рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стаття 8 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачає перелік основних прав засуджених, які чітко врегульовані КВК України

Стаття 8 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачає перелік основних прав засуджених, які чітко врегульовані КВК України - раздел Право, Стаття 8 Кримінально-Виконавчого Кодексу України Передбачає П...

Стаття 8 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачає перелік основних прав засуджених, які чітко врегульовані КВК України.

На підставі даної статті всю сукупність прав засуджених до позбавлення волі можна умовно поділити на три групи:

Перша групавключає в себе конституційні права, які характеризуються сукупністю соціально-економічних, політичних і особистих прав, свобод та обов'язків людини та громадянина.

Друга групаохоплює сферу соціально-економічних прав, на засуджених розповсюджуються право на працю, освіту, охорону здоров'я, право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника та і в інших випадках, передбачених законом, на користування досягненнями культури, на наукову та технічну творчість, на відпочинок і інші. Разом з тим, більшість з цих прав у зв'язку з відбуванням покарання у виді позбавлення волі в певній мірі зазнають певних змін та обмежень;

Третю групустановлять спеціальні права, які встановлюються для засуджених до позбавлення волі безпосередньо нормами кримінально-виконавчого законодавства України.

Права

Засуджені до позбавлення волі, як і громадяни України, не позбавлені права на працю, яке закріплене у статті 43 Конституції, але внаслідок відбування покарання у виді позбавлення волі, це право засуджених в певній мірі змінюється та обмежується. Засуджені обмежені у виборі виду праці. Крім цього, закон передбачає, що засуджені в місцях позбавлення волі повинні працювати.

Зокрема у ч. 1 ст. 118 КВК України закріплена норма, відповідно до якої засудженні до позбавлення волі повинні працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії, і залучаються до суспільно-корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров'я і спеціальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 118 КВК України засудженим чоловікам віком понад шістдесят років, жінкам - понад п'ятдесят п'ять років, інвалідам першої та другої груп, хворим на активну форму туберкульозу, жінкам з вагітністю понад чотири місяці, жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, дозволяється працювати за їхнім бажанням з урахуванням висновку лікарської комісії колонії.

Для осіб, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, робочий тиждень не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановленого законодавством про працю, який становить 40 годин. (ч. 1 ст. 119 КВК України). Право на відпочинок (ст. 45 Конституції) забезпечується в місцях позбавлення волі звільненням засуджених від роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством про працю (ч. 1. ст. 119 КВК України), але права на щорічну відпустку в період відбування покарання засуджені не мають.

Право на освіту

Засудженим, які бажають підвищувати свій загальноосвітній рівень, незалежно від віку створюються умови для самоосвіти, надається можливість навчання…

Право на охорону здоров’я

Засуджені також мають право звертатися за лікарськими консультаціями та лікуванням до установ, що надають платні медичні послуги. Оплата таких… Порядок надання особам, які позбавлені волі, медичної допомоги, організації і… Крім того, адміністрації колонії надається право застосовувати примусове годування засуджених за медичним висновком,…

Право на соціальний захист

Час роботи засуджених у період відбування ними покарання у виді позбавлення волі зараховується у стаж роботи для призначення трудової пенсії після… Особи, яким до відбування покарання призначена пенсія, підлягають державному… Засуджені, які втратили працездатність під час відбування покарання, після звільнення їх від покарання мають право на…

Спеціальні права, які встановлюються для засуджених до позбавлення волі безпосередньо нормами кримінально-виконавчого законодавства України

- одержувати інформацію і роз'яснення про умови відбування і порядок виконання покарання у виді позбавлення волі; - користуватися послугами, які надаються в місцях позбавлення волі, в тому… - брати участь у трудовій діяльності;

Певні особливості передбачені також п. 30 Правил для засуджених у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації та засуджених жінок, які мешкають за межами колонії.

Зокрема засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання та дільницях соціальної реабілітації мають право:

- займатися сільським господарством;

- пересуватися без строю, не носити розпізнавальні нагрудні знаки, носити цивільний одяг;

- мати при собі гроші та цінні речі, користуватися грішми без обмеження;

- мешкати в разі наявності сім'ї з дозволу адміністрації в особистих будинках або приватних квартирах у межах населеного пункту за місцем дислокації установи

Засуджені жінки, які мешкають за межами колоній у період звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку, мають право:

- займатись сільським господарством;

- не носити розпізнавальні нагрудні знаки, носити цивільний одяг;

- мешкати в приватних квартирах або будинках.

Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту та іноземних громадян й осіб без громадянства під час відбування покарання

Іноземні громадяни й особи без громадянства під час відбування покарання не є безправними. Конституція (ст. 26) й інші українські закони, міжнародні… Закріплення прав, законних інтересів і обов'язків засуджених здійснюється… Засудженим іноземцям закон (ч. 3 ст. 8 КВК України) надає право підтримувати зв'язок з дипломатичними представництвами…

Діти у колонії м. Чернігова

 

– Конец работы –

Используемые теги: Стаття, Кримінально-виконавчого, кодексу, України, передбачає, перелік, основних, прав, засуджених, Які, чітко, врегульовані, КВК, України0.152

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стаття 8 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачає перелік основних прав засуджених, які чітко врегульовані КВК України

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Президент РФ, Правительство РФ и органы исполнительной власти как субъекты административного права: правовой статус, полномочия и правовые отношения
Это самая многочисленная из числа организаций группа субъектов административного права. Специфику любого органа государственной власти составляет то, что он.. Орган исполнительной власти – это организация, которая являясь частью государственного аппарата, имеет свою..

Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права
Действие уголовного закона в пространстве это вопрос определения территории на которой применяется уголовный закон определения места совершения.. территориальный принцип действия уголовного закона в котором находит.. исключение согласно ук представляют лица пользующиеся дипломатическим иммунитетом вопрос об уголовной..

Предмет гражданского права как отрасли права. Как все отрасли права
Гражданское право это совокупность правовых норм регулирующих общественные отношения имущественно го и личного неимущественного характера.. Гражданское право как отрасль права регулирует право отношения возникающие.. Как все отрасли права гражданское право имеет свои предмет и метод правового регулирования отличающие граж данское..

Понятие арбитражного процессуального права. Предмет, метод и система арбитражного процессуального права как отрасли права
Источники арбитражного процессуального права разнообразны и делятся на два основных вида законы и подзаконные нормативные акты в соответствии со.. выделяют несколько видов источников.. основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе основания и цель участия в арбитражном процессе органов..

Место административного права в правовой системе РФ. Источники и система административного права
Общественные отношения регулируемые административным правом.. методы и функции административного права..

З підготовки і захисту курсових робіт з дисциплін: історія держави і права України, теорія держави і права
Чорноморський державний університет.. імені петра могили.. юридичний факультет..

Имущественные права как объекты гражданских прав. Понятие и виды объектов гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских прав..

Понятие уголовного права: науки и отрасли. Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права
Понятие уголовного права.. Задачи науки уголовного.. Предмет уголовного..

Предмет горного права, метод горного права, основные источники горного права. Этапы развития российского законодательства о недрах
Часть предмет горного права метод горного права основные источники горного права.. часть этапы развития российского законодательства о недрах.. формирование и развитие горного права российской империи начала го века..

0.046
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам