рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Злочини проти громадського порядку та моральності

Злочини проти громадського порядку та моральності - раздел Право, Кримінальне право України Нормативні Акти: Основи Законодавства України Про К...

Нормативні акти:

Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р.

Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р.

Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р.

Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян. Указ Президента України № 456/99 від 27 квітня 1999 р.

 

Постанови Пленуму ВСУ:

Постанова ПВС № 3 від 28 червня 1991 р. “Про судову практику в справах про хуліганство”.

Постанова ПВС № 2 від 27 лютого 2004 р. “Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”

 

Література:

Абдулаев А. Отличие надругательства над телами умерших и местами их захоронения от вандализма // Законность. – 2004. – № 9. – С. 11 – 13.

Бандурка А. М., Зелинский А. Ф. Вандализм. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1996. – 198 с.

Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность / Под ред. Лановенко И. П. – К.: Наукова думка, 1986. – 256 с.

Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. – М.: Юрид. лит., 1973 – 200 с.

Дудоров А.А. Порнографія та кримінальний закон: питання кваліфікації, проблеми удосконалення законодавства // Юридичний вісник України. – 7 – 13 грудя 2000 р. – № 49. – C. 8 – 10.

Дудоров О. О., Мельник М. І., Хавронюк М. І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник / За ред. Хавронюка М. І. – Київ: Атіка, 2001. – С. 190 – 200.

Иванцова Н. Перспектива хулиганства – его декриминализация // Законность. – 2004. – № 11. – С. 37 – 40.

Коржанский Н. И. Квалификация хулиганства: Учеб. пособие. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. – 56 с.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Кримінально-правова боротьба з хуліганством / Под ред. Лопушанського Ф. А. – К.: Наукова думка, 1971. – 152 с.

Ландіна А. Проблеми кримінальної відповідальності за проституцію або примушування чи втягнення до заняття проституцією // Юридична Україна. – 2004. – № 2. – С. 73 – 77.

Налуцимин В. Питання кваліфікації хуліганства за наявності кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 7. – С. 44 – 52.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Плахотнюк Н. Міжнародно-правові аспекти боротьби з дитячою порнографією в Інтернеті // Право України. – 2001. – № 10. – С. 104 – 108.

Піщенко Г. Відмежування хуліганства від суміжних злочинів і його адміністративного делікту // Право України. – 1999. – № 3. – С. 50 – 55.

Рябчинська О. П. Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 20 с.

Судова практика у справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 4. – С. 12 – 35.

Трунцевский Ю. В., Сумачев А. В. Права ребенка и секс-индустрия (подрастающее поколение России нуждается в государственной защите от разлагающего влияния безнравственной продукции) // Государство и право. – 1999. – № 2. – С. 97 – 103.

Шалдирван П. Масові заворушення: деякі питання сучасної кримінально-правової характеристики // Вісник прокуратури. – 2003. – № 6. – С. 57 – 60.

Яценко С. С. Квалификация хулиганства (Методическая разработка). – К.: Министерство юстиции УССР, 1980. – 66 с.

1. Хуліганство: аналіз основного складу злочину (ч. 1 ст. 296 КК).

2. Кваліфіковані види хуліганства (ч. 2 – ч. 4 ст. 296 КК).

3. Відмежування хуліганства від суміжних складів і питання кваліфікації за сукупні-

стю злочинів.

4. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК).

5. Кримінально карані дії з порнографічними предметами (ст. 301 КК).

6. Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані із проституцією (ст. 303 КК).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Злочини проти громадського порядку та моральності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги