рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Злочини проти життя і здоров’я особи

Злочини проти життя і здоров’я особи - раздел Право, Кримінальне право України Нормативні Акти: Основи Законодавства Про Охорону З...

Нормативні акти:

Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р.

Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення: Закон України від 12 грудня 1991 р. В редакції Закону України від 3 березня 1998 р.

Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини” від 16 липня 1999 р.

Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 6 квітня 2000 р.

Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. № 926.

Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності. Затверджений постановою КМ № 221 від 4 квітня 1994 р.

Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026.

Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку. Затверджена наказом МОЗ № 226 від 25 вересня 2000 р.

Інструкція про порядок проведення операції штучного переривання вагітності. Інструкція про проведення операції штучного переривання вагітності ранніх строків методом вакуум-аспірації: Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 червня 1994 р. № 111.

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: Затверджені наказом МОЗ України № 6 від 17 січня 1995 р.

 

Постанови Пленуму ВСУ:

Постанова ПВС № 1 від 26 квітня 2002 р. “Про судову практику в справах про необхідну оборону”.

Постанова ПВС № 2 від 7 лютого 2003 р. “Про 䅁удову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи”.

Постанова ПВС № 15 від 26 грудня 2003 р. “Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень”.

 

Література:

Борисов В. И., Куц В. Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – Харьков: НПКФ «Консум», 1995. – 104 с.

Бородин С. В. Преступления против жизни. – М.: Юристъ, 1999. – 356 с.

Бородин С. Еще раз о смертной казни за убийство // Государство и право. – 2001. – № 4. – С. 56 – 64.

Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необережність // Юридичний журнал. – 2005. – № 3 (33). – С. 88 – 89.

Глушков В. А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. – К.: Наукова думка, 1987. – 200 с.

Грищук В. Юридичний аналіз основного складу вбивства за Кримінальним кодексом України // Юридичний вісник. – 2002. – № 4. – С. 99.

Дідківська Н. Співвідношення різновидів умисного вбивства, передбачених пунктами 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України // Прокуратура, людина, держава. – 2005. – № 5 (47). – С. 65.

Дідківська Н. А. Особливості кримінальної відповідальності за умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення за кримінальним правом деяких зарубіжних держав // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 1 (41). – С. 45 – 47.

Дідківська Н. А. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (особливості змісту окремих ознак та деякі питання кваліфікації) // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 1 (53). – С. 40 – 44.

Дмитриев Ю. А., Шленева Е. В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Государство и право. – 2000. – № 11. – С. 52 – 59.

Довбишук І. До питання про визначення змісту по­няття “серійне вбивство” // Вісник прокуратури. – 2002. – №2. – С. 38 – 40.

Иващенко В. Торговля человеческими органами и тканями: правовые проблеми // Предпринимательство, хозяйство й право. – 1999. – №7. – С. 58 – 59.

Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти особи та її власності. – К.: Юрінком. – 1996. – С. 5 – 84.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Крылова Н. Е. Эвтаназия: уголовно-правовой аспект // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2002. – № 2. – С. 17 – 37.

Крылова Н. Е. Уголовная ответственность за принуждение к донорству органов и тканей человека по законодательству России и Украины // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2004. – № 5. – С. 39 – 51.

Кузнєцов В. Чи можна подолати катування кримінально-правовими засобами? // Юридичний вісник України. – 2005. – № 16. – 23 –29 квіт. – С. 15.

Мамчур В. Проблема визначення поняття вбивства в кримінальному праві України // Право України. – 1999 – № 3. – С. 71 – 73.

Мамчур В. Щодо кваліфікації злочинів за п. “в” ст. 93 КК України // Право України. – 2000. – № 8. – С. 69 – 73.

Мельник М., Хавронюк М. Вбивство на замовлен­ня: деякі аспекти кримінологічної характеристики та проб­леми кваліфікації // Право України – 1997. – № 7. – С. 45 – 49.

Мусієнко А. Констатація смерті при вилученні донорських органів і тканин // Вісник прокуратури. – 2003. – № 8 (26). – С. 96 – 100.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Олейников О. Эстетические и правове аспекты эвтаназии // Юридическая практика. – 2001. – № 48 (206), 28 нояб. – С. 11.

Орлеан А. Уголовно-правовая охрана человека до момента его рождения на Украине // Юридическая практика. – 2005. – № 17 (383). – 26 апр. – С. 12 – 13.

Остапенко Л. Відмежування умисного вбивства від завідомого залишення без допомоги матір’ю своєї дитини // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 1. – С. 113 – 118.

Остапенко Л. Правова оцінка причетності до вбивства матір’ю своєї новонародженої дити- ни // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 128 – 131.

Остапенко Л. Питання співучасті у вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 108 – 111.

Пилипчук П., Мельник М. Проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого на замовлення // Право України. – 1999. – №2. – С. 31 – 35.

Подольный Н. А. Понятие “аффект” в уголовном праве // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 62 – 67.

Расторопов С. Система преступлений против здоровья человека // Законность. – 2004. – № 10. – С. 46 – 48.

Сапронов О. Про відповідальність за порушення порядку вилучення та використання донорської крові, її компонентів чи препаратів // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 142 – 169.

Сташис В. В., Бажанов М. И. Преступления против личности в УК УССР и судебной практике. Монография. – Харьков: Изд-во при Харьковском гос. ун-те изд. объед. “Вища школа”, 1987. – 216 с.

Тегза І., Хиля М. Убивцями бувають і лікарі // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2 (20). – С. 108 – 109.

Шестопалова Л. До питання про причини суїциду // Право України. – 1998. – № 9. – С. 41 – 43.

Ягодинський І. В. Кваліфікація умисних вбивств з корисливих мотивів та розбійних нападів зі смертельними наслідками // Право України – 1996. – № 11. – С. 42 – 44.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Злочини проти життя і здоров’я особи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги