.2008, протоколом про адміністративне правопорушення № 000282 від 09.08.2008 постановою по справі про адміністративне правопорушення № 43 від 14.09.2008, поданням Шепетівського районного відділу земельних ресурсів.

На підставі наявних матеріалів прокурор звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Городищенської сільської ради до ВАТ "Збручанське" про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки (в порядку ст. 60 Кодексу адміністративного судочинства України).

В ході судового засідання відповідач неодноразово заявляв клопотання про відкладення розгляду для подачі додаткових доказів, а саме можливості ВАТ "Збручанське" укласти договір оренди земельної ділянки відповідно до розпорядження Шепетівської райдержадміністрації від 29.11.2008 за № 577/2008 р. "Про передачу в оренду земельної ділянки". Однак ці докази суду не були представлені.

Суд задовольнив позов.

 

1. Визначте коло правовідносин.

2. Які функції державного регулювання реалізуються суб’єктами цих правовідносин?

3. Чи правомірне рішення суду?

Задача 12.

Приватний підприємець Шамрай О.М. використовує без правовстановлюючих документів земельну ділянку площею 1 га у зоні відпочинку "Коблево" за межами торгівельного комплексу "Київський" на території Коблевської селищної ради Березанського району Миколаївської області. На цій земельній ділянці проводяться будівельні роботи по зведенню семи капітальних об'єктів, порушуючи при цьому вимоги екологічної безпеки і заподіюючи шкоду природним ресурсам.

Дані обставини неодноразово підтверджувалися перевірками Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області протягом 2007-2008 р.р. За результатами останньої перевірки, проведеної Миколаївською міжрайонною природоохоронною прокуратурою спільно з фахівцями державної екологічної інспекції в Миколаївській області ПП Шамрая О. М. було притягнуто до юридичної відповідальності.

 

1. Визначте коло правовідносин.

2. Які функції державного управління реалізуються суб’єктами цих правовідносин?

3. Які види юридичної відповідальності правоохоронні органи мали застосовувати до правопорушника в даній ситуації?

Задача 13.

В ході перевірки дотримання земельного законодавства в роботі Пашковецької сільської ради Хмельницькою міжрайонною природоохоронною прокуратурою було виявлено ряд порушень.

Зокрема, встановлено, що 30 червня 2008 року IV сесією VII скликання Пашковецької сільської ради прийнято рішення № 4 "Про передачу в оренду земельної ділянки Присяжному О.С." п. 1цього рішення затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та п. 2 вирішено укласти з громадянином Присяжним О.С. договір оренди земельної ділянки площею 1,65 га для розташування та обслуговування виробничої бази із земель запасу Пашковецької сільської ради, за межами населеного пункту с. Пашківці.

Вказане рішення № 4 було опротестоване з двох підстав. Зокрема, прокуратурою було встановлено, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на момент прийняття рішення не розроблений.

 

1. Визначте коло правовідносин.

2. Яка друга підстава для скасування цього рішення?

3. Які процесуальні наслідки опротестування прокурором незаконних рішень?

Задача 14.

Фахівцями державної екологічної інспекції в Миколаївській області за вимогою Миколаївської міжрайонної природоохоронної прокуратури, в серпні 2007 року проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства в діяльності приватного підприємця Краснобаєва В. О.

В ході перевірки встановлено, що у липні-серпні поточного року всупереч вимогам ст.125 Земельного кодексу України, Краснобаєв В.О., незаконно (на підставі не передбаченого земельним законодавством договору резервування земельної ділянки № 661 від 19.10.2006 року) самовільно зайняв земельну ділянку площею 5500 кв. м по вул. Івана Франка, 2 в м. Миколаєві, чим спричинив значну шкоду власнику земельної ділянки.

Відповідно до "Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу" (Затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 25.07.2007року), шкода, завдана землевласнику становить 22 609,87грн.

Враховуючи, що в матеріалах перевірки наявні достатні дані, які вказують на вміст в діях ПП Краснобаєва В.О. ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, керуючись ст. 94, 98, 112 КУПК України, природоохоронний прокурор постановив порушити кримінальну справу за фактом самовільного зайняття земельної ділянки ПП Краснобаєвим В.О., яким завдано значної шкоди землевласнику, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

 

1. Визначте коло правовідносин.

2. Які функції державного управління реалізуються суб’єктами цих правовідносин?

3. Чи правильні дії прокурора?

 

Задача 15.

Миколаївською міжрайонною природоохоронною прокуратурою проведено перевірку додержання чинного законодавства під час проектування розміщення спортивно-оздоровчого комплексу ПП Овсянко Г.В. в районі вул. Бузький бульвар біля водно-технічної бази ОСВОД.

Встановлено, що державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області розглянуто матеріали погодження місця розміщення зазначеного комплексу, та, за результатами розгляду, надано позитивний висновок № 01-04/938-05 від 03.03.2007 року.

Даний висновок є незаконним та піддягає скасуванню з таких підстав.

Запланований до розташування об'єкт - спортивно-оздоровчий комплекс знаходиться на відстані 10 м. від урізу води р. Південний Буг, тобто в межах її прибережної захисної смуги.

Всупереч вимогам законодавства (п. 2.9 "Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок", затверджених наказом Мінприроди № 434 від 4.11.2004 року) державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області не прийняті до уваги виявлені порушення чинного законодавства, що призвело до надання висновку про погодження матеріалів попереднього погодження місця розташування спортивно-оздоровчого комплексу ПП Овсянко Г.В. в районі вул. Бузький бульвар біля водно-технічної бази ОСВОД.

На підставі викладеного, керуючись ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", прокурор надіслав вимогу: Скасувати позитивний висновок № 01-04/938-05 від 03.03.2007 року державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області щодо погодження місця розташування спортивно-оздоровчого комплексу ПП Овсянко Г.В. в районі вул. Бузький бульвар біля водно-технічної бази ОСВОД.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи правомірним було рішення прокурора?

3. Обґрунтуйте свою відповідь.

 

 

Тема 8. Правова охорона земель в Україні

Практичне заняття 1. Правова охорона земель в Україні.

1. Поняття, зміст, правові форми охорони землі як основного національного багатства України.

2. Правова охорона ґрунтів та інших сільськогосподарських угідь.

3. Особливості правової охорони меліорованих земель.

4. Правове забезпечення рекультивації порушених земель.

5. Правове забезпечення використання техногенно забруднених земель.

6. Правове забезпечення консервації земель.

7. Правова охорона земель від забруднення небезпечними речовинами.

8. Нормування і стандартизація у сфері охорони земель.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 168, 170, 175, 296.

Додаткові джерела: 21, 25, 39, 45, 78, 100, 101, 106, 139, 181, 217, 218, 219, 221, 222, 265, 269, 406, 426, 427, 442, 454.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 4, 6-10, 13, 19, 49, 50, 51, 53, 54, 73, 80, 97, 98, 99, 100, 107, 115, 116.

Задача 1.

З метою отримання статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи мешканець села Загір’я Хитрик О. вивіз із зони відчуження вантажівку радіаційно-забрудненого ґрунту і розсипав останній поблизу своєї садиби.

Надмірне радіоактивне забруднення земель було виявлено під час проведення моніторингу земель. Враховуючи дану обставину природоохоронний прокурор звернувся із заявою до місцевого суду з вимогою про конфіскацію земельної ділянки у державну власність, як такої, що сприяла вчиненню правопорушення: в заяві прокурора було зазначено з’ясовані справжні обставини вчинку мешканця села Загір’я.

У відзиві на заяву прокурора гр. Хитрик О. зазначив, що нанесення ґрунту здійснювалося з метою проведення рекультивації земель.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які порушення і ким були допущені у викладеній ситуації.

3. Яке рішення по справі має прийняти суд? Обґрунтувати рішення суду.

4. Вирішити справу.

 

Задача 2.

Мешканець м. Василькова Ярко К. користувався на праві власності земельною ділянкою для ведення садівництва, що була свого часу ним приватизована.

Згодом до нього надійшла вимога міської ради протягом трьохмісячного терміну звільнити земельну ділянку від багаторічних насаджень, оскільки поруч має бути проведено ЛЕП, охоронна зона якої включатиме частину земельної ділянки.

Ярко К. у відповідь на таку вимогу висловив категоричну незгоду і зазначив, що, як власник, тільки він має право вирішувати долю дерев на земельній ділянці, крім того будівництво ЛЕП нанесе шкоди якості яблук, що ним вирощуються.

Ярко К. звернувся до суду із позовом про порушення його прав власника на самостійне господарювання на земельній ділянці та принципу забезпечення екологічної безпеки при проектуванні ЛЕП із зобов’язанням міськради припинити запроектоване будівництво.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи були в даній ситуації порушені вимоги щодо охорони земель? Якщо так, то які.

3. Яке рішення має прийняти суд?

 

Задача 3.

Київрада прийняла рішення про утворення Ландшафтного заказника місцевого значення „Острів Жуків”. Через деякий час нею ж було прийнято рішення про передачу частини заповідних земель для комерційного будівництва.

Прокурор м. Києва оскаржив даного рішення Київради посилаючись на порушення в ньому вимог до охорони водно-болотних угідь, як місця перебування перелітних птахів, а також рідкісних та зникаючих видів рослин.

В процесі розгляду справи судом з’ясувалося, що у рішенні про оголошення території природно-заповідного фонду відсутня вказівка на площу заповідних земель.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Проаналізуйте викладену ситуацію на предмет дотримання норм законодавства про охорону земель.

3. Яке рішення повинно бути прийнято судом по справі?

 

Задача 4.

ТОВ „Кактус” збудувало і ввело в дію на належних йому земельних ділянках дренажну систему, призначену для пониження рівня ґрунтових вод.

Внаслідок цього в мешканців прилеглих територій зникла в колодязях вода та почали всихати дерева на земельних ділянках. На скарги мешканців керівництво товариства відповіло, що роботи проводяться в рамках комплексу заходів з охорони земель відповідно до затвердженого ними проекту підвищення якості земель та упередження їх підтоплення та заболочування, який розроблено фахівцями підприємства.

Декілька мешканців сусіднього села звернулися із скаргами на дії ТОВ до обласного управління Мінприроди України.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Дайте оцінку діям ТОВ „Кактус”.

3. Якими повинні бути дії обласного управління Мінприроди України в описаній ситуації?

Задача 5.

Компанія „Рапс” здійснювала вирощування технічних олійних культур на земельній ділянці, наданій для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на праві власності.

За результатами перевірки додержання вимог земельного законодавства інспектором з контролю за використанням земель встановлено, що: вирощування с/г культур призводить до поступової деградації земель, оскільки таке вирощування здійснюється без проведення сівозмін. Підтримання сталого рівня врожайності здійснюється за допомогою щорічного завезення на земельну ділянку нового родючого шару ґрунту.

Представник компанії „Рапс” зауважив, що в діях компанії немає складу правопорушення.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Проаналізуйте правомірність дій компанії „Рапс”.

3. Які заходи з охорони земель повинні здійснювати власники на землях с/г призначення.

4. Обґрунтуйте подальші дії інспектора.

 

Задача 6.

На фермера Ярового державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища, при перевірці додержання норм земельного законодавства, було накладено штраф за використання для посіву техногенно забруднених земель, що знаходяться у стані консервації.

Накладення штрафу фермер оскаржив до суду, зазначивши, що приватизував земельну ділянку рік тому і за час її використання не забруднював останню. Крім того, з моменту приватизації земельної ділянки жодних рішень про консервацію земель не приймалося – це могло мати місце тільки до набуття ним земельної ділянки у власність.

Відтак, до процесу судом було залучено міську раду, за рішенням якої земельна ділянка була передана у власність фермеру.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Розкрийте зміст порядку консервації земель.

3. Проаналізуйте законність дій інспектора, фермера, ради.

4. Яке рішення по справі повинен винести суд?

 


Задача 7.

Сільська рада прийняла рішення, яким було вилучено для будівництва торгового центру земельні ділянки у землекористувачів Левченка (ділянка ріллі), Швидкого (частина присадибної ділянки), власника Косого (ділянка для ведення особистого селянського господарства). Даним рішенням вказаних осіб було зобов’язано звільнити земельні ділянки протягом місячного терміну. Заподіяні збитки наведеним особам постановлено відшкодувати виходячи з нормативної оцінки вилучених земельних ділянок.

Отримавши таке рішення, мешканці звернулися до Вас із проханням надати консультацію з приводу законності дії ради, враховуючи той факт, що про вилучення земельних ділянок раніше вони не попереджалися.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який порядок вилучення земельних ділянок для суспільних потреб?

3. Проаналізуйте дії ради.

4. Яким чином можна захистити права землекористувачів та власника?

Задача 2.

Мешканець м. Василькова Ярко К. користувався на праві власності земельною ділянкою для ведення садівництва, що була свого часу ним приватизована.

Згодом до нього надійшла вимога міської ради протягом трьохмісячного терміну звільнити земельну ділянку від багаторічних насаджень, оскільки поруч має бути проведено ЛЕП, охоронна зона якої включатиме частину земельної ділянки.

Ярко К. у відповідь на таку вимогу висловив категоричну незгоду і зазначив, що, як власник, тільки він має право вирішувати долю дерев на земельній ділянці, крім того будівництво ЛЕП нанесе шкоди якості яблук, що ним вирощуються.

Ярко К. звернувся до суду із позовом про порушення його прав власника на самостійне господарювання на земельній ділянці та принципу забезпечення екологічної безпеки при проектуванні ЛЕП із зобов’язанням міськради припинити запроектоване будівництво.

 

4. Визначте коло суспільних правовідносин.

5. Чи були в даній ситуації порушені вимоги щодо охорони земель? Якщо так, то які.

6. Яке рішення має прийняти суд?

 


Задача 8.

Власники земельних ділянок в м. Києві звернулись із заявою до міськради, в якій зазначили, що внаслідок будівництва багатоповерхових жилих будинків на суміжній території відбувається погіршення гідрологічного стану ґрунтів: підтоплення земель, відсутність стоку дощової води, сповзання ґрунтів на схилах тощо. Як було виявлено за результатами аналізу проектної документації на будівництво забудовник не проводив геологічні вишукування стану земель, крім того на момент початку будівництва земельна ділянка в користування забудовникові надана ще не була.

В заяві ставилася вимога про відкликання дозволу на будівництво, зважаючи на те, що останнє порушує вимоги законодавства з охорони земель.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи є в діях забудовника склад правопорушення?

3. Яке рішення повинно бути прийнято радою?

4. Які способи захисту прав мешканців можуть бути використані в даному разі?

 

Задача 9.

Регіональною програмою охорони земель Рівненської обл. було передбачено виділення коштів на проведення консервації та поліпшення стану земель області.

Керуючись даним документом, з метою освоєння передбачених програмою коштів, районна рада Сарненського району прийняла рішення про консервацію земель фермерського господарства гр. Кругляка, оскільки діяльність останнього є збитковою, і до того ж призводить до збільшення поголів’я птахів, котрі харчуються на полях фермера і „несуть загрозу поширення заразних хвороб” в межах району.

Не погоджуючись із таким рішенням ради фермер подав скаргу до обласної ради.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який порядок консервації земель передбачений чинним законодавством?

3. Які порушення наявні у ситуації, що склалася?

4. Обґрунтуйте подальші дії обласної ради.

Задача 10.

Гірничодобувне підприємство „Антрацит” запланувало розробку вугілля відкритим способом на належних йому земельних ділянках промисловості. До початку діяльності перед керівництвом підприємства постали такі питання:

1. що робити із гумусним шаром (чорнозем), який вкриває поклади вугілля?

2. чи можна продати цей чорнозем сільськогосподарським підприємствам за собівартістю робіт по його зняттю?

3. чи повинно підприємство по закінченні робіт з видобування вугілля проводити якісь заходи з охорони земель на кар’єрі, що утвориться? Якщо так, то які.

4. Які документи/дозволи тощо, визначені саме земельним законодавством, повинно мати підприємство для того, щоби розпочати роботи з видобування корисних копалин за викладених умов?

 

1. Дайте відповіді на поставлені питання з посиланням на норми чинного законодавства.

Тема 9. Правове регулювання плати за землю

 

Практичне заняття 1. Правове регулювання плати за землю.

1. Поняття, форми та види плати за землю в Україні.

2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: поняття, правові підстави, порядок проведення та юридичне значення.

3. Експертна грошова оцінка земельних ділянок: поняття, правові підстави проведення, юридичне значення.

4. Земельний податок: поняття, види, підстави і порядок справляння.

5. Орендна плата за землю: поняття, види, форми, підстави і порядок справляння.

Рекомендована література:

Основні джерела: 168, 170, 175, 296.

Додаткові джерела: 56, 61, 116, 127, 337, 421.

Нормативно-правові акти: 1, 4, 44, 52, 55, 57, 64, 72, 118.

 

Задача 1.

В квітні 2006 р. Бориспільською міською радою Київської області та ТОВ „РУЕ” було укладено договір оренди земельної ділянки комунальної власності під розміщення АЗС. Строк оренди за договором – 25 років. Договором визначено, що орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 1 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік, що щомісяця становить 294 грн. 19 коп.

В січні 2007 р. Бориспільська міськрада прийняла рішення, яким змінила відсоток орендної плати від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в договорі з „РУЕ”, визначивши, що у відповідному пункті договору замість цифри „1” має бути зазначена цифра „10”. Цим же рішенням міськрада зобов’язала ТОВ „РУЕ” здійснити дії щодо внесення змін до договору з „метою приведення його положень у відповідність до чинного законодавства”.

На виконання вказаного рішення Бориспільський міський голова направив ТОВ „РУЕ” лист з вимогою з’явитись до юридичного відділу міськради „для внесення змін до умов договору оренди”.

Директор ТОВ „РУЕ” звернувся до приватного адвоката за консультацією щодо його подальших дій у зв’язку із рішенням міськради та листом міського голови.

1.Визначте коло суспільних правовідносин.

2.Які особливості встановлення та зміни розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності?

3.Чи зобов’язаний директор ТОВ „РУЕ” виконати вимоги, наведені в листі міського голови?

4.Яке роз’яснення повинен надати приватний адвокат директору ТОВ „РУЕ”?

Задача 2.

Начальник Азово-Чорноморської екологічної інспекції видав наказ, відповідно до якого всі особи, які самовільно займають землі на території АРК, були зобов’язані сплачувати земельний податок, що дорівнює середньореспубліканському розміру земельного податку, який було визначено цим же наказом. В наказі було зазначено, що він виданий в межах виконання інспекцією функції контролю за дотриманням земельного законодавства. Контроль за виконанням наказу було покладено на працівників інспекції - державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища.

Прокурор АРК вніс протест на зазначений наказ, вказавши на його видання з перевищенням повноважень.

Начальник інспекції оскаржив дії прокурора щодо внесення протесту до Генерального прокурора України, зазначивши, що його (начальника інспекції) дії є законними та такими, що сприяють упорядкуванню земельних відносин в АРК.

1.Визначте коло суспільних правовідносин.

2.Які органи уповноважені здійснювати контроль за сплатою земельного податку?

3.Чи передбачені законодавством України платежі за використання самовільно зайнятих земельних ділянок?

4.Яким має бути рішення Генерального прокурора України?

Задача 3.

В лютому 2009 р. прокурор Бершадського району Вінницької області звернувся до суду із позовом до сільськогосподарського кооперативу „Зелений гай” про стягнення суми заборгованості по платі за землю, яка виникла за період з січня 2008 р. по лютий 2009 р.

В позовній заяві прокурор просить стягнути з кооперативу несплачену суму податку, а також штрафні санкції. Свою позицію прокурор мотивував положеннями ст. 121 Конституції України та ст. 36-1 Закону України „Про прокуратуру”.

У відзиві на позов представник „Зеленого гая” просив суд у позові прокурору відмовити в повному обсязі з наступних підстав.

По-перше, податок за землю повинен сплачуватись кооперативом щорічно, не пізніше початку 2 кварталу наступного за розрахунковим року, а тому кооператив не порушив строків сплати податку.

По-друге, навіть за наявності порушення строків сплати, стягнення суми податку в примусовому порядку повинно здійснюватись відповідно до положень Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, якими передбачена процедура відповідного стягнення за участю органів Державної податкової служби, а прокурору не надано право стягувати суми податкової заборгованості в судовому порядку. Отже, на думку кооперативу, прокурор подав позов за відсутністю права на його подання, а тому в задоволенні його вимог має бути відмовлено.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Якою є процедура стягнення суми заборгованості по сплаті земельного податку?

3. Проаналізуйте правову позицію прокурора.

4. Проаналізуйте правову позицію кооперативу „Зелений гай”.

5. Вирішіть справу.

Задача 4.

Рішенням Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області від 03 березня 2009 р. розмір орендної плати за земельні ділянки комунальної власності щодо ділянок, які надаватимуться в оренду протягом року з дня прийняття цього рішення, становитиме 0,1 % від нормативної грошової оцінки відповідної земельної ділянки, а у разі її відсутності – відповідно до ставок, визначених в ч. 2 ст. 7 Закону України „Про плату за землю”. В мотивувальній частині рішення ради зазначено, що встановлення таких низьких ставок обумовлено прагненням покращити інвестиційну привабливість села в умовах світової фінансової кризи.

Прокурор Броварського району вніс протест на зазначене рішення ради, мотивуючи його тим, що встановлені ставки орендної плати не відповідають вимогам чинного законодавства. На сесії ради протест відхилено. Прокурор звернувся із позовом про визнання нечинним та скасування рішення ради до суду.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які розміри орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності передбачені чинним законодавством?

3. Чи правомірним є рішення ради?

4. Проаналізуйте правову позицію прокурора.

5. Вирішіть справу.

Задача 5.

Між Канівською Районною державною адміністрацією Черкаської області (РДА) та фермерським господарством „Промінь” (ФГ) укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 12 га. За умовами договору ФГ зобов’язано в якості орендної плати передати РДА 10 % від врожаю соняшнику, який буде зібрано на орендованій земельній ділянці. Також передбачено, що у разі належного виконання ФГ його договірних обов’язків після закінчення строку дії договору ФГ набуває право власності на орендовану ділянку.

Після призначення нового голови РДА ним було організовано проведення аналізу договорів оренди землі, укладених попереднім головою, на предмет відповідності чинному законодавству.

За наслідками перевірки начальник юридичного відділу рекомендував голові звернутись до суду про визнання договору оренди земельної ділянки із ФГ недійсним.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які форми орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності передбачені чинним законодавством?

3. Чи правомірним є умови договору щодо набуття права власності на земельну ділянку ФГ?

4. Обґрунтуйте із посиланням на чинне законодавство правову позицію РДА щодо визнання договору оренди земельної ділянки недійсним.

 

Задача 6.

В жовтні 2008 р. гр. О звернулася до суду зі скаргою на дії ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, в якій просила визнати неправомірною вимогу щодо сплати земельного податку за земельну ділянку, на якій розташований її будинок в м. Києві.

В обґрунтування своїх вимог заявниця зазначала, що вона є учасником бойових дій та інвалідом ІІ групи, а тому, згідно з діючим законодавством, вона звільнена від сплати земельного податку.

Однак, 19.11.2008 ДПІ було надано роз'яснення про те, що такої пільги вона не має і повинна сплачувати земельний податок за користування земельною ділянкою, на якій розташований будинок.

О. вважає, що такими діями ДПІ порушено її право, гарантоване Законом України „Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”, у зв'язку з чим просить суд задовольнити її вимоги.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які пільги зі сплати земельного податку передбачені чинним законодавством?

3. Якими документами О. може підтвердити свій статус учасника бойових дій?

4. Чи правомірними є вимоги ДПІ у Шевченківському районі м. Києва?

5. Вирішіть справу.

Задача 7.

1 грудня 2008 року дочірнє підприємство "Санаторій „Дружба” для дітей з батьками” ЗАТ „Укрпрофоздоровниця” звернулося до суду з позовом до Ялтинської ДПІ, Ялтинської міськради, Управління Держказначейства в АР Крим про повернення надмірно сплаченого земельного податку.

Позов мотивовано тим, що позивач з 01.10.2007 р. по 01.10.2008 р. сплатив до місцевого бюджету земельний податок у сумі 74374,13 грн. Посилаючись на приписи п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 12 Закону України "Про плату за землю", санаторій доводить поширення на нього пільг, передбачених цією нормою, а саме: звільнення від сплати земельного податку як дитячого санаторію та закладу охорони здоров'я.

Відповідачі позов не визнали і просили у задоволені позову відмовити, посилаючись на припинення дії п. п. 3, 4 ст. 12 Закону України „Про плату за землю” законами України про державний бюджет у період 2007 - 2008 рр., а також на невключення позивача до переліку спеціалізованих санаторіїв по реабілітації хворих, затвердженого МОЗ.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які пільги зі сплати земельного податку передбачені чинним законодавством для санаторно-курортних закладів?

3. Надайте правову оцінку позиції відповідачів.

4. Надайте правову оцінку позиції дочірнього підприємства.

5. Вирішіть справу.

 

Задача 8.

ДПІ в м. Івано-Франківську проведено перевірки ВАТ „І” з питання своєчасності і повноти сплати земельного податку. За наслідками вказаної перевірки в ДПІ прийнято податкові повідомлення-рішення, якими визначено податкові зобов’язання по платі за землю та фінансові санкції по цьому податку. Свою позицію інспекція мотивувала тим, що ВАТ „І" використовувало для виробничих цілей земельну ділянку, розташовану в межах населеного пункту. У 2006 - 2007 роках воно обчислювало земельний податок відповідно до вимог ст. 8 Закону України "Про плату за землю", а не ст. 7 розділу 3 ("Плата за землі населених пунктів") цього ж Закону. Вказане, на думку ДПІ в м. Івано-Франківську, призвело до заниження земельного податку.

ВАТ „І” оскаржило податкові повідомлення-рішення до суду, посилаючись на те, з 1 січня 2002 р. набрав чинності Земельний кодекс України, прийнятий 25.10.2001 р. Стаття 19 цього Кодексу дає вичерпний перелік категорій земель України, серед яких немає „земель населених пунктів”, а тому застосування положень ст. 7 Закону України „Про плату за землю”, є неможливим.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Яким чином слід визначати розмір земельного податку за земельні ділянки, що знаходяться в межах населених пунктів?

3. Надайте правову оцінку позиції ДПІ.

4. Надайте правову оцінку позиції ВАТ.

5. Вирішіть справу.

Задача 9.

У липні 2008 року ЗАТ „Лікувально-оздоровчий заклад "Трускавець" звернулось до суду з позовом про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення ДПІ у м. Трускавець від 13.06.2008 р., яким позивачу визначено податкове зобов’язання з податку на землю.

Свої вимоги ЗАТ обґрунтовує тим, що оскаржуване рішення є незаконним, оскільки ЗАТ правомірно користується пільгою зі сплати земельного податку, передбаченою Законом України "Про плату за землю", як заклад охорони здоров'я.

ДПІ проти позову заперечував, посилаючись на те, що ЗАТ не є закладом охорони здоров'я, а тому відповідно до ст. 18 вказаного закону він повинен сплатити податок за два попередні роки на загальних підставах.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які суб’єкти можуть бути визнані закладами охорони здоров’я для цілей отримання пільг зі сплати земельного податку?

3. Надайте правову оцінку позиції ДПІ.

4. Надайте правову оцінку позиції ЗАТ.

5. Вирішіть справу.

Задача 10.

В грудні 2008 р. ВАТ „Прогрес” звернулося до суду з позовом до ТОВ „Біржові технології” і просило суд стягнути з останнього 7250301,47 грн., що складаються з прямих збитків - 411674,27 грн. (сума фактично сплаченого ВАТ земельного податку та орендної плати за землю за період з 01.01.02 р. по 30.06.2007 р.), а також зносу майна, що знаходилося у користуванні вТОВ за цей же період - 154454,03 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що:

- користувачем земельної ділянки на підставі договору з Київрадою є ВАТ;

- ТОВ безпідставно користується земельною ділянкою та майном, яке знаходиться на ній, оскільки укладений ТОВ і ВАТ договір суборенди цієї ділянки постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.09.2002 р. визнаний недійсним;

- ТОВ не є не власником збудованого на цій земельній ділянці приміщення, яке було збудоване за власні кошти ВАТ.

З позицій ВАТ, вказаними діями ТОВ перешкоджає йому користуватись земельною ділянкою та приміщенням, а також безпідставно отримує з цього прибуток, чим наносить ВАТ збитки.

ТОВ проти позову заперечував з мотивів пропуску ВАТ строку позовної давності щодо відшкодування збитків з 2002 р., а також з мотивів неможливості застосування цивільної відповідальності у вигляді відшкодування збитків до податкових відносин, оскільки це суперечить ч. 2 ст. 1 ЦК України. Також ТОВ заявило про неможливість застосування термінів „пряма шкода” та „прямі збитки” до суми податкових зобов'язань позивача, оскільки це суперечить ст. 22 ЦК України, та про відсутність правових підстав для відшкодування відповідачем сум договірних зобов'язань позивача щодо орендної плати за договором оренди земельної ділянки від 16.07.2001 р., укладеного між ним та Київською міською радою.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Надайте правову оцінку позиції ВАТ.

3. Надайте правову оцінку позиції ТОВ.

4. Вирішіть справу.

 

 

Тема 11. Правовий режим сільськогосподарських земель

 

Практичне заняття 1. Правовий режим сільськогосподарських земель

2. Сільськогосподарські землі як об’єкт правового регулювання. 3. Суб’єкти прав на сільськогосподарські землі в Україні. 4. Права на сільськогосподарські землі в Україні.

Задача № 1.

Гр. Федоренко В., який працював з 1994 р. по 1999 р. в КСП „Надія”, с. Стежки Канівського району Черкаської обл., отримав при паюванні земель КСП земельну частку (пай), право на яку підтверджено відповідним сертифікатом.

В 1999 р. КСП „Надія” було ліквідовано, а землі, які належали йому на праві колективної власності, були частково передані в оренду СТОВ „Лан” (50 га), а частково – у власність ВАТ „Аграрна країна” (76 га).

В 2008 р. гр. Федоренко В. звернувся до голови Канівської райдержадмінінстрації із заявою про виділення йому в натурі земельної частки (паю) із земель, орендованих СТОВ „Лан”. У відповіді голови РДА зазначалось про неможливість задоволення заяви Федоренка, що обгрунтовувалось наступним. По-перше, вирішення питань щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) є компетенцією районної ради. По-друге, із ліквідацією КСП „Надія” право на земельну частку (пай) Федоренка є припиненим. По-третє, землі, орендовані СТОВ „Лан”, зайняті багаторічними насадженнями, а тому не можуть бути об’єктом паювання.

Федоренко В. звернувся за роз’ясненнями до юристів Спілки захисту земельних прав селян.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)?

3. Надайте правову оцінку позиції голови РДА.

4. Яку консультацію повинні надати юристи гр. Федоренку В.?

 

Задача № 2.

В серпні 2008 р. Світловодською міськрайонною прокуратурою Кіровоградської області було проведено перевірку дотримання земельного законодавства при виділенні земельної ділянки ЗАТ „Завод будівельних конструкцій”. Під час перевірки було встановлено, що в липні цього ж року розпорядженням голови Світловодської райдержадміністрації 25 га сільськогосподарських угідь, попередньо вилучених із користування державного підприємства „Сортове насіння”, були передані у власність ЗАТ для будівництва та експлуатації підприємства по виробництву цегли. При цьому не було проведено аукціону з продажу земельної ділянки, а також не відшкодовано втрат сільськогосподарського виробництва і не компенсовано підприємству „Сортове насіння” його, неотримані внаслідок вилучення земельної ділянки прибутки від використання останньої. За наслідком перевірки прокурором району розпорядження голови РДА опротестоване.

Голова РДА протест відхилив, вказавши, що в даному випадку чинне законодавство не порушено, адже від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва підприємства будівельної галузі звільнені, а про неотримані прибутки не може йти мови, адже через посуху державне підприємство „Сортове насіння” не тільки не отримало прибутку, але й зазнало збитків.

Прокурор звернувся із позовом про визнання протиправним та скасування розпоряджень голови РДА до суду.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який порядок вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою їх подальшого використання для несільськогосподарських потреб?

3. Які підстави і порядок відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва?

4. Надайте правову оцінку позиції прокурора.

5. Вирішіть справу.

Задача № 3.

Гр. Федоров М., зареєстрований в смт. Ярмолинці Хмельницької області, звернувся до Великодимерської сільської ради Броварського району Київської області із заявою, в якій зазначав про своє бажання вести фермерське господарство, для чого просив надати йому в порядку безоплатної приватизації земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення площею 3,5 га.

У відповіді сільської ради за підписом її голови було вказано, що рада не має можливості задовольнити прохання гр. Федорова М. з наступних підстав. Так, надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства здійснюється відповідно до спеціальної процедури, для чого попередньо необхідно отримати висновок про придатність для ведення такого господарства. Крім того, земельні ділянки для ведення фермерського господарства можуть бути надані лише особам, які проживають на території Броварського району, і тільки за межами населених пунктів, а тому питання щодо такого надання має право вирішувати лише обласна рада.

Не погоджуючись із такою відмовою, Федоров М. оскаржив її до суду.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства?

3. Надайте правову оцінку вимога гр. Федорова М.

4. Надайте правову оцінку позиції ради.

5. Вирішіть справу.

 

Задача № 4.

Державним інспектором з контролю за використанням і охороною земель проведено перевірку дотримання чинного земельного законодавства гр. Філатовою, яка використовує на праві приватної власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в м. Бердичеві Житомирської області. Під час перевірки виявлено забруднення ґрунту пестицидами понад встановлений гранично допустимий рівень, що створює небезпеку отруєння людей овочами, які вирощуються на земельній ділянці.

Враховуючи встановлені факти, інспектор звернувся до суду із позовом про примусове припинення права власності гр. Філатової на земельну ділянку через недотримання нею законодавства про охорону земель.

В судовому засіданні представник гр. Філатової адвокат Шевчук проти позовних вимог заперечував та просив суд відмовити у їх задоволенні через: 1) відсутність у інспектора права на звернення до суду із подібними позовами; 2) відсутність вини гром. Філатової у забрудненні земельної ділянки пестицидами, адже інспектором не доведено зворотного; 3) відсутність правових підстав для примусового припинення права власності гр. Філатової на земельну ділянку.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Якою є компетенція державного інспектора з контролю за використанням і охороною земель?

3. Які підстави та порядок примусового припинення права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення?

4. Проаналізуйте правову позицію адвоката Шевчука.

5. Вирішіть справу.

 

Задача № 5.

В 1999 р. СТОВ „Княжицьке” отримало у постійне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 28 га для вирощування цукрового буряку на території Чутівського району Полтавської області. В січні 2009 р. рішенням Чутівської районної ради зазначену земельну ділянку було передано у приватну власність ЗАТ „Чутівський цукрозавод” та розпочато процедуру виготовлення і оформлення відповідного державного акту на право власності.

На звернення директора СТОВ „Княжицьке” щодо неправомірності вказаних дій, радою було зазначено наступне. Відповідно до чинного законодавства СТОВ не може мати земельну ділянку на праві постійного землекористування та зобов’язано було переоформити таке право на право власності або оренди не пізніше 01 січня 2008 р., чого зроблено не було. Враховуючи вказане, з 01 січня 2008 р. СТОВ не має жодних законних прав на земельну ділянку, а тому така ділянка може бути законно передана іншій особі, що і було зроблено.

СТОВ ”Княжицьке” оскаржило рішення ради в судовому порядку.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Якою є компетенція районної ради щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення?

3. Чи визнається і захищається право постійного землекористування осіб, які відповідно до чинного законодавства не можуть володіти земельними ділянками на такому правовому титулі?

4. Проаналізуйте правову позицію СТОВ.

5. Вирішіть справу.

Задача № 6.

Кожен із подружжя Сидоренків, як члени колективного сільськогосподарського підприємства "Промінь" одержали сертифікати на право на земельну частку (пай).

У травні 2005 року громадянка Сидоренко Олена Сергіївна відповідно до своєї заяви та згідно з рішенням сільської ради одержала земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та правопосвідчуючий документ.

У квітні 2008 року громадянка Сидоренко вирішила продати належну їй на праві приватної власності земельну ділянку у зв'язку з чим звернулась до нотаріуса за посвідченням договору купівлі-продажу. Нотаріус погодився засвідчити цей правочин, але за умови якщо не буде заперечень з боку чоловіка.

Громадянка Сидоренко О.С. не погодилась з думкою нотаріуса, вважаючи, що земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства знаходиться в її особистій приватній власності, а відтак згода чоловіка, який також має право на виділення своєї земельної ділянки в натурі ( на місцевості) не потрібна.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Назвіть особливості правового режиму сільськогосподарських земель.

3. Чи грунтуються на чинному законодавству позиції нотаріуса та громадянки Сидоренко О.С.

 

Задача № 7.

У квітні 2004 року громадянин Росії Іванов І.В. отримав у спадщину на території України житловий будинок та земельну ділянку для ведення садівництва.

У травні 2004 року громадянин Іванов І.В. звернувся в структурний підрозділ Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України, за місцем знаходження земельної ділянки, з заявою щодо виготовлення Державного акту на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації, а у листопаді 2004 року громадянин Іванов одержав правопосвідчуючий документ.

У грудні 2005 року громадянин Іванов І.В. вирішив продати житловий будинок і земельну ділянку. Приватний нотаріус погодився посвідчити договір купівлі-продажу житлового будинку та відмовився від посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки для ведення садівництва, оскільки вважав, що відповідно до п.4 ст.81 ЗК України громадянин Іванов втратив право власності на земельну ділянку сільсогосподарського призначення.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які особливості набуття та реалізації права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення іноземцями та особами без громадянства ?

3. Проаналізуйте відповідь нотаріуса.

 

Задача № 8.

Голова фермерського господарства " Хлібороб" громадянин Федорченко М. 12 лютого 2005 року передав частину земельної ділянки, яка використовується фермерським господарством на умовах оренди, громадянину Олексієнку в суборенду на строк 10 років.

В березні 2005 року громадянин Олексієнко побудував на частині земельної ділянки кіоск і почав торгувати охолоджувальними напоями.

В квітні 2005 року з вимогою щодо розірвання договору оренди, у звязку з порушенням норм земельного законодавства, до громадянина Федорченка М. звернувся представник сільської ради.

Громадянин Федорченко пояснив, що, по-перше, договір суборенди він уклав після того, як протягом двох місяців з моменту звернення до сільської ради, не отримав письмового заперечення щодо можливості укладання договору суборенди; по- друге, розміщення кіоску на частині земельної ділянки, наданої для ведення фермерського господарства не суперечить чинному земельному законодавству, оскільки суборендар як землекористувач відповідно до п.г. ст. 95 ЗК України має право споруджувати різні будівлі і споруди.

Вважаючи зазначені доводи не аргументованими представник сільської ради звернувся з позовом в суд про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які права та обов'язки мають орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення?

3. Яке рішення має прийняти суд.

 

Задача № 9.

До Вас, як юристконсульта приватної фірми, повторно, у лютому 2009 року, звернувся громадянин Кравченко М., майбутній голова фермерського господарства, з прохання пояснити які існують особливості порядку набуття земельних ділянок для ведення фермерського господарства на праві власності та на праві користування порівняно з 2005 роком, коли громадянин Кравченко М. звертався вперше. За якої умови і на якому юридичному титулі він може одержати земельні ділянки з водними об’єктами.

 

1. Дайте обгрунтовані відповіді на поставлені питання з посиланням на чинне законодавство.

 

Задача № 10.

Громадянка Поліщук К. у травні 2005 року звернулась до сільської ради із заявою про приватизацію трьох земельних ділянок сільськогосподарського призначення, якими вона користується з 1998 року: 1) для ведення особистого підсобного господарства - 0,5 га; для ведення садівництва - 0,06 га; для ведення городництва - 0,08 га.

Представник сільської ради запропонував громадянці Поліщук О. переписати заяву щодо приватизації лише однієї земельної ділянки на її вибір, оскільки відповідно до чинного законодавства можна приватизувати тільки один раз земельну ділянку сільськогосподарського призначення .

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2.Які умови приватизації земельних ділянок передбачені земельним законодавством.

3.Чи правомірна відповідь представника місцевої ради.

4.Вирішити справу.

 

Тема 12. Правовий режим земель сіл, селищ, міст

 

Практичне заняття 1. Правовий режим земель сіл, селищ, міст.

1. Поняття, склад та функціональне використання земель сіл, селищ, міст.

2. Правовий режим земель житлової і громадської забудови.

3. Особливості правового режиму земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків.

4. Особливості правового режиму земельних ділянок житлово-будівельних кооперативів.

5. Зонування земель сіл, селищ, міст та його юридична природа.

6. Державне та самоврядне регулювання у сфері використання земель сіл, селищ, міст.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 35, 36, 168, 170, 175, 296.

Додаткові джерела: 32, 34, 134, 131, 187, 188, 189, 229, 373, 424, 441.

Нормативно-правові акти: 4, 13, 17, 35, 42, 45, 54, 59, 66, 130, 131.

 

Задача 1.

Адвокат Коцюба П. мав на праві власності земельну ділянку для будівництва житлового будинку із садибним будинком на ній.

Маючи бажання займатись приватною адвокатською практикою, Коцюба почав вести прийом громадян у своєму помешканні, переобладнавши для цього одну з кімнат будинку.

Через місяць старший державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель, при перевірці використання земельних ділянок, склав постанову про адміністративне правопорушення за ст. 53-1 КУпАП, обґрунтувавши це тим, що Коцюба П. не мав права використовувати земельну ділянку для потреб ведення підприємницької діяльності.

Дану постанову Коцюба П. оскаржив до обласного управління земельних ресурсів.

Через деякий час після складання зазначеної постанови Коцюбі П.надійшло від податкових органів податкове повідомлення про необхідність сплати земельного податку за ставками, передбаченими для земель промисловості.

 

1. Визначте коло суспільних відносин.

2. Які порушення були допущені у викладеній ситуації?

3. Яке рішення має бути прийнято по скарзі Коцюби?

4. Як повинен діяти Коцюба в ситуації, що склалася?

 

Задача 2.

Подружжя Нагорних придбало земельну ділянку з метою будівництва житлового будинку відповідного цільового призначення в гр. Петренка.

Через півроку подружжя почало зводити житловий будинок.

При проведенні земляних робіт на земельній ділянці було пошкоджено каналізаційний колектор, що проходив під даною земельною ділянкою. Внаслідок цього дана земельна ділянка, як і сусідні, була забруднена і стала фактично непридатною для постійного знаходження на ній через стійкий неприємний запах.

Сусід Нагорних Петренко на підставі того, що сталося, заявив позов до суду до подружжя Нагорних про відшкодування заподіяних йому збитків, а також сплату компенсації на купівлю іншої земельної ділянки взамін тієї, що стала непридатною до використання. В процесі розгляду справи з’ясувалося, що земляні роботи, які призвели до аварії, проводилися на підставі затвердженого у встановленому порядку проекту будівництва будинку, на якому колектор відображений не був, у зв’язку із чим суддя залучив у якості співвідповідача по справі місцеву раду.

Нагорними, в свою чергу, було пред’явлено позов до гр. Петренка, який не повідомляв покупців при продажу земельної ділянки про знаходження колектору під її поверхнею, про розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки та відшкодування заподіяних укладенням такого договору збитків.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин?

2. Які рішення має прийняти суд по обох заявлених позовах?

3. Яким чином мають бути поновлені порушені права?

Задача 3.

Гр. Коров’єв, власник земельної ділянки для будівництва житлового будинку в м. Поліське вирішив побудувати на ній будинок.

Він звернувся до місцевої ради із проханням надати консультацію з приводу порядку отримання необхідної дозвільної документації на будівництво. У відповіді на звернення було зазначено, що місцеві правила забудови, Якими має визначатись порядок отримання дозволу на будівництво, відсутні. Відтак гр. Коров’єв не має права до їх затвердження (що має відбутись у поточному році) зводити нові будівлі.

Не задовольнившись таким роз’ясненням Коров’єв почав будівництво на власний ризик. На етапі зведення стін нового будинку він був спочатку усно попереджений, а потім оштрафований начальником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

Не згодившись із таким розвитком подій гр. Коров’єв оскаржив дії начальника інспекції до суду і звернувся до Вас із проханням надати консультацію з таких питань: який порядок будівництва жилих будинків садибного типу встановлений законодавством? Чи мав можливість гр. Коров’єв здійснити будівництво при відсутності затверджених місцевих правил забудови? Який порядок прийняття будинку в експлуатацію і чи потрібна при цьому участь крім нього – будівельника за фахом, інших осіб/органів тощо?

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Дайте відповіді на запитання гр. Коров'єва.

3. Яке рішення має винести суд по скарзі?

Задача 4.

Міська рада ухвалила рішення про резервування земельної ділянки, що знаходиться у дворі 9-поверхового житлового будинку А на 270 квартир, та видачу дозволу на розробку землевпорядної документації. Земельну ділянку було зарезервовано за зверненням ТОВ „Плюс” з метою наступного отримання її у власність для будівництва житлового чергового багатоквартирного будинку.

Через 10 днів після винесення рішення ТОВ „Плюс” спрямувало у вказаний двір спец-персонал та вантажні автомобілі для розчистки території та підготовки до забудови. Після зведення паркану, жителі існуючого будинку звернулися до представників ТОВ „Плюс” за роз’ясненням ситуації та отримали відповідь, що на визначеній парканом території буде побудовано житловий будинок. Жителі будинку почали блокувати під'їзд транспортних засобів та прохід осіб на огороджену територію.

Ініціативна група жителів будинку А, в якому у попередньому році було створено об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку та приватизовано відповідну прибудинкову територію, звернулася до місцевого суду із позовом про усунення перешкод у здійсненні права власності на земельну ділянку.

У судовому засіданні представник ТОВ „Плюс” подав до об’єднання співвласників зустрічний позов із тими самими вимогами, зазначивши, що один із засновників ТОВ, громадянин Малихо, при заснуванні товариства передав йому у якості внеску до статутного фонду свою квартиру у житловому будинку А та частину прибудинкової території, пропорційну площі цієї квартири. Про це було зроблено запис у Установчому договорі ТОВ, наданого у якості доказу по справі. Базуючись на викладеному, представник ТОВ вимагав також визнання права власності за ТОВ на відповідну частину прибудинкової території та винесення рішення про виділення в натурі частини будинкової території, що була передана ТОВ в рахунок внеску до статутного фонду.

Представник ТОВ "Плюс" також зазначив, що будівництво на спірній території не здійснюється, а провадяться лише підготовчі роботи, зокрема про розчищенню території від сміття, зелених насаджень – чагарників та самовільно збудованих гаражів та сараїв.

Представник третьої особи на стороні відповідача – міської ради, – зазначив, що дійсно, вказане рішення було прийнято та було зумовлено недостачею земель у місті. Рішенням ТОВ „Плюс” було надано право замовити розробку необхідної землевпорядної документації та проекту майбутнього будівництва. Оскільки усі землі житлової та громадської забудови міста, на думку ради, про що, зазначалося у рішенні, належать до власності територіальної громади міст, рада, як вказав її представник, в межах своєї компетенції прийняла рішення про резервування земельної ділянки в тому числі за рахунок 0,04 га прибудинкової території житлового будинку А, передбачивши при цьому у рішенні наступне :

1) зобов’язання для ТОВ „Плюс” щодо неможливості здійснення будівництва безпосередньо та розміщення будь-яких капітальних споруд на території, що відводиться за рахунок прибудинкової будинку А та

2) впорядкування (благоустрій) цієї території на час та після завершення будівництва;

3) перехід цієї території після завершення будівництва у спільну власність ТОВ „Плюс” та об’єднання співвласників житлового будинку А.

Після пояснень представника ради позивачем до суду було подано заяву про доповнення позовних вимог вимогою визнання рішення ради незаконним.

Місцевий суд виніс наступне рішення:

1) у позові ініціативної групи відмовити в частині визнання незаконним рішення ради за непідвідомчістю спору у цій частині загальним судам;

2) заборонити ТОВ "Плюс" використання прибудинкової території будинку А до моменту затвердження землевпорядної документації;

3) зобов'язати місцеву раду та міський відділ земельних ресурсів розробити проект відведення та відвести в натурі земельну ділянку у розмірі частини прибудинкової території будинку А пропорційно площі квартири гр. Малихо, що була передана ТОВ "Плюс", та визнати право власності ТОВ "Плюс" на цю земельну ділянку.

Правління об'єднання співвласників житлового будинку А подало апеляцію на рішення суду до цього ж місцевого суду. Апеляцію було відхилено ухвалою голови суду першої інстанції, оскільки Правління не було суб'єктом судового розгляду.

Правління подало апеляцію до апеляційного суду області безпосередньо.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Вирішити справу.

 

Задача 5.

Під час громадського обговорення детального плану забудови мікрорайону у місті Х. громадянин В. заявив, що вказаний планувальний документ не враховує його індивідуальних інтересів, як власника близько 50% земельних ділянок на території, що підлягає забудові. Зокрема - громадянин В висловлювався проти розташування поблизу меж його земельних ділянок 2-рядної дороги (ширина 9 м.) та міжбудинкових проїздів, оскільки це обмежить можливість забудови необхідністю врахування червоних ліній. Також громадянин В. висловив заперечення проти переважного виду забудови мікрорайону як малоповерхової індивідуальної забудови, зазначивши, що більш доцільним з огляду на швидке збільшення населення міста, є багатоповерхова забудова ( від 14 поверхів).

На підставі протоколу громадського обговорення розробнику детального плану мікрорайону було доручено доопрацювати план із врахуванням побажань гр. В. Для цього було надіслано запит до районного відділу земельних ресурсів з метою отримання кадастрових планів та кадастрових відомостей щодо земель перспективного мікрорайону.

З'ясувалося, що територія мікрорайону є територією колишнього колгоспу, яка була розпайована у 1995 році. Земельні ділянки, якими володіє громадянин В. перейшли у його власність протягом 2002-2006 років на різних правових підставах – за договорами довічного утримання, спадкування, звернення стягнення за рішеннями суду. Ділянки, що перебувають у власності громадянина В розташовані непослідовно (є розрізненими), а тому дотримання вимог громадянина призведе до неможливості комплексної науково-обгрунтованої забудови території.

Територія мікрорайону належить до перспективних територій розширення міста, її використання було погоджено 5 років тому із відповідною обласною радою, що прийняла рішення про зміну меж міста та включення території мікрорайону та ряду інших до меж міста.

Висновок проектної організації – розробника детального плану – містив відповідь на вимоги громадянина В. – зокрема, що розміщення проїздів та шляхів має забезпечувати нормальне обслуговування житлових будинків та безперешкодний проїзд, а тому наявності таких лінійних об'єктів уникнути неможливо, а також не впливає на права власників земельних ділянок, в межах червоних ліній. Щодо багатоповерхового будівництва – то воно є неприпустимим з огляду на геологічні умови (просідаючі грунти) та відсутність достатньої транспортної інфраструктури.

Сесія міської ради визнала аргументи розробника детального плану достатніми і затвердила документ.

Громадянин В. звернувся до адміністративного суду області із оскарженням рішення ради, як такого, що порушує його права як власника земельних ділянок на розпорядження ними.

Суд відмовив у прийнятті адміністративного позову до розгляду обґрунтовуючи це тим, що рішення ради прийнято в межах повноважень, а детальний план території не є нормативним документом, а тому не може бути оскаржений у адміністративному суді.

Громадянин В. звернувся до міського загального суду із позовом до розробника детального плану забудови та місцевої ради із позовом про відшкодування заподіяних йому збитків у вигляді упущеної вигоди, яку він обчислив виходячи із вартості квартир у будинках максимальної поверховості (32 поверхи), з якої вирахував вартість житла у 3-4 поверхових будинках котеджного типу, які були передбачені планом.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які є форми врахування громадських та індивідуальних інтересів при плануванні території?

3. Яке значення для здійснення права власності на землю може мати детальний план території та інші планувальні документи?

4. Яке значення для здійснення права власності на землю має розміщення на ній об'єктів загального користування (проїздів, дитячих майданчиків, стоянок автомобілів) у випадках, що передбачені законодавством (комплексна забудова кварталу, подвір'я житлових будинків), та за бажанням власника?

5. Чи було порушено права на землю громадянина В.?

6. Яке значення мають рішення органів місцевого самоврядування у конфліктних ситуаціях, подібних до наведеної?

7. Вирішити справу.

 

 

Тема 13. Правовий режим земель спеціального несільськогосподарського використання

 

Практичне заняття 1. Правовий режим земель спеціального несільськогосподарського використання.

1. Правовий режим земель промисловості.

2. Правовий режим земель транспорту.

3. Правовий режим земель зв’язку.

4. Правовий режим земель енергетики.

5. Правовий режим земель оборони.

6. Правовий режим земель іншого несільськогосподарського використання.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 168, 170, 175, 241, 242, 296.

Додаткові джерела: 32, 60, 66, 245, 347, 362.

Нормативно-правові акти: 3-5, 7, 11, 12, 14-17, 20, 25-28, 36, 43, 45, 48, 53, 58, 67, 69, 70, 83, 98-100, 107, 115, 116, 117, 119, 132-141.

 

Задача 1.

Сильним вітром було зруйновано опору лінії електропередач Київських магістральних електромереж, у зв’язку із цим виникла необхідність проведення ремонтних робіт із застосуванням важкої будівельної техніки. Працівники ДП НАЕК “Укренерго”, що прибули для проведення будівельних робіт, не були допущені на земельну ділянку керівником та працівниками фермерського господарства “Калинівське” – орендаря земельної ділянки.

Через два дні, незважаючи на заперечення ФГ “Калинівське”, ремонтні роботи були проведені, при цьому були пошкоджені посіви сільськогосподарських культур. Фермерське господарство звернулося до районної прокуратури із вимогою притягти працівників ДП НАЕК “Укренерго” до кримінальної відповідальності за самоуправство та вжити заходів до відшкодування заподіяних господарству збитків.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи правомірно фермерське господарство заперечувало проти проведення робіт?

3. Який правовий режим земельних ділянок, необхідних для розміщення та обслуговування високовольтних ліній електропередач?

4. Яке рішення повинен прийняти прокурор?

 

Задача 2.

До Київської обласної державної адміністрації звернувся Гейдельберзький університет (Німеччина) з клопотанням про надання йому в користування на умовах оренди земельної ділянки в межах зони відчуження для проведення наукових досліджень, пов’язаних із вивченням впливу радіації на екологічні системи.

Київська обласна державна адміністрація своїм листом повідомила, що не має повноважень із надання в оренду відповідної земельної ділянки і порадила звернутися до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Міністерство, у свою чергу, також вказало, що не уповноважене вирішувати поставлене питання.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який орган уповноважений приймати рішення в описаній ситуації?

3. Який порядок надання земельних ділянок в користування для проведення наукових досліджень?

 

Задача 3.

ВАТ “Цегельний завод “Будматеріал” уклало із громадянами – власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в рахунок земельних часток (паїв), договори оренди цих ділянок для видобування глини, необхідної для виробництва цегли. Договорами передбачалося, що по закінченню терміну оренди орендар зобов’язується провести рекультивацію порушених земель і повернути їх у стані, не гіршому порівняно із тим, в якому ділянки були передані в користування.

Районна філія Центру державного земельного кадастру відмовила у державній реєстрації договорів оренди землі, посилаючись на те, що сторони порушили порядок зміни цільового призначення земельної ділянки.

Дії філії Центру ДЗК орендар оскаржив до адміністративного суду.

Адміністративний суд повернув позовну заяву без розгляду, вважаючи, що справа адміністративному суду не підсудна. Ухвала адміністративного суду була оскаржена позивачем до апеляційного адміністративного суду.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який суд повинен розглядати справу?

3. Чи підлягає позов задоволенню?

 

Задача 4.

ТОВ "Укрфінком" 26 липня 2001 року уклала із КСП "Бориспільське" договір купівлі-продажу його сукупних валових активів (цілісного майнового комплексу). Разом зі спорудами до "Укрфінкому" перейшло і право постійного користування двома земельними ділянками загальною площею 203 гектари. Компанія звернулася до Бориспільської райдержадміністрації Київської області із заявою про зміну цільового призначення ріллі на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення і переоформлення права постійного користування земельними ділянками на право власності на них шляхом безоплатної передачі зазначених площ "Укрфінкому".

19 жовтня 2005 року Бориспільська райдержадміністрація відмовила ТОВ "Укрфінком", аргументуючи своє рішення тим, що "Укрфінком" — не сільськогосподарське підприємство, а тому не має права на отримання у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Земельний кодекс, який набрав чинності з 1 січня 2002 року, обмежив коло осіб, які можуть набувати право постійного користування земельними ділянками.

Більше того, наприкінці 2004 року Бориспільська райдержадміністрація своїми розпорядженнями самовільно передала половину земель ТОВ "Укрфінком" в оренду на 49 років для ведення підсобного сільського господарства приватним підприємствам, — "Блік-С 2004" і "Принт", а частину — у власність громадянам із цією ж метою.

ТОВ "Укрфінком" звернулися до Автозаводського суду м. Кременчука Полтавської області, і той зобов’язав Бориспільську райдержадміністрацію повністю задовольнити вимоги "Укрфінкому".

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Вирішіть справу.

 

Задача 5.

Шведська компанія ІКЕА звернулась до КМДА з клопотанням про виділення їй земельної ділянки для будівництва торговельно-розважального комплексу. Зазначена земельна ділянка розташована в межах міста і засаджена лісами першої категорії.

Готуючи проект розпорядження "Про узгодження продажу, вилучення і передачі в постійне користування земельних ділянок" КМДА внесла пункт про вилучення у військових частин Міністерства оборони України земельних ділянок площею 100,5 га (на яких розташовано 8 військових містечок) і передачі її в користування "Київзеленбуду" в особі Дарницького лісопаркового господарства для заліснення.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Вирішіть справу.

 

Задача 6.

Державний інспектор районної інспекції по земельних ресурсах встановив, що з території танкового полігону військової частини А 2331, яка дислокується на території даного району, автомашини систематично вивозять пісок.

Під час перевірки, яка проводилася за участю державних екологічних інспекторів, на території полігону виявили екскаватори і близько десяти автомобілів, які завантажувалися піском. Загальний огляд території показав, що у результаті самовільної розробки піщаного родовища порушено вже більше двох гектарів землі. Командир військової частини був відсутній і складені інспекторами акт і припис про нецільове використання земель та припинення розробки родовища піску ніхто з присутніх не підписав. Так само не були пред"явлені і документи на розробку родовища.

Керівництву військової частини було зроблено припис про припинення нецільового використання земель, припинення розробки родовища та про рекультивацію порушених земель. Усі документи та акт про виявлене порушення були передані у військову прокуратуру для подальшого провадження. Представники командування військової частини у прокуратурі пояснили, що підстав для юридичної відповідальності немає, оскільки полігон вже давно не використовується за призначенням, а пісок добувається для потреб, пов'язаних з господарською діяльністю, на що є письмовий дозвіл начальника штабу округу сухопутних військ. Усі документи, складені державними інспекторами, на їх думку, не мають юридичної сили, оскільки ці землі знаходяться у повному віданні Міністерства Оборони.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи є правомірною діяльність по видобуванню піску на території полігону?

3. Чи заслуговують на увагу пояснення командування військової частини?

4. Як здійснюється державний контроль за використанням та охороною земель на землях оборони?

5. Яке рішення має прийняти військова прокуратура?

6. Вирішіть справу.

 

Задача 7.

Державна адміністрація залізничного транспорту України уклала 01.01.08 г. договір з ТОВ "Радість" про надання у м. Києві у тимчасове користування за плату земельної ділянки в межах смуги відведення Пiвденно-Захiдної залізниці для встановлення двох торговельних павільйонів. Київська міська державна адміністрація подала позов до Державної адміністрації залізничного транспорту про зобов'язання останньої та притягнутого в якості третьої особи ТОВ "Радість" повернути один одному усе, що було одержане по договору, в якості застосування наслідків недійсності даного правочину. В обґрунтування своїх доводів КМДА послалася на ту обставину, що тільки КМДА володіє правом передачі в оренду земель у м. Києві, крім того, земельна ділянка передана в оренду для цілей, не пов'язаних зі здійсненням залізницею покладених на неї завдань, що є порушенням цільового призначення цих земель. Державна адміністрація залізничного транспорту з такими доводами не погодилася, зазначивши, что органи та підприємства залізничного транспорту мають право здавати земельні ділянки, що знаходяться у їх віданні, в користування іншим особам у відповідності до Положення про землі транспорту, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який правовий режим земельних ділянок у смузі відведення залізниць?

3. На яких правових титулах та якими суб'єктами можуть використовуватися зазначені земельні ділянки?

4. Чи можуть бути передані такі землі в користування для інших цілей?

5. Який з перерахованих суб'єктів мав право передати в оренду ділянку у смузі відведення?

6. Чи є підстави для задоволення позову Київської міської державної адміністрації?

7. Вирішіть справу.

 

Задача 8.

Громадянин К., власник земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, звернувся до відповідної сільської ради з заявою про зміну цільового призначення земельної ділянки, а саме на землі зв'язку. У заяві було зазначено, що на цій ділянці одним із підприємств – операторів мобільного зв'язку буде збудовано спеціальну вежу. Таке будівництво, на думку гр-на К., позитивно вплине на соціально-культурний розвиток села, оскільки його територія буде охоплена мобільним зв'язком, чого до сих пір не було. В обґрунтування заяви гр-ном було подано відповідні технічні матеріали та лист підприємства мобільного зв'язку про намір використовувати зазначену земельну ділянку.

Сільська рада відмовила у задоволенні заяви гр-на К., мотивуючи це тим, що у нього відсутня спеціальна ліцензія на здійснення підприємницької діяльності у галузі зв'язку, тому, згідно чинного Земельного Кодексу, він не може бути користувачем земельної ділянки такого цільового призначення.

Після цього громадянин К. вирішив укласти договір оренди з зазначеним підприємством, оскільки останнє має ліцензію для здійснення відповідної діяльності. Дізнавшись про це, голова сільської ради попередив гр-на К. про те, що без факту зміни цільового призначення даної земельної ділянки її використання оператором мобільного зв'язку буде земельним правопорушенням, що потягне відповідні негативні юридичні наслідки. Вважаючи думку голови сільради помилковою, громадянин К. та підприємство уклали договір оренди землі.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який правовий режим земель зв'язку?

3. Хто може бути суб'єктом використання земель зв'язку?

4. Чи є обґрунтованою відмова сільської Ради у зміні цільового призначення земельної ділянки гр-на К.?

5. Чи буде дійсним договір оренди земельної ділянки, укладений між гр-ном К. та оператором мобільного зв'язку?

6. Які можливі юридичні наслідки укладення такого договору?

 

 

Тема 14. Правовий режим земель лісогосподарського використання, водного фонду, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

 

Практичне заняття 1. Правовий режим земель лісогосподарського використання та водного фонду.

1. Правовий режим земель лісогосподарського використання.

2. Суб’єкти прав на землі лісогосподарського використання.

3. Право власності на землі лісогосподарського використання.

4. Права на користування землями лісогосподарського використання.

5. Правовий режим земель водного фонду.

6. Особливості здійснення права власності на землі водного фонду.

7. Особливості здійснення прав на користування землями водного фонду

8. Особливості правової охорони земель лісогосподарського використання та водного фонду в Україні.

 

Практичне заняття 2. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

1. Правовий режим земель природно-заповідного фонду.

2. Правовий режим земель іншого природоохоронного призначення.

3. Правовий режим земель рекреаційного призначення.

4. Правовий режим земель оздоровчого призначення.

5. Правовий режим земель історико-культурного призначення.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 168, 170, 171, 172, 175, 296.

Додаткові джерела: 32, 93, 139, 248, 304, 306, 438.

Нормативно-правові акти: 2, 4, 9, 25, 27, 37, 41, 49, 51, 61, 73, 74, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 107, 113, 116.

Задача 1.

Головний державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель області наклав на керівника Одеського морського порту адміністративний штраф за самовільне захоплення земельної ділянки в акваторії порту, яка була намита з метою розміщення засобів навігаційної обстановки.

Керівник порту оскаржив постанову про накладення адміністративного стягнення у районному суді.

Одночасно порт звернувся до Державного комітету України із земельних ресурсів за роз’ясненням з таких питань: 1) чи необхідне оформлення права на земельну ділянку, яка використовується для розміщення засобів навігаційної обстановки? 2) який орган уповноважений надавати в користування земельні ділянки в акваторії портів?

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи правомірно накладене адміністративне стягнення?

3. Дати відповідь на питання, викладені у зверненні до Держкомзему України.

 

Задача 2.

До обласного державного управління охорони навколишнього природного середовища надійшов на погодження проект відведення земельної ділянки для будівництва складу сільськогосподарської продукції. Управління відмовилося погоджувати проект, посилаючись на те, що заплановане будівництво знаходиться в межах прибережної захисної смуги, що суперечить законодавству.

Замовник проекту відведення звернувся до адміністративного суду із позовом, у якому просив зобов’язати управління погодити проект відведення. В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що земельна ділянка розташована у межах населеного пункту, а в населених пунктах прибережні захисні смуги не встановлюються.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який режим та порядок встановлення прибережних захисних смуг?

3. Вирішити справу.

 

Задача 3.

Громадянин Петренко, що постійно проживає в м. Києві, успадкував після смерті батька земельну ділянку, виділену покійному в рахунок права на земельну частку (пай) у селі Чудівка Чернігівської області. Оформлення спадщини та виготовлення нового державного акту на право власності зайняло чотири роки. Через рік після оформлення права власності державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель наклав на Петренка адміністративне стягнення за порушення правил використання земель, оскільки з’ясувалося, що земельна ділянка, яка за даними державного земельного кадастру значиться як рілля, насправді заросла лісом.

Петренко найняв кількох мешканців с. Чудівка, які вирубали дерева та чагарники, якими заросла ділянка, а отриману деревину продав. Виявивши цей факт, державний екологічний інспектор оштрафував Петренка за незаконну порубку лісу. Обласне управління охорони навколишнього природного середовища звернулася до суду із позовом до Петренка про відшкодування шкоди, заподіяної незаконною порубкою лісу.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Чи законно накладені адміністративні стягнення?

3. Чи підлягає позов задоволенню?

4. Вирішити справу.

 

 

Задача 4.

Громадянин Івахнюк звернувся до сільської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки, що розташована під належним йому у селі Урич житловим будинком. Сільська рада задовольнила його заяву.

Районний прокурор вніс протест, у якому поставив питання про скасування прийнятого рішення з мотивів його невідповідності чинному законодавству. Зокрема, він вказував, що с. Урич включене до складу Карпатського біосферного заповідника, землі якого згідно із чинним законодавством не підлягають передачі у приватну власність.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Охарактеризувати структуру і правовий режим земель біосферних заповідників.

3. Чи підлягає протест задоволенню?

 

Задача 5.

Відповідно до рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим ТОВ “Прибій” викупило земельну ділянку, розташовану під належними йому будівлями санаторію, включаючи територію парку, яка віднесена до парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

Прокуратура АР Крим звернулася до господарського суду із позовом про визнання укладеного договору купівлі-продажу недійсним, а рішення Ради міністрів опротестувала. Протест було задоволено.

Підставою для подання позову та внесення протесту стало те, що рішення про викуп земельної ділянки приймалося Радою Міністрів АРК, хоча ч. 2 ст. 150 ЗК України вирішення даного питання віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України. Крім того, спірна земельна ділянка взагалі не може бути передана у приватну власність в силу положень ст. 84 ЗК України.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Який правовий режим земель парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

3. Чи підлягає позов задоволенню?

 

Задача 6.

Міська рада прийняла рішення про відведення земельної ділянки ВАТ "Міськобуд" для будівництва житлово-офісного центру. ВАТ "Міськобуд" розпочало будівництво.

Проте мешканці прилеглих будинків, коли дізналися про будівництво, почали протестувати, влаштували біля будівельного майданчика пікети. Вони заперечували проти будівництва, оскільки при прийнятті рішення про відведення земельної ділянки не були враховані їх інтереси. Крім того, будівництво здійснюється в історичній частині міста, а це заборонено законодавством.

Представники ВАТ "Міськобуд" у відповідь на протести громадян обіцяли здійснити благоустрій прилеглих територій та вказували на те, що дана земельна ділянка, хоча і знаходиться в історичній частині міста, але не належить до земель історико-культурного призначення.

Під тиском ініціативної групи громадян міська рада скасувала своє рішення.

ВАТ "Міськобуд" звернулося до суду.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Розкрийте склад та особливості правового режиму земель історико-культурного призначення.

3. Яка діяльність на землях історико-культурного призначення заборонена?

4. Вирішити справу.

 

Задача 7.

Група громадян звернулася до районної державної адміністрації із заявою про приватизацію земельних ділянок у Київській області для ведення особистого селянського господарства. Під час вирішення питання про приватизацію земельних ділянок з’ясувалося, що на кількох земельних ділянках знаходяться залишки Городища, яке визнано об’єктом культурної спадщини і є історико-культурною пам’яткою. На цій підставі громадянам було відмовлено у задоволенні заяви.

Громадяни повторно звернулися до районної державної адміністрації, посилаючись на відсутність у законодавстві заборони щодо приватизації таких земель. Після отримання громадянами передбачених законодавством погоджень районною державною адміністрацією було прийнято рішення про передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність, а також їх зобов’язали укласти охоронні договори з органами охорони культурної спадщини.

Громадяни отримали державні акти на право власності, але прокуратурою Київської області було порушено кримінальну справу по даному факту.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Розкрийте склад та особливості правового режиму земель історико-культурного призначення.

3. На яких правових титулах можуть перебувати землі історико-культурного призначення?

4. Вирішити справу.

 

Задача 8.

ТОВ „Карасі” вирішило зайнятись рибництвом. Для цього воно звернулося із клопотанням до обласної ради про надання в оренду земельної ділянки із ставком площею 0,2 га. Рада відмовила у наданні земельної ділянки, зазначивши, що оренда водного об’єкта для зайняття рибництвом передбачає отримання в оренду вод, а не земельної ділянки дна. Крім того, це порушуватиме права орендарів прибережної захисної смуги, котрі вже побудували дачні будинки в межах прибережної смуги земель. Зважаючи на це, ТОВ „Карасі” звернулося до суду з позовом про розірвання договорів оренди земельних ділянок навколо водойми, оскільки ці ділянки, як виявилося, є складовими екологічної мережі і тому не можуть використовуватись для інших потреб, аніж природоохоронні.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які порушення допущені у викладеній ситуації?

3. Проаналізуйте рішення ради.

4. Яке рішення має постановити суд?

 

Задача 9.

Біолог Павло Єлькін вирощував рідкісні хвойні породи дерев на належній йому на праві постійного користування земельній ділянці для садівництва.

У липні 2008 року він почав будівництво дачного будиночку, а вже у серпні отримав повідомлення про переведення його земельної ділянки до земель лісогосподарського призначення. Тижнем пізніше Єлькіну надійшов припис про усунення допущених порушень земельного законодавства, у якому було зауважено, що він не має відповідно до чинного законодавства права користуватись земельною ділянкою на такому праві і повинен переоформити протягом 30 денного терміну його на право оренди; крім того, будівництво будиночку порушує цільове призначення земельної ділянки, а тому має бути припинено.

Павло Єлькін звернувся до Вас з проханням надати консультацію з питань законності своїх дій та відповідності нормам закону дій інспекції з контролю за використанням та охороною земель, яка надіслала припис.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Надайте консультацію гр. Єлькіну Павлу.

 

Задача 10.

Екологічна інспекція звернулася до суду з вимогою знесення т.зв. „елінгів”, що розташовані поблизу м. Карабах. В позові було зазначено, що збудовані споруди є житловими приміщеннями, що порушують режим діяльності в прибережній смузі моря. Крім того, стічні води даних споруд забруднюють узбережжя і саме море, а власне елінги порушують режим загального землекористування мешканців прилеглих населених пунктів, оскільки пляж навколо елінгів обнесено парканом.

У колективному відзиві на позов власники елінгів зауважили, що їх споруди є нічим іншим як гідротехнічними спорудами, оскільки у підвальних поверхах можливе розміщення рибацьких човнів. Крім того, на момент будівництва ніяких матеріалів про встановлення режиму забудови прибережної смуги на даній території вони не бачили. Що ж до огородження узбережжя, то ще у 2006 році земельні ділянки біля урізу води були надані районною держадміністрацією власникам елінгів у власність для будівництва.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Проаналізуйте викладену ситуацію.

3. Які порушення наявні?

4. Яке рішення має прийняти суд.

 

Задача 11.

Новопризначений прокурор м. Орловська, здійснюючи нагляд за дотриманням закону, звернув увагу на старий міський парк. Як з’ясувалося із матеріалів перевірки, в його межах (у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва) розташоване кафе. Протягом місяця в парку планується розміщення атракціонів для дітей. Крім того, внаслідок незадовільного фінансування фактично в парку залишилося тільки декілька дерев та багато чагарників.

Перед прокурором постали наступні питання: Чи правомірним є розташування кафе та атракціонів у викладеній ситуації? Які наслідки для правового режиму земель парку має маже цілковита відсутність дерев (через вік, поганий санітарний стан тощо)? В якому порядку дана паркова територія може бути зменшена з метою оптимізації бюджетного фінансування існування парку?

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Надайте відповіді на питання, які постали перед прокурором.

3. Чи повинен прокурор застосувати заходи реагування у ситуації, що склалася, якщо так, то які?

 

Задача 12.

Гр. Крулько під час весняної оранки на належній йому на праві власності земельній ділянці віднайшов велику ділянку із рештками глиняного посуду. Після цього він повідомив про знахідку фахівців, які провели дослідження і виявили на території земельної ділянки ще й рештки стародавніх будинків часів трипільської культури. За висновком фахівців - це археологічні пам’ятки, які мають бути збережені, а тому були занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відтак, гр. Крулько отримав повідомлення сільської ради про переведення його земельної ділянки до земель історико-культурного призначення, а також про встановлення заборони на проведення будь-яких земляних робіт на цій ділянці до створення комісії з питань вивчення знахідок.

Не маючи наміру втрачати прибуток від вирощування с/г культур гр. Крулько за допомогою екскаватора та підручних засобів вирів усі рештки, які здалися йому цінними, та відніс їх до краєзнавчого музею.

Викладені факти стали відомі інспекції з контролю за використанням та охороною земель району.

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які особливості правового режиму земель історико-культурного призначення?

3. Проаналізуйте дії гр. Крулька. Чи були допущені ним порушення?

4. Обґрунтуйте подальші дії інспекції з контролю за використанням та охороною земель району.

 

Задача 13.

Громадянин Лавриненко Д. звернувся до суду зі скаргою на дії археологічної інспекції управління культури Черкаської області.

Лавриненко Д. отримав за договором дарування у власність частину жилого будинку у м. Черкаси і звернувся до археологічної інспекції із заявою про надання висновку щодо можливості приватизації присадибної ділянки, але йому було відмовлено на підставі того, що жилий будинок розташований на земельній ділянці, під якою знаходиться пам’ятка археології – "Городище Дніпровська (Замкова) гора". Ця пам’ятка археології була взята на державний облік рішенням Черкаської обласної державної адміністрації, державний реєстраційний номер 2217.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Які особливості встановлені законодавством щодо набуття у власність земельних ділянок історико-культурного призначення?

3. Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Задача 14.

Для будівництва розважального комплексу “Карпатський водограй – аквапарк” у с. Тухля Сколівського району Львівської області на сесії Тухільської сільської ради виділено земельну ділянку загальною площею 4,7 га.

Будівництво розважального комплексу передбачає зведення закритих та відкритих басейнів, створення інфраструктури та укріплення ліній берега.

Проте начальник управління охорони навколишнього природного середовища Львівської області заперечив проти даного рішення, оскільки, на його думку, дане будівництво порушує природоохоронний режим території, яка належать до земель водного фонду.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. Яке цільове призначення даної земельної ділянки?

3. Які особливості правового режиму даної категорії земель?

4. Вирішити справу.

 

Задача 15.

Сільська рада прийняла рішення про надання земельної ділянки розміром 50 га для дачного будівництва товариству "Еліт" із земель, які раніше використовувалися садівницьким товариством "Ветеран". Згодом за рішенням сільської ради товариству "Еліт" було передано земельну ділянку в межах прибережної захисної смуги у безоплатну оренду строком на 50 років, на якій товариство організувало стоянку для яхт та човнів, а також здійснювало вивіз піску з орендованої земельної ділянки.

Такі дії викликали заперечення членів садівницького товариства "Ветеран", які встановили шлагбаум на в’їзді до території садівницького товариства, чим завадили проїзду до земель товариства "Еліт".

Члени товариства "Еліт" Шарвако В. та Оніщук С. звернулися до суду із позовом до садівницького товариства "Ветеран" про порушення їх прав. Представники садівницького товариства "Ветеран" заявили зустрічний позов.

 

1. Визначте коло суспільних правовідносин.

2. До якої категорії земель належать земельні ділянки, які є об’єктами даних правовідносин?

3. Які особливості правового режиму таких земель?

4. Чи мали місце порушення земельного законодавства?

5. Вирішити справу.

 

 


ІІІ. ЛІТЕРАТУРА

1. Christie Alec. Myanmar: Oil and Gas Sector: registration of Tranfers and Leases of Land // International Energy Law & Taxation Review. –… 2. Claxton Hasani. Land and Liberation: Lessons for the Creation of Effective… 3. Daniel F. Hinkel. Practical real Estate Law. – New York: West Publishing Company, 1991. – РР. 611 p.

– Конец работы –

Используемые теги: земельне, право, України0.062

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Земельне право України

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України
Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси.. ББК Укр я.. К УДК..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Земельне право України
Історичні умови виникнення і розвитку земельного права України.. соціально економічні і екологічні передумови розвитку земельного права.. поняття і предмет земельного права України..

Краткий очерк истории развития земельного законодательства и российского земельного строя основные положения российского земельного законодательства
Глава краткий очерк истории развития земельного законодательства и российского земельного строя.. основные положения российского.. земельного законодательства до года к середине xix в в..

Что такое право. Правоотношения. Право и человек. Право и государство. Человек и государство. Семья. Родители. Дети
Тема Что такое право.. Что такое.. Формы источники права Система законодательства..

Земельне право України
Юридичний факультет.. кафедра трудового земельного і екологічного права.. укладачі д ю н проф носік в в..

Земельне право України
Рекомендовано міністерством освіти і науки України лист від листопада року.. рецензенти..

Земельне право України
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист від листопада року.. Її..

0.047
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам