рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Злочини проти волі, честі та гідності особи

Злочини проти волі, честі та гідності особи - раздел Право, Кримінальне право України Нормативні Акти: Конституція України. Конв...

Нормативні акти:

Конституція України.

Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована Україною 17 липня 1997 р.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. Ратифікована Україною 17 липня 1997 р.

Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. Ратифікована Україною 27 лютого 1991 р.

Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. УРСР приєдналася до Конвенції 29 серпня 1956 р.

Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 р. Ратифікована УРСР 8 травня 1987 р.

Декларація ООН про захист усіх осіб від насильницького зникнення від 18 грудня 1992 р.

Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р.

Закон України “Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю)” від 4 лютого 2004 р.

Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини” від 16 липня 1999 р.

Закон України “Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України” від 21 січня 1994 р.

Закон України “Про психіатричну допомогу” від 22 лютого 2000 р.

Закон України “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Затверджений наказом МОЗ № 46 від 31 березня 1994 р.

 

Постанови Пленуму ВСУ:

Постанова ПВС № 2 від 7 лютого 2003 р. “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи”.

 

Література:

Абрамова С. Торговля живым товаром // Юриди­ческая практика. – 1997. – № 10 (44). – С. 12.

Акімов М. Відмежування захоплення заручників від незаконного позбавлення волі та викрадення людини // Вісник прокуратури. – 2002 – № 2. – С. 33 – 37.

Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників // Право України. – 2002. – № 3 – С. 150 – 155.

Аніщук Н. До проблеми работоргівлі жінками // Право України – 2002 – №9 – С. 99 – 101.

Бортнік В. Кримінально-правовий захист честі та гідності особи в Україні // Право України. – 2004. – № 1. – С. 29 –33.

Бриллиантов А., Бурковская В. К вопросу о направлениях унификации законодательств государств-участников СНГ о борьбе с терроризмом и захватом заложника // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 105 – 107.

Денисов С. Ф., Сердюк П. П. Торгівля людьми: проблема правового визначення поняття // Науковий вісник Донецького юридичного інституту МВС України. – 2000. – № 2. – С. 126 – 132.

Кибальник А. Г., Соломоненко И. Г. О соответствии уголовного законодательства международному стандарту по правам человека // Государство и право. – 2001. – № 9. – С. 42 – 48.

Коляда П. “Біле рабство” та шляхи його подолання // Юридичний вісник України. – 2004. – № 17, 24 – 30 квіт. – С. 8 – 9.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Ларін М. Живий товар нині в попиті // Юридичний вісник України. – 2000. – № 24 (260), 15 – 21 черв. – С. 3.

Ларін М. Раби ХХІ століття: щорічний звіт Держдепартаменту США щодо торгівлі людьми // Юридичний вісник України. – 2002. – 22 – 28 черв. – С. 11.

Лизогуб Я. Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порівняльно-правове дослідження: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Київ, 2003. – 20 с.

Лисенко І. Кримінально-правовий захист дітей від експлуатації // Право України. – 2002. – № 4. – С. 65 – 70.

Макарова О. Торгівля людьми – світова проблема // Юридичний вісник України. – 2005. – № 6, 12 – 18 лют. – С. 5.

Михайлович В. “Дело детей” – на весах Фемиды: [О незакон. усыновлении иностран. гражданами укр. детей] // Зеркало недели – 1997. – 25 – 31 янв. (№ 4). – С. 10.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Пясковський В. Поняття та криміналістична характеристика торгівлі людьми // Вісник прокуратури. – 2003. – № 5 (23). – С. 69

Руднєва О. Коментування та імплементація Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок // Юридичний вісник України. – 2003. – 8 – 14 лют. – С. 4.

Свиридов Б. Чи оживе “мертвий закон” про “жи­вий товар” // Юридичний вісник України. – 2001. – №17 (305), 26 квіт. – 2 трав. – С. 7.

Хавронюк М. Кожна особа має право на свободу та особисту недоторканність // Юридичний вісник України. – 1998. – № 27. – С. 28 – 32.

Хавронюк М. Работоргівля в Україні. Чи здатне чинне законодавство ефективно протидіяти їй? // Предпринимательство, хозяйство й право. – 1999. – № 3. – С. 23 – 31.

Чи може законодавство ефективно протидіяти торгівлі людьми? // Юридичний вісник України. – 2003. – 25 – 31 січ. – С. 6 – 7.

 

1. Поняття, види і загальна характеристика злочинів проти волі особи, їх об’єкт.

2. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК). Відмежування від

суміжних складів злочинів.

3. Захоплення заручників (ст. 147 КК).

4. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини (ст. 149 КК).

5. Незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 КК).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Злочини проти волі, честі та гідності особи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги