рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні види звернень громадян

Основні види звернень громадян - раздел Право, Адміністративне право України     ...

 
 


Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються поради, рекомендації щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, а також висловлюються посадових осіб, думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. (ч. 2 ст. 3 Закону України “Про звернення громадян”) Заява (клопотання) - звернення громадян з проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією і чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлювання думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. (ч. 3 ст. 3 Закону України “Про звернення громадян”) Скарга –звернення громадян з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об¢єднань громадян, посадових осіб. (ч. 4 ст. 3 Закону України “Про звернення громадян”)

Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства

       
 
Права та обов¢язки іноземних громадян та осіб без громадянства
 
   

 


 

 

- нарівні із громадянами України користуються правами на оскарження незаконних дій (рішень) органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, на свободу та особисту недоторканість, на недоторканість житла, на вільну працю, на охорону здоров¢я та медичну допомогу, на освіту, на свободу совісті та ін.;

- користуються в Україні правами та несуть обов¢язки в основному нарівні з громадянами України (крім випадків, встановлених законами або міжнародними договорами України);

- зобов¢язані підкорятися законам України;

- мають більш вузьку адміністративну правоздатність, ніж громадяни України, мають певні обмеження.

 
 
Окремі обмеження в правосуб¢єктності іноземців та осіб без громадянства

 


не можуть : обирати та бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування;

- брати участь у відправленні правосуддя;

- мати доступ до державної служби, займати певні посади;

- проходити службу у Збройних Силах України;

обмежені:

- в діяльності, пов¢язаній з державною та службовою таємницею;

- у в¢їзді на територію України;

- у пересуванні по території України та обранні місця проживання;

- у можливості проживання та здійснення своєї діяльності тільки на підставі спеціальних документів (ст.ст. 23, 24, 16. ч. 4 ст. 8 Закону України “Про правовий статус іноземців”).

Для іноземців та осіб без громадянства встановлена особлива адміністративна деліктоздатність(ст.ст. 7-18, 20 Закону України “Про правовий статус іноземців”).

 

Органи виконавчої влади України

 

Поняття та ознаки органів виконавчої влади України

       
   
 
 

 


Види органів виконавчої влади України

 
 
Органи виконавчої влади класифікуються за:

 

 

 


становищем та місцем в системі органів виконавчої влади

 

                   
       
         
Вищі  
 
         
Нижчі
 
 
 
 

 


Система органів виконавчої влади України

 
 

 

 


Місцеві та територіальні органи

               
   
 
 
Районні державні адміністрації
 
Міжтериторіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
 
Управління, відділи, відділення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районах, містах, районах міст
 
 

 


Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади

       
   
Президент України
 
 

 


Очолює Раду національної безпеки і оборони України
Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України
Призначає на посади та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову фонду державного майна України, Голову державного комітету телебачення і радіомовлення
За поданням Прем’єр-міністра України призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників інших органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та приймає їхні повноваження на цих посадах

Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України
Підписує закони, прийняті Верховною Радою України
Має право вето щодо прийняття прийнятих Верховною Радою України законів

 

Продовження 1 схеми:

«Повноваження Президента України»

         
 
Видає укази і розпорядження
 
Приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації
 
 
Утворює, реорганізує та ліквідує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
 
 
 
Приймає рішення про прийняття громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні
   
Присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини
 
 
Скасовує акти Кабінету Міністрів України та Ради міністрів АРК
 
   
Здійснює помилування
 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Адміністративне право України

Національна юридична академія України.. Імені Ярослава Мудрого.. Адміністративне право України..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні види звернень громадян

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Державне управління і виконавча влада
1. Управління як соціальне явище 10 2. Ознаки та види соціального управління 11 3. Функції соціального управління 12 4. Система соціального управління 13 5. Хара

Громадяни
1. Основи адміністративно-правового статусу громадян 27 2. Конституційні права та обов’язки громадян у сфері виконавчої влади 28 3. Структура прав та обов’язків громадян 29

Адміністративно-процесуальна діяльність
1. Адміністративний процес. Загальні риси та особливості 78 2. Суб’єкти адміністративного процесу 79 3. Принципи адміністративного процесу 80 4. Види адміністративних про

Управління як соціальне явище
В залежності від об¢єктів управління – основні види управління:      

Функції соціального управління
В залежності від спрямованості та місця впливу    

Система соціального управління
     

Елементи державного управління
   

Принципи державного управління
     

Метод адміністративного права
                   

Адміністративно-правові норми
                 

Основи адміністративно-правового статусу громадян
  Адміністративно-правовий статус громадянина України є складовою частиною його загального правового статусу, встановленого Конституцією України, законодав

Функції Кабінету Міністрів України

Урядові установи і організації
    Система центральних органів виконавчої влади України

Поняття, види та принципи державної служби
    Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, що займають посади в державних орга

Поняття та види об’єднань громадян
                     

Поняття і основні елементи адміністративно-правових режимів
                     

Примірний перелік управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів обласної державної адміністрації”      

Підрозділів районної державної адміністрації
  Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації   Управління (відділ) сільського господар

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги