рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Поняття, види та принципи державної служби

Поняття, види та принципи державної служби - раздел Право, Адміністративне право України     ...

 
 
Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті з метою практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів (ст. 1 Закону України “Про державну службу”).


 

 

 

 


державна служба в апараті законодавчих органів державна служба в органах виконавчої влади (органах державного управління та їх апараті) державна служба в судових органах

 

Принципи державної служби

 

 
 

 


 

 


 

 
 
Посада і посадова особа

 


 

Посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень (ст. 2 Закону України “Про державну службу”).

Посадові особи – керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій (ст. 2 Закону України “Про державну службу”).

 

Види державних службовців (за владними повноваженнями)

 

 

       
   
 
 

 


представники адміністративної влади (службовці, чиї дії поширюються на осіб, що їм не підпорядковані)   посадові особи (службовці, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих та контрольно-дорадчих функцій   спеціалісти (службовці,які мають професійні знання в окремих галузях та здійснюють професійну діяльність   допоміжний персонал секретарі, діловоди, архіваріуси, лаборанти, стенографісти тощо (діяльність яких пов¢язана з виконанням матеріально-технічних дій (операцій), які не тягнуть за собою юридичних наслідків

 

Основи адміністративно-правового статусу державних службовців


 

       
   
  відповідальність
 
 


основні обов’язки державного службовця
основні права державного службовця

 

- додержання Конституції України та інших актів законодавства України; - забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції; - недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина; - безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників; - збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню; - постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації; - сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в роботі. Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов¢язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу. (ст. 10 Закону України “Про державну службу”) - користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України; - брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень; - одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції; - на повагу особистої гідності, справедливе і ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; - вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця; - на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стану роботи; - безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення; - на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, участь у конкурсах на здійснення посад більш високої категорії; - вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри; - на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці; - на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу; - захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку (ст. 11 Закону України “Про державну службу”)

 

  Конкретні обов’язки та права державних службовців визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції

 

       
 
Обмеження, пов’язані із перебуванням на державній службі
 
   

 


Державний службовець не має права:

- вчиняти дії, передбачені ст. 1 та 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією”;

- брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

Інші обмеження, пов’язані з проходженням державної служби окремими категоріями державних службовців, встановлюються виключно законодавчими актами України (ст. 16 Закону України “Про державну службу”).

 

 

                   
   
 
   
 
 
 
   
Стадії проходження державної служби
 
   

 


Підприємства та установи

 

 

Поняття підприємств та установ

       
 
Підприємство   – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи, здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)
 
   
Установи виконують соціально-культурні або адміністративно-політичні функції. Їх мета – створення соціальних цінностей, головним чином невиробничого характеру

 


Види підприємств та установ

 
 

 

 


Продовження 1 схеми «Види підприємств і установ»

         
   
 
 
 
   

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Адміністративне право України

Національна юридична академія України.. Імені Ярослава Мудрого.. Адміністративне право України..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Поняття, види та принципи державної служби

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Державне управління і виконавча влада
1. Управління як соціальне явище 10 2. Ознаки та види соціального управління 11 3. Функції соціального управління 12 4. Система соціального управління 13 5. Хара

Громадяни
1. Основи адміністративно-правового статусу громадян 27 2. Конституційні права та обов’язки громадян у сфері виконавчої влади 28 3. Структура прав та обов’язків громадян 29

Адміністративно-процесуальна діяльність
1. Адміністративний процес. Загальні риси та особливості 78 2. Суб’єкти адміністративного процесу 79 3. Принципи адміністративного процесу 80 4. Види адміністративних про

Управління як соціальне явище
В залежності від об¢єктів управління – основні види управління:      

Функції соціального управління
В залежності від спрямованості та місця впливу    

Система соціального управління
     

Елементи державного управління
   

Принципи державного управління
     

Метод адміністративного права
                   

Адміністративно-правові норми
                 

Основи адміністративно-правового статусу громадян
  Адміністративно-правовий статус громадянина України є складовою частиною його загального правового статусу, встановленого Конституцією України, законодав

Основні види звернень громадян
    Пропози

Функції Кабінету Міністрів України

Урядові установи і організації
    Система центральних органів виконавчої влади України

Поняття та види об’єднань громадян
                     

Поняття і основні елементи адміністративно-правових режимів
                     

Примірний перелік управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів обласної державної адміністрації”      

Підрозділів районної державної адміністрації
  Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації   Управління (відділ) сільського господар

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги