Проекта, Проекту, Проект, Проекты, Проектов, Проектом, Проектах, Проекти, Проекте

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

Проекта, Проекту, Проект, Проекты, Проектов, Проектом, Проектах, Проекти, Проекте

Проекта, Проекту, Проект, Проекты, Проектов, Проектом, Проектах, Проекти, Проекте - используемый тег на сайте, здесь можно скачать или скопировать материал при условии соблюдения авторских прав его правообладателя.Проекта, Проекту, Проект, Проекты, Проектов, Проектом, Проектах, Проекти, Проекте Все работы по данной метке.

Дипломні проекти з напряму Комп’ютерна інженерія мають інженерну спрямованість і виконуються у відповідності до вимог ДСТУ 3008-95
Одним з основних документів на основі якого виконується розробка або модернізація того чи іншого виробу є технічне завдання ТЗ правила... У загальному випадку ТЗ має складатися з таких розділів... назва теми атестаційної роботи і галузь використання...

 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 2. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Методичні вказівки До виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра За напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»
Хіміко біологічний факультет... Кафедра ботаніки І садово паркового господарства...

 1. Мелітополь 2013
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 3. Для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів
 4. Завдання для виконання дипломної роботи
 5. Тематика та напрям
 6. Планування дослідження
 7. Накопичення результатів
 8. Структура дипломних робіт технологічного та наукового спрямування
 9. Назва роботи
 10. Огляд літератури з теми
 11. Умови проведення досліджень
 12. Експериментальна частина
 13. Ефект від запропонованих рішень
 14. Загальні положення
 15. Загальні положення
 16. Графічні матеріали
 17. Генеральний план
 18. Генеральний план
 19. Роздріблене креслення
 20. Посадкове креслення
 21. Редакційні вимоги
 22. Основні написи у дипломній роботі проектного спрямування
 23. Складання цифрових таблиць
 24. Подання ілюстрацій
 25. Складання списку літератури
 26. Структура доповіді на захисті
 27. Календарний план
 28. Пояснювальна записка
 29. Відомість інвентаризації насаджень
 30. Відомість асортименту газонних трав
 31. Техніко-економічні показники об’єкту
 32. Техніко-економічні показники об’єкту
 33. Таксаційно-фітоценотична шкала естетичної оцінки фітоценозу
 34. Емоційна шкала естетичної оцінки фітоценозу
 35. Експлікація будинків, споруд, майданчиків, малих
 36. Асортиментна таблиця проектних деревних рослин

В процессе выполнения курсового проекта его объем разбивается на отдельные этапы и составляется календарный график выполнения этапов
Курсовой проект является самостоятельной работой студента по специальному курсу Технология прокатки и прессования авиационных материалов раздел... Целью выполнения курсового проекта является закрепление и углубление... Темой курсового проекта является разработка технологического процесса производства листов и других видов изделий...

 1. Методика расчета.
 2. Кривые наклепа сплавов системы Al – Mg
 3. Характеристика проектируемого стана «Кварто 5000».

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению курсового проекта по дисциплине: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА
АГРАРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ... МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ... по выполнению курсового проекта по дисциплине ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО ТРАКТОРНОГО...

 1. Для учащихся
 2. Порядок составления и расчета технологической карты
 3. Расчет потребности в ГСМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів”
Чорнобильської катастрофи... НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту України...

 1. Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях
 2. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ курсового ПРОЕКТУ
 3. Розрахунково-пояснювальна записка
 4. ВИХІДНі дані НА об’єкт
 5. Характеристика технологічного процесу виробництва
 6. Апарати з горючими газами
 7. Апарати з горючими рідинами
 8. Апарати з горючими матеріалами у дисперсному стані
 9. Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання
 10. Аналіз можливості появи характерних для виробництва джерел запалювання
 11. Можливі шляхи поширення пожежі
 12. Визначення категорії приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
 13. Завдання для вибору ВАРІАНТУ
 14. Таблиця 6.6 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 30 до 39
 15. Таблиця 6.7 Специфікація та основні технологічні дані апаратів
 16. Таблиця 6.10
 17. Для двох останніх номерів залікових книжок від 70 до 79
 18. Методика виконання карти пожежної небезпеки
 19. ЗАВДАННЯ
 20. ДОДАТОК 3

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИРОВИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУТЕРБРОДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Сучасні тенденції у виробництві бутербродної продукції... Загальна характеристика бутербродної продукції класифікація сучасні тенденції з формування...

 1. Загальна характеристика бутербродної продукції, класифікація, сучасні тенденції з формування асортименту
 2. Діагностика технологічного процесу виробництва бутербродної продукції
 3. Аналіз технологічного процесу виробництва паст та соусів, що використовуються в технології бутербродної продукції
 4. Сучасні засоби, спрямовані на збереження якості та безпеки бутербродної продукції
 5. Методи дослідження
 6. Оборотна деформація.
 7. Дослідження товарознавчо-технологічних властивостей шпика та його зміни протягом зберігання
 8. Дослідження реологічних властивостей жирових сумішей на основі шпика
 9. Розробка рецептурного складу та технології виробництва жирових сумішей
 10. Дослідження показників якості та безпечності жирових сумішей
 11. Розробка рекомендацій з використання жирових сумішей в технології бутербродної продукції

До самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО
Методичні ВказІВКИ... до самостійної роботи та виконання курсового проекту з дисципліни... ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки...

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 2. Тематичний план лекцій і самостійної роботи
 3. Розрахунок лінії зв‘язку між радіодавачем та системою збору інформації
 4. Розрахунок початкового варіанту схеми
 5. Проектування друкованої плати
 6. Вимоги до оформлення пояснювальної записки курсового проекту
 7. Організація проектування і захист курсового проекту
 8. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
 9. НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
 10. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
 11. Перелік стандартів, які МОЖУТЬ БУТИ використАНІ у КУРСОВОМУ проектуванні
 12. ФОРМА ТА РОЗМІРИ ОСНОВНОГО НАПИСУ ДЛЯ КРЕСЛЕННИКІВ ТА СХЕМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ » З РОЗДІЛУ „ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБІВ ”ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.05170104 «ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ»
КОЛЕДЖ ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ... ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА...

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
 2. Вихідні дані
 3. Розрахунок продуктивності печей
 4. Розрахунок виходу виробів
 5. Розрахунок витрат сировини
 6. Розрахунок виробничих рецептур
 7. Після розрахунку маси борошна розраховується маса іншої сировини в підготовленому до замісу вигляді.
 8. При приготуванні пшеничного тіста безопарним способом розрахунок виконується в нижче наведеній послідовності.
 9. При приготуванні пшеничного тіста опарним способом з дозуванням води в опару і тісто розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності
 10. При приготуванні пшеничного тіста опарним способом без заливу води в тісто розрахунок ведеться в наведеній нижче послідовності
 11. При приготуванні тіста з використанням концентрованих молочнокислих заквасок КМКЗ розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності.
 12. При приготуванні житнього тіста на густій заквасці розрахунок ведеться в нижче наведеній послідовності
 13. При приготуванні житнього тіста на рідкій заквасці розрахунок ведеться в послідовності, наведеній нижче
 14. При приготуванні тіста з використанням рідких дріжджів розраховується виробнича рецептура приготування рідких дріжджів
 15. Розрахунок обладнання для зберігання борошна.
 16. Розрахунок виробничих силосів.
 17. Розрахунок обладнання для розчинного вузла. Підбір збірників.
 18. Розрахунок обладнання для приготування рідких дріжджів
 19. Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів
 20. Розрахунок обладнання для розробки тіста
 21. Розрахунок баків холодної і гарячої води
 22. Заходи з охорони праці і промислової екології
 23. Плани і розрізи
 24. Специфікація
 25. Вимоги до оформлення пояснювальної записки
 26. Вимоги до оформлення графічної частини
 27. Список використаних джерел і літератури
 28. Продовження додатку 1
 29. Продовження додатку 1
 30. Додаток 2
 31. Додаток 3
 32. Технічні характеристики просіювачів
 33. Продовження додатку 4
 34. Додаток 5
 35. Технічні характеристики тістомісильних машин
 36. Продовження додатку 6
 37. Продовження додатку 6
 38. Продовження додатку 6
 39. Продовження додатку 6
 40. Додаток 7
 41. Технічні характеристики тістоподільників
 42. Продовження додатку 8
 43. Технічні характеристики вистоювальних шаф
 44. Додаток 10
 45. Продовження додатку 10
 46. Продовження додатку 10
 47. Додаток 13

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА по дисциплине Техническая эксплуатация автомобильного транспорта и дорожных машин
Государственное образовательное учреждение... высшего профессионального образования... Российский государственный профессионально педагогический университет...

До курсового проекту Житловий квартал Архітектура будівель і споруд
Український державний університет водного... господарства та природокористування... Кафедра архітектури...

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ Газоснабжение села Петровка РЕФЕРАТ Пояснительная записка -100 с
ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА... ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ Газоснабжение села Петровка...

 1. Исходные данные, описание проектов объектов
 2. Общие положения о расчетах потребления газа
 3. Система газоснабжения
 4. Гидравлический расчет газопроводов
 5. Газопроводы низкого давления
 6. Требования к установке газовой плиты
 7. Требования к установке отопительного оборудования
 8. Внутридомовая сеть газопровода
 9. Регулирующая и запорная арматура
 10. Подбор газовых приборов
 11. Газорегуляторный пункт ГРП
 12. Молниезащита ГРП
 13. Газоснабжение центральной котельной
 14. Защита от коррозии
 15. Выбор метода выполнения работ
 16. Подземные газопроводы
 17. Пооперационный контроль качества
 18. Определение затрат, машинного времени и продолжительности работ
 19. Проектирование строительного генерального плана
 20. Расчет електрическогоосвещения площадки проектируемого ГРП
 21. Безопасные методы выполнения земляных и монтажных работ
 22. Испытание трубопроводов перед сдачей заказчику
 23. Выбор стропирующих устройств
 24. Расчет сметной стоимости объекта газификации района
 25. Технико-экономические показатели газификации

Методические указания По курсовому и дипломному проектированию по дисциплине Ремонт автомобилей Методические указания предназначены для оказания практической помощи учащимся при выполнении курсового проекта по дисциплине Ремонт автомобилей . 1 Общая часть
Методические указания... По курсовому и дипломному проектированию... раздел Технологическая часть...

 1. Общие положения
 2. Текст записки
 3. Нумерация
 4. Формулы
 5. Таблицы
 6. Форма 1
 7. Форма 3
 8. Форма 4
 9. Выбор рационального способа восстановления детали
 10. Выбор технологических баз
 11. Технологические схемы устранения каждого дефекта
 12. Форма 6
 13. Расчет припусков
 14. Технологический маршрут восстановления детали
 15. Форма 7
 16. Выбор оборудования и технологической оснастки
 17. Расчет режимов обработки
 18. P × d
 19. Расчет норм времени
 20. Форма 9
 21. Расчет годовых фондов времени
 22. Расчет числа основных рабочих
 23. Форма 11
 24. Организация технологического процесса на участке
 25. Выбор и расчет количества технологического, подъемно-транспортного оборудования и организационной оснастки
 26. Форма 12
 27. Расчет площади участка
 28. Проектирование планировки участка восстановления
 29. Требования охраны труда
 30. Форма 14
 31. Технологическая документация
 32. Анализ существующих конструкций приспособления
 33. Принцип действия приспособления
 34. Расчет приспособления
 35. Список использованных источников
 36. Коэффициенты технико-экономической эффективности способов
 37. Шероховатость поверхности после различных видов и методов обработки стали
 38. Припуски при фрезеровании и шлифовании плоских поверхностей
 39. Припуски на диаметр при тонком (алмазном) растачивании отверстий
 40. Наименование предметов производства, поверхностей и конструктивных элементов
 41. Прочее оборудование
 42. Приспособления и вспомогательный инструмент
 43. Инструмент для обработки резанием
 44. Материалы и инструмент для сварки и наплавки
 45. Смазывающе- охлаждающие жидкости
 46. Инструмент измерительный

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ... ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ...

 1. УКАЗАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
 2. Состав курсового проекта
 3. СООРУЖЕНИЙ
 4. Определение расчетных расходов
 5. Расчет, подбор решеток и сеток
 6. РАСЧЕТ САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ
 7. В ВОДОПРИЕМНИКЕ
 8. Подбор насосов и выбор схемы коммуникаций насосной станции
 9. Расчет всасывающих линий
 10. И оси всасывающего трубопровода
 11. Выбор типа и места расположения оголовка
 12. Части водоприемника
 13. В. Береговой водоприемник с вращающимися сетками
 14. А. Русловой водоприемник с плоскими сетками и импульсной
 15. Б. Береговой водоприемник с вращающимися сетками
 16. В. Береговой водоприемник с вращающимися сетками
 17. Определение строительных размеров наземной части
 18. Промывка самотечных трубопроводов
 19. Удаление загрязнений с решеток и сеток
 20. Удаление осадка из водоприемника
 21. Подбор грузоподъемных устройств
 22. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 23. Самотечными линиями и береговым колодцем
 24. Водоприемные сооружения берегового типа

Выполнение курсового проекта по моделированию транспортных потоков
Выполнение курсового проекта по моделированию транспортных потоков является важным этапом профессиональной подготовки студентов обучающихся по... Содержанием проекта является совершенствование организации дорожного движения... Поскольку в проекте рассматривается реальный объект улично дорожной сети то его задачами являются...

 1. Методические рекомендации к выполнению проекта
 2. Пересечение ул. Советская - ул. Обронная
 3. Структура светофорного цикла.
 4. Светофорный цикл
 5. Длительность цикла регулирования

Методическое пособие по выполнению выпускных квалификационных (дипломных) Работ и проектов по специальности 260501.65 «Технология продуктов общественного питания»
Факультет технологии продуктов общественного питания Кафедра технологии и организации...

 1. Матвеева, Е.Л.
 2. ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛГИЧЕСКИХ КАРТ
 5. РАЗРАБОТКА ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
 6. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 7. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ
 9. Основные законодательные и нормативные документы
 10. Основные формулы, используемые в технологических расчетах
 11. ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ
 12. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
 13. ВИД И ПЛОЩАДЬ НАПЛИТНОЙ ПОСУДЫ
 14. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ
 15. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 16. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БЛЮД И МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА ДЕНЬ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ВМЕСТИМОСТИ ЗАЛОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі для студентів спеціальності 8.090258 Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання.
Міністерство освіти і науки України... Черкаський державний технологічний університет...

 1. МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
 2. ТЕМАТИКА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.
 3. Тематика курсового проекту.
 4. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
 5. Вимоги до оформлення пояснювальної записки
 6. АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧИХ АНАЛОГІВ, ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМОБІЛЯ
 7. Визначення параметрів маси автомобіля.
 8. Уточнення колісної формули.
 9. Вибір шин автомобіля.
 10. Вибір типу двигуна.
 11. ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК І ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ.
 12. Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна.
 13. Визначення передаточних чисел трансмісії.
 14. Побудова динамічної характеристики.
 15. Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля.
 16. Гальмівні властивості автомобіля
 17. Стійкість автомобіля.
 18. Плавність ходу автомобіля.
 19. ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛІВ ТА МЕХАНІЗМІВ ТРАНСМІСІЇ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ.
 20. Обґрунтування та вибір конструкції зчеплення.
 21. Розрахунок коробки передач.
 22. Розрахунок карданної передачі.
 23. Розрахунок головної передачі.
 24. Розрахунок диференціала.
 25. Розрахунок привода ведучих коліс.
 26. Описання конструкції мостів автомобіля.
 27. Розрахунок листової напівеліптичної ресори.
 28. Розрахунок циліндричної пружини підвіски
 29. Розрахунок торс іонного пружного елемента підвіски
 30. Розрахунок гальмівного механізму.
 31. Розрахунок рульового керування автомобіля
 32. Рульовий привод.
 33. Рульовий механізм
 34. Рульовий механізм рейкового типу.

Творческий коллектив проектирования будущего. Проект «Малоэтажная планета»
Проект Малоэтажная планета... Пояснительная записка к модели поселения МП спираль...

 1. Мегаполисная урбанизация – это единственный путь развития современной цивилизации, или у него есть альтернатива?
 2. Первый масштаб:дом для семьи
 3. Второй масштаб:участок, на котором расположен дом
 4. Третий масштаб:район
 5. Какими свойствами должно обладать поселение ландшафтно-усадебного типа?
 6. Теперь рассмотрим, как полученная форма проявит себя в плане поселения?
 7. Пятый масштаб:группа поселений
 8. Шестой масштаб:сеть поселений в границах государств и планеты в целом
 9. Принципы ландшафтно-усадебной урбанизациии стратегия её реализации
 10. Главные принципы биосферно-экологической политики государства
 11. Социо-культурный аспект
 12. Принципы ландшафтно-усадебной урбанизации
 13. Как с меньшими издержками выходить из крена мегаполисной урбанизации?
 14. Как поспешать, не торопясь?
 15. Что нужно ещё учесть при проектировании поселений?
 16. Как взаимосвязаны подход к сельскому хозяйству, рацион питания и устройство малоэтажного поселения?
 17. Мегаполис, деурбанизация и скрытый матриархат[131]: что их может связывать?
 18. А что же мы будем делать в этих поселениях?
 19. Защитный механизм системы, как он будет проявляться?

Тема 1 Основные понятия проекта и управления проектами
Анализируя тенденции бизнеса на рубеже веков аналитики разных стран отмечают несомненное усиление движения к переходу от традиционной культуры... Такая смена подхода к организации деятельности требует от управленцев не... Предлагаемая вашему вниманию книга содержит весьма подробное описание того как управлять проектами но главное как...

 1. Все проекты сопряжены с изменениями.
 2. Рамки проекта
 3. Жизненный цикл проекта
 4. Роли при управлении проектом
 5. Лидер проекта
 6. Член команды проекта
 7. Спонсор
 8. Заказчик проекта
 9. Менеджер по ресурсам (функциональный менеджер)
 10. Формирование команды проекта и этапы ее жизненного цикла
 11. Позитивная атмосфера в коллективе
 12. Нормы поведения
 13. Индивидуальность и неповторимость формируемого коллектива
 14. Рекомендации относительно умения активно слушать
 15. Проведение совещаний
 16. В ходе совещания
 17. Способность к совместному решению задач
 18. Анализ проблем
 19. Способы принятия решений
 20. Управление конфликтными ситуациями
 21. Причины конфликтов, связанные с организацией работы.
 22. Разрешение конфликта
 23. Правила участия сотрудников в проекте
 24. Сравнение функций традиционного (функционального) и проектного менеджмента
 25. Методика структуризации целей проекта
 26. Методика определения целей проекта на основе существующих проблем
 27. Организация проекта
 28. Создание подпроектов
 29. Оценка навыков
 30. Оценка уровня представительства интересов дольщиков в проекте
 31. Внесение изменений в состав команды
 32. Передача полномочий команде
 33. Собрание, посвященное оценке рисков
 34. Первый этап — выявление рисков
 35. Вероятность риска
 36. Влияние риска
 37. Третий этап — разработка и анализ контрмер
 38. Составление графика работ
 39. Оценка занятости персонала при получении продукта
 40. Создание сетки графика
 41. Перенос данных о взаимозависимостях на график
 42. Преимущества метода разработки графика работ вручную
 43. Резервное время
 44. Определение критического пути
 45. Затраты на работу персонала
 46. Трудовые затраты на управление проектом
 47. Завершение оценки затрат
 48. Точность оценки
 49. Форма проектного плана
 50. Планирование процесса управления изменениями
 51. Процесс управления изменениями
 52. Журнал изменений
 53. Составление проектного плана
 54. Тема 5 Реализация проекта
 55. Повестка дня для собрания команды
 56. Мониторинг потенциальных проблем
 57. Обзор отчета о состоянии работы
 58. График работ
 59. Трудовые затраты и финансовые расходы
 60. Обзор запросов на внесение изменений
 61. Обзор и обновление списка рассматриваемых проблем
 62. Завершение отчета о состоянии работ
 63. Обзорные собрания с заказчиком и спонсором проекта
 64. Передача конечного продукта заказчику
 65. Оценка проекта заказчиком
 66. Беседа с заказчиком
 67. Итоговый отчет о результатах работы
 68. Оценка проекта спонсором
 69. Оценка проекта другими заинтересованными сторонами
 70. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексный курсовой проект на завершающей стадии обучения на тему Физкультурно-оздоровительный комплекс
Департамент образования г Москвы... Государственное образовательное учреждение среднего профессионального... Колледж Архитектуры и Менеджмента в Строительстве...

 1. Объемно-планировочное решение
 2. Архитектурно-планировочное решение
 3. III. Интерьер

Основные функции социального проекта
ОГЛАВЛЕНИЕ... Стр I СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ...

 1. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ.
 2. II.НАЧАЛО РАБОТЫ НАД СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ
 3. Решению которой посвящен социальный проект
 4. He считайте, что все хорошо осведомлены о серьезности Вашей проблемы.
 5. Определение целевой аудитории социального проекта
 6. Цели, задачи и предполагаемые результаты реализации социального проекта
 7. Методы реализации социального проекта
 8. Важность различения задач и методов
 9. Титульный лист социального проекта
 10. Разработка и реализация технологий повышения уровня правового просвещения населения города Волгодонска
 11. Не забудьте указать цели и задачи проекта, методы, которые Вы предполагаете использовать, сроки выполнения.
 12. ОБРАЗЕЦ АННОТАЦИИ ПРОЕКТА
 13. Некоммерческой организации-заявителе
 14. На реализацию социального проекта
 15. Среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска
 16. ТРЕБОВАНИЯ К СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ НКО

ПОСОБИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (к СНиП 3.01.01-85)
ПОСОБИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА к СНиП... Утверждено приказом ЦНИИОМТП Госстроя СССР от октября г... МОСКВА СТРОЙИЗДАТ...

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
 4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ (ВИДУ РАБОТ)
 6. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
 8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 9. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОТОЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ПОСОБИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (к СНиП 3.01.01-85)
ПОСОБИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА к СНиП... Утверждено приказом ЦНИИОМТП Госстроя СССР от октября г... МОСКВА СТРОЙИЗДАТ...

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
 4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ (ВИДУ РАБОТ)
 6. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
 8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 9. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОТОЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП. Серия основана в 1989 году РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП... Серия основана в году... РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО...

 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
 2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 4. Основные особенности построения геодезической разбивочной основы при строительстве сложных объектов
 5. Геодезический контроль в процессе строительства
 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ
 7. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ОСОБЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
 8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
 9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ (ВИДУ РАБОТ)
 10. Календарный план выполнения работ
 11. Календарный план работ строительной организации
 12. Комплексный сетевой график
 13. УНИФИЦИРОВАННАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
 14. Карточка реквизитов объекта
 15. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 16. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ И КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
 17. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
 18. РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 19. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
 20. Программа 4
 21. Программа 6
 22. Программа 7
 23. Программа 8
 24. Программа 9
 25. Программа 10
 26. Программа 11
 27. Программа 12
 28. Программа 14
 29. Программа 15
 30. Программа 16
 31. Программа 17
 32. Программа 20
 33. Программа 23
 34. Программа 24
 35. Программа 25
 36. Программа 26
 37. Программа 28
 38. Программа 30
 39. Программа 31
 40. Программа 33
 41. Программа 43
 42. Программа 45
 43. Рекомендации по выбору и разработке рациональных методов монтажа конструкций в проектах производства работ
 44. Возможные решения по организации монтажного процесса
 45. Решения по выбору грузоподъемных монтажных средств
 46. Решения по выполнению основных монтажных операций
 47. Возможные решения по управлению монтажными операциями

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП. Серия основана в 1989 году РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП... Серия основана в году... РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО...

 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
 2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 4. Основные особенности построения геодезической разбивочной основы при строительстве сложных объектов
 5. Геодезический контроль в процессе строительства
 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ
 7. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ОСОБЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
 8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
 9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ (ВИДУ РАБОТ)
 10. Календарный план выполнения работ
 11. Календарный план работ строительной организации
 12. Комплексный сетевой график
 13. УНИФИЦИРОВАННАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
 14. Карточка реквизитов объекта
 15. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 16. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ И КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
 17. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
 18. РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 19. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
 20. Программа 4
 21. Программа 6
 22. Программа 7
 23. Программа 8
 24. Программа 9
 25. Программа 10
 26. Программа 11
 27. Программа 12
 28. Программа 14
 29. Программа 15
 30. Программа 16
 31. Программа 17
 32. Программа 20
 33. Программа 23
 34. Программа 24
 35. Программа 25
 36. Программа 26
 37. Программа 28
 38. Программа 30
 39. Программа 31
 40. Программа 33
 41. Программа 43
 42. Программа 45
 43. Рекомендации по выбору и разработке рациональных методов монтажа конструкций в проектах производства работ
 44. Возможные решения по организации монтажного процесса
 45. Решения по выбору грузоподъемных монтажных средств
 46. Решения по выполнению основных монтажных операций
 47. Возможные решения по управлению монтажными операциями

ГТиповые проекты организации труда на производственных участках легковых автотранспортных предприятиях и СТО.
ГУП Центроргтрудавтотранс... Типовые проекты организации труда на производственных участках легковых автотранспортных предприятиях и СТО...

 1. Условия применения типового проекта
 2. Профессиональные требования к работникам КТП
 3. Условия применения типового проекта
 4. Карта бригадной формы организации труда
 5. Условия применения типового проекта
 6. Карта индивидуальной формы организации труда
 7. Условия применения типового проекта
 8. Карта бригадной формы организации труда
 9. Условия применения типового проекта
 10. Карта бригадной формы организации труда
 11. Планировка участка диагностирования Д-2
 12. Условия применения типового проекта
 13. Профессионально-квалификационный состав рабочих
 14. Карта бригадной формы организации труда
 15. Условия применения типового проекта
 16. Карта бригадной формы организации труда
 17. Условия применения типового проекта
 18. Карта бригадной формы организации труда
 19. Карта расстановки рабочих по рабочим местам
 20. Планировка участка по ремонту агрегатов
 21. Условия применения типового проекта
 22. Карта расстановки рабочих по рабочим местам
 23. Планировка аккумуляторного участка
 24. Условия применения типового проекта
 25. Численность рабочих по формам организации труда
 26. Карта бригадной формы организации труда
 27. Карта расстановки рабочих по рабочим местам
 28. Условия применения типового проекта
 29. Условия применения типового проекта
 30. Карта бригадной формы организации труда
 31. Условия применения типового проекта
 32. Карта бригадной формы организации труда
 33. Условия применения типового проекта
 34. Карта бригадной формы организации труда
 35. Карта бригадной формы организации труда
 36. Условия применения типового проекта
 37. Условия применения типового проекта
 38. Карта бригадной формы организации труда
 39. Условия применения типового проекта
 40. Карта бригадной формы организации труда
 41. Структура управления участком ТО ТР газовой аппаратуры

Конструкторско- технологическая часть курсового проекта
Выбор метода создания модельной конструкции... В зависимости от поставленных задач дипломант может использовать следующие... Использование готовых базовых основ с их последующим преобразованием методом технического моделирования...

 1. Описание внешнего вида модели.
 2. Характеристика рекомендуемых материалов
 3. Размерная и морфологическая характеристика фигуры демонстратора
 4. Выбор методов обработки и характеристика применяемого оборудования.

Методические указания к курсовому проекту №1 по Архитектуре зданий Построение генплана
Методические указания... к курсовому проекту по Архитектуре зданий... Построение генплана...

 1. Построение генплана

Методические указания К выполнению дипломных проектов “Технология машиностроения”
среднего профессионального образования Ленинградской области... Подпорожский политехнический техникум...

 1. ОБЪЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
 2. Общие требования к выполнению пояснительной записки
 3. Описание конструкции детали и ее технологический анализ.
 4. Характеристика заданного типа производства.
 5. Разработка маршрута механической обработки детали.
 6. Выбор оборудования, инструмента и станочных приспособлений.
 7. Расчет промежуточных припусков и размеров.
 8. Выбор схемы закрепления заготовки, расчет усилия зажима
 9. Выбор конструкции и расчет зажимного механизма
 10. Выбор конструкции и расчет привода зажимного механизма
 11. Выбор конструкции направляющих элементов
 12. Расчет приспособления на точность
 13. Расчет себестоимости изделия
 14. Калькулирование себестоимости продукции.
 15. ГРУППЫ ОПЕРАЦИЙ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ
 16. ПЕРЕХОДОВ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ
 17. ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА.
 18. Карты эскизов.
 19. ПРАВИЛА ЗАПИСИ ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕХОДОВ

Создание проектов Access
Проект Access позволяет связать пользовательский интерфейс Access с источником данных SQL Server Это можно сделать тремя способами... Пут м создания нового проекта Access и подключения его к существующей базе... Создав с помощью мастера Microsoft SQL Server Database Wizard новый проект Access на основе новой базы данных SQL...

 1. Подключение к существующей базе данных SQL Server
 2. Microsoft SQL Server Database Wizard
 3. Подключение к SQL Server средствами Access
 4. Подключение баз данных на SQL Server к access с помощью источниками данных (ODBC).
 5. Межсерверный перенос данных
 6. Настройка ODBC соединение с MYSQL.
 7. Управление базами данных SQL Server из Access

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9