рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Злочини проти безпеки виробництва

Злочини проти безпеки виробництва - раздел Право, Кримінальне право України Нормативні Акти: Закон України “Про Об’Єкти Підвище...

Нормативні акти:

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р.

Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р.

Закон України “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” від 23 грудня 2004 р.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 123 від 30 листопада 1993 р.

Правила безпеки у вугільних шахтах. Затверджені наказом Мініс­терства праці та соціальної політики України № 215 від 22 серпня 2000 р.

Постанови Пленуму ВСУ:

Постанова ПВС № 6 від 10 жовтня 1982 р. “Про практику застосування судами України законодавства у справах, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці”.

Література:

Бахуринська О. Деякі питання встановлення конкретизованого змісту бланкетної ознаки, що

характеризує діяння за ч. 1 ст. 271 КК України // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 9 (39). – С. 63 – 68.

Борисов В. И. Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строительных работ. – Х.: “Вища школа”, 1977. – 113 с.

Борисов В. Комментарий к разделу Х Уголовного кодекса Украины // Юридичний вісник України. – 29 вер. – 5 жовт. 2001 р. – С. 25 – 32.

Борисов В., Пащенко О. Щодо родового об’єкта злочинів проти безпеки виробництва // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1 (40). – С. 133 – 141.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Кузнецова Н. Ф., Аргунова Ю. Н. Об эффективности уголовно-правовой охраны трудовых прав граждан // Государство и право. – 1996. – № 8. – С. 64 – 71.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Практика застосування судами статей 135, 218 – 220 КК України // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 1 (23). – С. 20 – 28.

Стрюк М. В. Коментар до статті 271 Кримінального кодексу України // Законодавство України. – 2003. – № 2. – С. 22 – 25.

Тяжкова И. М., Коренкова Э. А. Охрана безопасных условий труда по новому уголовному кодексу Российской Федерации // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1999. – № 6. – С. 32 – 42.

 

 

1. Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК).

2. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК).

3. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах (ст. 273 КК).

4. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274 КК).

5. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275 КК).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Злочини проти безпеки виробництва

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги