рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту - раздел Право, Кримінальне право України Нормативні Акти: Закон України “Про Дорожній Рух” В...

Нормативні акти:

Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р.

Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р.

Закон України “Про трубопровідний транспорт” від 15 травня 1996 р.

Закон України “Про залізничий транспорт” від 4 липня 1996 р.

Закон України “Про автомобільний транспорт” від 5 квітня 2001 р.

Закон України “Про міський електричний транспорт” від 28 червня 2004 р.

Правила дорожнього руху. Затверджені постановою Кабінету Мі­ністрів України № 1306 від 10 жовтня 2001 р.

Інструкція про порядок обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та проведення перевірок в реєстраційно-екзаменаційних підрозді­лах Державтоінспекції МВС України. Затверджена наказом МВС України № 599 від 2 листопада 1994 р.

Правила митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України. Затверджені наказом Державної митної служби Ук­раїни № 393 від 25 червня 1999 р.

Література:

Автомобільна травма: слово надається експерту // Юридичний вісник України. – 18 – 24 лютого 1999 р. – С 7.

Безгулий В. П. Питання, що виникають при застосуванні судами України законодавства про адміністративну відповідальність у сфері дорожнього руху // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. – К.: ЮРІНКОМ ІНТЕР, 1998. – С. 145 – 153.

Борисов В. И., Гизимчук С. В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопас­ность дорожного движения. – Харьков: Консум, 2001. – 160 с.

Володарський В. Доказ – не вовк? // Юридичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 78 – 79.

Гізімчук С. Кримінально-правова характеристика об’єкта злочин­ного порушення правил, норм та стандартів, що стосуються за­безпечення безпеки дорожнього руху // Вісник Академії пра­вових наук України. – 1998. – № 4 (15). – С. 191 – 198.

Іванов Ю. Місце угону у кримінальному законодавстві на сучасному етапі // Право України. – 1998. – № 5. – С. 81 – 84.

Касынюк В. И., Корчева З. Г. Вопросы квалификации транспортных преступлений. – К., 1988. – 72 с.

Коржанський М. Й. Мисливий В. А. Кваліфікація автотранспорт­них злочинів. – К., 1996. – 76 с.

Коробеев А. И. Транспортные правонарушения. Квалификация и ответственность. – М.: Юрид. лит., 1980. – 128 с.

Коробеев А. И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортних средств // Соц. законность. – 1989. - № 8. – С. 34 – 36.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Куринов Б. А. Автотранспортные преступления. – М.: Юрид. лит., 1970. – 224 с.

Лукьянов В. В. Проблемы квалификации дорожно-транспортных преступлений. – М.: Юрид. лит., 1979. – 168 с.

Мазуркевич М., Трусова Т. Порушення правил безпеки руху: питання кваліфікації // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 5. – С. 47 – 49.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Петухов Б. Уголовная ответственность за угон транспортных средств. – Законность. – 1994. - № 2. – С. 13 – 17.

Практика розгляду судами кримінальних справ про порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, водного і повітряного транспорту // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 4. – С. 24 – 34.

Романов М., Киреєв В. Диференціація ролі порушень правил безпеки руху при дослідженні причини дорожньо-транспортної пригоди // Право України. – 1999. – № 3. – С. 68 – 69.

Романов М., Ковкін В. Перешкода та небезпека для руху як предмет дослідження в справах про дорожньо-транспортні події // Право України. – 2000. – № 8. – С. 78 – 80.

Фесенко Е. Ответственность за незаконное завладение транспортными средствами // Закон и бизнес. – 11 февраля 1998 г. – С. 6.

Щупаківський Р. Визначення об’єкта і предмета незаконного заволодіння чужим транспортним засобом // Право України. – 2003. – № 4. – С. 101 – 102.

 

 

1. Загальна характеристика транспортних злочинів: суспільна небезпека, родовий об’єкт, види, кваліфікуючі ознаки.

2. Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК).

3. Випуск в експлуатацію несправних транспортних засобів або інше порушення їх

експлуатації (ст. 287 КК).

4. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК). Співвідношення із злочинами проти власності.

5. Порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК).

6. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу

(ст. 290 КК).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги