рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Модульне тестування 5 складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять

Модульне тестування 5 складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять - раздел Право, Господарське право     Нормативно-Правові Акти:...

 

 

Нормативно-правові акти:

1. М 1-5 – Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України. - 1996.– № 30.– Ст. 141.

2. М 1 – Закон Української РСР від 03.08.1990 р. "Про економічну самостійність Української РСР" // ВВР УРСР. - 1990.- № 34.- Ст. 499.

3. М 1,2 – Закон України від 07.02.1991 р. "Про підприємництво" // ВВР УРСР. 1991.- № 14.- Ст. 168.

4. М 5 – Закон України від 16.04.1991 р. "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ВВР УРСР. – 1991.– № 29.– Ст. 377.

5. М 1,3 – Закон України від 12.05.1991 р. "Про захист прав споживачів" (в редакції Закону від 01.12.2005 р. ) // ВВР України. – 2006. - № 7. – Ст.84.

6. М 1, 3, 5 – Закон України від 25.06.1991 р. "Про охорону навколишнього природного се­редовища" // Відомості Верховної Ради України. – 1991.– № 41.– Ст. 546.

7. М 5 – Закон від 10.09.1991 р. "Про захист іноземних інвестицій на Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 616.

8. М 1,5 – Закон України від 18.09.1991 р. "Про інвестиційну діяльність" // ВВР України. - 1991.- № 47.- Ст. 647.

9. М 2 – Закон України від 19.09.1991 р. "Про господарські товариства" // ВВР України. - 1991.- № 49.- Ст. 682.

10. М 5 – Закон України від 04.11.1991 р. "Про Державний кордон України" // ВВР України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

11. М 5 – Закон України від 13.12.1991 р. "Про наукову і науково-технічну діяльність" // ВВР України. – 1992.– № 12.– Ст. 165.

12. М 5 – Закон України від 10.12.1991 р. "Про товарну біржу" // ВВР України. – 1992.– № 10.– Ст. 139.

13. М 1 – Закон України від 13.12.1991 р. "Про основи державної політики у сфері науки і наукової діяльності" // ВВР України. - 1992.- № 12.- Ст. 165.

14. М 3, 4 – Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // ВВР України. -1992. - № 6.- Ст. 56.

15. М 1, 2 – Закон України від 17.09.1992 р. (в редакції Закону від 13.07.2000 р.) "Про статистику" // ВВР України. - 2000.– № 43.– Ст. 362).

16. М 2 – Закон України від 04.03.1992 р. "Про приватизацію державного майна" (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) // Голос України. - 1997. - 20.03 .

17. М 2,3 – Закон України від 10.04.1992 р. "Про оренду державного та комунального майна" (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України - 1995. № 15. - Ст. 99.

18. М 4 – Закон України від 14.05.1992 р. "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону України від 30.06.1999 р.) // ВВР України. - 1999. - № 42-43.- Ст. 378.

19. М 3 – Закон України від 02.10.1992 р. "Про заставу" // ВВР України. - 1992.- № 47.- Ст. 642.

20. М 1-3 – Закон України від 02.10.1992 р. "Про інформацію" // ВВР України. - 1992.- № 48.- Ст. 650.

21. М 5 – Закон України від 08.10.1992 р. "Про основи містобудування" // ВВР України. - 1992.– № 52.– Ст. 683.

22. М 1 – Закон України від 10.04.1992 р. "Про споживчу кооперацію" // ВВР України. – 1992. – № 30. – Ст. 414.

23. М 5 – Закон України від 13.10.1992 р. "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" // ВВР України. – 1992.– № 50.– Ст. 676.

24. М 2 – Закон України від 14.12. 1992 р. "Про охорону праці" // ВВР України. - 1992. - № 49. - Ст. 668

25. М 2 – Закон України від 21.04.1993 р. "Про охорону прав на сорти рослин" // ВВР України. - 1993.- № 21.- Ст. 218.

26. М 1-3, 5 Закон України від 22.04.1993 р. "Про аудиторську діяльність" (в ред. Закону від 14.09.2006 р. № 140-У) // ВВР України. – 2006. –№ 44. – Ст.432.

27. М 1, 3 Повітряний кодекс. Прийнятий Верховною Радою України 04.05.1993 р. // ВВР України. – № 25. – Ст. 274.

28. М 1, 3 Закон України від 25.06.1993 р. "Про науково-технічну інформацію" // ВВР України. - 1993.- № 33.- Ст. 345.

29. М 3 Закон України від 02.09.1993 р. "Про нотаріат" // ВВР України. - 1993.- № 39.- Ст. 383.

30. М 3 Закон України від 15.12.1993 р. "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (в редакції Закону від 01.06.2000 р.) // ВВР України. - 2000. - № 37.- Ст. 307.

31. М 3 Закон України від 15.12.1993 р. "Про охорону прав на промислові зразки" // ВВР України. - 1994. - № 7.- Ст. 34.

32. М 3 Закон України від 15.12.1993 р. “Про племінне тваринництво” // ВВР України. - 1994. - № 2.- Ст. 7.

33. М 3 Закон України від від 15.12.1993 р. “Про насіння” // ВВР України. - 1994. - № 2.- Ст. 5.

34. М 1, 2 Закон України від 16.12.1993 р. "Про державну службу" // ВВР України. - 1993.– № 52.– Ст. 490.

35. М 1, 2 Закон України від 24.12.1993 р. "Про Національний архівний фонд та архівні установи" // ВВР України. - 1994.– № 15.– Ст. 86.

36. М 3 Закон України від 23.12.1993 р. “Про авторське право і суміжні права” (в редакції Закону від 11.07.2001 р.) // ВВР України. - 2001. - № 43.- Ст. 214.

37. М 1, 3 Лісовий кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 21.01.1994 р. // ВВР України. - 1994.- № 17.- Ст. 99.

38. М 3, 5 Закон України від 24.02.1994 р. "Про міжнародний комерційний арбітраж" // ВВР України. - 1994. - № 25. - Ст.198.

39. М 4, 5 Закон України від 14.10.1994 р. "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" // ВВР України. – 1994.– № 46.– Ст. 411.

40. М 3 Закон України від 10.11.1994 р. “Про транспорт” // ВВР України. - 1994.- № 51.- Ст. 446.

41. М 1, 2 Закон України від 28.12.1994 р. "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.1997 р.) // ВВР України. - 1997. - № 27. - Ст. 181.

42. М 1, 5 Закон України від 10.02.1995 р. "Про наукову і науково-технічну експертизу" // ВВР України. – 1995.- № 9. – Ст. 56.

43. М 5 Закон України від 15 лютого 1995 р. "Про статус гірських населених пунктів в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 9.– Ст. 58.

44. М 5 Закон України від 16.05.1995 р. "Про виключну (морську) економічну зону України" // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 21.– Ст. 152.

45. М 5 Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. // ВВР України. – 1995.– № 47.– Ст. 349.

46. М 5 Закон України від 15.09.1995 р. "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" (в редакції Закону від 04.10.2001 р.) // ВВР України. – 2002.– № 6.– Ст. 40.

47. М 1, 2 Закон України від 05.10.1995 р. "Про боротьбу з корупцією" // ВВР України. - 1995.- № 34.- Ст. 266.

48. М 2 Закон України від 21.11.1995 р. "Про промислово-фінансові групи в Україні" // Голос України. - 1996. - 21 травня.

49. М 2, 3 Закон України від 12.12.1995 р. “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” // ВВР України. - 1996. - № 3. - Ст. 9.

50. М 5 Закон України від 07.03.1996 р. "Про страхування" (в ред. Закону від 04.10.2001 р.) // Відомості Верховної Ради України.– 2002.– № 7.– Ст. 50.

51. М 5 Закон України від 19.03.1996 р. "Про режим іноземного інвестування" // ВВР України. – 1996.– № 19.– Ст. 80.

52. М 1-2 Закон України від 23.03.1996 р. "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" // ВВР України. - 1996. - № 20. - Ст. 82.

53. М 3 Закон України від 15.05.1996 р. “Про трубопровідний транспорт” // ВВР України. - 1996.- № 29.- Ст. 139.

54. М 4 Закон України від 07.06.1996 р. “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР України. - 1996.- № 36.- Ст. 164.

55. М 3 Закон України від 04.07.1996 р. “Про залізничний транспорт” // ВВР України. - 1996.- № 40.- Ст. 183.

56. М 1-3, 5 Закон України від 30.10.1996 р. "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // ВВР України. - 1996.- № 51.- Ст. 292.

57. М 3 Закон України від 24.01.1997 р. “Про державний матеріальний резерв” // ВВР України. - 1997.- № 13.- Ст. 112.

58. М 1, 5 Закон України від 03.04.1997 р. "Про податок на додану вартість" // ВВР України. – 1997.– № 21.– Ст. 156.

59. М 1, 5 Закон України від 21.05.1997 р. “Про місцеве самоврядування в Україні” // ВВР України. - 1997.- № 24.- Ст. 170.

60. М 2 Закон України від 17.07.1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію" // Урядовий кур’єр. - 1997.- 14 серпня.

61. М 3 Закон України від 16.10.1997 р. "Про електроенергетику" // ВВР України. - 1998.- № 1.- Ст. 1.

62. М 3 Закон України від 05.11.1997 р. “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” // ВВР України. - 1998.- № 8.- Ст. 28.

63. М 5 Закон України від 02.12.1997 р. "Про торгово-промислові палати в Україні" // Голос України. – 1998.– 5 січня.

64. М 2-3, 5 Закон України від 10.12.1997 р. "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" // ВВР України. - 1998.- № 15.- Ст. 67.

65. М 3 Закон України від 16.12.1997 р. (в редакції Закону від 11.12.2003 р.) “Про фінансовий лізинг” // ВВР України. – 2004. - № 15. – Ст. 231.

66. М 3 Закон України від 20.10.1998 р. “Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період” // ВВР України. - 1998.- № 52.- Ст. 318.

67. М 2, 3 Закон України від 03.03.1998 р. "Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності" // Урядовий кур’єр. - 1998.- 9 квітня.

68. М 2, 3 Закон України від 03.03.1999 р. "Про державне оборонне замовлення" // Голос України. - 1999.- 3 квітня.

69. М 1, 4 Закон України від 22.12.1998 р. "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" // ВВР України. – 1999. - № 11. - Ст. 78.

70. М 1, 4 Закон України від 22.12.1998 р. "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" // ВВР України. – 1999. - N 9-10. – Ст.65.

71. М 1, 4 Закон України від 22.12.1998 р. "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" // ВВР України. – 1999. - N 12-13. - Ст. 80.

72. М 5 Закон України від 24.12.1998 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності в Закарпатській області" // Урядовий кур’єр. – 1999.– 19 січня.

73. М 5 Закон України від 23.12.1998 р. "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" // Урядовий кур’єр. – 1999.– 21 січня.

74. М 5 Закон України від 15.01.1999 р. "Про спеціальну економічну зону "Яворів" // Урядовий кур’єр. – 1999.– 17 лютого.

75. М 5 Закон України від 18.03.1999 р. "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреа­ційного типу "Курортополіс-Трускавець" // Урядовий кур’єр. – 1999.– 7 квітня.

76. М 2, 5 Закон України від 09.04.1999 р. “Про місцеві державні адміністрації” // ВВР України. - 1999.- № 20-21.- Ст. 190.

77. М 5 Закон України від 20.05.1999 р. “Про Національний банк України” // Голос України. - 1999.- 11 листопада.

78. М 5 Закон України від 03.06.1999 р. "Про спеціальну економічну зону "Славутич" // Відомості Верховної Ради України. – 1999.– № 32.– Ст. 263.

79. М 3 Закон України від 06.06.1999 р. “Про охорону прав на зазначення походження товарів" // ВВР України. - 1999.- №. 32. - Ст. 267.

80. М 3 Закон України від 07.07.1999 р. "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" // Голос України.- 1999.- 7 вересня.

81. М 5 Закон України від 15.07.1999 р. "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" // ВВР України.– 1999.– № 40.– Ст. 363.

82. М 1, 3, 5 Закон України від 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" // Урядовий кур’єр.- 1999.- 1 вересня.

83. М 3, 5 Закон України від 16.07.1999 р. "Про концесії" // Голос України.- 1999.- 7 вересня.

84. М 3, 5 Закон України від 14.09.1999 р. "Про угоди про розподіл продукції" // Голос України.- 1999.- 12 жовтня.

85. М 1 Закон України від 21.09.1999 р. "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" // Урядовий кур’єр. - 1999.– 17 листопада.

86. М 3 Закон України від 20.10.1999 р. "Про транзит вантажів" // Урядовий кур’єр.- 1999.- 13 листопада.

87. М 5 Закон України від 03.12.1999 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" // Урядовий кур’єр.– 1999.– 29 грудня.

88. М 3, 5 Закон України від 14.12.1999 р. “Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” // Голос України.- 2000.- 11 січня.

89. М 1 Закон України від 13.01.2000 р. "Про економічний експеримент щодо стабілізації підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області" // Голос України. - 2000.– 17 лютого.

90. М 5 Закон України від 10.02.2000 р. "Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" // ВВР України.– 2000.– № 13.– Ст. 100.

91. М 1, 5 Закон України від 17.02.2000 р. "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єк­тів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та грошових коштів вітчизняного походження" // Голос України.– 2000.– 25 лютого.

92. М 5 Закон України від 16.03.2000 р. "Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 12 квітня.

93. М 5 Закон України від 16.03.2000 р. "Про правовий режим надзвичайного стану" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 14.06 (Орієнтир.– С. 8–14).

94. М 1 Закон України від 23.03.2000 р. "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" // Урядовий кур’єр. - 2000.– 28 квітня.

95. М 5 Закон України від 23.03.2000 р. "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 17 травня.

96. М 5 Закон України від 23.03.2000 р. "Про спеціальну економічну зону "Рені" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 17 травня.

97. М 5 Закон України від 06.04.2000 р. "Про правовий режим воєнного стану" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 14.06 (Орієнтир.– С. 7–8).

98. М 3 Закон України від 06.04.2000 р. “Про перевезення небезпечних вантажів” // Урядовий кур”єр.- 2000.- 7 червня.

99. М 4 Закон України від 20.04.2000 р. “Про природні монополії” ВВР України.- 2000.- № 30.- 238.

100. М 1, 5 Закон України від 20.04.2000 р. "Про планування і забудову територій" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 7 червня.

101. М 5 Закон України від 11.05.2000 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території м. Харкова" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 3 червня.

102. М 1-2 Закон України від 01.06.2000 р. "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" // Урядовий кур’єр. - 2000.– 2 серпня.

103. М 5 Закон України від 08.06.2000 р. "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" // ВВР України.– 2000.– № 40.– Ст. 337.

104. М 5 Закон України від 13.07.2000 р. "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 6 вересня.

105. М 5 Закон України від 13.07.2000 р. "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" // ВВР України.– 2000.– № 42.– Ст. 348.

106. М 5 Закон України від 05.09.2000 р. "Про затвердження Указу Президента України "Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір’я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації" // ВВР України.– 2000.– № 43.– Ст. 365.

107. М 1-2 Закон України від 19.10.2000 р. "Про державну підтримку малого підприємництва" // Урядовий кур’єр. - 2000.– 22 листопада (Орієнтир. - С. 1–3).

108. М 5 Закон України від 07.12.2000 р. "Про банки і банківську діяльність" // ВВР України.– 2001. - № 5-6. – Ст. 30.

109. М 3, 4 Закон України від 21.12.2000 року “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” // ВВР України. – 2001. - № 10. - Ст. 44.

110. М 5 Закон України від 21.12.2000 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку і спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим" // Урядовий кур’єр.– 2001.– 31 січня.

111. М 1, 4 Закон України від 11.01.2001 р. “Про захист економічної конкуренції” // ВВР України.- 2001.- № 12.- Ст. 64.

112. М 5 Закон України від 22.03.2001 р. "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" // ВВР України.– 2001.– № 23.– Ст. 111.

113. М 5 Закон України від 05.04.2001 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області" // ВВР України.– 2001.– № 23.– Ст. 113.

114. М 5 Закон України від 05.04.2001 р. "Про Митний тариф України" (в редакції Закону від 31.05.2007 р.) // ВВР України. – 2007. – № 36-37, № 38-39, № 40-41, № 42-43. – Ст. 508.

115. М 3 Закон України від 05.04.2001 р. “Про обіг векселів в Україні” // Урядовий кур’єр.- 2001.- 4 травня.

116. М 3 Закон України від 05.04.2001 р. “Про автомобільний транспорт” // ОВУ.- 2001.- № 17.- Ст. 719.

117. М 3, 4 Закон України від 05.04.2001 р. “Про платіжні системи та переведення грошей в Україні” // ВВР України.- 2001.- № 29.- Ст. 137.

118. М 1-3 Закон України від 17.05.2001 р. “Про підтвердження відповідності” // ВВР України.- 2001.- № 32.- Ст. 169.

119. М 1 Закон України від 17.05.2001 р. “Про стандартизацію” // ВВР України.- 2001.- № 31.- Ст. 145.

120. М 1, 2 Бюджетний кодекс України: Затверджений Законом України від 21.06.2001 р. // Голос України.- 2001.- 24 червня.

121. М 1-2 Закон України від 21.06.2001 р. "Про народні художні промисли" // ВВР України. - 2001.– № 41.– Ст. 199.

122. М 5 Закон України від 11.07.2001 р. "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" // Відомості Верховної Ради України.– 2001.– № 48.– Ст. 253.

123. М 3 Закон України від 12.07.2001 р. “Про нафту і газ” // ВВР України.- 2001.- № 50.- Ст. 262.

124. М 1-3 Закон України від 12.07.2001 р. “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” // ВВР України.- 2001.- № 47.- Ст. 251.

125. М 5 Закон України від 12.07.2001 р. “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” // ВВР України.- 2002.- № 1.- Ст. 1.

126. М 5 Закон України від 04.10.2001 р. "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" // ОВУ.– 2001.– № 43.

127. М 3-5 Закон України від 20.09.2001 р. “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 5. - Ст. 30 .

128. М 1, 3, 5 Земельний кодекс України: Затверджено Законом від 25.10.2001 р. // ВВР України.- 2002.- № 3-4.- Ст. 27.

129. М 2, 4 Закон України від 29.11.2001 р. “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” // Урядовий кур”єр.- 2001.- 26 грудня.

130. М 2 Закон України від 20.12.2001 р. “Про кредитні спілки” // ВВР України.- 2002.- № 15.- Ст. 101.

131. М 4 Закон України від 17.01.2002 р. "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" // ВВР України. – 2002. – № 17. - Ст.121.

132. М 3, 4 Закон України від 07.02.2002 р. “Про судоустрій” // Урядовий кур’єр.- 2002.- 19 березня.

133. М 1-3 Закон України від від 07.02.2002 р. “Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України” // ВВР України.- 2002.- № 30. – Ст. 205.

134. М 1, 5 Закон України від 07.02.2002 р. “Про Генеральну схему планування території України” // ВВР України – 2002. – № 30. – Ст. 204.

135. М 1, 5 Закон України від 04.07.2002 р. “Про інноваційну діяльність України” // Офіційний вісник України.- 2002.- № 31.- Ст. 1447.

136. М 5 Митний кодекс України: Схвалений Законом від 11.07.2002 р. // ВВР України.– 2002.– № 38.– Ст. 288.

137. М 1, 5 Закон України від 28.11.2002 р. "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Урядовий кур’єр.– 2002.– 11 грудня.

138. М 1-5 Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою Укра­ї­ни 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003.– 14 березня.

139. М 1-5 Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003.– 12–13 березня.

140. М 5 Закон України від 16.01.2003 р. "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" // ВВР України.– 2003.– № 13.– Ст. 93.

141. М 5 Закон України від 03.04.2003 р. "Про Державну прикордонну службу" // ВВР України.– 2003.– № 27.– Ст. 208.

142. М 1-2 Закон України від 15.05.2003 р. “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”// Юридичний вісник України.- 2003.- № 28 (12-18 липня).

143. М 1-2 Закон України від 15.05.2003 р. "Про особисте селянське господарство" // ВВР України. - № 9.– Ст. 79.

144. М 3 Закон України від 22.05.2003 р. “Про електронні документи та електронний документообіг” // ВВР України. – 2003.- № 36. – Ст. 276.

145. М 3 Закон України від 22.05.2003 р. “Про електронний цифровий підпис” // ВВР України. – 2003.- № 36. – Ст. 276.

146. М 2 Закон України від 19.06.2003 р. “Про фермерське господарство” // Юридичний вісник України.- 2003.- № 33 (16-22 серпня).

147. М 2 Закон України від 10.07.2003 р. "Про кооперацію" // ВВР України. - 2004.– № 5.– Ст. 35.

148. М 1 Закон України від 11.09.2003 р. "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" // ВВР України. - 2004.– № 9.– Ст. 79.

149. М 3 Закон України від 05.06.2003 р. “Про іпотеку” // ВВР України. – 2003.- № 38. – Ст. 313.

150. М 3 Закон України від 19.06.2003 р. “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” // ВВР України. – 2004.- № 1. – Ст. 1.

151. М 3 Закон України від 19.06.2003 р. “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” // ВВР України. – 2003.- № 52. – Ст. 377.

152. М 5 Закон України від 18.11.2003 р. "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" // Урядовий кур’єр.– 2003.– 17 грудня.

153. М 1 Закон України від 16.03.2004 р. “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 2004. - № 15. – Ст. 1028.

154. М 5 Закон України вiд 09.04.2004 р. "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій" // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 32. – Ст.384.

155. М 1, 5 Закон України від 29.06.2004 р. "Про міжнародні договори України" // ВВР України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

156. М 1 Закон України від 02.06.2005 р. “Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей” // ВВР України. – 2005. - № 26. – Ст. 367.

157. М 1, 5 Закон України від 23.06.2005 р. “Про міжнародне приватне право” // Урядовий кур’єр. - 2005. - № 163 (31 серпня).

158. М 3, 4 Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. // ВВР України. – 2005. - № 35-36, N 37. – Ст.446.

159. М 1 Закон України від 08.09.2005 р. “Про стимулювання розвитку регіонів” // Відомості Верховної Ради України. – 2005.- № 51. – Ст. 548.

160. М 2 Закон України від 22.12.2005 р. "Про іпотечні облігації" // ВВР України. – 2005.- № 16. – Ст.134.

161. М 2, 5 Закон України від 23.02.2006 р. "Про цінні папери та фондовий ринок" // ВВР України. – 2006. - № 31. – Ст. 268.

162. М 5 Закон України вiд 14.03.2006 р. "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки" // ВВР України. – 2006. - N 34. - Ст.290.

163. М 2 Закон України від 15.03.2006 р. "Про холдингові компанії в Україні" // ВВР України. – 2006. - № 34. – Ст. 291.

164. М 5 Закон вiд 14.09.2006 р. "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434.

165. М 1-2 Закон України від 21.09.2006 р. "Про управління об’єктами державної власності" // ОВУ. – 2006. - № 41. – Ст.2726.

166. М 5 Закон України від 22.12.2006 р. "Про науковий парк "Київська політехніка" // ВВР України. – 2007. – № 10. – Ст.86.

167. М 1-2 Закон України від 16.05.2008 р. "Про Кабінет Міністрів України" // Відомості Верховної Ради України. –2008. – 25. – Ст. 241.

168. М 5 Закон вiд 31.07.2008 р. "Про затвердження Указу Президента України "Про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної ситуації" // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 140 (вiд 01.08.2008 р.).

169. М 1 Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою Української РСР 01.11.1990 р. // ВВР УРСР. – 1990.– № 48 – Ст. 631.

170. М 1 Постанова Верховної Ради України від 12.09. 1991р. "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР" // ВВР України. - 1991.– № 46.– Ст. 621.

171. М 1 Концепція судово-правової реформи в Україні. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 28.04. 1992 р. // ВВР України. - 1992.– № 30.– Ст. 428.

172. М 3-4 Постанова Верховної Ради України від 19.12.1992 р. "Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності" // ВВР України.- 1993.- № 9.- Ст. 66.

173. М 1, 4 Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 21.12. 1993 р. // ВВР України. - 1994. - № 9. - Ст. 42.

174. М 5 Декрет Кабінету Міністрів України від 18.12.1992 р. "Про державне мито" // ВВР України.– 1992.– № 12.– Ст. 170.

175. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України вiд 31.12.1992 р. "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" // ВВР України. – 1993. – № 11. – Ст. 94.

176. М 2, 3 Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 р. “Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається” // ВВР України. – 1993. – № 11. – Ст. 96.

177. М 5 Декрет Кабінет Міністрів України вiд 11.01.1993 р. "Про Єдиний митний тариф України" // ВВР України. – 1993. – № 12. – Ст. 107.

178. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. "Про об`єднання державних підприємств вугільної промисловості" // ВВР України.- 1993.- № 13.- Ст.116.

179. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. "Про об`єднання державних підприємств зв’язку і введення ліцензування деяких видів діяльності в галузі зв`язку" // ВВР України.- 1993.- № 13.- Ст.115.

180. М 5 Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" // ВВР України.– 1993.– № 17.– Ст. 184.

181. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 13.03.1993 р. "Про об`єднання державних підприємств транспорту та шляхового господарства" // ВВР України.- № 19.- Ст.204.

182. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. “Про довірчі товариства” // ВВР України.- 1993.- № 19.- Ст. 207.

183. М 5 Декрет Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. “Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів” // ВВР України.- 1993.- № 17.- Ст.188.

184. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 29.04.1993 р. "Про об`єднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення" // ВВР України.- 1993.- № 26.- Ст.280.

185. М 2 Декрет Кабінету Міністрів України від 29.04.1993 р. "Про об`єднання державних електроенергетичних підприємств" // ВВР України.- 1993.- № 26.- Ст. 279.

186. М 1 Указ Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" // Бюлетень нор­мативних актів України. - 1995.– № 1.– С. 3–4.

187. М 2 Указ Президента від 15.06.1993 р. "Про корпоратизацію підприємств" // Урядовий кур’єр.- 1993. – 17 червня. - С. 2 .

188. М 3 Указ Президента України від 04.10.1994 р. "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС" // Урядовий кур’єр. - 1994. - № 154-155.

189. М 2 Указ Президента України від 12.03.1996 р. "Про загальне Положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади" // Урядовий кур’єр. - 1996. - 28 березня.

190. М 5 Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 549 // http://zakon1.rada.gov.ua.

191. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1996 р. № 1403 "Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій" // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1997.- № 5.- С. 24-28.

192. М 4 Указ Президента України від 21.04.1998 р. "Про утворення в арбітражних судах України спеціальних колегій з розгляду справ про банкрутство" // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1998.- № 3.- С. 14.

193. М 1 Указ Президента України від 10.06.1997 р. "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упорядник С. Е. Демський; відпов. ред. С. П. Павлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2001.– С. 356–357.

194. М 2 Указ Президента України від 03.07.1998 р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб”єктів малого підприємництва" // Офіційний вісник України.- 1998.- № 27.- Ст. 975.

195. М 2, 5 Указ Президента України від 26.03.2001 р. “Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України” // Урядовий кур’єр.- 2001.- 04.04 (Орієнтир.- С. 6-8).

196. М 2 Указ Президента України від 21.03.2002 р. “Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах” // Урядовий кур”єр.- 2002.- 25 квітня.- С. 11.

197. М 5 Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Затверджене Указом Президента України від 25.09.2002 р. "Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" // Урядовий кур’єр.– 2002.– 2.10 (Орієнтир.– С. 2–6).

198. М 5 Указ Президента України від 11.12.2002 р. "Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України" // Урядовий кур’єр.– 2002.– 18.12 (Орієнтир.– С. 16).

199. М 1 Указ Президента України від 01.06.2005 р. “Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики” // Урядовий кур’єр. – 2005. - № 105 (08.06.2005).

200. М 5 Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затв. Указом Президента України вiд 10.10.2005 р. № 1430/2005 // ОВУ. – 2005. - № 41 (вiд 26.10.2005). – Ст. 2599.

201. М 3 Указ Президента України вiд 31.12.2005 р. № 1900/2005
"Про утворення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" // ОВУ. – 2006. – № 1 (від 25.01.2005 р.). – Ст. 22.

202. М 5 Указ Президента України від 30.12.2005 р. "Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій" // ОВУ. – 2006. - №№ 1-2 (вiд 25.01.2006). – Ст.17.

203. М 5 Указ Президента України від 18.08.2006 р. "Про Національну раду з інноваційного розвитку України" // ОВУ. – 2006. – № 34 (вiд 06.09.2006). – Ст. 2427.

204. М 5 Указ Президента України від 12.03.2007 р. "Питання наглядових рад відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" // Урядовий кур'єр - 2007. - № 46 (вiд 15.03.2007).

205. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 р. № 311 "Про розподіл державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)" // Урядовий кур’єр. - 1991. - № 40.

206. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" // Бюлетень нормативних актів. - 1995.– № 1.– С. 5–11.

207. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 225 "Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль" в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.1995 р. № 253 // Зібрання постанов Уряду України.– 1995.– № 7.– Ст. 166.

208. М 2 Положення про порядок корпоратизації підприємств: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 р. № 508 // Урядовий кур’єр 1993.- 15 липня.- С. 10.

209. М 2 Положення про спостережну раду: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.1993 р. № 556 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1993.- № 8.- С. 19-21.

210. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” // ЗПУ. - 1993. - № 12. – Ст. 269.

211. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.1994 р. № 167 "Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні" // Урядовий кур’єр.– 1994.– 26 квітня (втратила чинність).

212. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1994 р. № 238 “Про розмежування державного майна України між загальнодержавною власністю та власністю Автономної Республіки Крим" // Державна та комунальна власність в Україні. Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- С. 122-123.

213. М 2 Положення про представників у справах інтелектуальної власності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1994 р. № 545 // ЗПУ. – 1994. - № 11.- Ст. 278.

214. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.1995 р. № 444 "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті" // ЗП України.- 1995.- № 9.- Ст.243.

215. М 2, 3 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. № 629 "Про затвердження Методики Оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів" // http://zakon1.rada.gov.ua.

216. М 1-2 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1996.- № 3.- С. 33-37.

217. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 549 "Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних струк­тур інших типів" // Українська інвестиційна газета.– 2003.– № 12 (від 25.03.2003).

218. М 5 Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 928 // ЗПУ України.– 1996.– № 17.– Ст. 439.

219. М 2 Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 781 // Урядовий кур’єр. - 1996. - 1 серпня .

220. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 937 "Про порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна" // ЗП України.– 1996.– № 16.– Ст. 356.

221. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1061 "Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями" // ЗП України.– 1996.– № 17.– Ст. 477.

222. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. № 112 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.– 1997.– № 4.– С. 55–57.

223. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 428 “Про регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів” // ОВУ. – 1997. - № 19. – С. 94.

224. М 3 Концепція створення та функціонування національної мережі транспортних коридорів в Україні. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 р. № 821 // Урядовий кур’єр.- 1997.- 14 серпня.

225. М 3 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. № 457 "Про затвердження Статуту залізниць" // Урядовий кур’єр.- 1998.- 25 червня.

226. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. № 841 "Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладення контрактів на користування надрами" // Урядовий кур’єр.- 1998.- 2 червня.

227. М 2 Типовий статут казенного підприємства: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.1998 р. № 914 // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1998.- № 3.- С. 26-31.

228. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. № 1147 "Про прикордонний режим" // Урядовий кур’єр.– 1998.– № 159–160 (20.08.1998).

229. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 р. № 502 "Про створення Інституту нормотворчої діяльності при Кабінеті Міністрів України" // ОВУ. – 1999.– № 14.

230. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1999 р. № 1199 "Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку в спеціальній (вільній) економічній зоні" // ОВУ.- 1999.- № 27.

231. М 2 Методика оцінки державних корпоративних прав, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1999 р. № 1406 // ОВУ. – 1999. – № 31 (вiд 20.08.1999 р.). – С. 90.

232. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 р. № 2137 "Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів" // ОВУ.- 1999.- № 47.

233. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 р. № 2293 "Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися у концесію" // Офіційний вісник України.– 1999.– 31 грудня.

234. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17.12.1999 № 2311 "Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" // Офіційний вісник України.– 1999.– № 51 (вiд 06.01.2000 р.). – с. 24.

235. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1999 р. № 2137 “Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів” // Офіційний вісник України.. – 1999. - № 47 (10.12).

236. М 3, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2000 . № 72 “Про реєстр концесійних договорів” // Урядовий кур’єр.- 2000.- 3 лютого.

237. М 1, 2, 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” // Офіційний вісник України.- 2000.- № 9.- Ст. 344 (з наступними змінами).

238. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 р. № 515 “Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств” // Урядовий кур’єр.- 2000.- 17 травня.

239. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 643 "Про затвердження Типового концесійного договору" // Офіційний вісник України.– 2000.– № 13.– Ст. 626.

240. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 642 "Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної та комунальної власності, що надаються у концесію" // Офіційний вісник України.– 2000.– № 15.– Ст. 625.

241. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 639 "Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 17 травня.

242. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 765 “Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Урядовий кур’єр.- 2000.- 21 червня.

243. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. № 791 "Про управління корпоративними правами держави" // ОВУ. – 2000. – № 20 (вiд 02.06.2000 р.). – Ст. 827.

244. М 5 Статут Української державної інноваційної компанії: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 р. № 979 "Питання Української державної інноваційної компанії" // ОВУ.– 2000.– № 25.– Ст. 1048.

245. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1114 "Про затвердження Порядку визначення об’єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватися пільги по концесійним платежам, дотаціям, компенсаціям та умов їх надання" // Урядовий кур’єр.– 2000.– 13 вересня.

246. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2000 р. № 1519 "Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги" // ОВУ. – 2000. – № 41 (вiд 27.10.2000 р.). – Ст. 91.

247. М 1-2 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. № 1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру" // ОВУ. 2000. – № 45 (вiд 24.11. 2000 р.). – Ст. 1937.

248. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" // Урядовий кур’єр. - 2000.– 1 грудня.

249. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 р. № 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" // Урядовий кур’єр. - 2000.– 23 листопада.

250. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. № 184 "Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" // Офіційний вісник України.– 2001.– № 9.– Ст. 362.

251. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 376 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ними" // Урядовий кур’єр. - 2001.– 4 травня.

252. М 2 Порядок управління акціями (частками), що знаходяться в державній власності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. № 518 // Урядовий кур’єр.- 2001.- 30 травня.

253. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 15 “Про випуск казначейських зобов’язань” // Урядовий кур’єр.- 2002.- 15 січня.

254. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 219 “Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання” // ОВУ. – 2002. – № 9 (вiд 15.03. 2002 р.). – Ст. 405.

255. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2002 р. № 813 “Про затвердження Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України реструктуризації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави” // ОВУ. – 2002. – № 24. – Ст. 1167.

256. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1094 "Про затвердження Порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності" // Офіційний вісник України. – 2003.– № 30.– Ст. 1536.

257. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08 2003 р. № 1219 "Про затвердження Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів" // Офіційний вісник України. – 2003.– № 32.– Ст. 1706.

258. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2003 р. № 1474 "Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів" // Офіційний вісник України. – 2003.– № 38.– Ст. 2031.

259. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29.10.2003 № 1679 "Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави" // ОВУ. – 2003. – № 44. – Ст. 2303.

260. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. № 1243 “Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів” // ОВУ. – 2004. - № 38. – Ст. 2500.

261. М 3, 5 Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2005 р. № 668 // Урядовий кур’єр. – 2005. - № 163 (вiд 31.08.2005).

262. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 р. № 1119 "Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі" // Офіційний вісник України.– 2005.– № 48 (вiд 14.12.2005 р.). – Ст. 2996.

263. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2006 р. № 370 "Про утворення Державного департаменту з питань банкрутства" // ОВУ. – 2006. - № 13 (вiд 12.04.2006). – Ст. 876.

264. М 4 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 р. № 533 "Про затвердження Положення про Державний департамент з питань банкрутства" // ОВУ. – 2006. - № 16 (вiд 03.05.2006). – Ст. 1190.

265. М 2 Постанова КМУ від 06.06.2006 р. № 789 "Про затвердження Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України" // ОВУ. – 2006. - № 23 (вiд 21.06.2006). – Ст.1716.

266. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2006 р. № 886 "Про затвердження Порядку проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади суб'єктів господарювання державного сектору економіки" // Урядовий кур'єр вiд 18.07.2006 - № 131.

267. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. № 1434 "Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію" // Урядовий кур'єр вiд 25.10.2006 - № 200.

268. М 2 Постанова Кабінету Міністрів України № 1476 від 25.10.2006 р. "Про Порядок обрання представника інтересів державної холдингової компанії на загальних зборах корпоративного підприємства та надання йому доручення щодо голосування" // ОВУ. – 2006. – № 43. – Ст. 2887.

269. М 2, 4 Постанова Кабінету Міністрів України № 1477 від 25.10.2006 р. "Про погодження з Кабінетом Міністрів України рішення щодо утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації" // ОВУ. – 2006. – № 43. – Ст. 2888.

270. М 3 Постанова КМУ від 02.11.2006 р. № 1526 "Про утворення Державної авіаційної адміністрації" // Урядовий кур’єр. – 2006. - № 210 (08.11.2006 р.).

271. М 1 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 р. № 1577 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України" // Урядовий кур’єр. – 2006. - № 220 (22.11.2006).

272. М 5 Постанова КМУ від 02.11.2006 р. № 1539 "Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" // ОВУ. – 2006. - № 45 (вiд 20.11.2006). – Ст. 2997.

273. М 5 Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 750 // ОВУ. – 2007. – № 39 (вiд 08.06.2007 р.). – Ст. 1545.

274. М 1 Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. № 667 // ОВУ. – 2007. – № 32 (вiд 14.05.2007 р.). – Ст. 1296.

275. М 5 Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 749 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37 (вiд 01.06. 2007 р.). – Ст. 236.

276. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. № 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення державної експертизи" // Офіційний вісник України. – 2007. – № 84 (вiд 16.11. 2007 р.). – Ст. 3106.

277. М 5 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. № 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" // Офіційний вісник України . – 2007. – № 94 (вiд 21.12. 2007 р.). – Ст. 3441.

278. М 2, 3 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 р. № 274 "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" // ОВУ. – 2008. – № 25 (вiд 11.04.2008 р.). – Ст. 793.

279. М 5 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 р. № 252-р "Про передачу МОН повноважень на затвердження порядку ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій" // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 28 (вiд 13.02.2008 р.).

280. М 4 Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання. Затверджено розпорядженням АМК України від 01.04.1994 р. № 4-р (з наступними змінами) // http://zakon.rada.gov.ua.

281. М 4 Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ): Затв. розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 р. № 5 (в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 169-р від 29.06.1998 р. // http://zakon.rada.gov.ua.

282. М 2 Типовий статут відкритого акціонерного товариства. Затв. наказом ФДМ України від 12.12.1994 р. № 787, наказом Мінекономіки України від 13.12.1994р. № 177; зареєстровано в Мінюсті України 4.01.1995р. № 2 (538) // Бюллетень нормативних актів України. - 1995. - № 2. - С.100-123.

283. М 3 Примірний договір фінансового лізингу та Примірний договір, який передбачає застосування фінансового лізингу: Затверджено наказом Міністерства у справах науки та техніки від 03.03.1998 р. № 59 // ОВУ. – 1998. - № 13. – С. 160.

284. М 3 Правила користування вагонами і контейнерами: Затв. наказом Мінтрансу України від 25.02.1999 р. № 133 // Офіційний вісник України.- 1999.- № 11 (вiд 02.04.1999 р.). – С. 269.

285. М 2 Положення про реєстр державних корпоративних прав: Затверджено наказом Національного агентства України з управління державними корпоративними правами від 14.05.1999 р. № 72 // Державна та комунальна власність в Україні. Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- С. 155-159.

286. М 5 Положення про організацію органами виконавчої влади прикордонної та прибрежної торгівлі: Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 13.09.1999 р. № 689 // Урядовий кур’єр.– 1999.– 17 листопада.

287. М 5 Наказ Міністерства економіки України, державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України від 20.09.1999 р. № 114/600/496/221 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотримання умов спеціальних режимів їх діяльності" // Офіційний вісник України. – 1999.– № 41.

288. М 1, 3 Наказ Міністерства транспорту України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.06.2001 р. № 85/363 “Про затвердження ліцензійних умов проведення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом” // ОВУ.- 2001.- № 37 (вiд 13.07. 2001 р.). – Ст. 1194.

289. М 2 Положення про порядок відчуження основних фондів, що є у державній власності: Затв. наказом ФДМ України від 30.07.1999 № 1477 // Офіційний вісник України.- 1999.- № 34.

290. М 2, 3 Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства): Затверджено наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 р. № 1774 // Офіційний вісник України.- 2001.- № 52 (12.01).- С. 222.

291. М 4 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: Затверджено розпорядженням АМК України від 23.02.2001 р. № 32-р. (з наступними змінами) // ОВУ. – 2001. - № 14. – Ст. 621.

292. М 4 Порядок подання пропозиції арбітражному суду щодо кандидатур арбітражних керуючих: Затверджено наказом Міністерства економіки України від 25.04.2001 р. № 87 // ОВУ. – 2001.- № 20. – Ст. 917.

293. М 4 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів): Затверджено наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України від 04.05.2001 р. № 72/49 // ОВУ. – 2001. - № 21. – Ст. 975.

294. М 2, 5 Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 р. № 375 // http://zakon.rada.gov.ua.

295. М 3, 5 Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 06.09.2001 р. № 201 // ОВУ. – 2001. - № 39. – Ст. 1784.

296. М 5 Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 112/182 від 13.09.2001 р. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)” // Офіційний вісник України. – 2002. - № 46. – Ст. 2046.

297. М 4 Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, затв. наказом ФДМУ від 12.10.2001 р. № 1865 // ОВУ. – 2001. – № 45 (вiд 23.11.2001 р.). – Ст. 2036.

298. М 4 Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції: Затверджено розпорядженням АМК України від 25.12.2001 р. № 182-р // ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст. 323.

299. М 4 Типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання: Затверджено розпорядженням АМК України від 12.02.2002 р. № 27-р // ОВУ. –2002. - № 11. – Ст. 543.

300. М 4 Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання: Затверджено розпорядженням АМК України.- від 12.02.2002 р. № 26-р // ОВУ. – 2002. - № 11. – Ст. 542.

301. М 2 Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. № 110 // ОВУ. – 2002. - № 11. – Ст. 531.

302. М 4 Положення про порядок надання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію): Затверджено розпорядженням АМК України від 19.02.2002 р. № 33-р // ОВУ. – 2002. - № 13. – Ст. 679.

303. М 4 Методика визначення монопольного (домінуючого) становища на суб’єктів господарювання ринку: Затверджено розпорядженням АМК України від 05.03.2002 р. № 49-р // ОВУ. – 2002. - № 14. – Ст. 778.

304. М 1, 5 Положення про порядок та умови передачі Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку частини повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників ринку цінних паперів щодо передліцензійної роботи, підготовки, перепідготовки та сертифікації фахівців фондового ринку: Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2002 р. № 243 // http://zakon.rada.gov.ua.

305. М 2 Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти рослин: затв.наказом Міністерства аграрної політики України від 13.12.2002 р. № 390 // Юридичний вісник України. – 2003. - № 11 (15-21.03).

306. М 2 Порядок продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств: затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 28.01.2003 р. № 14 // Юридичний вісник України. – 2003. - № 13 (29.03 – 04.04).

307. М 5 Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.04.2003 № 245 "Про затвердження Положення про порядок здійснення моніторингу виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків" // Офіційний вісник України.– 2003.– № 29.– Ст. 1516.

308. М 2 Положення про порядок випуску облігацій підприємств: затв.рішенням ДКЦПФР від 17.07.2003 р. № 322 // Юридичний вісник України. – 2003. - № 41 (11-17.10).

309. М 2 Принципи корпоративного управління України: Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. № 571. – К., 2004. – 72 с.

310. М 2 Ліцензійні умови провадження діяльності кредитних спілок по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки»: затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.12.2003 р. № 146 // ОВУ. – 2003. - № 52. – Ст. 2840.

311. М 1 Положення про Центр європейського та порівняльного права: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 28.10.2004 р. № 126/5 // Офіційний вісник України. - 2004.– № 44 (від 19.11.2004) . – Ст. 2920.

312. М 1-2 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 р. № 97 "Щодо затвердження деяких нормативно-правових актів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" // ОВУ. – 2005. – № 44 (вiд 16.11. 2005 р.). – Ст. 2785.

313. М 2, 3 Наказ ФДМУ від 14.11.2005 р. № 2975 “Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності" // ОВУ. – 2006. - № 3. – Ст. 118.

314. М 1-3, 5 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів діяльності з управління активами, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 341 // ОВУ. – 2006. -№ 31. – Ст. 2258.

315. М 1-3, 5 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами. затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 346 // ОВУ. – 2006. -№ 34 (06.09.2006). – Ст. 2433.

316. М 1-3, 5 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 347 // ОВУ. – 2006. -№ 34 (06.09.2006). – Ст. 2432.

317. М 1-3, 5 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 348 // ОВУ. – 2006. -№ 34 (06.09.2006). – Ст. 2434.

318. М 1-3, 5 Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 349 // ОВУ. – 2006. -№ 34 (06.09.2006). – Ст. 2435.

319. М 3, 4 Розпорядження АМК України від 20.06.2006 р. № 214-р "Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель" // ОВУ. – 2006. - № 29 (вiд 02.08.2006). – Ст. 2113.

320. М 2, 4

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Господарське право

Юридичний факультету.. Кафедра господарського права.. Укладач д ю н проф Вінник О М..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Модульне тестування 5 складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Господарське право
    для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"   Затверджено на засіданні кафедри господарського права прото

Передмова
  Вступ. Дисципліна «Господарське право» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Правознавство», що читається в І та ІІ семестрах на 3 курсі денного відд

Форми проведення поточного та підсумкового контролю
2. 1. Поточний контроль: Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видам

Шкала оцінювання
За шкалою Університету (100-бальною системою) Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету Оцінка за шкалою ECTS

Ситуація 2.
Приватне підприємство (ПП) відмовилося виконувати вимоги нормативно-правового акту Державної податкової адміністрації України, оскільки цей акт: 1) з точки зору ПП суперечить податковому законодавс

Ситуація 1
Четверо громадян України віком від 16 до 25 років вирішили створити підприємницьку організацію для спільного здійснення за безпосередньої трудової участі кожного з них ремонтно-будівельних робіт в

Ситуація 2
Повне товариство “Доренко і К” у встановленому порядку було визнане банкрутом. Майна товариства не вистачило для покриття його заборгованості, яка становила 210 тис. грн. (активи товариства – всьог

Ситуація 8
Засновуючи товариство з додатковою відповідальністю три особи (двоє громадян і товариство з обмеженою відповідальністю) уклали договір про заснування ТДВ, в якому передбачили, що засновники-громадя

Ситуація 1.
Громадянин Казахстану Коваленко П.Р., який переїхав на постійне місце проживання на батьківщину свого прадіда в с. Сорочинці Полтавської області, вирішив зареєструватися як підприємець і, сплативши

Ситуація 3.
Промислові підприємства (видобувні, обробні, по виробництву комплектуючих і верстатобудівне), які забезпечували всі стадії виробництва складного устаткування, страхова компанія і акціонерний банк в

Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання
1. Майно у сфері господарювання. Поняття та види майна, що використовується у сфері господарювання. Порядок використання майна у сфері господарювання. 2. Право власності – основне речове п

Ситуація 1.
Прийнявши рішення про заснування ТОВ з досить поширеним предметом діяльності (оптова та роздрібна торгівля, надання посередницьких послуг у сфері оптової торгівлі; перепакування для потреб роздрібн

Ситуація 3.
На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Мелех» за ініціативою наглядової ради було прийнято рішення про створення дочірнього підприємства унітарного типу (мало здійснювати комерційну діяльність) із зак

Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання
1. Поняття корпоративних прав. Загальні засади здійснення корпоративних прав. 2. Особливості управління державними корпоративними правами. 3. Правовий режим цінних паперів у госпо

Ситуація 1.
Державна установа, розташована в престижному районі (в самому центрі міста) передала в оренду строком добре обладнану залу засідань та розташований перед нею вестибуль для проведення приватною фірм

Ситуація 6.
На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Майбуття» було прийнято рішення про випуск облігацій сумарною номінальною вартістю 20 млн. грн., що вдвічі перевищувало розмір статутного фонду АТ. Чи в

Ситуація 1.
Акціонер закритого акціонерного товариства Доренко В.Л. подарував належні йому акції, сумарна номінальна вартість яких становить 30% статутного фонду товариства, рідному братові Доренку І.Л. ЗАТ по

Ситуація 1.
Між підприємством з іноземними інвестиціями (ПІІ) “Урал” та державним замовником за результатами проведеного тендеру на визначення виконавця, було укладено державний контракт на поставку продукції

Ситуація 1.
Приватне підприємство (ПП), що спеціалізувалося на посередницькій діяльності у сфері оптової торгівлі, укладало господарські договори у спрощеній формі шляхом обміну факсами, в яких зазвичай визнач

Ситуація 3.
ВАТ «Хімзавод» з початку свого відкриття після реконструкції, що відбулося 1 вересня 1998 р., скидав у озеро, розташоване біля заводу, неякісно очищені стоки. Представники громадськості систематичн

Ситуація 1
Виробничий кооператив «Будсервіс», що спеціалізувався на будівництві жилих двоповерхових котеджів та упорядженні присадибної ділянки з наступною передачею їх замовникові «під ключ», був визнаний в

Ситуація 4
Комунальне підприємство вирішило ініціювати порушення провадження у справі про банкрутство, посилаючись на неможливість виконувати обов’язки перед працівниками щодо вчасної виплати заробітної плати

Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство
1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство. 2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство.

Ситуація 3
Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) мало потребу в розширенні ринків збуту та пошуку нових покупів своєї продукції. Головний бухгалтер запропонував ввести посаду агента збуту і покласти на нього в

Правове забезпечення інноваційної діяльності
1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності. 2. Система законодавства про інноваційну діяльність. 3. Інноваційні правовідносини. 4. Заходи щодо стимулювання інновацій

Список скорочень
ГК України – Господарський кодекс України ЦК України – Цивільний кодекс України ВР України – Верховна Рада України КМ України – Кабінет Міністрів України АМК Укр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги