рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретична частина

Теоретична частина - раздел Право, Земельне право 1. Поняття Земельного Права. 2. Предмет Земельного Права. 3...

1. Поняття земельного права.

2. Предмет земельного права.

3. Методи регулювання земельно-правових відносин.

4. Принципи земельного права.

5. Поняття та особливості земельних правовідносин.

6. Види земельних правовідносин.

7. Зміст земельних правовідносин.

8. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

9. Функції земельного права України.

10. Земельне і цивільне право України: питання співвідношення і взаємодії.

11. Співвідношення і взаємодія земельного права з іншими галузями правової системи.

12. Система земельного права, його співвідношення з іншими галузями права.

13. Поняття та особливості джерел земельного права.

14. Класифікація джерел земельного права.

15. Земельна реформа в Україні.

16. Конституційні засади права власності на землю.

17. Поняття та зміст права власності на землю.

18. Об’єкти та суб’єкти права власності на землю.

19. Форми права власності на землю.

20. Підстави виникнення та припинення права власності.

21. Спільна власність на землю.

22. Права та обов’язки власників земельних ділянок.

23. Обіг земельних ділянок.

24. Поняття та загальна характеристика обмежень прав на землю.

25. Класифікація обмежень прав на землю.

26. Поняття та загальна характеристика обтяжень прав на землю.

27. Поняття, зміст та види права землекористування.

28. Суб’єкти та об’єкти права землекористування.

29. Права та обов’язки землекористувачів.

30. Право постійного користування земельною ділянкою.

31. Оренда земель.

32. Концесійне землекористування.

33. Право користування чужою земельною ділянкою.

34. Підстави та порядок виникнення та припинення права користування земельною ділянкою.

35. Види земельних сервітутів.

36. Поняття та види гарантій прав на землю.

37. Способи захисту прав на землі та їх реалізація.

38. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

39. Вирішення земельних спорів.

40. Виконання рішень органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування.

41. Земельно-процесуальне забезпечення гарантій прав на землю.

42. Загальна характеристика охорони земель.

43. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель.

44. Захист сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб.

45. Консервація та рекультивація земель.

46. Правова охорона ґрунтів.

47. Правове забезпечення пріоритету сільськогосподарських земель.

48. Правові форми охорони земель від забруднення і засмічення.

49. Правове забезпечення збереження природних водно-болотних угідь.

50. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель

51. Поняття та зміст управління в галузі використання та охорони земель

52. Система органів управління в галузі використання та охорони земель

53. Планування використання земель

54. Нормування та стандартизація у сфері використання та охорони земельних ділянок

55. Контроль за використанням та охороною земель

56. Моніторинг земель

57. Ведення державного земельного кадастру. Державна реєстрація прав на землю

58. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель

59. Землеустрій

60. Встановлення цільового призначення земельних ділянок

61. Інвентаризація земель: поняття, юридичне значення, підстави проведення.

62. Оцінка земель: поняття і юридичне значення.

63. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення: теоретичні основи.

64. Поняття та види юридичної відповідальності за земельні правопорушення

65. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

66. Майнова відповідальність за земельні правопорушення

67. Адміністративно-правова відповідальність за земельні правопорушення

68. Земельно-правова відповідальність

69. Кримінально-правова відповідальність

70. Юридична відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки.

71. Реквізиція і конфіскація в земельному праві України: поняття, юридична природа, підстави застосування і юридичне значення.

72. Поняття, склад та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення

73. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: поняття, юридична природа і значення.

74. Особливості правової охорони сільськогосподарських земель в Україні.

75. Поняття, склад та особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення

76. Право власності на землі лісогосподарського використання.

77. Поняття, склад та особливості правового режиму земель водного фонду

78. Особливості здійснення права власності на землі водного фонду.

79. Поняття, склад земель природно-заповідного фонду

80. Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду

81. Правовий режим земель національних природних парків.

82. Поняття, склад та особливості правового режиму земель оздоровчого призначення

83. Поняття, склад та особливості правового режиму земель рекреаційного призначення

84. Поняття, склад земель історико-культурного призначення

85. Особливості правового режиму земель історико-культурного призначення

86. Поняття та склад земель населених пунктів

87. Особливості правового режиму земель населених пунктів

88. Юридична природа планування населених пунктів.

89. Правовий режим земель зелених зон міст.

90. Особливості правового режиму земель загального користування у населених пунктах.

91. Правовий режим земель житлової забудови.

92. Правовий режим земель громадської забудови.

93. Особливості правового режиму земель промисловості,

94. Особливості правового режиму земель транспорту та зв’язку

95. Особливості правового режиму земель енергетики, оборони та іншого призначення.

96. Правовий режим земель транспорту.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Земельне право

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.. ННІ права та безпеки.. Кафедра трудового та аграрного права..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретична частина

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Дніпропетровськ – 2012
  Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми навчання, напряму підготовки 6.030401 «Прав

Земельні правовідносини
Стислий зміст теми.Поняття земельних правовідносин в Україні. Види земельних правовідносин в Україні. Особливості земельних правовідносин в Україні. Суб’єкти земельних пра

Джерела земельного права
Стислий зміст теми.Правове забезпечення земельної реформи. Загальна характеристика земельного законодавства на су­часному етапі розвитку. Поняття та особливості джерел зем

Право власності на землю
Стислий зміст теми. Конституційні засади права власності на землю в Україні. Поняття права власності на землю. Зміст права власності на землю. Особливості права володіння землею. О

Обмеження і обтяження прав на землю
Стислий зміст теми.Поняття обмежень прав на землю. Поняття обтяжень прав на землю. Загальна характеристика обмежень прав на землю. Класифікація обмежень прав на землю. Загальна хар

Гарантії прав на землю
Стислий зміст теми.Поняття гарантій прав на землю. Нормативно-правові гарантії прав на землю. Процесуально-правові гарантії прав на землю. Способи захисту прав на землі та їх реалі

Управління у галузі використання та охорони земель
Стислий зміст теми.Поняття та зміст управління в галузі використання та охорони земель. Система органів управління в галузі використання та охорони земель. Функції управлі

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
Стислий зміст теми.Загальна характеристика юридичної відповідальності в земельному праві України. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Правові підстави юриди

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Стислий зміст теми.Поняття земель сільськогосподарського призначення. Склад земель сільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського пр

Правовий режим земель населених пунктів
Стислий зміст теми.Поняття земель населених пунктів. Склад земель населених пунктів. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів. Поняття і склад земель житлової

Правове регулювання використання та охорони земель лісогосподарського призначення
Стислий зміст теми. Поняття земель лісогосподарського призначення. Співвідношення понять «лісова ділянка» та «земельні ділянки лісогосподарського призначення. Склад земель лісогосп

Правове регулювання використання та охорони земель водного фонду
Стислий зміст теми.Поняття земель водного фонду. Склад земель водного фонду. Особливості правового режиму земель, зайнятих водними об’єктами. Правовий режим прибережних захисних см

Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення
Стислий зміст теми.Поняття земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення. Склад земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення.

Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення
Стислий зміст теми.Поняття земель оздоровчого призначення. Склад земель оздоровчого призначення. Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення. Порядок оголошення міс

Правовий режим земель історико-культурного призначення
Стислий зміст теми.Поняття земель історико-культурного призначення. Склад земель історико-культурного призначення. Особливості правового режиму земель історико-культурного призначе

Правове регулювання використання та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Стислий зміст теми.Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та зміст управління в галузі використання та охорони земель 2. Система органів управління в галузі використання та охорони земель 3. Пла

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. 2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. 3. Суб’єк

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та склад земель населених пунктів. 2. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів. 3. Особливості права власності на з

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення. 2. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення 3. Право власності

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та склад земель природно-заповідного фонду. 2. Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду. 3. Порядок оголошення тер

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття та склад земель історико-культурного призначення. 2. Особливості правового режиму земель історико-культурного призначення. 3. Право влас

Семінарське заняття – 2 години
План: 1. Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 2. Загальні риси правового режиму земель промисловості, тра

Джерела земельного права
Питання для самостійного вивчення: 1. Проблеми і шляхи вдосконалення земельного законодавства. 2. Конституція і закони – основа земельного права. 3. Хара

Гарантії права власності на землю
1. Питання для самостійного вивчення: 2. Захист прав на землю в адміністративному порядку. 3. Гарантії права власності на земельну ділянку 4.Спеціальні с

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсової роботи, прак

Практична частина
1. Сільська рада прийняла рішення, яким було вилучено для будівництва торгівельного центру земельні ділянки у власника К. (ділянка для ведення особистого селянського господарства) та землекористува

Інтернет-ресурси
  1. http://iportal.rada.gov.ua/ - Офіційний портал Верховної Ради України 2. http://www.president.gov.ua/ - Офіційне представництво Президента України 3. http://www

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги