Організація змісту навчального матеріалу в програмі.

Інтегративний характер курсу та наскрізна орієнтація на культурологічно – контекстний підхід зумовлюють особливості організації змісту програми. Навчальний матеріал кожного розділу (року вивчення дисципліни) складається з двох частин:

1) пізнавальний компонент – включає основні відомості з мистецтва хореографії, балетного театру, які необхідно опанувати учням у вигляді знань. В цій частині окреслюється обов’язковий зв'язок з іншими видами мистецтва (мистецькі явища, твори, портрети митців тощо), який встановлюється доцільно змісту власне матеріалу з історії хореографії;

2) твори длясприймання та практично – творчого опрацювання. При цьому сприймання творів є обов’язковим і розглядається не тільки як ілюстрація пізнавального матеріалу, а й основа для набуття знань, що забезпечує емоційність їх засвоєння. Практично – творчі завдання носять підпорядкований пізнавальному компоненту характер, слугують основою і спрямовуються на досягнення емоційності опанування інформативного матеріалу. Для практичних завдань викладач може використовувати запропонований для сприймання художній матеріал. Доцільність конкретних форм практичної роботи визначається педагогом.

Програмою передбачається також, що поурочне календарне планування здійснюється викладачем з урахуванням пріоритетного напряму хореографічної освіти учнів (відділення класичного, народно – сценічного, спортивно - бального, сучасного танцю).

Список творів для сприймання є орієнтовним. Деякі з них можуть бути замінені на інші на розсуд педагога, зокрема з використанням регіональних особливостей культури місцевості, де розташований навчальний заклад.

Крім того, в залежності від спрямування хореографічної освіти в конкретній хореографічній школі або від спрямування хореографічного відділу школи мистецтв (класичної, народно – сценічної, сучасної, спортивно - бальної хореографії) викладач має право внести корективи до планування змісту навчального матеріалу, а саме збільшити обсяг та кількість годин на вивчення одних тем за рахунок скорочення обсягу інших, але за умови збереження вищеописаних методологічних підходів та інтегративного характеру курсу.