рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА - раздел Право, Трудове право як самостійна галузь права   11.1. Нормативно-Правова Література: ...

 

11.1. Нормативно-правова література:

1.Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141;

2.Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375;

3.Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI // Урядовий кур’єр – 2012 – № 87;

4.Господарський кодекс України: Закон України // ВВР, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144;

5.Про міліцію: Закон України // ВВР, 1991, № 4, ст. 20;

6.Про зайнятість населення: Закон України // ВВР, 1991, № 14, ст.170;

7.Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України // ВВР, 1991, № 16, ст.200;

8.Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України // ВВР, 1991, № 21, ст.252;

9.Про прокуратуру: Закон України // ВВР, 1991, № 53, ст.793;

10.Про пенсійне забезпечення: Закон України // ВВР, 1992, № 3, ст. 10;

11.Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України // ВВР, 1992, № 15, ст.190;

12.Про Службу безпеки України: Закон України // ВВР, 1992, № 27, ст.382;

13.Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон України // ВВР, 1992, № 29, ст.399;

14.Про охорону праці: Закон України // ВВР, 1992, № 49, ст.668;

15.Про статус народного депутата України: Закон України // ВВР, 1993, № 3, ст. 17;

16.Про статус суддів: Закон України // ВВР, 1993, № 8, ст.56;

17.Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України // ВВР, 1993, № 16, ст.167;

18.Про колективні договори і угоди: Закон України // ВВР, 1993, № 36, ст.361;

19.Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України // ВВР, 1993, № 45, ст.425;

20.Про державну службу: Закон України // ВВР, 1993, № 52, ст.490;

21.Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України // ВВР, 1994, № 4, ст.18;

22.Про пожежну безпеку: Закон України // ВВР, 1994, № 5, ст. 21;

23.Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України // ВВР, 1994, № 11, ст.50;

24.Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України // ВВР, 1994, № 27, ст.218;

25.Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України // ВВР, 1995, № 1, ст. 1;

26.Про оплату праці: Закон України // ВВР, 1995, № 17, ст.121;

27.Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України // ВВР, 1995, № 22, ст.173;

28.Про відпустки: Закон України // ВВР, 1997, № 2, ст. 4;

29.Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування//ВВР, 1998, № 23, ст.121;

30.Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // ВВР, 1998, № 34, ст.227;

31.Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист: Закон України // ВВР, 1998, № 40-41, ст.249;

32.Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України // ВВР, 1999, № 22-23, ст.197;

33.Про прожитковий мінімум: Закон України // ВВР, 1999, № 38, ст.348;

34.Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України // ВВР, 1999, № 45, ст.397;

35.Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України // ВВР, 1999, № 46-47, ст.403;

36.Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України // ВВР, 2000, № 22, ст.171;

37.Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: Закон України // ВВР, 2000, № 35, ст.289;

38.Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України // ВВР, 2000, № 35, ст.290;

39.Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України // ВВР, 2000, № 48, ст.409;

40.Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України // ВВР, 2001, № 1, ст.2;

41.Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України // ВВР, 2001, № 14, ст.71;

42.Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України // ВВР, 2001, № 17, ст.80;

43.Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України // ВВР, 2001, № 42, ст.213;

44.Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року N1057-IV;

45.Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року N1058-IV;

46.Про зайнятість населення: Закон України від 05 липня 2012 року № 5067-VI (набуває чинності з 01 січня 2013 року) // Офіційний вісник України – 2012 – № 63 – стор. 17 – ст. 2565;

47.Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ Української РСР // Затверджено Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 року № 1368-XII;

48.Дисциплінарний статут прокуратури України: Постанова Верховної Ради України // ВВР, 1992, № 4, ст.15;

49.Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки // Указ Президента України від 13.02.1997 р. № 12;

50.Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року // Схвалено Указом Президента України від 24 травня 2000 року № 717/2000;

51.Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей // Указ Президента України від 30 грудня 2000 року № 1396/2000;

52.Стратегія подолання бідності // Затверджено Указом Президента України від 15 серпня 2001 року № 637/2001;

53.Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці // Затверджено Указом Президента України від 16 січня 2003 року № 29/2003;

54.Положення про спеціальний будинок-інтернат для престарілих та інвалідів // Затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 2 березня 1990 р. № 49;

55.Положення про державну службу зайнятості // Затверджено постановою Кабміну України від 24червня 1991 р. № 47;

56.Порядок забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками // Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 1992 р. № 62;

57.Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей // Постанова КМУ від 17 липня 1992 р. № 393;

58.Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності // Постанова Кабміну України від 19 березня 1993 р. № 203;

59.Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій // Постанова Кабміну України № 245 від 03.04.1993 р.;

60.Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній // Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637;

61.Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників // Затверджено постановою Кабміну України від 31 грудня 1993 р. №1090;

62.Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" // Постанова КМУ від 16 лютого 1994 р. № 94;

63.Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах // Постанова від 11 березня 1994 р. № 162;

64.Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників // Затверджено постановою Кабміну України від 19 березня 1994 р. № 170;

65.Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності // Затверджено постановою Кабміну України від 4 квітня 1994 р. № 221;

66.Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів // Постанова Кабміну України від 5 квітня 1994 р. № 225;

67.Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. № 314;

68.Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності // Постанова Кабміну України від 2 серпня 1995 р. № 597;

69.Концепція професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення // Схвалено постановою Кабміну України від 1 лютого 1996 р. № 150;

70.Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням // Постанова Кабміну України від 22 серпня 1996р. № 992;

71.Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості // Затверджено постановою Кабміну України від 28 червня 1997р. № 634;

72.Порядок та межі норм надання послуг з утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, операції з яких звільняються від оподаткування на додану вартість // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 р. № 803;

73.Порядок забезпечення інвалідів автомобілями // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 999;

74.Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій // Затверджено постановою Кабміну України від 28 червня 1997 р. № 700;

75.Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток // Затверджено постановою Кабміну України від 19 січня 1998 р. № 45;

76.Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість // Постанова Кабміну України від 2 березня 1998 р. № 255;

77.Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

78.Положення про порядок подання матеріальної допомоги по безробіттю // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

79.Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

80.Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

81.Положення про порядок організації сезонних робіт // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

82.Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

83.Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

84.Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів // Постанова Кабміну України від 30 червня 1998 р. № 982;

85.Порядок надання біженцям грошової допомоги та пенсії // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016;

86.Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон // Постанова Кабміну України від 23 квітня 1999 р. № 663;

87.Про хід пенсійної реформи в Україні з урахуванням результатів проведення експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду у Львівській області // Постанова КМУ від 15 жовтня 1999 р. № 1902;

88.Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів // Схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545;

89.Перелік професійних захворювань // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. №1662;

90.Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців // Постанова Кабміну України від 28 грудня 2000 р. № 1922;

91.Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві // Постанова Кабміну України від 21 серпня 2001 р. № 1094;

92.Комплексна програма забезпечення реалізації стратегії подолання бідності // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. № 1712;

93.Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751;

94.Положення про Фонд соціального захисту інвалідів // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1434;

95.Положение о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время // Утверждено постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС № 111/8-51 от 29.04.1980 г.;

96.Положение о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий // Утвержденное постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 12 сентября 1990 г. № 369/16-52;

97.Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій // Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України № 43 від 28.06.1993 р.;

98.Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників // Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58;

99.Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок // Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 256 від 29.12.1993 р.;

100.Про затвердження Типової форми контракту з працівником // Наказ Міністерства праці України від 15.04.1994 р. № 23;

101.Порядок виплати пенсій і грошової допомоги з Пенсійного фонду України // Затверджено наказом Пенсійного фонду, Міністерства фінансів, Міністерства зв’язку, Міністерства соціального захисту населення від 20.05.94 р. № 6/42/62/81;

102.Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність // Наказ Міністерства праці України № 43 від 12.05.1996 р.;

103.Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність // Затверджено наказом Міністерства праці України № 43 від 12.05.1996 р.;

104.Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці // Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 7 від 10.10.1997 р.;

105.Порядок коригування виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Законів України "Про прокуратуру", "Про державну службу" для визначення розміру щомісячного довічного утримання відповідно до Закону України "Про статус суддів" // Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 31.07.2000 № 180/182;

106.Інструкція про застосування переліку професійних захворювань // Затверджено наказом Міністерства охорони здоров­­‘я України, Академії медичних наук України, Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2000 р. №374/68/338;

107.Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників // Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58;

108.Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка // Затверджено Міністром освіти України 11.03.1998 р. та Погоджено з ЦК профспілки працівників освіти та науки 06.03.1998 р.;

109.Інструкція про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні // Затверджено Постанова правління Пенсійного фонду України 23.04.99 р. № 4-5;

110.Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України // Затверджено Постановою правління Пенсійного фонду України 19.10.2001 № 16-6;

111.Про розміри допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням // Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.09.2002 р. №45;

112.Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди // Постанова Пленуму ВС України № 6 від 27.03.1992 р.;

113.Про практику розгляду судами трудових спорів // Постанова Пленуму ВС України № 9 від 06.11.1992 р.;

114.Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками // Постанова Пленуму ВС України від 29.12.1992 р. №14;

115.Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Постанова Пленуму ВС України № 4 від 31.12.1992 р.;

116.Про практику застосування судами законодавства про оплату праці // Постанова Пленуму ВС України № 13 від 24.12.1999р.;

117.Проект Трудового Кодексу України // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30947

 

11.2. Базова література:

118.Бедрій Я. Основи охорони праці. Навчальний посібник (3-є видання). – Л.: Магнолія Плюс, 2004, – 240 с.;

119.Болотіна Н.Б. Трудове праов України: Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с.;

120.Буряк В.Я. Трудові спори: їх вирішення в Україні. – К.: Знання, 2003;

121.Венедиктов В. Трудовое право Украины. Учеб. пос. – Х.: Консум, 2006, – 304 с.;

122.Венедіктов В. Основи трудового права. Навчальний посібник (кишеньковий формат). – Х.: Консум, 2005, – 170 с.;

123.Гандзюк М. Основи охорони праці. Підручник (3-є видання). – К.: Каравела, 2005, – 392 с.;

124.Гогіташвілі Г. Основи охорони праці. Навчальний посібник. – Л.: Новий Світ – 2000, 2005, – 232 с.;

125.Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 624 с.;

126.Єрьоменко С., Рижиков В. Основи нормування праці. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2006, – 192 с.;

127.Жидецький В. Основи охорони праці. Підр. – Л.: Афіша, 2005, – 320 с.;

128.Законодавство України про працю: Зб. нормат.-прав. актів. – К.: Істина, 2004. – 344с.;

129.Карлицький С.М. Трудове право України: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2004, – 216 с.;

130.Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656 с.;

131.Керб Л. Основи охорони праці. Навч. пос. – К.: КНЕУ, 2005, – 215 с.;

132.Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / Прокопенко В.І. та ін. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.;

133.Кодекс законов о труде Украины (Научно-практический комментарий). /Под ред. И.И. Пахомова – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 864 с.;

134.Кодекс законов о труде Украины. НПК (переизд.) /Пахомов И./. – Х.: Одиссей, – 2005, 736 с.;

135.Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: Монографія // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2008. – 160 с.;

136.Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський, – 6-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2006. – 976 с.;

137.Охорона праці в Україні. Нормативна база (2-е видання) / Роїна О. – К.: КНТ, 2006, – 420 с.;

138.Охорона праці в Україні: Нормативні документи /Упор. О.М. Роїна/. – К.: КНТ, 2004;

139.Пашутинський Є.К. Колективний договір: Зразки документів. Нормативна база. – К.: КНТ, 2005 р.;

140.Правовое регулирование контрактной формы трудового договора / Авт.-сост. А.С. Луценко. – Д.: Сталкер, 1999. – 288 с.;

141.Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х.: Консум, 2002 р.;

142.Роїна О.М. Трудові правовідносини: Практичний посібник (2-е вид.) – К.: КНТ, 2005, – 348 с.;

143.Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.;

144.Трудове право України: підручник. – 3-те вид., перероб. і доп. / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Х.: ФІНН, 2010. – 752 с.

145.Трудове право України: Практикум / Г.І. Чанишева, Н.Б. Болотіна, Т.М. Додіна, О.Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.;

146.Трудові спори. Навчальний посібник /Пастухов В./. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005, – 272 с.;

147.Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упорядники: В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. – К.: Істина, 2000. – 432 с.;

148.Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание четвертое, переработанное и дополненное /Под ред. В.В. Жернакова/. – Х.: «Одиссей», 2005, – 592 с.;

149.Трудовое право Украины. / Под. ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: «Одиссей», 2002. – 512 с.;

150.Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2001. – 328 с.;

151.Щербина В.І. Трудове право України: Підручник / За ред. В.С. Венедіктова. – К.: Істина, 2008. – 384 с.;

 

11.3. Допоміжна література:

152.Андреева Л. О месте норм об обеспечении трудовой занятости в системе российского права // Государство и право – 2007 – № 2 – с. 54-60;

153.Андрєєвський В. Дисциплінарне право в адвокатурі та правила адвокатської професії // Часопис Київського університету права – 2007 – № 4 – с. 177-181;

154.Андріїв В. Трудові права людини у системі природного та позитивного права // Право України – 2007 – № 6 – с. 61-64;

155.Андрушко А. Огляд судової практики вирушення трудових спорів при звільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України // Право України – 2007 – № 11 – с. 85-89;

156.Анохин А. Технологический процесс организации – объективная сторона формирования профессиональной культуры работника // Правовая политика и правовая жизнь – 2007 – № 1 – с. 134-140;

157.Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття «сім’я» в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 3 – с. 52-55;

158.Бєліков О. Нещасні випадки на виробництві. Аспекти відшкодування моральної шкоди // Юридичний журнал – 2007 – № 2 – с. 108-110;

159.Білецький І. Соціально небезпечні прояви у виробничому процесі в Україні // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 2 – с. 139-141;

160.Бойченко Г. Пільги, що надаються працівникам, які поєднують роботу з навчанням // Підприємництво, господарство і право – 2008 – № 2 – с. 76-79;

161.Больничный лист: Сборник нормативных документов: с изм. и доп. по сост. на 01.01.2002 / Сост. В.Г. Сировец. – Х.: Конус, 2002, – 144 с.;

162.Верланов С. Європейська соціальна хартія: особливості принципів міжнародного тлумачення (за матеріалами практики Європейського комітету соціальних прав) // Бюлетень міністерства юстиції України – 2008 – № 1 – с. 119-129;

163.Верланов С. Імплементація Європейської соціальної хартії (переглянутої) у вітчизняну юридичну практику: проблеми та перспективи // Юридична Україна – 2008 – № 4 – с. 15-21;

164.Вишновецька С. Понятійний апарат науки трудового права: методологічне значення // Бюлетень міністерства юстиції України – 2008 – № 2 – с. 55-63;

165.Гаращенко Л. Охорона праці працівників за законодавством Європейського Союзу // Часопис Київського університету права – 2006 – № 3 – с. 97-102;

166.Гетьманцева Н. Новація умов трудового договору // Юридична Україна – 2007 – № 3 – с. 64-70;

167.Грекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України – 2008 – № 4 – с. 50-53;

168.Гулєвьска Г. Порівняння предмета та медода регулювання трудового права і міжнародного права України // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 3 – с. 9-12;

169.Гураленко Н. Основні концептуальні підходи до розуміння категорії «джерело права» // Юридична Україна – 2007 – № 6 – с. 13-18;

170.Драчук М. К вопросу о самостоятельности института материальной ответственности работника и его соотношении с дисциплиной труда // Правоведение – 2008 – № 1 – с. 101-116;

171.Жернаков В. До питання про правове розуміння праці та трудових відносин // Вісник Академії правових наук України – 2007 – № 4 – с. 191-198;

172.Жигалкин И.П., Мирошниченко Л.А. Основополагающие аспекты учета труда и заработной платы. – Харьков: Консум, 2002. – 260 с.;

173.Завальнюк В. Підвищення професійної кваліфікації суддів // Юридический вестник – 2007 – № 1 – с. 36-38;

174.Заїка В. Класифікаційна характеристика державних нагород України // Часопис Київського університету права – 2008 – № 1 – с. 79-85;

175.Зыкина Т. Право работника на неприкосновенность личной (частной) жизни // Правоведение – 2007 – № 1 – с. 81-87;

176.Иванов В.Н., Дейнега В.И., Коржик Б.М., Дмитриев С.Л. Охрана труда на предприятии с позиции действующего законодательства. – Харьков: Центр Консульт, 2003. – 248 с.;

177.Изменение трудового договора и условий труда. Законодательства стран СНГ и Европы. – М.: Изд. дел. и учеб. литературы, 2005;

178.Коваленко Т. Актуальні проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності адвокатів // Підприємництво, господарство і право – 2008 – № 2 – с. 156-158;

179.Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За редакцією В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.;

180.Козуб І. Право інваліда на працю як природне право та конституційний принцип // Юридична Україна – 2007 – № 11 – с. 52-57;

181.Колесников О. Новое в понятии злоупотребления правом // Современное право – 2006 – № 9 – с. 91-93;

182.Корж І. Добір кандидатів на державну службу: порівняльний аналіз // Право України – 2007 – № 3 – с. 84-89;

183.Кострюков С. Правове регулювання трудових відносин науково-педагогічних працівників // Юридична Україна – 2007 – № 3 – с. 71-74;

184.Кузнецов В. Оформление приказов на предприятии (2-е изд.) – Х.: Фактор, 2005, – 122 с.;

185.Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення і проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 1) // економіка. Фінанси. Право. – 2007 – № 5 – с. 35-39;

186.Лавріненко О.В. Правовий інститут трудового договору: питання вдосконалення у світі розробки нового трудового кодексу України // Економіка. Фінанси. Право. – 2007 – № 4 – с. 19-24;

187.Левин О. Вознаграждение как одна из основных форм стимулирования в праве // Актуальные проблемы правоведения – 2006 – № 3 – с. 20-22;

188.Ломоносов А.В. Виявлення резервів зменшення чисельності штатних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми економіки – 2007 – № 3 – с. 114-122;

189.Майстренко О. Роль тлумачень та роз’яснень законодавства // Бюлетень міністерства юстиції України – 2007 – № 2 – с. 110-118;

190.Машков К. Підстави застосування до працівників заохочень за трудові досягнення // Право України – 2007 – № 11 – с. 35-40;

191.Онищенко Г. Проблема існування категорії «зловживання правом» // Юридичний журнал – 2007 – № 2 – с. 30-33;

192.Павликівський В. Практикум захисту трудових прав громадян кримінальним законодавством. – Х.: Харьковюр, 2006;

193.Правила пожежної безпеки в Україні. – Харків: Аспект+, 2005, – 172 с.;

194.Правове регулювання трудових відносин наукових працівників. – К.: Юридична думка, 2005;

195.Працевлаштування громадян за кордоном. Нормативні акти /Курдельчук Д./ – К.: Юрінком Інтер;

196.Праця та соціальна політика в Україні. – К.: «Соцінформ», 1999.;

197.Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України: Навчальний посібник. Видання друге, стереотипне. – Х.: Консум, 2000. – 192 с.;

198.Процевський О.І Функції трудового права в нових умовах господарювання // Право України. – 2011. – № 2. – С. 223-234

199.Процишен М. Аналіз чинного та перспективного законодавства про право на страйк // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 5 – с. 104-107;

200.Рожнов В. Розпорядчі документи з кадрових питань. – К.: МедіаПро, 2005, – 168 с.;

201.Розірвання трудового договору у випадку скорочення чисельності або штату працівників // Юридична Україна – 2007 – № 3 – с. 95-98;

202.Соціальний захист // Журнал;

203.Справочник квалификационных характеристик профессий работников. – Х.: Фактор, 2005, – 732 с.;

204.Трудове право України: Тести: Навч. пос. для сам. вивч. дисц. /Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський./ – К.: Школа, 2004;

205.Угрюмова Г. Расторжение трудового договора в случае совершения прогула (вопросы истории, правовой аспект) // Підприємництво, господарство і право – 2006 – № 6 – с. 31-35;

206.Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н.М. Хуторян. – К.: Ін Юре. – 1999. – 180 с.;

207.Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації. – К.: Знання, 2005. – 276 с.;

208.Швець Н. Поняття та форми трудових конфліктів // Підприємництво, господарство і право – 2006 – № 6 – с. 40-43;

209.Ширабон О. Основные признаки нормативно-правового договора // Вестник Московского университет. Серия 11. Право. – 2007 – № 1 – с. 111-119;

210.Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Трудове право: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємництва» Житомирського інженерно-технологічного інституту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 243 с.;

211.Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 2 – с. 99-102;

212.Щербина В. Нове визначення поняття функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право – 2006 – № 6 – с. 36-39;

213.Юридический энциклопедический словарь /ред. Марченко М./. – М.: Велби, 2006, – 816 с.;

214.Юридичний словник /Гончаренко В./. – К.: Форум, 2005, – 473 с.;

215.Юровский Б. Документальное оформление трудовых и гражданско-правовых отношений с работниками (организация бизнеса и мотивация персонала). – Х.: Консульт, 2003, – 179 с.;

216.Юровский Б. Дополнительные блага – основы благосостояния работника и работодателя. – Х.: Центр «Консульт», 2005, – 248 с.

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Трудове право як самостійна галузь права

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. національний університет одеськА юридичнА академіЯ.. МиколаївськИЙ комплекс..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Робоча програма навчальної ДИСЦИПЛІНИ
         

Опис навчальної дисципліни
  Форма навчання Курс Семестр Лекції Практичні (семінарські) Всього ауд. год. К

Мета та завдання навчальної дисципліни
  Трудове право, як одна з провідних галузей, відмінюється високим динамізмом. Рухомість норм трудового законодавства забезпечується змінами у системі політичних і, насамперед, економ

ТЕМА № 7
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) Поняття та сторони трудового договору. Загальні види та функції трудового договору. Форми та строки трудового договору. Правові підстави та пор

Робочий час та час відпочинку
Поняття, зміст та основні види робочого часу. Поняття нормального робочого часу. Особливості правового регулювання скороченого робочого часу. Особливості правового регулювання неповного робочого ча

Гарантії та компенсації
Нормування праці – необхідна умова та міра організації та оплати праці. Поняття та основні види норм праці: – норми часу; – норми виробітку; – норми обслуговування;

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Поняття та умови настання матеріальної відповідальності. Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності у трудовому праві на відміну від матеріальної відповідальності у цивільному,

Охорона праці
Поняття та зміст охорони праці. Організація охорони праці та забезпечення здорових та безпечних умов праці. Охорона праці як один з інститутів трудового права, яке регулює: – правила з орг

ТЕМА № 14
ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) Поняття та причини виникнення індивідуальних трудових спорів. Основні види індивідуальних трудових спорів та їх правове регулювання. Органи, які

Міжнародне регулювання праці
Поняття та загальні завдання міжнародного трудового права. Загальні принципи та джерела регулювання міжнародно-трудових відносин. Загальні параметри співвідношення конституційного права, трудового

Структура навчальної дисципліни
  Назви змістових тем Кількість годин денна форма вечірня форма заочна форма заоч

Теми семінарських занять
    5.1. Для студентів денної форми навчання № з/п Назва теми Кількість годин

Самостійна робота
№ з/п Назва теми Кількість годин д/ф в/ф з/ф з/ф № 2 1

Зайнятість населення та працевлаштування
Поняття, зміст та суб’єкти зайнятості в Україні. Поняття та правовий статус безробітного. Поняття, умови та порядок виплати допомоги по безробіттю. Зайнятість населення т

Методичні рекомендації
Контрольна робота повинна бути виконана студентом письмово та особисто. До перевірки допускаються контрольні роботи бажано надруковані за допомогою комп’ютерної техніки з дотримання наступних вимог

Контрольна робота № 1
Завдання 1. Трудове право як самостійна галузь законодавства України. Завдання 2. 12 січня 2010 року у відділ кадрів заводу «Океан» звернувся токар 4-го р

Контрольна робота № 2
Завдання 1. Співвідношення нормативно-правового і локально-договірного способів регулювання трудових відносин. Завдання 2. Денисов С.М. був прийнятий на р

Контрольна робота № 3
Завдання 1. Місце і роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємства, установи, організації. Завдання 2. Мітіна К.Р. працювала на швейній

Контрольна робота № 4
Завдання 1. Місце і роль профспілок у трудових правовідносинах. Завдання 2. Наказом по підприємству було звільнено 4 працівника з наступними формулюванням

Контрольна робота № 5
Завдання 1. Колективний договір, його поняття, сторони, зміст і порядок укладання. Завдання 2. Петров В.І. був прийнятий на роботу в будівельний трест у в

Контрольна робота № 6
Завдання 1. Трудовий договір – найважливіша підстава виникнення трудових правовідносин. Завдання 2. Студентка четвертого курсу заочного відділення педагог

Контрольна робота № 7
Завдання 1. Контракт як особлива форма трудового договору. Завдання 2. За розпорядженням начальника будучастку муляр Липин А.Д. був притягнутий до виконан

Контрольна робота № 8
Завдання 1. Трудова книжка – основний документ працівника. Завдання 2. Інженер Саблин В.В. знаходився у службовому відрядженні з 6-го по 16-е квітня 2010

Контрольна робота № 10
Завдання 1. Правове регулювання робочого часу. Завдання 2. Молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту Гущин В.П. 5 березня 2010 року був

Контрольна робота № 11
Завдання 1. Правове регулювання часу відпочинку. Завдання 2. Слюсар-механік 4-го розряду Комов А.В. був переведений на посаду слюсаря-інструментальника 3-

Контрольна робота № 12
Завдання 1. Правове регулювання гарантій та гарантійних виплат. Завдання 2. На суднобудівний завод звернулися з заявами про прийом на роботу і дістали зго

Контрольна робота № 13
Завдання 1. Заробітна плата та особливості її регулювання. Завдання 2. На час відпустки начальника планового відділу Руденко І.І. на її місце – у порядку

Контрольна робота № 14
Завдання 1. Правове регулювання матеріальної відповідальності працівників. Завдання 2. Технік збірного цеху автозаводу Сергєєв І.І. 9 лютого 2010 року под

Контрольна робота № 15
Завдання 1. Трудова дисципліна – важлива умова співвідношення інтересів сторін трудового договору. Завдання 2. У навчальний заклад, що функціонує на базі

Контрольна робота № 16
Завдання 1. Правове регулювання охорони праці. Завдання 2.Слюсар Бондаренко П.І. при обробці деталі допустив поломку станку. За наказом власника бухгалтер

Контрольна робота № 17
Завдання 1. Правове регулювання охорони праці жінок. Завдання 2. З дозволу майстра цеху маляр Філіппов І.І. не вийшов на роботу після обідньої перерви. На

Контрольна робота № 18
Завдання 1. Правове регулювання охорони праці молоді. Завдання 2. Наказом по заводу від 12 липня 2010 року Смирнов В.І. був призначений інженером-конструк

Контрольна робота № 19
Завдання 1. Правове регулювання підготовки працівників, що поєднують роботу з виробничим навчанням. Завдання 2. Касир Лебедєва А.І. була прийнята на робот

Контрольна робота № 20
Завдання 1. Правове регулювання підготовки працівників, які отримують середню та професійно-технічну освіту. Завдання 2. Секретар-друкарка заводоуправлінн

Контрольна робота № 21
Завдання 1. Правове регулювання підготовки працівників, що одержують вищу освіту на заочній формі навчання. Завдання 2. Майстер виробничої ділянки Сизов П

Контрольна робота № 22
Завдання 1. Правове регулювання виникнення індивідуальних трудових спорів, їх основні види. Завдання 2. Слюсар ремонтно-механічних майстерень Горин І.П. 3

Контрольна робота № 23
Завдання 1. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів. Завдання 2. Мінаєва В.І. була прийнята у податкову інспе

Контрольна робота № 24
Завдання 1. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у судових органах. Завдання 2. Реалізатор Макарова В.І. була переведена за медичним висновком

Контрольна робота № 26
Завдання 1. Правове регулювання пенсійного забезпечення. Завдання 2.Бухгалтер кондитерської фабрики Почтаренко В.К. була переведена на посаду головного бу

Контрольна робота № 27
Завдання 1. Державний нагляд за дотриманням законодавства про працю. Завдання 2. При проходженні виробничої практики на суднобудівному заводі студент Морс

Контрольна робота № 28
Завдання 1. Державний контроль за дотриманням законодавства про працю? Завдання 2. Петренко Д.А. працювала касиром залізничної станції Одеської залізниці.

Контрольна робота № 29
Завдання 1. Правове регулювання колективних трудових спорів (конфліктів). Завдання 2. Інженер-технолог Антоненко А.І., що має 15-літній безперервний стаж

Контрольна робота № 30
Завдання 1. Правове регулювання строкових трудових договорів. Завдання 2. Робітник Димов В.І., проробивши на будівництві великого об’єкту протягом 2-х рок

Контрольна робота № 31
Завдання 1. Звільнення працівників за власним бажанням, що уклали строковий та безстроковий трудовий договір. Завдання 2. Здійснюючи загальний контроль за

Контрольна робота № 32
Завдання 1. Відхилення в організації й оплаті праці та їх правове регулювання. Завдання 2. Робітник Терехов І.Д. був прийнятий на роботу в інструментальни

Контрольна робота № 33
Завдання 1. Порядок укладення трудового договору. Завдання 2. Токар-відрядник 4-го розряду Тимофєєв І.П. протягом червня та липня 2010 року успішно викону

Контрольна робота № 34
Завдання 1. Правове регулювання переведення на іншу роботу. Завдання 2. Лікар-педіатр Симонова В.І. подала заяву про звільнення за власним бажанням і прос

Контрольна робота № 35
Завдання 1. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності. Завдання 2.Робітниця кондитерської фабрики Рябенко П.А. була переведена за виробничо

Контрольна робота № 36
Завдання 1. Правове регулювання обмеженої матеріальної відповідальності. Завдання 2. Лідіна А.Е. при співбесіді з директором ательє дістала згоду на прийн

Контрольна робота № 37
Завдання 1. Соціально-правовий захист жінок у виробничо-трудовій галузі. Завдання 2. У результаті виробничої травми фрезерувальник Численко І.І. був визна

Контрольна робота № 38
Завдання 1. Соціально-правовий захист молоді в соціально-трудовій галузі. Завдання 2. Робітниця розрахункового відділу підприємства Торина Н.І. була відсу

Контрольна робота № 39
Завдання 1. Правове регулювання зайнятості населення. Завдання 2. Лаборант парфумерної фабрики Кисельова Г.І. звернулася до директора фабрики з заявою про

Контрольна робота № 40
Завдання 1. Правове регулювання оплати праці. Завдання 2. Секретар-друкарка Куликова Н.Н. подала заяву про звільнення за власним бажанням, попередивши вла

Контрольна робота № 41
Завдання 1. Суб’єкти трудового права: поняття, основні види. Завдання 2. Реорганізація економічного відділу підприємства не зменшила кількості його праців

Контрольна робота № 42
Завдання 1. Нормативні акти та договори, що регулюють трудові правовідносини, як джерела трудового права. Завдання 2. Електрозварювач Пилипчук І.П., навча

Контрольна робота № 43
Завдання 1. Звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Завдання 2. Працівникові Бойко М.Л., інвалідові ІІ групи, була нада

Контрольна робота № 44
Завдання 1. Правове регулювання виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Завдання 2. Працівникові збірного цеху суднобудівного заводу Потап

Контрольна робота № 45
Завдання 1. Правове регулювання колективної (бригадної) матеріальної відповідальності працівників перед підприємством, організацією, установою. Завдання 2.

Контрольна робота № 46
Завдання 1. Правове регулювання працевлаштування громадян України. Завдання 2. При виході у чергову відпустку (1 лютого 2010 року) фрезерувальник Іванченк

Контрольна робота № 47
Завдання 1. Порядок оформлення звільнення працівника (вихідна допомога; трудова книжка). Завдання 2. Слюсарі Міщенко І.П. та Рощин Д.І. працювали надурочн

Контрольна робота № 48
Завдання 1. Пільги та гарантії, встановлені законодавством про працю з вагітності та пологам і з догляду за дитиною. Завдання 2. 27 січня 2010 року наказо

Контрольна робота № 49
Завдання 1. Державні органи, як суб’єкти трудового права, їх правові особливості. Завдання 2. При підведенні підсумків виконання умов колективного договор

Контрольна робота № 50
Завдання 1. Міжнародно-правове регулювання праці – поняття. суб’єкти, принципи й основні джерела. Завдання 2. Бухгалтер Кірсанова В.І. у грудні 2009 року

Методичні рекомендації
Курсова робота повинна бути виконана студентом письмово та особисто. До перевірки допускаються курсові роботи бажано надруковані за допомогою комп’ютерної техніки з дотримання наступних вимог: форм

Тем для написання курсових робіт
1.Предмет трудового права та його специфіка. 2.Особливості методу та функцій трудового права. 3.Принципи трудового права та їх с

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
  Сайти державних органів влади та місцевого самоврядування і міжнародних установ:   Верховна Рада України (офіційний портал) – http://iportal.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги